Diagnosi sobre les violències que afecten les persones joves