• Imprimeix

Calendari de les formacions polítiques

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Designació per partits, federacions i coalicions, davant JEC, de representants generals 168.1 5-12 d'agost
Designació per representants generals, davant JEC, representants candidatures en la circumscripció electoral 168.2 5-14 d'agost
Comunicació de JEC a JEP dels noms dels representants de les candidatures en la seva circumscripció 168.3 5-16 d'agost
Acceptació de la designació per representants candidatures davant JEP 168.4 5-24 d'agost
Designació per promotors d'agrupacions d'electors de representants de les seves candidatures i acceptació d'aquesta designació 168.5 19-24 d'agost
Nomenament d'interventors pels representants de candidatures i lliurament per JEZ dels talonaris 3 i 4 a meses electorals 78.1 i 78.2 5 d'agost-24 de setembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Comunicació a JEP constitució de coalició electoral 44.2 5-14 d'agost
Presentació de candidatures davant jep 45 19-24 d'agost
Publicació candidatures presentades al DOGC 47.1 26 d'agost
Comunicació de JEP a representants de les candidatures de les irregularitats en la seva presentació 47.2 28 d'agost
Termini per corregir irregularitats apreciades en candidatures presentades 47.2 29 d'agost-30 d'agost
Proclamació de candidatures per JEP 47.3 31 d'agost
Publicació al DOGC candidatures proclamades 47.5 1 de setembre
Presentació recurs davant l'òrgan contenciós administratiu competent per candidatures excloses 49.1 i 2 2-3 de setembre
Resolució judicial sobre recurs presentat 49.3 3-5 de setembre
Sol·licitud del procediment d'empara davant Tribunal Constitucional 49.4 3-7 de setembre
Resolució Tribunal Constitucional sobre sol·licitud d'empara 49.4 4-10 de setembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Designació davant JEC d'administradors generals per representants generals 174.1 5-14 d'agost
Nomenament pels representants generals, davant JEP, d'administradors de candidatures 174.2 19-24 d'agost
Comunicació per administrador general i de candidatures, a JEC i JEP respectivament, número de compte corrent obert 124.1 i 124.2 5-27 d'agost
Disposició saldo comptes 125.3 5 d'agost-26 desembre
Sol·licitud bestreta despeses electorals 127.bis.2 25-27 d'agost
Concessió fins a 30% bestreta despeses electorals 127.bis.4 2-27 de setembre
Presentació de la comptabilitat 133.1 5-30 de gener
Abonament 90% subvenció 133.4 5-29 de febrer
Pronunciament dels òrgans competents 134.2 28 de setembre-14 d'abril

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).