• Imprimeix

Calendari electorau

ACTIVITATARTICLESDATES
Decrèt de convocacion (DT 4a. Estatut e art. 47 Lei 3/1982) 42  3 d'agost
Publicacion deth Decrèt de convocacion en DOGC 42  4 d'agost
ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Prorogada era competéncia des juntes electoraus constituïdes damb motiu des eleccions locaus deth 24 de mai de 201 15.3 ----
Comunicacion de renóncies e substitucion des vocaus  14.2 8-11 d'agost
Finalizacion mandat JEP e JEZ 15.2 5 gèr

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Publicacion per DPOCE en BOP deth nombre, limit de seccions, locaus e mèses que los intègren e exposicion ath public pes ajuntaments 24.2 10 d'agost
Presentacion pes electors, deuant JEP, de reclamacions contra delimitacion efectuada 24.3 11-16 d'agost
Resolucion per JEP sus reclamacions contra delimitacion efectuada 24.3 11-21 d'agost
Difusion en Internet per DPOCE e exposicion ath public pes ajuntaments dera lista definitiva des seccions, mèses e locaus electoraus 24.4 17-26 de seteme

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Tiratge a sòrt per ajuntaments des membres des mèses electoraus 26.4 29 d'agost-2 de seteme
Notificacion per JEZ designacion membre de mèsa as interessadi e liurament deth manuau sus es sues foncions 27.2 29 d'agost-5 de seteme
Allegacion des interessadi, deuant JEZ, dera arrason qu'empedís èster membre de mèsa 27.3 29 d'agost-12 de seteme
JEZ resòlv e comunique, s'esquè, eth remplaçament ath prumèr remplaçant 27.3 29 d'agost-17 de seteme
Comunicacion a JEZ membre de mèsa impossibilitat desvolopar eth sòn cargue 27.4 18-27 de seteme

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

    

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Exposicion pes ajuntaments e consolats des listes electoraus en vigor 39.2 10-17 d'agost
Presentacion reclamacions, deuant DPOCE, sus includiment o exclusion en cens 39.3 10-17 d'agost
Resolucion reclamacions inscripcion en cens per DPOCE 39.6 10-20 d'agost
DPOCE ordene exposicion ath public des rectificacions e notifique as reclamants, ajuntaments e consolats 39.6 21 d'agost
Contra resolucion de DPOCE recors deuant jutge de prumèra instància 40.1 22-26 d'agost
Jutge de prumèra instància dicte senténcia recors e comunique as interessadi, ajuntaments, consolats e DPOCE 40.2 22-31 d'agost
Autrejament de còpia deth cens de residents en Catalonha a representants des candidatures e a JEZ 41.5 1-2 de setembre
Autrejament de còpia deth cens de RAE a representants des candidatures (Acòrd de 29 de de seteme de 2011 deth JEC) ---  8-9 de setembre

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Designacion per partits, federacions e coalicions, deuant JEC, de representants generaus 168.1 5-12 d'agost
Designacion per representantes generaus, deuant JEC, representantes candidatures er era circonscripcion electorau 168.2 5-14 d'agost
Comunicacion de JEC a JEP des nòms des representants des candidatures ena sua circonscripcion 168.3 5-16 d'agost
Acceptacion dera designacion per representants candidatures deuant JEP 168.4 5-24 d'agost
Designacion per promotors de corròps d'electors de representants des sues candidatures e acceptacion d'aquera designacion 168.5 19-24 d'agost
Nomentament d'interventors pes representants de candidatures e liurament per JEZ des chequièrs 3 e 4 a mèses electoraus 78.1 e 78.2 5 d'agost-24 de seteme

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Comunicacion a JEP constitucion de coalicion electorau 44.2 5-14 d'agost
Presentacion de candidatures deuant JEP 45 19-24 d'agost
Publicacion candidatures presentades en DOGC 47.1 26 d'agost
Comunicacion de JEP a representantes des candidatures des irregularitats ena sua presentacion 47.2 28 d'agost
Termini entà corregir irregularitats apreciades en candidatures presentades 47.2 29 d'agost-30 d'agost
Proclamacion de candidatures per JEP 47.3 31 d'agost
Publicacion en DOGC candidatures proclamades 47.5 1 de seteme
Presentacion recors deuant er organ contenciós administratiu competent entà candidatures excludides 49.1 e 2 2-3 de seteme
Resolucion judiciària sus recors presentat 49.3 3-5 de seteme
Sollicitacion deth procediment d'emparament deuant Tribunau Constitucionau 49.4 3-7 de seteme
Resolucion Tribunau Constitucionau sus sollicitacion d'emparament 49.4 4-10 de seteme

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Ajuntaments comuniquen a JEZ emplaçaments disponibles entara collocacion gratuïta de pannèus 56.1 5-11 d'agost
Comunicacion JEZ a representants candidatures lòcs reservadi entàs sòns pannèus 56.3 2 de seteme
Ajuntaments comuniquen a JEZ, e aquera a JEP, locaus oficiaus e lòcs publics entà realizacion gratuïta d'actes campanha electorau 57.1 5-14 d'agost
Publicacion locau e lòcs publics gratuïts entà actes campanha electorau en BOP 57.2 5-19 d'agost
Sollicitacion deuant JEZ entà representantes candidatures utilizacion locau e lòcs publics 57.2 5 d'agost-3 de seteme
Atribucion per JEZ de locaus e lòcs publics disponibles entà actes de campanha e comunicacion a representants candidatures 57.3 4 de seteme
Campanha electorau 51.1 11-25 de seteme
Proïbicion difusion sondatges electoraus 69.7 22-26 de seteme

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

     

ACTIVITAT (*) (**)ARTICLESDATES
Sollicitacion documentacion Braille 1.1 4-31 d'agost

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).      

