Processos de valorització mineral

Els àrids són una matèria primera imprescindible per a la construcció d’edificis i infrastructures d’un país. Són la segona matèria primera més consumida després de l’aigua. Per tal de que aquests consums siguin més sostenibles, cal que el màxim d’àrid possible provingui de processos de valorització.

Dels residus petris d’obres, demolicions, activitats mineres, processos industrials… se’n pot preparar àrid reciclat que pot ser utilitzat com a la resta d’àrid, és a dir, per a preparar formigons, subbases, farciments, paviments, etc.


Procés de valorització mineral