Robert Boyle actualment és considerat com el primer químic modern i fundador de la química moderna.

La natura i l'origen del gas natural

Els noms il·lustres del gas

Robert Boyle (1627-1691). Químic i físic irlandès que va obtenir gas de la destil·lació de l’hulla, un carbó mineral a més de vapor d’aigua i quitrà.

William Murdock (1754-1839). Enginyer escocès que, per destil·lació del carbó, va obtenir una llum de gas amb la que va il·luminar casa seva. Anys més tard va equipar amb llums de gas una fàbrica de l’època.

Frederick Albert Winzler (1763-1830). Enginyer alemany que va il·luminar per primera vegada grans àrees i carrers, a més d’edificis. L’any 1806 va crear a Londres la primera fàbrica de gas d’Europa i del món. El seu deixeble Samuel Clegg va inventar el primer comptador de gas l’any 1815.

Philippe Le Bon (1767-1804). Enginyer francès que l’any 1799 va inventar la termolàmpada, una làmpada per a la producció de calor.

Josep Roura (1787-1860). Catedràtic de química que l’any 1826 va il·luminar amb el primer fanal de gas el laboratori de l’Escola de Química de la Junta de Comerç de Barcelona.

Pere Duran Farell (1921-1999). Enginyer de camins, pioner de la introducció del gas natural a Espanya. Va ser president del Grup Gas Natural durant més de 36 anys, i de la Fundació Gas Natural des que l’any 1997 va deixar la presidència executiva del Grup.