• Imprimeix

Dades del procés electoral

Dades comparatives 2012-2015

Diputats a escollir

 

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Barcelona 85 85
Girona 17 17
Lleida 15 15
Tarragona 18 18
  135 135

Candidatures

 

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Barcelona  9 16
Girona  11  16
Lleida  10  16
Tarragona  10  16
   40 64

Candidats titulars

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Barcelona    
Homes  401 756
Dones  364 604
Total  765 1.360
Girona    
Homes  104 146
Dones  83 126
Total  187 272
Lleida    
Homes  78 129
Dones  71 111
Total  149 240
Tarragona    
Homes  96 153
Dones  84 135
Total  180

288

Població de dret

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Barcelona  5.523.784 5.529.099
Girona 756.156 756.810
Lleida  438.001 442.308
Tarragona  800.962 811.401
   7.518.903  7.539.618

 

Cens electoral total (CER+CERA)

Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
 5.510.798 5.413.868

Cens de residents Catalunya (CER)

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Cens de residents Barcelona  3.972.775 3.921.452
Cens de residents Girona 495.557 490.290
Cens de residents Lleida 299.113 300.525
Cens de residents Tarragona 547.291 545.084
   5.314.736 5.257.351

 

Cens de residents a l'estranger (CERA)

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Cens de residents absents Barcelona  151.546 120.458
Cens de residents absents Girona  15.266 11.792
Cens de residents absents Lleida 14.623 12.649
Cens de residents absents Tarragona 14.627 11.618
   196.062 156.517

Juntes electorals

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Junta Electoral Central 1 1
Juntes electorals provincials 4 4
Juntes electorals de zona 31 31
Membres de les juntes electorals 224 224
  36 36

Municipis

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Barcelona 311 311
Girona 221 221
Lleida 231 231
Tarragona 184 184
  947 947

Districtes

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Barcelona  494 495
Girona  256 256
Lleida  253 255
Tarragona  236 237
   1.239 1.243

Col·legis electorals

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Barcelona  1.609 1.616
Girona  399 402
Lleida  321 327
Tarragona  373 373
  2.702 2.718

Seccions electorals

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Barcelona  3.588 3.592
Girona  531 524
Lleida  387 391
Tarragona  542 539
   5.048 5.046

Meses electorals

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Barcelona  5.836 5.735
Girona  823 823
Lleida  516 550
Tarragona  1.002 1.022
   8.177 8.130

Membres de les meses (titulars)

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Barcelona  17.508 17.205
Girona  2.469 2.469
Lleida  1.560 1.650
Tarragona  3.006 3.066
   24.543 24.390

Membres de les meses (suplents)

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Barcelona  35.016 34.410
Girona  4.938 4.938
Lleida  3.120 3.300
Tarragona  6.012 6.132
   49.086 48.780

Representants de l'Administració

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Barcelona  2.553 3.260
Girona  474 546
Lleida  357 399
Tarragona  501 629
   3.885 4.834

Mitjans materials

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
Paperetes per candidatura  5.387.000  6.480.000
Barcelona  3.990.000 4.800.000
Girona  510.000 600.000
Lleida  325.000 410.000
Lleida (versió aranesa)  8.000 10.000
Tarragona  554.000 660.000
Sobres  4.610.000 7.212.000
Manual d'instruccions per als
membres de les meses
 126.000 96.200

Vot per correu d'electors residents a Catalunya

Sol·licituds presentades 
 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
 Des de l'EstatDes de l'exterior (temporalment a l'estranger)Des de l'exterior (residents a l'estranger)Des de l'Estat i des de l'exterior (temporalment a l'estranger)Des de l'exterior (residents a l'estranger)
Barcelona 79.885 16.978    44.496    15.982
Girona 10.649  2.100   8.638  1.925
Lleida 9.474  1.842    6.893  1.598
Tarragona 10.729  1.805   7.625  1.610
   110.737  22.725   67.652  21.115

30/09/2015

 Sol·licituds estimades
 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
 Des de l'EstatDes de l'exterior (temporalment a l'estranger)Des de l'exterior (residents a l'estranger)Des de l'EstatDes de l'exterior (temporalment a l'estranger)Des de l'exterior (residents a l'estranger)
Barcelona  77.349  1.410  16.402 41.057 2.436 13.140
Girona  10.315  186  1.967 8.198 307 1.609
Lleida  9.281  106  1.676 6.624 223 1.447
Tarragona 10.46  139

1.726

7.263 282 1.418
   107.421  1.841  21.771 63.142 3.248 17.614

30/09/2015

 Sol·licituds desestimades
 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
 Des de l'Estat)Des de l'exterior (temporalment a l'estranger)Des de l'exterior (residents a l'estranger)Des de l'Estat  i des de l'exterior (temporalment a l'estranger)Des de l'exterior (residents a l'estranger)
Barcelona  1.126 576   1.003  2.842
Girona  148  133   133 316
Lleida  87

166

  46 151
Tarragona  114 79   80  192
  1.475   954    1.262 3.501

30/09/2015

Avanços de Participació

 Parlament de Catalunya 2015Parlament de Catalunya 2012
  13 hores 13 hores
Total   35,11%  1.547.295 29,43%
Barcelona   34,72%  1.153.465 29,41%
Girona   38,47%  160.378 32,71%
Lleida   33,82% 79.495 26,45%
Tarragona   35,56%  153.957 28,24%
  18 hores 18 hores
Total   63,19%  2.959.711 56,30%
Barcelona   63,27% 2.218.953 56,58%
Girona   65,29%  291.449 59,44%
Lleida   61,13%  160.623 53,45%
Tarragona   61,80%  288.686 52,96%
  20 hores 20 hores
Total    77,44% 3.657.753 69,57%
Barcelona     77,62%  2.740.664 69,89%
Girona    77,99% 346.954 70,77%
Lleida    76,79% 208.241 69,29%
Tarragona    76,00%  361.894 66,39%