Informació de Places de l'ICSConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFIC-T.LLIURE-2015).

Publicació de l’anunci amb la data, els llocs, l’horari i els criteris de realització de la 1a. prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de facultatiu/iva especialista en pediatria les seves àrees específiques (PED-T.LLIURE-2015).

Publicació de l’anunci amb la data, els llocs, l’horari i els criteris de realització de la 1a. prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-T.LLIURE-2015).

Publicació de l’anunci amb la data, els llocs, l’horari i els criteris de realització de la 1a. prova


Anar Amunt   Més informacióConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-T.LLIURE-2015).

Publicació de l’anunci amb la data, els llocs, l’horari i els criteris de realització de la 1a. prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria (TCAI-T.LLIURE-2015).

Publicació de l’anunci amb la data, els llocs, l’horari i els criteris de realització de la 1a. prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria d'auxiliar administratiu/iva (AUX.ADM-T.LLIURE-2015).

Publicació de l’anunci amb la data, els llocs, l’horari i els criteris de realització de la 1a. Prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de zelador/a (ZEL-T.LLIURE-2015) .

Publicació de l’anunci amb la data, els llocs, l’horari i els criteris de realització de la 1a. Prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatňria per a l'assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei de l'Hospital Universitari de Bellvitge dependent de l'Institut Catalŕ de la Salut (convocatňria CJ-HUB–01/16).

Llocs convocats: Cap de Servei de Dermatologia, Cap de Servei de Medicina Interna i Cap de Servei d’Urologia .

Publicació al DOGC de la convocatòria
Convocatňria per a l’assignació de les funcions de 2 llocs de cap de secció de radiodiagnňstic de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona

Anar Amunt   Publicació al DOGC de la convocatňria.
Convocatňria per a l’assignació de les funcions del lloc de cap de servei d’urologia, de cap de servei de cirurgia pediŕtrica, de cap de servei de neurologia i de cap de secció de neurocirurgia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta – CJ-Girona Dr.Josep Trueta-01/16

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Anar Amunt   Més informació
Convocatňria per a l’assignació de les funcions de dos llocs vacants de cap de servei (Cirurgia pediŕtrica i Medicina Intensiva) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron dependent de l’Institut Catalŕ de la Salut (convocatňria CJ-Vall d’Hebron-01/16).

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

Anar Amunt   Més informacióConvocatňria de llocs de comandament de supervisió d'infermeria de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Diligčncia del tribunal de 24.2.2016. Llista definitiva d’assignació de llocs.

Anar Amunt   Més informacióConvocatňria per a l’assignació de les funcions d’un lloc vacant de cap de servei de pediatria i les seves ŕrees específiques de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron dependent de l'Institut Catalŕ de la Salut (convocatňria CJ-Vall d’Hebron 02/15).

Llista definitiva de persones admeses i excloses.

Anar Amunt   Més informacióConvocatňria per l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei i de cap de secció de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona dependent de l’Institut Catalŕ de la Salut (convocatňria CJ- HUGTiP –01/15) Publicació en el DOGC de la convocatňria.

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Anar Amunt   Més informació
Convocatňria per a l'assignació de les funcions d'un lloc vacant de cap de servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Universitari de Bellvitge dependent de l'Institut Catalŕ de la Salut (convocatňria CJ-HUB-01/15).

Publicació de les puntuacions definitives i proposta d’adjudicació del lloc convocat

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria per a l’assignació de les funcions d’un lloc vacant de cap de secció de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta – CJ-Girona Dr.Josep Trueta-01/15

Acta núm. 1 del tribunal – Valoració final del procés i proposta d'adjudicació


Anar Amunt   Més informació
Llocs de: director/a i d'adjunt/a a la Direcció d'Equip d'atenció primària i d'adjunt/a i supervisor/a d'hospital

Anuncis per a la designació dels llocs actualment convocats
Anar Amunt   Més informació


Institut Catalŕ de la Salut
Generalitat de Catalunya Departament de Salut