Distribució territorial de les explotacions mineres a Catalunya
(Font: pròpia a partir de dades del Ministerio de Industria, turismo y comercio. 2007)

Explotació dels recursos minerals a Catalunya

A Catalunya, hi ha força recursos minerals que tradicionalment han estat explotats en funció de la demanda: la roca calcària com a matèria primera per a la fabricació de ciment; els granits per a la fabricació de formigó o com a material constructiu divers; les argiles amb aplicacions en la indústria de la ceràmica; la creta i la potassa com a primeres matèries en la indústria química; les roques ornamentals.