Pla de formació per a l'Administració local

Pla de formació per a l'Administració local

La creació d'un pla de formació és un procés estructurat i ordenat per etapes. La finalitat amb que es planteja aquest pla de formació local 2017 és la planificació, el disseny, la gestió i l'avaluació de les accions formatives que contribueixin a l'adaptació al canvi i ajudin en l'estratègia de l'organització, així com a la millora competencial i a l'actualització i reorientació professional. Entenem, doncs, la formació com a element impulsor de la transformació de les organitzacions que afavoreixi el canvi i la millora a partir de l'aprenentatge dels servidors públics locals.

Aquest any, des del Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local hem treballat un procés de detecció de necessitats formatives exhaustiu i complert. Volem incrementar el grau de vinculació del disseny del Pla amb les necessitats formatives reals dels ens locals de Catalunya. Fruit d'aquest procés i a la vista de les conclusions obtingudes s'incorporen nous cursos en gairebé totes les funcions.

El Pla de Formació per a l'administració local 2017 serà un cop més un Pla interdisciplinari, extens, i sensible a totes les novetats legislatives que es vagin produint durant l'any.

Millorarem els filtres de selecció de l'alumnat, fent més esment en les activitats relacionades directament amb el seu lloc de treball, atès que el criteri relatiu a estructurar les línies de la formació en funció dels destinataris ha estat un èxit reconegut tant pels alumnes com pels docents.

Aquest 2017 es tornen a organitzar el XVII Seminari d'actualització per a interventors, el VIII Seminari d'urbanisme, el VII Seminari sobre la gestió de recursos humans i el III Seminari de contractació amb la intenció que esdevinguin seminaris de referència i d'excel·lència.

Ampliem el nombre de jornades tècniques de curta durada, d'un sol dia o fins i tot d'un sol matí on destacats especialistes explicaran aspectes concrets de matèries molt específiques, sempre adreçades a tècnics d'aquella matèria concreta.

Volem, també, dur a terme, la millora de diferents continguts i materials dels cursos virtuals, així com el disseny i l'elaboració de nous cursos d'aprenentatge virtual i semi presencial.

Seguint la línia iniciada fa anys, tornem a apostar per la formació virtual i mantenim l'oferta d'activitats formatives al territori. En aquest nou Pla, més del 40% de la formació es podrà cursar sense necessitat de traslladar-se a Barcelona.

Aquest pla vol donar suport als governs locals en la gestió dels recursos públics per tal que puguin donar resposta a la demanda dels ciutadans que cada vegada exigeixen més eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels serveis públics locals.

La inscripció a les activitats formatives estarà oberta a partir de l'1 de gener de 2017

.