El Departament
Estudis
Centres
Professorat
Beques i Ajuts
Premsa
Actes institucionals
Organigrama
Consulta de Serveis
Serveis territorials
Departament d'Educació
Inici: Departament d'Educació: Professorat: Oposicions: Accés a cossos de catedràtics

Accés a cossos de catedràtics

Normativa general

Pacte de la Mesa sectorial sobre les convocatòries de concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny, en desenvolupament del punt 3 de l’Acord de 27 de setembre de 2006.
[text íntegre]

Ordre EDU/458/2007, de 30 de novembre, de modificació de l'Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents [text íntegre]

Resolució EDU/103/2008, de 22 de gener, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes [text íntegre]


Convocatòria 2007

El Departament d’Educació convoca 1.203 places dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny. Els nous catedràtics s'escolliran a partir d'aquest concurs de mèrits, en el qual es valorarà la seva carrera docent, la seva formació, i les publicacions, projectes educatius i estudis que hagin realitzat a l'entorn de l'ensenyament.


Places que es convoquen

Cos de catedràtics d’ensenyament secundari
1.150 places
Cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes
33 places
Cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny
20 places


Normativa

Acord GOV/143/2007, de 27 de novembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2007 de 1.203 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació [text íntegre]

Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre de 2007, de convocatòria pública d’accés als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes [text íntegre]


Inscripcions

Termini de presentació de sol·licituds: fora de termini.Drets de participació

Els drets de participació en el concurs de mèrits són de 49,30 euros. Els aspirants que tramitin la inscripció de forma telemàtica tindran una bonificació del 20%, de manera que els drets de participació seran de 39,44 euros.

Per agilitar el procés d’inscripció i facilitar els tràmits de gestió que comporta cada sol·licitud es recomana escollir l’opció Realitzar el pagament una vegada hàgiu enviat la sol·licitud telemàtica.


Llista d’admesos i exclosos

Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos
Nota: Cal posar un zero al davant del número del DNI per fer la consulta.


Avís:

Termini de presentació de reclamacions: del 30 de gener de 2008 al 4 de febrer de 2008.

Els aspirants que consten provisionalment exclosos per pagament incorrecte en el termini de presentació de reclamacions podran justificar el pagament realitzat o fer l'ingrés de la quantitat que resta pendent mitjançant transferència bancària al compte corrent 2100-3000-11-2201661873 de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa".

Ja es pot consultar la informació que consta al registre informàtic de personal docent a través del portal de l’empleat ÈPOCA per tal que els participants puguin presentar abans la documentació justificativa de mèrits no gravats al SIP.

Els cursos de formació i perfeccionament superats es poden consultar a la pàgina de l’XTEC:
www.xtec.cat/formacio/certificacio/index.htm


Avís (important)

La consulta de la puntuació del barem, prevista per quan s’hagi fet pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, es farà de manera telemàtica. Per a la vostra seguretat, per accedir-hi haureu d’utilitzar l’usuari i la contrasenya dels serveis d’internet de l’XTEC (Xarxa telemàtica Educativa de Catalunya).

Si no teniu usuari XTEC o no el recordeu, l’heu de demanar quan acabeu d’emplenar la sol·licitud telemàtica, concretament des de l’opció Usuari XTEC que hi ha a la sol·licitud.


Més informació© Generalitat de Catalunya
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -