• Imprimeix

Representants de l´Administració

Segons l´article 98.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, el Govern té l´obligació de fer públics els resultats provisionals de les eleccions durant la nit electoral.

Els representants de l´Administració són els responsables de trametre les dades al centre de recollida d´informació (CRI) en totes les fases del dia de les eleccions: obertura, comunicació de les dades dels membres de les meses electorals, primer i segon avanç de participació, i escrutini. També col·laboren en la constitució de les meses i supervisen que hi hagi material electoral suficient en el col·legi electoral (paperetes i sobres).

Els representants de l´Administració són designats pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.