Els mètodes d'exploració geofísica utilitzen directament o indirectament les  propietats petro-físiques dels minerals. Un exemple: una zona mineralitzada de l'escorça terrestre pot emetre ones electromagnètiques secundàries (color blau) quan un camp principal (color groc) incideix sobre una concentració de minerals metàl·lics de certa envergadura.

La mineria d’avui

Fa 2.000 anys, Roma feia treballar més de 2.000 persones en una mina per produir poc més de 300 t d’or en més d’un segle. Actualment, menys de 1.000 persones produeixen aquestes 300 t en menys de tres anys. Per tant, actualment s’ha aconseguit molta producció amb poca gent, gracies a les matemàtiques, la química, la física, la metal·lúrgia, l’enginyeria i la informàtica.

Actualment la mineria presenta dos grans etapes:

  • La planificació
  • L’explotació i el processat dels minerals

La planificació

La planificació o investigació minera és el primer pas de la mineria. Els recursos minerals no són recursos renovables per tant són limitats. Les tecnologies modernes d’exploració es basen en aparells sensibles que descobreixen variacions en les característiques físico-químiques de l’escorça terrestre, lligades a l’existència dels jaciments minerals.

Una vegada detectades aquestes anomalies geofísiques, es porten a terme sondejos per a obtenir mostres i estudiar-les.

La següent etapa és la valoració dels recursos minerals descoberts, que deriven cap a la planificació d’una nova explotació, si es consideren suficients per a la seva rendibilitat.

L’explotació i el processat dels minerals

La naturalesa i posició dels dipòsits minerals determina el sistema general d’extracció. El cicle general de l’explotació compren, en general,  tres etapes.

  • Treballs a cel obert
  • Treballs subterranis
  • Tractament dels minerals