Lèxic de tèxtil i confecció

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z 

 

1 abacà, m

sin. compl. cànem de Manila

 

es abacá; cáñamo de Manila

 

 

2 abric, m

 

es abrigo

 

 

3 absorbència, f

 

es absorbencia

 

 

4 acabat, m

 

es acabado

 

 

5 acamussar, v tr

 

es agamuzar

 

 

6 acetat, m

veg. acetat de cel·lulosa

 

 

 

7 acetat de cel·lulosa, m

sin. compl. acetat

 

es acetato; acetato de celulosa

 

 

8 acidar, v tr

 

es acidar

 

 

9 aclaridor, m

 

es aclarador

 

 

10 acrílic, m

 

es acrílico

 

 

11 acrílic -a, adj

 

es acrílico

 

 

12 adomassat -ada, adj

 

es adamascado

 

 

13 adreçament, m

 

es enderezamiento

 

 

14 agulla, f

 

es aguja

 

 

15 alamara, f

 

es alamar

 

 

16 allargar, v tr

 

es alargar

 

 

17 allisar, v tr

 

es alisar

 

 

18 alpaca, f

 

es alpaca

 

 

19 amaratge, m

 

es enriado; maceración

 

 

20 americana, f

 

es americana

 

 

21 amiant, m

sin. asbest

 

es amianto; asbesto

 

 

22 angora, f

 

es angora

 

 

23 angorina, f

 

es angorina

 

 

24 anorac, m

 

es anorak

 

 

25 antiarna, m

 

es antipolilla

 

 

26 antitaques, m

 

es antimanchas

 

 

27 apelfar, v tr

 

es afelpar

 

 

28 apelfatge, m

 

es afelpaje

 

 

29 aprest, m

 

es apresto

 

 

30 aprest antiarnament, m

 

es apresto antiapolillamiento

 

 

31 aprest antiarrugament, m

 

es apresto antiarrugamiento

 

 

32 aprest antienfeltrament, m

 

es apresto antifieltramiento

 

 

33 aprest antifloridura, m

 

es apresto antimoho

 

 

34 aprest antilliscant, m

 

es apresto antideslizante

 

 

35 armilla, f

 

es chaleco

 

 

36 arpillera, f

veg. xarpellera

 

 

 

37 arranar, v tr

sin. arrasar

 

es cercenar

 

 

38 arrasar, v tr

sin. arranar

 

 

 

39 arrissada, f

 

es rizado

 

 

40 arrufat, m

sin. compl. arrugat

 

es arrugado

 

 

41 arrugat, m

veg. arrufat

 

 

 

42 asbest, m

sin. amiant

 

 

 

43 aspi, m

 

es aspe

 

 

44 aspiar, v tr

 

es aspear

 

 

45 aspiatge, m

 

es aspeado

 

 

46 assecatge, m

 

es secado

 

 

47 astracan, m

 

es astracán

 

 

48 atacat, m

 

es atacado

 

 

49 atavellat, m

 

es atabillado

 

 

50 augmentació, f

 

es aumentación

 

51 baga, f

sin. malla de lliç

 

es malla de lizo

 

 

52 baieta, f

 

es bayeta

 

 

53 banyador, m

sin. vestit de bany

 

es bañador; traje de baño

 

 

54 barba, f

 

es barba

 

 

55 barnús, m

 

es albornoz

 

 

56 barrat -ada, adj

 

es barrado

 

 

57 basta, f

 

es basta

 

 

58 batà, m

sin. compl. batan

 

es batán

 

 

59 bata, f

 

es bata

 

 

60 batan, m

veg. batà

 

 

 

61 batanatge, m

 

es batanado

 

 

62 batí, m

 

es batín

 

 

63 batista, f

 

es batista

 

 

64 beina, f

 

es jareta

 

 

65 bermudes, f pl

 

es bermudas

 

 

66 biaix, m

 

es biés; sesgo

 

 

67 biquini, m

 

es biquini

 

 

68 bitlla, f

sin. compl. canilla

 

es canilla

 

 

69 blanqueig, m

 

es blanqueo

 

 

70 blanquejar, v tr

 

es blanquear

 

 

71 bobina, f

 

es bobina

 

