Minerals de Catalunya

Principals recursos minerals i les seves característiques

Els principals productes minerals extrets a Catalunya són el lignit i el talc, en zones properes als Pirineus; la potassa, a la comarca del Bages; i el guix, en zones del nord i centre del país. Altres activitats relacionades amb l’extracció de minerals són les pedreres (al Garraf), les salines (al Montsià) i les plataformes per extreure petroli, davant del Delta de l’Ebre.

Actualment a Catalunya hi ha 483 explotacions mineres, majoritàriament de productes de pedrera i repartides en les quatre províncies i és Barcelona la que més en té.

A Catalunya la majoria de minerals extrets són àrids i s’apliquen principalment a la construcció. En canvi de minerals metàl.lics la seva producció és nul.la. Més concretament, el llistat dels recursos actualment explotats majoritàriament són:

 • Argila
 • Baritina o barita
 • Basalt
 • Bauxita
 • Calcàries
 • Carbons minerals (lignit)
 • Carbons minerals (turba)
 • Conglomerats
 • Creta
 • Dolomies
 • Esquists
 • Feldespat
 • Fluorita
 • Geotèrmic
 • Gneis
 • Granit
 • Grede
 • Gresos (roques silícies)
 • Guix
 • Hulla
 • Marbres
 • Margues
 • Pissarra (llicorella)
 • Pòrfirs
 • Sal gemma o halita
 • Sal marina
 • Sal potàssica o silvinita
 • Sauló
 • Sorres i graves
 • Talc o esteatita