• Imprimeix

Calendari de les juntes electorals

ACTIVITAT (*)ARTICLESDATES
Prorrogada la competència de les juntes electorals constituïdes amb motiu de les eleccions locals del 24 de maig de 2015 15.3 ----
Comunicació de renúncies i substitució dels vocals  14.2 8-11 d'agost
Finalització mandat JEP i JEZ 15.2 5 gener

 

 

 

 

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).