Central elèctrica maremotriu a l'estuari del riu Rance (França).

Introducció

A més de les fonts d'energia renovables més habituals com la solar, l'eòlica, la hidràulica o la biomassa, hi ha d'altres que també aprofiten recursos naturals inesgotables com l'energia geotèrmica o el moviment de les marees (mareomotriu) i les onades (undimotriu).

La recerca en el camp de les fonts d’energia renovables, tanmateix, no s’atura, i ben segur que en els propers decennis es produiran grans progressos, com la generació d'energia per mitjà la fusió nuclear.

Central Geotèrmica de Nesjavellir, en la zona volcànica de Hengill (Islàndia).