Orde INT/3817/2007, de 21 de deseme, a on se desvolòpe eth procediment de vòte accessible que facilite as persones damb andicapat visuau er exercici deth            dret de sufragi, regulat en Reiau Decrèt 1612/2007, de 7 de deseme.

       

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Sollicitacion vòt per corrèu a DPOCE 72.a 4 d'agost-17 de seteme
Remission per OCE certificat inscripcion cens e documentacion electorau entath vòt per corrèu 73.2 7-20 de seteme
Remissió a mèsa per electors documentacion vòt per corrèu 73.3 7-24 de seteme (**)

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

(**) Excepcionaument, enquiàs 14 ores deth 25 de seteme en aqueres localitats a on eth dia 24 de seteme sigue hèsta

    

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Sollicitacion deth vòt per elector resident en estrangèr (CERA) ar OCE 75.1 4-29 d'agost
Remission, per corrèu certificat, dera documentacion deth vòt CERA per OCE 75.3 1-15 de seteme
Remesa per corrèu deth vòt CERA as burèus o seccions consulares 75.4 Enquiath 22 de seteme
Depaus deth vòt CERA ena urna abilitada enes dependéncies consulares 75.5 23-25 de seteme

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

    

ACTIVITAT (*) (***)ARTICLESDATES
Sollicitacion deth vòt des ciutadans temporauments en estrangèr 3.1 4-29 d'agost
Remission per DPOCE deth certificat d'inscripcion en cens e dera documentacion electorau 4.2 1-15 de seteme
Remission a mèsa per electors temporauments en estrangèr dera documentacion electorau de votacion 5.1 1-23 de seteme
Dia de reflexion ---  26 de seteme
VOTACION 84 27 de seteme

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).         

(***) Reiau decrèt 1621/2007, de 7 de deseme, a on se regule un procediment de votacion entàs ciutadans espanhòus que se tròben temporauments en estrangèr.

         

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Escrutinh generau per JEP 103.1 e 107.2 30 de seteme-3 d'octobre
Presentacion de reclamacions e protèstes per representants e apoderadi generaus des candidatures 108.2 30 de seteme-4 d'octobre
Resolucion per JEP e comunicacion a representants e apoderadi generaus des candidatures 108.3 30 de seteme-5 d'octobre
Recors contra resolucion deuant JEP per representantes e apoderadi generaus des candidatures 108.3 30 de seteme-6 d'octobre
Remissió per JEP a JEC der expedient damb eth sòn rapòrt 108.3 1-7 d'octobre
Comunicacion de JEP a representants candidatures remission resolucion e los da rendètz-vos entà comparéisher deuant era JEC 108.3 1-8 d'octobre
Audiéncia des parts deuant JEC 108.3 2-10 d'octobre
Resolucion JEC recors presentat e traslat dera Resolucion a JEP entà hèr era proclamacion d'elegits 108.3 3-11 d'octobre
Proclamacion d'elegits per JEP 108.4 4-12 d'octobre
Remission der acte de proclamacion ath Parlament de Catalonha e a JEC 108.6 4-13 d'octobre
Publicacion resultats en DOGC 108.6 A compdar deth 4 d'octobre (40 dies a compdar dempús dera proclamacion d'elegits)

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

     

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Interposicion recors contenciós electorau, deuant JEP, per acte proclamacion d'elegits 112.1 5-15 d'octobre
Remission de JEP a Sala Contenciosa Administrativa deth Tribunau Superior de Justícia de Catalonha escrit d'interposicion, expedient electorau e rapòrt 112.2 e 112.3 6-16 d'octobre
Comunicacion JEP a representants candidatures concurrentes ena circonscripcion entà comparéisher deuant era Sala 112.3 6-16 d'octobre
Compareishença des representants des candidatures deuant Sala 112.3 7-18 d'octobre
Sala, finalizat termini compareishença interessadi, remet interposicion recors ath Ministèri Fiscau e as parts qu'an compareishut en procès 112.4 9-19 d'octobre
Ministèri Fiscau e representants candidatures formulen allegacions qu'estimen convenentes deuant era Sala 112.4 10-23 d'octobre
Sala, passat eth periòde d'allegacions, decidís d'ofici o a instància de part er arrecebut a pròva 112.5 14-24 d'octobre
Desvolopament dera fasa probatòria contenciosa administrativa 112.5 15-29 d'octobre
Senténcia Sala Contenciosa Administrativa Tribunau Superior de Justícia de Catalonha 113.1 16 d'octobre-2 noveme
Notificacion senténcia a interessadi e a JEP 114.1 e 115.1 16 d'octobre-3 noveme

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

    

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Designacion deuant JEC d'administradors generaus per representants generaus 174.1 5-14 d'agost
Nomentament pes representants generaus, deuant JEP, d'administradors de candidatures 174.2 19-24 d'agost
Comunicacion per administrador generau e de candidatures, a JEC e JEP respectivaments, numèro de compde corrent dubèrt 124.1 e 124.2 5-27 d'agost
Disposicion saldo compdes 125.3 5 d'agost-26 deseme
Sollicitacion d'auanç de sòs tàs despenses electoraus 127.bis.2 25-27 d'agost
Concession enquia 30% d´auanç de sòs despenses electoraus 127.bis.4 2-27 de seteme
Presentacion dera comptabilitat 133.1 5-30 de gèr
Pagament 90% subvencion 133.4 5-29 de febrer
Pronunciament des organs competents 134.2 28 de seteme-14 abril

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

     

ACTIVITAT (*) (****)ARTICLESDATES
Constitucion deth Parlament de Catalonha ---  Laguens es 20 dies següents dera data des eleccions

(*) Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau e modificacions posteriores (*LOREG).

(****) Dies obrants de deluns a diuendres