• Imprimeix

Mèses electoraus

Era mèsa electorau ei er organ deuant deth quaus'emet eth vòt. Era mèsa contròtle eth desvolopament dera votacion e amie a tèrme eth recompde e er escrutinh provisionau. 

Ua mèsa electorau ei formada per un president/a e dus vocaus.

 

Era formacion des mèses ei competéncia des ajuntaments, jos era supervision des juntes electoraus de zòna.  

Es membres des meses electoraus e es sòns suplents se designen per tiratge public entre totes es persones includides ena lista d'electors dera mèsa corresponenta que sàpien liéger e escríuer e qu'agen mès de 18 ans e mens de 70.

Aguest tiratge public se harà entre eth 29 d'agost e eth 2 de seteme.

Es persones designades membres de mèsa arreceberàn era notificacion dera sua designacion entre es dies 29 d´agost e 5 de seteme. S'aguesta notificacion se produsís mès tard, eth retard non serà causa invalidant dera designacion.  

Amassa damb era notificacion, es persones designades arreceberàn un manuau d'instruccions.

Mès informacion:

Es persones qu'actuen coma membres de mèses electoraus, an dret a:

 • Percéber ua dièta.
 • Un permís retribuït pendent eth dia dera votacion, s'ei obrant, e ua reduccion de cinc ores dera jornada laborau londeman des eleccions. 
 • Er emparament peth sistèma dera Seguretat Sociau deuant des contingéncies e situacions que poguen derivar-se dera sua participacion enes eleccions. 

Òc. Er incompliment deth cargue se considère delicte electorau e pòt èster castigat, d'acòrd damb era lei, damb pena de preson de tres mesi a un an o multa de sies a vint-e-quate mesi.

Es causes legaus qu'empedissen era acceptacion deth cargue de vocau o de president/a d´ua mèsa electorau (titulara o suplenta) son es següentes:

 • Es causes d´inelegibilitat establides en Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau (LOREG).
 • Eth hèt d'èster candidat/a as eleccions. 

Ath delà, es persones designades poderatz allegar d´autes causes, justificades documentaument, qu'eth conselh avalorarà abans de resòlver es allegacions en un tèrme de cinc dies. 

Mès informacion:

 • Instruccion 6/2011, de 28 d'abriu, dera Junta Electorau Centrau, d'interpretacion der article 27.3 dera Lei organica deth regim electorau generau, sus empediments e desencuses justificades entàs cargues de president e vocau des mèses electoraus (BOE num. 103, de 30 d´en abriu). 

Es persones qu'ajatz estat designades membres d´ua mèsa electorau disposatz deth tèrme de sèt dies dempús dera notificacion dera designacion entà allegar deuant deth conselh electorau de zòna que vos correspon d´acòrd damb eth municipi de residéncia. 

Es causes que vos empedisquen èster membre dera mèsa an d'èster justificades e documentades.  

Mès informacion:

Es juntes electoraus de zòna an de resòlver es allegacions en tèrme de cinc dies (en periòde comprenut entre eth 29 d´agost e eth 17 de seteme) e comunicà'c ara persona interessada.

Un còp resolvudes es allegacions, se pòden produsir dues situacions:

 • Desestimacion dera desencusa allegada eth conselh electorau de zòna notificarà definitivaments eth nomentament ath membre de mèsa designada. 
 • Admission dera desencusa allegada : se desencusarà ara persona deth cargue, se li notificarà e se designarà un aute membre de mèsa, a qui s´emeterà era notificacion corresponenta. 

Contra es decisions des juntes electoraus de zòna non se pòt recórrer.

 • S'un còp transcorrut eth tèrme entà presentar desencuses, non podetz presentar-vos entà exercir eth vòste cargue, vos cau comunicar aguest hèt impossible ath conselh electorau de zòna, aumens 72 ores abans deth dia des eleccions, e aportar es justificacions que siguen de besonh. S'er empediment se produsís dempús d'aguest tèrme, er avís ara junta s´a de hèr de manèra immediata e, eth tot cas, abans dera ora de constitucion dera mèsa.
 • S'eth madeish dia des eleccions non podetz assistir tath collègi electorau tàs 8.00 ores per ua causa justificada, auetz d'avertir tan lèu que sigue possible ara junta electorau de zòna corresponenta. 

