Usuaris Professionals Informació Corporativa
Factura electrònica

Desplegament del projecte de factura electrònica a l'Institut Català de la Salut

El desplegament del projecte de factura electrònica de l'Institut Català de la Salut es va iniciar durant el mes de febrer de 2012. Es tracta d'una solució integrada amb el sistema de la Generalitat de Catalunya (GEFACT): els proveïdors adherits ja envien les seves factures a través de la plataforma del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (e.FACT) (www.aoc.cat) d'acord amb el model següent:
flux1

En una primera etapa s'ha abordat l'intercanvi de missatges electrònics entre proveïdor i ICS per a aquelles factures relacionades amb comandes de compra centralitzada, que gestiona l'operador logístic Logaritme:
flux2

De forma immediata està previst desenvolupar l'estratègia iniciada i estendre el model de recepció i conciliació de les factures relacionades amb comandes que gestionen i envien als proveïdors de forma descentralitzada, dels centres hospitalaris i d'assistència primària.

El servei e.Fact per a empreses del Consorci AOC facilita informaciˇ als prove´dors sobre tots els aspectes rellevants del procÚs d'adhesiˇ: com crear les e-factures, formes d'enviament i consultes sobre l'estat de tramitaciˇ.

Des de l'ICS, mitjançant aquesta pàgina i l'adreça de correu atenciocreditors.ics@gencat.cat es dóna suport i informació addicional a les proves que realitzen els proveïdors abans de la seva incorporació definitiva al nou procediment de facturació.

Els proveïdors que ja s'han adherit al nou sistema coneixen de forma immediata si la factura enviada ha estat acceptada i s'ha ordenat el seu pagament, o bé si s'ha identificat alguna incidència que caldrà resoldre prèviament. Així doncs, es manifesten els beneficis esperats del nou sistema en eliminació de paper i millora de l'eficiència.

A més, tal com ha publicat recentment el Consorci AOC, l'ICS és impulsor a la Generalitat de l'intercanvi de factures en format EDIFACT, un estÓndard del sector d'intercanvi electr˛nic de documents comercials, que permet la incorporaciˇ al nou procediment de molts dels seus prove´dors, sense necessitat d'inversions addicionals.

 


   


Institut CatalÓ de la Salut
Generalitat de Catalunya Departament de Salut