Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat Inici
Comparatives 2010 - 2006
  • Color d'augmentaAugmenta
  • Color de disminueixDisminueix
Mapa acolorit segons els resultats de la candidatura Barcelona Girona Lleida Tarragona
2010 2006
Circumscripcions Escrutat Vots Diputats Diputats Vots
Barcelona 100% 72.693 3,10% 3 - - -
Girona 100% 13.889 4,75% 1 - - -
Lleida 100% 5.758 3,10%   - - -
Tarragona 100% 10.581 3,41%   - - -
Catalunya 100% 102.921 3,29% 4 - - -