 

72 bobinadora, f

 

es bobinadora

 

 

73 bobinatge, m

 

es bobinado

 

 

74 bodi, m

 

es body

 

 

75 bolquer, m

 

es pañal

 

 

76 borra, f

 

es borra

 

 

77 botó, m

 

es botón

 

 

78 bri, m

veg. filament

 

 

 

79 bri, m

 

es hebra

 

 

80 brillanté, m

 

es brillanté

 

 

81 brocat, m

 

es brocado

 

 

82 brocatell, m

 

es brocatel

 

 

83 brodadura, f

veg. brodat

 

 

 

84 brodar, v tr

 

es bordar

 

 

85 brodat, m

sin. compl. brodadura

 

es bordado; bordadura

 

 

86 brusa, f

 

es blusa

 

 

87 bruts, m pl

 

es tela auxiliar

 

 

88 buata, f

 

es guata

 

 

89 bufanda, f

 

es bufanda

 

 

90 bugaderia, f

 

es lavandería

 

 

91 bullir, v tr

 

es hervir

 

 

92 búndel, m

 

es bundle

 

 

93 butxaca, f

 

es bolsillo

 

94 cabdell, m

 

es ovillo

 

 

95 cabotí, m

 

es barbas en las puntas de las guarniciones de carda

 

 

96 caçadora, f

 

es cazadora

 

 

97 caixmir, m

sin. compl. casimir

 

es cachemir; cachemira; casimir

 

 

98 calada, f

 

es calada

 

 

99 calandra, f

 

es calandria

 

 

100 calandrar, v tr

 

es calandrar

 

 

101 calandratge, m

 

es calandrado

 

 

102 calar, v tr

 

es calar

 

 

103 calca, f

 

es cárcola

 

 

104 calça, f

sin. mitja

 

es media

 

Nota: Calça i mitja són dues variants dialectals del mateix concepte.

 

105 calces, f pl

 

es bragas

 

 

106 calceteria, f

 

es calcetería

 

 

107 calçotets, m pl

 

es calzoncillos

 

 

108 calicó, m

 

es calicó

 

 

109 camal, m

veg. cuixot

 

 

 

110 camall, m

 

es pernera

 

Nota: El camall és la part del camal que cobreix la cama des del genoll fins al peu.

 

111 cambrai, m

 

es cambray

 

 

112 cambrai d'Òxford, m

 

es cambray de Óxford

 

 

113 camell, m

 

es camello

 

 

114 camisa, f

 

es camisa

 

 

115 camisa de dormir, f

 

es camisón

 

 

116 camiseria, f

 

es camisería

 

 

117 camisola, f

 

es camisola

 

 

118 canalé, m

 

es canalé

 

 

119 cànem, m

 

es cáñamo

 

 

120 cànem de Guinea, m

sin. compl. kenaf

 

es cáñamo de Guinea; kenaf

 

 

121 cànem de Manila, m

veg. abacà

 

 

 

122 cànem indi, m

 

es cáñamo indio

 

 

123 canemàs, m

 

es cañamazo

 

 

124 canemuixa, f

sin. compl. caramuixa; clamuixa; riscla

 

es agramiza; cañamiza

 

 

125 canequí, m

 

es canequí; caniquí

 

 

126 canesú, m

 

es canesú

 

 

127 canilla, f

veg. bitlla

 

 

 

128 canonet, m

 

es canutillo

 

 

129 capa, f

 

es capa

 

 

130 capçal, m

sin. compl. testera

 

es cabezal; testera

 

 

131 capoc, m

sin. miraguà

 

es capoc; kapoc; miraguano

 

 

132 capota, f

 

es capota

 

 

133 caputxa, f

 

es capucha

 

 

134 caramell, m

 

es bramante

 

 

135 caramuixa, f

veg. canemuixa

 

 

 

136 carbonització, f

 

es carbonización

 

 

137 carda, f

 

es carda

 

 

138 cardar, v tr

 

es cardar

 

 

139 cardatge, m

 

es cardado

 

 

140 carrer, m

 

es calle

 

 

141 carrera, f

 

es carrera

 

 

142 casaca, f

 

es casaca

 

 

143 casimir, m

veg. caixmir

 

 

 

144 cilindrar, v tr

 

es cilindrar

 

 

145 cinta, f

 

es cinta

 

Nota: La cinta pot ser feta de qualsevol fibra tèxtil, mentre que la veta sols pot ser de lli o de cotó.

 

146 cinta mètrica, f

 

es cinta métrica

 

 

147 cinteria, f

 

es cintería

 

 

148 cintura, f

 

es cintura

 

 

149 cinturilla, f

 

es cinturilla

 

 

150 cinturó, m

sin. cinyell

 

es cinto; cinturón

 

 

151 cinyell, m

sin. cinturó

 

 

 

152 cisa, f

 

es sisa

 

 

153 clamuixa, f

veg. canemuixa

 

 

 

154 clariana, f

 

es claro

 

 

155 cloqué, m

 

es cloqué

 

 

156 clorur de polivinil, m

 

es cloruro de polivinilo

 

 

157 coagulant, m

 

es coagulante

 

 

158 cobrellit, m

 

es cubrecama

 

 

159 cobretaula, m

 

es tapete

 

 

160 coixinera, f

 

es funda de almohada

 

 

161 coll, m

 

es cuello

 

 

162 collada, f

 

es acollada

 

 

163 colzera, f

 

es codera

 

 

164 combinació, f

 

es combinación

 

 

165 complement, m

 

es complemento

 

 

166 conera, f

 

es conera

 

 

167 confecció, f

 

es confección

 

 

168 conjunt, m

 

es conjunto

 

 

169 contínua de filar, f

 

es continua de hilar

 

 

170 contracció, f

 

es contracción

 

 

171 cóp, m

 

es copo

 

 

172 corbata, f

 

es corbata

 

 

173 corbata de llacet, f

sin. corbatí

 

es corbatín; pajarita

 

 

174 corbatí, m

sin. corbata de llacet

 

 

 

175 cordilleria, f

 

es cordelería

 

 

176 cordó, m

 

es cordón

 

 

177 cordonet, m

 

es cordoncillo

 

 

178 cosir, v tr

 

es coser

 

 

179 cosit, m

 

es cosido

 

 

180 cosset, m

 

es corpiño

 

 

181 costura, f

 

es costura

 

 

182 cotí, m

 

es cutí

 

 

183 cotilla, f

 

es corsé

 

 

184 cotó, m

 

es algodón

 

 

185 cotó americà, m

 

es algodón americano

 

 

186 cotó de fibra curta, m

 

es algodón de fibra corta

 

 

187 cotó de fibra extrallarga, m

 

es algodón de fibra extralarga

 

 

188 cotó de fibra llarga, m

 

es algodón de fibra larga

 

 

189 cotó de fibra mitjana, m

 

es algodón de fibra mediana

 

 

190 cotó de Filipines, m

 

es algodón de Filipinas

 

 

191 cotó de Sea Island, m

 

es algodón de Sea Island

 

 

192 cotó egipci, m

 

es algodón egipcio

 

 

193 cotó en floca, m

 

es algodón en crudo; algodón en rama

 

 

194 cotó fluix, m

veg. cotó hidròfil

 

 

 

195 cotó hidròfil, m

sin. compl. cotó fluix

 

es algodón hidrófilo

 

 

196 cotó indi, m

 

es algodón indio

 

 

197 cotó jumel, m

 

es algodón júmel

 

 

198 cotó merceritzat, m

 

es algodón mercerizado

 

 

199 cotó mort, m

 

es algodón muerto

 

 

200 cotonitzatge, m

 

es algodonización

 

 

201 cremallera, f

 

es cremallera

 

 

202 crep georgette, m

sin. compl. georgette

 

es crep georget; crep georgette; georgette

 

 

203 crepè, m

 

es crepé

 

 

204 crespó, m

 

es crespón

 

 

205 cretona, f

 

es cretona

 

 

206 cuixot, m

sin. compl. camal

 

es pernera; pernil

 

 

207 curat, m

 

es curado

 

 

208 cursa, f

 

es cursa

 

209 damassè, m

 

es damassé

 

 

210 davantal, m

 

es delantal

 

 

211 debanadora, f

 

es devanadora

 

