Informació de Places de l'ICSConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFIC-T.LLIURE-2015).

Publicació de l'anunci de la 2a prova (català) i de la resolució de les reclamacions de la 1a prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de facultatiu/iva especialista en pediatria les seves àrees específiques (PED-T.LLIURE-2015).

Publicació de l'anunci de la 2a prova (català) i de la resolució de les reclamacions de la 1a prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-T.LLIURE-2015).

Publicació de l'anunci de la 2a prova (català) i de la resolució de les reclamacions de la 1a prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària especialista en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-T.LLIURE-2015).

Publicació de l'anunci de la 2a prova (català) i de la resolució de les reclamacions de la 1a prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria (TCAI-T.LLIURE-2015).

Publicació de l'anunci de la 2a prova (català) i de la resolució de les reclamacions de la 1a prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria d'auxiliar administratiu/iva (AUX.ADM-T.LLIURE-2015).

Publicació de l'anunci de la 2a prova (català) i de la resolució de les reclamacions de la 1a prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de zelador/a (ZEL-T.LLIURE-2015) .

Publicació de l'anunci de la 2a prova (català) i de la resolució de les reclamacions de la 1a prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria per a l'assignació de les funcions d’un lloc vacant de cap de servei de farmacologia clínica i de 4 llocs de cap de secció (anestesiologia i reanimació, aparell digestiu, cardiologia i microbiologia i parasitologia) de l'Hospital Universitari de Bellvitge dependent de l'Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-HUB-02/16).

Publicació al DOGC de la convocatòria

 Convocatòria per a l'assignació de les funcions d’un lloc vacant de cap de servei de medicina interna de l'Hospital de Viladecans dependent de l'Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Viladecans-01/16).

Publicació al DOGC de la convocatòria

 Convocatòria per a l'assignació de les funcions d’un lloc vacant de cap de servei de cardiologia de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona dependent de l'Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Girona Dr. Josep Trueta-02/16).

Publicació de la convocatòria

 Convocatòria per a l'assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei de l'Hospital Universitari de Bellvitge dependent de l'Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-HUB–01/16).

Publicació per la qual es dona per definitiva la llista provisional de persones ademeses i excloses

Anar Amunt   Més informació
Convocatòria per a l’assignació de les funcions de 2 llocs de cap de secció de radiodiagnòstic de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona

Anar Amunt   Publicació al DOGC de la convocatòria.
Convocatòria per a l’assignació de les funcions del lloc de cap de servei d’urologia, de cap de servei de cirurgia pediàtrica, de cap de servei de neurologia i de cap de secció de neurocirurgia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta – CJ-Girona Dr.Josep Trueta-01/16

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses

Anar Amunt   Més informació
Convocatòria per a l’assignació de les funcions de dos llocs vacants de cap de servei (Cirurgia pediàtrica i Medicina Intensiva) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron-01/16).

Publicació de l'acta núm. 1 Valoració curricular i convocatòria de prova

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria de llocs de comandament de supervisió d'infermeria de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Diligència del tribunal de 24.2.2016. Llista definitiva d’assignació de llocs.

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria per a l’assignació de les funcions d’un lloc vacant de cap de servei de pediatria i les seves àrees específiques de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron dependent de l'Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron 02/15).

Llista definitiva de persones admeses i excloses.

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria per l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de servei i de cap de secció de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ- HUGTiP –01/15) Publicació en el DOGC de la convocatòria.

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Anar Amunt   Més informació
Convocatòria per a l'assignació de les funcions d'un lloc vacant de cap de servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Universitari de Bellvitge dependent de l'Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-HUB-01/15).

Publicació de les puntuacions definitives i proposta d’adjudicació del lloc convocat

Anar Amunt   Més informacióConvocatòria per a l’assignació de les funcions d’un lloc vacant de cap de secció de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta – CJ-Girona Dr.Josep Trueta-01/15

Acta núm. 1 del tribunal – Valoració final del procés i proposta d'adjudicació


Anar Amunt   Més informació
Convocatòria per a la cobertura en funcions d'una plaça de cap de servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Anar Amunt   Més informació
Llocs de: director/a i d'adjunt/a a la Direcció d'Equip d'atenció primària i d'adjunt/a i supervisor/a d'hospital

Anuncis per a la designació dels llocs actualment convocats
Anar Amunt   Més informació


Institut Català de la Salut
Generalitat de Catalunya Departament de Salut