• Imprimeix

Vot per correu (des de l´Estat espanyol)

Un cop convocades les eleccions, els electors podeu sol·licitar el vot per correu entre el 4 d'agost i el 17 de setembre.

Us heu d'adreçar, personalment, a qualsevol oficina de Correus i emplenar l'imprès de sol·licitud del certificat d'inscripció en el cens electoral. Heu d'acreditar la vostra identitat amb el document nacional d'identitat (DNI), el passaport o el carnet de conduir (ja que aquests documents inclouen la fotografia i la signatura de la persona titular; en cap cas s'admeten fotocòpies). 

Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu, per a la qual cosa ha d´estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment (en aquests casos, tant el certificat mèdic com l'escriptura notarial o consular són gratuïts). 

El termini per sol·licitar el vot per correu és del 4 d'agost al 17 de setembre. 

Mes informació: 

Un cop la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral rebi la sol·licitud i comprovi la inscripció censal, us trametrà per correu certificat, entre el 7 i el 20 de setembre, al domicili que hagueu indicat en l´imprès de sol·licitud, un sobre amb la documentació necessària per votar. 

Aquesta documentació inclou: 

  • El certificat d'inscripció en el cens.
  • Una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades.
  • El sobre de votació.
  • Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual us correspon votar.
  • Un full explicatiu del procediment que s'ha de seguir. 

No. Un cop rebeu la documentació heu de signar el comprovant de recepció, personalment, amb l'acreditació prèvia de la vostra identitat. 

En cas que no sigueu en l'adreça assenyalada en l'imprès de sol·licitud del certificat d'inscripció en el cens, haureu de presentar-vos, personalment o a través de representació autoritzada notarialment o consularment (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament), a l'oficina de Correus corresponent per rebre la documentació per exercir el vot per correu, després d'identificar-vos.

Un cop hagueu escollit la papereta de vot i l´hagueu introduït en el sobre de votació (o no la inclogueu, si el que voleu és votar en blanc),  l'heu de tancar i, seguidament, heu d'introduir el sobre que conté el vostre vot, juntament amb el certificat d'inscripció en el cens, en el sobre adreçat al president/a de la mesa on us correspon  votar. 

El sobre adreçat al president/a de la mesa és el sobre que heu de remetre per correu certificat no més tard del 23 de setembre. (Ampliació del termini: fins al 24 de setembre. Excepcionalment, fins a les 14 hores del 25 de setembre en aquelles localitats en què el dia 24 de setembre sigui festiu)

Aquest enviament és gratuït per a vosaltres.

Sí. Les persones que vulgueu sol·licitar el vot per correu disposeu d'un permís, de fins a quatre hores lliures, per sol·licitar-lo.