 

212 debanament, m

 

es devanado

 

 

213 debanar, v tr

 

es devanar

 

 

214 decatir, v tr

 

es decatir

 

 

215 decatissatge, m

 

es decatizado; decatizaje

 

 

216 denier, m

sin. compl. diner

 

es denier; dinero

 

 

217 denim, m

veg. teixit texà

 

 

 

218 descruatge, m

 

es descrudado

 

 

219 desgranatge, m

 

es desgranado

 

 

220 desgreixar, v tr

 

es desengrasar; desgrasar

 

 

221 desgreixatge, m

sin. compl. dessuardatge; rentatge de la llana

 

es desengrasado; desengrase; lavado de la lana

 

 

222 desmotatge, m

 

es desmotado; desmote

 

 

223 dessuardatge, m

veg. desgreixatge

 

 

 

224 didal, m

 

es dedal

 

 

225 diner, m

veg. denier

 

 

 

226 doblador, m

 

es dobladora

 

 

227 doblament, m

 

es doblamiento

 

 

228 doble tela, f

 

es doble tela

 

 

229 doble tintura, f

 

es doble tintura

 

 

230 domàs, m

 

es damasco

 

 

231 donar càrrega, v tr

sin. recarregar

 

es dar carga; recargar

 

 

232 drap, m

 

es paño

 

 

233 drap de cuina, m

 

es paño de cocina

 

 

234 draperia, f

 

es pañería

 

235 edredó, m

 

es edredón

 

 

236 eixugamà, m

 

es paño de manos

 

 

237 elàstics, m pl

 

es tirantes

 

 

238 embasta, f

 

es hilván

 

 

239 embastar, v tr

 

es hilvanar

 

 

240 emmidonar, v tr

 

es almidonar

 

 

241 empesa, f

sin. teixit en cru

 

es empesa; tejido en crudo

 

 

242 emprova, f

 

es prueba

 

 

243 emprovar, v tr

 

es probar

 

 

244 enagos, m pl

 

es enagua

 

 

245 encletxada, f

veg. enclosa

 

 

 

246 enclosa, f

sin. compl. encletxada

 

es inclusión

 

 

247 enconatge, m

 

es enconado

 

 

248 encongiment, m

 

es encogimiento

 

 

249 enfeltrament, m

 

es enfurtido; fieltrado

 

 

250 enfeltrar, m

 

es enfurtir; fieltrar

 

 

251 enfeltre, m

 

es fieltro

 

Nota: L'enfeltre és l'atapeïment que es produeix en un teixit de llana en mullar-lo, mentre que el feltre és un drap gruixut de llana o de pèl, compost de fibres adherides les unes amb les altres.

 

252 enfilada, f

 

es engarce

 

 

253 enfilar, v tr

 

es enhebrar

 

 

254 enfortir, v tr

 

es fortalecer

 

 

255 enllustrat, m

 

es lustrado

 

 

256 entallament, m

 

es entallamiento

 

 

257 entredós, m

 

es entredós

 

 

258 entrefolre, m

 

es entreforro

 

 

259 entrellistat, m

 

es entrelistado

 

 

260 entretela, f

 

es entretela

 

 

261 esbandir, v tr

 

es aclarar

 

 

262 esbiaixat -ada, adj

sin. compl. esgaiat -ada

 

es sesgado

 

 

263 escarabat, m

 

es escarabajo

 

 

264 escocès, m

 

es escocés

 

 

265 escórrer, v tr

 

es escurrir

 

 

266 escot, m

 

es escote

 

 

267 escurçar, v tr

 

es acortar

 

 

268 esgaiat -ada, adj

veg. esbiaixat -ada

 

 

 

269 eslip, m

 

es slip

 

 

270 esmerilar, v tr

 

es esmerilar

 

 

271 esmerilat, m

 

es esmerilado

 

 

272 esmòquing, m

 

es esmoquin

 

 

273 espart, m

 

es esparto

 

 

274 espasar, v tr

 

es espadar

 

 

275 espiga, f

sin. compl. espigueta

 

es espiga; espiguilla

 

 

276 espigueta, f

veg. espiga

 

 

 

277 espolinat, m

 

es espolinado

 