Se non i a causa justificada, eth hèt de non presentar-vos ei penat pera lei damb pena de preson de tres mesi a un an o multa de sies a vint-e-quate mesi.

 

Òc. Es persones que non gauditz de pòsa setmanau eth dia des eleccions e acreditatz era condicion de membres de mèsa electorau o d'interventors, auetz dret a gaudir d´un permís retribuït en tot correspóner ara jornada complèta d´aguest dia e ara reduccion des cinc prumères ores dera jornada laborau

Aguesti permisi, de caractèr non recuperable, vos seràn retribuïts pera empresa un còp justificada era accion coma membre de mèsa o interventor/a. 

Era mèsa electorau se constituís tàs 8.00 ores deth dia dera votacion. 

Eth president/a, es dus vocaus e es suplents respectius s'amassen, en collègi electorau corresponent a cada mèsa, entà constituïr era mèsa electorau.

 

Cada titular dera mèsa a dus suplents. Tant es titulars coma suplents s´an de presentar en locau electorau tàs 8.00 ores deth dia 27 de seteme. 

Se se presenten toti es titulars, es mèses se constituïssen damb es titulars. 

Se bèth titular non se presente, aucuparà eth sòn lòc eth prumèr suplent e, s'aguest tanpòc se presente, ac harà eth dusau suplent. 

En cas deth cargue de president/a, se non se presente era persona designada coma titulara, ne tanpòc cap des sòns suplents, aucuparà eth lòc eth prumèr vocau titular, o eth dusau, s'eth prumèr tanpòc non i a anat.

Non se pòt constituïr era mèsa sense era preséncia d'un president/a e dus vocaus.  

En cas qu'era mèsa non se pogue constituïr, es membres dera mèsa presenta, es suplents que i agen anat o, se non i a cap de membre dera mèsa, era autoritat governativa, a d'esténer e soscríuer ua declaracion des hèts vengudi e enviar-la per corrèu certificat ara junta de zòna, ara quau an de comunicar tanben aguestes circonstàncies telegraficament o telefonicament. 

Eth conselh designe, en aguest cas, liuraments, as persones qu´an de constituïr era mèsa electorau, e pòt arribar a ordenar que ne hèsquen part quauqu'uns des electors que siguen presents en locau.

Se non se pòt constituïr era mèsa abans des 10.00 ores, es membres presents, es suplents que i agen anat o era autoritat governativa ac an de comunicar ara junta electorau de zòna corresponenta, era quau convocarà era mèsa entà ua naua votacion, que s´aurà de hèr laguens des dus dies següents. 

Un còp constituïda era mèsa, es suplents que non agen estat nomentadi finaument membres dera mèsa electorau pòden abandonar eth collègi electorau eson exempts des sues obligacions.

Cada mèsa electorau a de disposar aumens des elements següents:

 • Ua urna, degudaments barrada e precintada.
 • Ua cabina de votacion, plaçada ena madeisha sala a on se desvolòpe era votacion.

Un nombre sufisent d'envolòpes e de paperetes de totes es candidatures que se presenten tàs eleccions.

Se manque quinsevolh des elements de besonh entara votacion ara ora previstaentara constitucion dera mèsa, eth president/a ac a de comunicar immediataments per telefòn ara junta electorau de zòna (JEZ), que s´encargarà de provedir-les.

Òc, cada viatge que i demoren aumens dus membres dera mèsa.

 

Era votacion demore interrompuda enquia qu'eth membre absent se reincorpòre En aguest cas, ath delà, era junta electorau de zòna a de préner es mesures de besonh entath desvolopament corrècte dera votacion.

Se s'a lheuat era acta de constitucion dera mèsa, non poderatz préner possession coma membre dera mèsa, pr'amor qu'auratz estat substituït per ua persona suplenta.

 

Era votacion a de continuar damb es membres restants dera mèsa.

Seratz substituït peth vocau prumèr. S'eth vocau dusau non i é d´acòrd, eth vòste vòt de qualitat coma president/a dera mèsa vos permet préner aguesta decision.

Ath delà deth president/a e des dus vocaus, pòden assistir tàs actes dera mèsa e participar enes sues deliberacions es interventors.