Esquema explotació – restauració en mineria de transferència
Aquest sistema de restauració, es fa al mateix temps que es produeix la explotació, és a dir, així com va finalitzant l'explotació d'un tram, es va recobrint amb el material de cobertera d'un altre tram on començarà ara l'explotació.

La restauració minera

L’aprofitament dels recursos minerals naturals ha de tenir presents l’equilibri i la conservació del medi físic i del paisatge. El Parlament de Catalunya, conscient de la importància de la protecció del medi ambient, va aprovar, l’any 1981, la primera normativa específica de l’Estat espanyol dedicada a la protecció i a la restauració dels espais afectats per activitats extractives. Aquesta normativa es va fonamentar en la necessitat de preveure i de pal·liar les conseqüències negatives que les activitats extractives tenen sobre el medi físic. La normativa restauradora per als espais afectats per activitats extractives vigent a Catalunya és pionera en matèria de protecció ambiental.

Què és la restauració minera?

La restauració minera és el desenvolupament d’una sèrie d’actuacions regulades per llei per a reduir i contrarestar l’impacte ambiental i desenvolupar als terrenys alterats la possibilitat de tenir el mateix ús que tenia abans de l’explotació minera o altre compatible amb la situació del moment.

Els objectius bàsics de la restauració son tres:

  • Reduir i corregir els impactes ocasionats per l’explotació minera.
  • Fer possible l’aprofitament dels terrenys.
  • Integrar els terrenys en el paisatge.

Restauració d’activitats extractives amb subproductes

Es tracta de l’aprofitament i el reciclatge de subproductes provinents d’altres activitats per a la restauració dels espais afectats per activitats extractives. La restauració de les zones afectades per activitats extractives genera una demanda de terres, de fertilitzants, de llavors i de plantes per a la regeneració de les característiques naturals, a baix preu, i això es pot aconseguir utilitzant subproductes.