Web del Departament de Treball -

AccÚs al contingut (Alt + 1)
AccÚs al men˙ de la secciˇ (Alt + 2)
Departament de Treball

Estudis i monografies

 Estudi dels riscos particulars de moviments repetitius, síndrome de la canal carpiana, d'origen laboral

Direcció General de Relacions Laborals
Centre de Seguretat i Salut Laboral de Lleida
37 pàg.
2007

[Document disponible en línia]

Estudi que permet conèixer l'impacte i la distribució de la síndrome de la canal carpiana d'origen laboral a la demarcació de Lleida durant els últims 5 anys (2002-2006).

S'ha elaborat en base als comunicats oficials de malalties professionals amb diagnòstic de certesa.

 

  Indicadors de salut laboral a Catalunya. 2005- 2007

Departament de Treball i Departament de Salut
76 pàgines
2008
Text en català [document disponible en format pdf]

[Petició per Internet]


Proposa una sèrie d'indicadors que han de permetre descriure i analitzar els problemes de salut laboral a Catalunya i les seves tendències. Recull indicadors sanitaris, laborals i socioeconòmics que permeten monitorar els problemes de salut relacionats amb el treball i detectar àrees geogràfiques, activitats econòmiques i ocupacions amb més risc.

 

Lxic de prevenci de riscos laborals Lèxic de prevenció de riscos laborals

Direcció General de Relacions Laborals
131 pàg.
2002
ISBN 84-393-5828

12,25 €

[Petició per Internet]
[Edició revisada i ampliada accessible en línia]

Aquesta publicació vol ser una eina que doni resposta a un conjunt de necessitats lingüístiques i conceptuals als professionals de la prevenció de riscos laborals. L'edició en paper que es va fer l'any 2002, s'ha revisat i ampliat mitjançant la versió electrònica editada el 2004, que es pot consultar en línia.

 

 Noves formes serveis proximitat_PRL22 Noves formes d'organització del treball i les condicions de treball i salut en la prestació de serveis de proximitat

Direcció General de Relacions Laborals
162 pàg.
Col·lecció Prevenció de riscos laborals, 22
2003
ISBN 84-393-6356-7

18 €

[Petició per Internet]

Estudi sobre els serveis de proximitat, entesos com els serveis d'atenció domiciliària adreçats a persones grans, persones discapacitades (físiques o psíquiques) i d'altres col·lectius que necessiten d'aquests tipus de serveis. Les persones que porten a terme aquesta tasca de manera remunerada són anomenades treballadores familiars, i són les que constitueixen l'objecte central d'aquest estudi.

 

La prevenciˇ de riscos laborals en el sector de la construcciˇ La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció

Versió 2.0 actualitzada

Direcció General de Relacions Laborals
2008

Publicació disponible en línia en edició bilingüe català/castellà.
Versió accessible 

Eina adreçada als diversos agents que intervenen en el procés constructiu com un element de consulta i de suport a les activitats de planificació, formació i informació. Presenta més de 300 fitxes explicatives dels riscos al sector de la construcció en l'obra civil o d'edificació, tant en les activitats com en la maquinària, i les mesures preventives per evitar-los o minimitzar-los.

 

 Primera Enquesta de condicions de treball de Catalunya

Direcció General de Relacions Laborals
318 pàg. (inclou CD- ROM)
2008

[Document disponible en línia català]
[Petició per Internet]

Conclusions globals de l’estudi sobre les condicions de treball a Catalunya segons la percepció dels treballadors/ores i dels empresaris/àries. Els resultats posen a la llum un ampli conjunt de dades sociolaborals i de seguretat i salut laboral (conciliació laboral i familiar, satisfacció en el treball, factors de risc, problemes de salut, etc.).

L'anàlisi d'aquests indicadors permet dissenyar amb la major precisió les pròximes polítiques públiques de seguretat i salut laboral.

  

 

 Quadre de malalties professionals : annexos I i II del Reial decret 1299/2006

Versió catalana

Col·lecció prevenció de riscos laborals ; 27
Direcció General de Relacions Laborals
141 pàg.
2008

[Document disponible en línia]
[Petició per Internet]

Conté el quadre de malalties professionals i la llista complementària de malalties que se sospiten d'origen laboral i que, en un futur, es podrien considerar com a malalties professionals i incloure's al Quadre (Annexos I i II del Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre).

 

 La regulació de la prevenció i la salut laboral a la negociació col·lectiva de Catalunya

Direcció General de Relacions Laborals
547 pàg.
2008
ISBN 978-84-393-7818-1

Llibre + CD
40 €

[Petició per Internet]

[Document disponible en línia] 

Aquesta publicació analitza quina és la regulació que, de la prevenció de riscos laborals, se'n fa a la nostra negociació col·lectiva.

 

Seguretat i salut en la pesca a Catalunya Seguretat i salut en la pesca a Catalunya 

Direcció General de Relacions Laborals
85 pàg.
Col·lecció Prevenció de Riscos laborals, 18
2002
ISBN 84-393-5667-6

8,50 €

[Petició per Internet]

Aquesta guia tracta els problemes de seguretat laboral a les embarcacions pesqueres que pesquen a Catalunya. Inclou legislació sobre el tema.

 

 

Publicacions exhaurides

Edicions anteriors