Accessos directes:


Carril bus-VAO a la C-58

Bus exprés

Imatge aèria del carril bus-VAO
Mapa de la xarxa Exprés.cat

Coincidint amb l'obertura del nou carril bus-Vao, dilluns, 29 d'octubre comencen a funcionar quatre línies de bus ràpid, dins la futura xarxa "exprés.cat":

e1 Barcelona - Sabadell (nova línia directa)

 • Freqüència de 15 minuts en hora punta (de 6.00 h a 9.00 h i de 16.00 h a 21.00 h).
 • Informació als usuaris en temps real mitjançant pantalles d'informació dinàmica a les parades i als autobusos.
 • Velocitat comercial alta i competitiva: carril bus-VAO a la C-58 i carril bus i prioritat en alguns encreuaments a la ciutat de Sabadell.
 • Forma part de la integració tarifària.
 • Vehicles totalment accessibles.
 • Més intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà, Metro i Rodalies.

e2 Barcelona - Terrassa

 • Freqüència de 20 minuts en hora punta (de 6.00 h a 9.00 h i de 16.00 h a 21.00 h).
 • Informació als usuaris en temps real mitjançant pantalles d'informació dinàmica a les parades i als autobusos.
 • Velocitat comercial alta i competitiva: carril bus-VAO a la C-58, 2 km de carril bus urbà i 2 encreuaments amb prioritat semafòrica a Terrassa.
 • Forma part de la integració tarifària.
 • Vehicles totalment accessibles.
 • Més intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà, Metro i Rodalies.

e3 Barcelona - Cerdanyola del Vallès - UAB

 • Més freqüència: 20 minuts en hora punta (de 7.00 h a 10.00 h i de 13.00 h a 19.00 h).
 • Informació als usuaris en temps real mitjançant pantalles d'informació dinàmica a les parades i als autobusos.
 • Velocitat comercial alta i competitiva: carril bus-VAO a la C-58.
 • Forma part de la integració tarifària.
 • Vehicles totalment accessibles.
 • Més intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà, Metro i Rodalies.

e4 Barcelona - Ripollet

 • Més freqüència: cada 10 minuts en hora punta i cada 15 minuts en hora vall.
 • Nou servei els caps de setmana (cada 60 minuts) i durant el mes d'agost (cada 30 minuts).
 • Informació als usuaris en temps real mitjançant pantalles d'informació dinàmica a les parades i als autobusos.
 • Velocitat comercial alta i competitiva: carril bus-VAO a la C-58.
 • Forma part de la integració tarifària.
 • Vehicles totalment accessibles i més sostenibles: ús de biodièsel.
 • Més intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà, Metro i Rodalies.

La parada a Barcelona de les quatre línies serà a Sagrera-Meridiana, on hi ha correspondència amb el Metro i Rodalies de Catalunya. Aquestes línies disposaran d'informació als usuaris en temps real mitjançant pantalles d'informació dinàmica i els vehicles seran accessibles.

Nota de premsa sobre les noves línies de bus [26.10.2012]
Més informació sobre la xarxa Exprés.cat