 

278 estam, m

sin. compl. llana pentinada

 

es estambre; lana peinada

 

 

279 estamenya, f

 

es estameña

 

 

280 estampació, f

 

es estampación

 

 

281 estampar, v tr

 

es estampar

 

 

282 estampat, m

 

es estampado

 

 

283 estelòmetre, m

 

es estelómetro

 

 

284 estiratge, m

 

es estirado; estiraje

 

 

285 estora, f

 

es estera

 

 

286 estovalles, f pl

veg. tovalles

 

 

 

287 esvorar, v tr

 

es deshilar

 

 

288 extrusió, f

 

es extrusión

 

289 fai, m

 

es fay; faya

 

 

290 faixa, f

 

es faja

 

 

291 falda, f

 

es falda

 

 

292 faldilla, f

 

es falda

 

Nota: La faldilla, a diferència de la falda, no cal que arribi fins als talons i pertany exclusivament a la indumentària femenina.

 

293 fantasia, f

 

es fantasía

 

 

294 farbalà, m

 

es falbalá; faralá

 

 

295 fardatge, m

 

es ensuciamiento del fondo en los tejidos estampados por salto de la rasqueta

 

 

296 feltre, m

 

es fieltro

 

 

297 fibra, f

 

es fibra

 

 

298 fibra acrílica, f

 

es fibra acrílica

 

 

299 fibra animal, f

 

es fibra animal

 

 

300 fibra artificial, f

 

es fibra artificial

 

 

301 fibra curta, f

 

es fibra corta

 

 

302 fibra de cotó, f

 

es fibra de algodón

 

 

303 fibra de llana, f

 

es fibra de lana

 

 

304 fibra de poliamida, f

 

es fibra de poliamida

 

 

305 fibra de poliester, f

 

es fibra de poliéster

 

 

306 fibra elàstica, f

sin. fibra elastòmera

 

es fibra elástica; fibra elastómera

 

 

307 fibra elastòmera, f

sin. fibra elàstica

 

 

 

308 fibra llarga, f

 

es fibra larga

 

 

309 fibra mineral, f

 

es fibra mineral

 

 

310 fibra natural, f

 

es fibra natural

 

 

311 fibra química, f

 

es fibra química

 

 

312 fibra regenerada, f

 

es fibra regenerada

 

 

313 fibra sintètica, f

 

es fibra sintética

 

 

314 fibra tallada, f

 

es fibra cortada

 

 

315 fibra vegetal, f

 

es fibra vegetal

 

 

316 fil, m

 

es hilo

 

 

317 fil coix, m

 

es hilo cojo

 

 

318 fil continu, m

 

es hilo continuo

 

 

319 fil cru, m

 

es hilo crudo

 

 

320 fil d'empalomar, m

 

es hilo de empalomar

 

 

321 fil d'Escòcia, m

 

es hilo de Escocia

 

 

322 fil d'estopa, m

 

es hilo de estopa

 

 

323 fil de brodar, m

 

es hilo de bordar

 

 

324 fil de cosir, m

 

es hilo de coser

 

 

325 fil de recobrir, m

 

es hilo de recubrir

 

 

326 fil de volta, m

 

es hilo de vuelta

 

 

327 fil perdut, m

 

es hilo perdido

 

 

328 fil perlat, m

veg. fil perlé

 

 

 

329 fil perlé, m

sin. compl. fil perlat

 

es hilo perlado; hilo perlé

 

 

330 fil retorçat, m

sin. fil retort

 

es hilo retorcido

 

 

331 fil retort, m

sin. fil retorçat

 

 

 

332 fil tallat, m

 

es hilo cortado

 

 

333 filament, m

sin. compl. bri

 

es filamento

 

 

334 filat, m

 

es hilado

 

 

335 filatura, f

 

es hilatura

 

 

336 filatura convencional, f

 

es hilatura convencional

 

 

337 filatura d'anelles, f

veg. filatura d'anells

 

 

 

338 filatura d'anells, f

sin. compl. filatura d'anelles

 

es hilatura de anillos; hilatura de aros

 

 

339 filatura de cap obert, f

sin. compl. filatura open end

 

es hilatura de cabo abierto; hilatura open end

 

