Generalitat de Catalunya
Resum per terçons
Candidatures més votades per terçó
Mapa acolorit segons la candidatura guanyadora a cada terçó Pujòlo Arties e Garòs Castièro Marcatosa Irissa Quate Lòcs
  • Color CDA-PNACDA-PNA
  • Color UA-PM-PSCUA-PM-PSC
  Escrutat Candidatures Vots Consellers
Arties e Garòs 100% CDA-PNA 215 60,39% 1
PRAG 129 36,24% 1
Castièro 100% CDA-PNA 866 44,75% 2
UA-PM-PSC 806 41,65% 2
Irissa 100% CDA-PNA 177 56,91% 1
UA-PM-PSC 114 36,66%  
Marcatosa 100% CDA-PNA 189 52,65% 1
UA-PM-PSC 153 42,62%  
Pujòlo 100% CDA-PNA 285 47,58% 1
UA-PM-PSC 253 42,24% 1
Quate Lòcs 100% UA-PM-PSC 639 52,46% 2
CDA-PNA 484 39,74% 1
Val d'Aran 100% CDA-PNA 2.216 46,38% 7
UA-PM-PSC 1.965 41,13% 5