L'escorça terrestre està formada per molts minerals. Els més abundants són el silici i l'oxigen.

El mineral, un recurs natural

Un mineral és un recurs natural, i que ha estat format com a resultat de la interacció de processos geològics tant de tipus físic com químic.

Els minerals es caracteritzen per tenir una estructura interna molt ordenada i una composició química i unes propietats físiques determinades.

Els minerals més abundants en l’escorça terrestre són els formats per oxigen i silici, ja que aquests són dos dels vuit elements majoritaris a l’escorça, per tant són òxids de silici i silicats.