 

340 filatura de fibres curtes, f

 

es hilatura de fibras cortas

 

 

341 filatura de fibres llargues, f

 

es hilatura de fibras largas

 

 

342 filatura en humit, f

veg. filatura en moll

 

 

 

343 filatura en moll, f

sin. compl. filatura en humit

 

es hilatura en húmedo; hilatura en mojado

 

 

344 filatura en sec, f

 

es hilatura en seco

 

 

345 filatura escalonada, f

 

es hilatura escalonada

 

 

346 filatura open end, f

veg. filatura de cap obert

 

 

 

347 filatura per autotorsió, f

 

es hilatura por autotorsión

 

 

348 filatura per fricció, f

 

es hilatura por fricción

 

 

349 filatura per fusió, f

 

es hilatura por fusión

 

 

350 filatura per raig d'aire, f

 

es hilatura por chorro de aire

 

 

351 filatura per recobriment, f

 

es hilatura coverspun; hilatura por recubrimiento

 

 

352 filatura pneumàtica, f

 

es hilatura neumática

 

 

353 fistó, m

 

es festón

 

 

354 fixació, f

sin. compl. fixatge

 

es fijación; fijado

 

 

355 fixatge, m

veg. fixació

 

 

 

356 flassada, f

 

es manta

 

Nota: La flassada, a diferència de la manta, és sempre quadrangular i únicament s'usa com a abrigall en el llit.

 

357 floca, f

 

es floca

 

 

358 folre, m

 

es forro

 

 

359 fontura, f

 

es fontura

 

 

360 formi, m

sin. compl. lli de Nova Zelanda

 

es formio; lino de Nueva Zelanda

 

 

361 frac, m

 

es frac

 

 

362 franel·la, f

 

es franela

 

 

363 fresc, m

 

es fresco

 

 

364 frivolité, m

 

es frivolité

 

 

365 frunziment, m

veg. frunzit

 

 

 

366 frunzit, m

sin. compl. frunziment

 

es fruncido

 

367 gafet, m

 

es corchete

 

 

368 gafeta, f

 

es presilla

 

 

369 gaia, f

 

es gaya

 

 

370 galga, f

 

es galga

 

 

371 galgatge, m

 

es ajuste

 

 

372 galó, m

 

es galón

 

 

373 ganxet, m

 

es ganchillo

 

 

374 gasa, f

 

es gasa

 

 

375 gasejat, m

 

es gaseado

 

 

376 gata, f

 

es gata

 

 

377 gavardina, f

 

es gabardina

 

 

378 gec, m

 

es chaqueta

 

Nota: El gec, a diferència de la jaqueta, no porta mai faldons.

 

379 gènere de punt, m

 

es género de punto

 

 

380 georgette, m

veg. crep georgette

 

 

 

381 glacé, m

 

es glasé

 

 

382 glasseta, f

 

es glasilla

 

 

383 goma, f

 

es goma

 

 

384 goma elàstica, f

 

es goma elástica

 

 

385 gorra, f

 

es gorra; gorro

 

 

386 granota, f

 

es mono

 

 

387 guant, m

 

es guante

 

 

388 guardapols, m

 

es guardapolvo

 

 

389 guiafils, m

 

es guiahílos

 

390 ignifugant, m

 

es ignifugante

 

 

391 impermeable, m

 

es chubasquero; impermeable

 

 

392 impregnar, v tr

 

es impregnar

 

 

393 indiana, f

 

es indiana

 

 

394 indumentària, f

 

es indumentaria

 

 

395 interlock, m

 

es interlock

 

396 jacquard, f

 

es jacquard

 

 

397 jaqué, m

 

es chaqué

 

 

398 jaqueta, f

 

es chaqueta

 

 

399 jersei, m

 

es jersey

 

 

400 justacòs, m

 

es justillo

 

 

401 jute, m

 

es yute

 

402 kenaf, m

veg. cànem de Guinea

 

 

403 lamé, m

 

es lamé

 

 

404 laminat, m

 

es laminado

 

 

405 llaç, m

 

es lazo

 

 

406 llama, f

 

es llama

 

 

407 llana, f

 

es lana

 

 

