L'Institut Catalŕ de la Salut du a terme, periňdicament, convocatňries per cobrir places en els seus centres. En aquest apartat podreu consultar el procediment i les actuacions que es realitzen en el decurs del procés de les convocatňries, ja siguin de trasllat, entre el personal fix de l’ICS, com de selecció, per a treballadors i treballadores que encara no formen part de la plantilla fixa de l’organització.

Per poder participar en les convocatňries caldrŕ estar registrat al Sistema de Gestió de Recursos Humans.
Anar Amunt   Convocatòries de trasllatAnar Amunt   Convocatòries de selecció

 


Institut Catalŕ de la Salut
Generalitat de Catalunya Departament de Salut