Consum de gas natural per càpita al 2009
Font: BP Statistical Review of World Energy 2010

Introducció

El gas natural rep aquest nom perquè s'extreu directament de la natura, i arriba al seu punt de consum sense haver experimentat pràcticament cap transformació química.

És l'energia fòssil menys contaminant i el seu rendiment energètic és superior al de qualsevol altra font combustible. Aquest fet, afegit a l'expansió del seu comerç i l'extensió de les xarxes i sistemes de distribució, fa que la seva utilització estigui augmentant arreu del món.