Desembocadura del riu Rance a França i central mareomotriu per l'obtenció d'energia elèctrica.

L'energia de les marees i les onades

Les grans masses d'aigua dels mars i oceans de la Terra són, potencialment, una immensa font d'energia renovable. La pujada i baixada diària de les marees i el moviment de les onades, per exemple, poden ser aprofitats energèticament en el futur a mesura que progressi la tecnologia associada.

El recurs energètic

Tres quartes parts de la superfície terrestre estan cobertes per mar. L'aigua dels mars i oceans en moviment o les diferències de temperatura entre masses d'aigua són, per tant, dues fonts de recursos energètics inesgotables que s'han començat a explotar a diferents indrets del món, tot i que la tecnologia encara no està prou desenvolupada.

Bàsicament, es poden distingir quatre tipus d’aprofitaments diferents de l’energia continguda a l'aigua marina i oceànica:

  • L’energia mareomotriu o energia de les marees: utilitza la capacitat de les marees per desplaçar grans masses d’aigua, les quals s’emmagatzemen mitjançant dics per a impulsar una turbina elèctrica, de la mateixa manera com es fa a les central hidroelèctriques.
  • L’energia maremotèrmica del gradient tèrmic: està basada en la diferència de temperatura entre les aigües superficials i les del fons marí, aprofitant aquest gradient tèrmic per generar electricitat mitjançant el sistema turbina-generador.
  • L’energia dels corrents marins: consisteix en utilitzar l'energia cinètica dels corrents per impulsar una turbina elèctrica.
  • L'energia de les onades: aprofita el moviment superficial de l'aigua per a impulsar també una turbina elèctrica.

L'energia maremotriu és l’única que, de moment, ha assolit un cert grau d’aplicació, ja que existeixen centrals en funcionament des de fa dècades. La primera gran central mareomotriu per a la producció d’electricitat comercial es va construir el 1967 a França, amb una potència instal·lada de 240 MW. Les onades concentren també una gran quantitat d'energia cinètica, però com que la seva freqüència és baixa per a produir electricitat cal utilitzar convertidors o transformadors que l'augmentin fins a permetre el seu aprofitament energètic.