408 llana aragonesa, f

 

es lana aragonesa

 

 

409 llana australiana, f

 

es lana australiana

 

 

410 llana bruta, f

veg. llana suarda

 

 

 

411 llana canària, f

 

es lana canaria

 

 

412 llana carbonitzada, f

 

es lana carbonizada

 

 

413 llana cardada, f

 

es lana cardada

 

 

414 llana d'adoberia, f

sin. llana de blanqueria

sin. compl. llana de pells; llana morta

 

es lana de blanquería; lana de peladas; lana de pieles; lana de tenería; lana muerta

 

 

415 llana d'Angora, f

veg. moher

 

 

 

416 llana d'Angora, f

 

es lana de Angora

 

 

417 llana d'anyell, f

 

es añinos; lana de cordero

 

 

418 llana d'encreuament, f

veg. llana encreuada

 

 

 

419 llana d'ovella, f

 

es lana de oveja

 

 

420 llana de blanqueria, f

sin. llana d'adoberia

 

 

 

421 llana de borrec, f

 

es lana de borrego

 

 

422 llana de carda, f

 

es lana de carda

 

 

423 llana de cel·lulosa, f

sin. compl. llana vegetal

 

es lana de celulosa

 

 

424 llana de Dishley, f

 

es lana Dishley

 

 

425 llana de Dorset, f

 

es lana Dorset

 

 

426 llana de Leicester, f

 

es lana Leicester

 

 

427 llana de Lincoln, f

 

es lana Lincoln

 

 

428 llana de lletó, f

 

es lana de lechal

 

 

429 llana de marrà, f

 

es lana de morueco

 

 

430 llana de moltó, f

 

es lana de carnero

 

 

431 llana de New Kent, f

 

es lana New Kent

 

 

432 llana de pells, f

veg. llana d'adoberia

 

 

 

433 llana de pinte, f

 

es lana de peine

 

 

434 llana de Rambouillet, f

 

es lana Rambouillet

 

 

435 llana de Shetland, f

 

es lana Shetland

 

 

436 llana de velló, f

veg. llana verge

 

 

 

437 llana dolça, f

 

es lana dulce

 

 

438 llana encreuada, f

sin. compl. llana d'encreuament

 

es lana cruzada; lana de cruce

 

 

439 llana manxega, f

 

es lana manchega

 

 

440 llana merina, f

 

es lana merina

 

 

441 llana morta, f

veg. llana d'adoberia

 

 

 

442 llana pentinada, f

veg. estam

 

 

 

443 llana pintada, f

 

es lana pintada

 

 

444 llana punxa, f

sin. punxa

 

es lana puncha; puncha

 

 

445 llana regenerada, f

 

es lana regenerada

 

 

446 llana serrana, f

 

es lana serrana

 

 

447 llana suarda, f

sin. compl. llana bruta

 

es lana suarda

 

 

448 llana vegetal, f

veg. llana de cel·lulosa

 

 

 

449 llana verge, f

sin. compl. llana de velló

 

es lana de vellón; lana virgen

 

 

450 llana xurra, f

 

es lana churra

 

 

451 llançadora, f

 

es lanzadera

 

 

452 llaneria, f

 

es lanería

 

 

453 llaneta, f

 

es lanilla

 

 

454 llavorat, m

 

es labrado

 

 

455 llenceria, f

 

es lencería

 

 

456 llençol, m

 

es sábana

 

 

457 lli, m

 

es lino

 

 

458 lli de Nova Zelanda, m

veg. formi

 

 

 

459 lligacama, f

 

es liga

 

 

460 lona, f

 

es lona

 

 

461 loneta, f

 

es loneta

 

462 madeixa, f

sin. compl. troca

 

es madeja

 

 

463 malla, f

 

es malla

 

 

464 malla caiguda, f

 

es malla caída

 

 

465 malla carregada, f

 

es malla cargada

 

 

466 malla clara, f

 

es malla clara

 

 

467 malla de lliç, f

sin. baga

 

 

 

468 malla doble, f

 

es malla doble

 

 

469 malla retinguda, f

 

es malla retenida

 

 

470 màniga, f

 

es manga

 

 

471 maniquí, m

 

es maniquí

 

 

