Catalana de Gas y Electricidad. Font: © 2001 Mary Ann Sullivan.

El mercat del gas natural i el preu

Amb la creixent explotació dels jaciments i el desenvolupament de la indústria del gas natural el consum d’aquesta font d’energia ha anat augmentant de forma constant.

A les societats actuals, on cada vegada s’imposa més el sentit  racional de l’energia, el gas natural es perfila com una de les fonts d'energia que augmentaran en els propers anys la seva participació en el balanç energètic mundial.

El sector gasista espanyol

La creixent explotació dels jaciments de gas natural ha anat desplaçant altres fonts d’energia en tots els sectors, de manera que el seu consum s’incrementa any rere any. L’Agència Internacional de l’Energia preveu que l’any 2015 la demanda de gas natural serà superior en més del 75% a l’equivalent de l’any 1993.

El desenvolupament de la indústria del gas a Espanya és relativament recent degut, sobretot, a la manca de jaciments propis i a la complexitat del seu transport a llarga distància. Tanmateix, des de l’inici de la gasificació de l’estat a primers dels anys 70 del segle passat, el consum de gas natural no ha deixat de créixer fins assolir els 400.000 GWh (el 20% del balanç d'energia primària).

El gas natural va ser introduït a Espanya l’any 1969, de la mà de l’empresa Catalana de Gas i Electricitat, S.A., successora de la societat per accions Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas, constituïda el 1843. Barcelona va ser la primera ciutat de l’estat que va disposar de gas natural. Catalana de Gas es va convertir en Gas Natural l'any 1992, després de la seva fusió amb Gas Madrid i la part de gas canalitzat de Repsol Butano.

L'empresa Enagas, creada l’any 1972 per l’administració central, i que està participada pel Grup Gas Natural Fenosa s’encarrega en exclusiva del proveïment i transport del gas, i és propietària de les plantes de regasificació i de la xarxa estatal de gasoductes. Ven el gas a les distribuïdores, i també directament a les grans indústries i centrals tèrmiques.