Escola d'Administració Pública de Catalunya

 
Facebook de l'EAPC    Twitter de l'EAPC    Espai de la direcció pública    Bloc de l'EAPC    YouTube de l'EAPC   Delicious de l'EAPC

                                                          

«Comunidades autónomas y repercusión económica “ad intra” de las sanciones pecuniarias en el recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea»

Presentació del número 47 de la Revista catalana de dret públic

Barcelona, 24 de març de 2014


Tots els camps són obligatoris


Escola d'Administració Pública de Catalunya

Avís legal: D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en
un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancelžlació i oposició per escrit a: Escola d'Administració Pública
de Catalunya, c. de Girona, 20, 08010 Barcelona


Data d'actualització: 06/03/2014