Farmàcia
Medicaments avaluats [ Torneu a Farmàcia ] 

Dictamen

Enalapril/ lercanidipina Núm. 6, juny 2010


Comparadors de referència: Diürètics tiazídics / inhibidor de l'enzim convertidor d'angiotensina (IECA), IECA / blocador dels canals del calci

Després de realitzar l'avaluació comparativa d’enalapril/lercanidipina en el tractament d’hipertensió essencial respecte als fàrmacs comparadors segons l'anàlisi de l'evidència científica publicada fins a aquest moment, el Comitè recomana:

Continuar utilitzant el tractament habitual ja que l’evidència comparativa disponible amb enalapril/lercanidipina és insuficient


Qualificació*

No suposa un avenç terapèutic

*Possibles qualificacions

  • - Important millora terapèutica
  • - Modesta millora terapèutica
  • - Aporta en situacions concretes
  • - No suposa un avenç terapèutic
  • - No valorable: informació insuficient

RESUM DE LES PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES FARMACOLÒGIQUES DEL MEDICAMENT

Especialitats Laboratori // preu (€)

Coripren® 20 mg/10 mg 28 comprimits

Meda Pharma SAU // 18,73 €
Lercapress® 20 mg/10 mg 28 comprimits  Rottapharm SL // 18,73 € 
Zanipress® 20 mg/10 mg 28 comprimits Recordati // 18,73 €
gràfic il·lustratiu

Aquesta avaluació ha estat revisada per la Fundació Institut Català de Farmacologia (FICF) i per la l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerques Mèdiques (AATRM).
Per a la seva realització s’ha seguit el procediment normalitzat de treball del Comitè Mixt d’Avaluació de Nous Medicaments (CmENM) d’Andalusia, País Basc, Institut Català de la Salut, Aragó i Navarra.

Bibliografia


Institut Català de la Salut
Generalitat de Catalunya Departament de Salut