472 manta, f

 

es manta

 

 

473 mantell, m

 

es manto

 

 

474 mantellina, f

 

es mantilla

 

 

475 mantó, m

 

es mantón

 

 

476 manuar, m

 

es manuar

 

 

477 manuar de napes, m

veg. reunidora de napes

 

 

 

478 màquina circular, f

 

es máquina circular

 

 

479 màquina d'acidar, f

 

es máquina de acidar

 

 

480 màquina d'embastar, f

 

es hilvanadora

 

 

481 màquina d'estampar, f

 

es máquina de estampar

 

 

482 màquina d'ordit, f

 

es máquina de urdimbre

 

 

483 màquina d'overlock, f

veg. sobrefiladora

 

 

 

484 màquina de botons, f

 

es máquina de botones

 

 

485 màquina de brodar, f

 

es máquina de bordar

 

 

486 màquina de cosir, f

 

es máquina de coser

 

 

487 màquina de disc, f

 

es máquina de disco

 

 

488 màquina de ganiveta, f

 

es máquina de cuchilla

 

 

489 màquina de puntada invisible, f

 

es máquina de puntada invisible

 

 

490 màquina de recobrir, f

 

es máquina de recubrir

 

 

491 màquina de recollida, f

 

es máquina de recogida

 

 

492 màquina de remallar, f

veg. remalladora

 

 

 

493 màquina de ribets, f

 

es ribeteadora

 

 

494 màquina de rodets, f

sin. rodetera

 

es máquina de carretes

 

 

495 màquina de sobrefilar, f

veg. sobrefiladora

 

 

 

496 màquina de tall, f

 

es máquina cortadora

 

 

497 màquina de teixir, f

veg. teler

 

 

 

498 màquina de traus, f

 

es ojaladora

 

 

499 màquina de zig-zag, f

 

es máquina de zigzag

 

 

500 màquina metxera, f

veg. metxera

 

 

 

501 màquina obridora, f

veg. obridora

 

 

 

502 màquina rectilínia, f

 

es máquina rectilínea

 

 

503 maquineta, f

 

es maquinilla

 

 

504 matisar, v tr

 

es matizar

 

 

505 matriu de trepar, f

sin. trepadora; trepant

sin. compl. trossell

 

es trepante; troquel

 

 

506 mèlton, m

 

es melton

 

 

507 merceria, f

 

es mercería

 

 

508 mercerització, f

 

es mercerización

 

 

509 merceritzadora, f

 

es mercerizadora

 

 

510 merceritzar, v tr

 

es mercerizar

 

 

511 merceritzatge, m

 

es mercerizado

 

 

512 mescla, f

 

es mezcla

 

 

513 metall, m

 

es metal

 

 

514 metxera, f

sin. compl. màquina metxera

 

es mechera

 

 

515 microfibra, f

 

es microfibra

 

 

516 milratlles, m

 

es mil rayas; rayadillo

 

 

517 miraguà, m

sin. capoc

 

 

 

518 mitges panti, f pl

sin. compl. panti

 

es media-pantalón; panty

 

 

519 mitja, f

sin. calça

 

 

 

520 mitjó, m

 

es calcetín

 

 

521 moaré, m

 

es muaré

 

 

522 mocador, m

 

es pañuelo

 

 

523 mocador de cap, m

sin. mocador de coll

 

es pañuelo

 

 

524 mocador de coll, m

sin. mocador de cap

 

 

 

525 moda, f

 

es moda

 

 

526 moher, m

sin. compl. llana d'Angora

 

es lana de Angora; mohair

 

 

527 molesquí, m

sin. compl. pell de préssec

 

es molesquín; piel de melocotón

 

 

528 moletó, m

 

es muletón

 

 

529 motiu, m

 

es motivo

 

 

530 mullar, v tr

 

es mojar

 

 

531 mussolina, f

 

es muselina

 

532 napa, f

sin. tela de batà

 

es napa; tela de batán

 

 

533 niu d'abelles, m

 

es nido de abejas

 

 

534 noc, m

 

es batán

 

Nota: El noc és un joc de dues maces que baten les teles en el batà.

 

535 nocar, v tr

 

es abatanar; batanar

 

 

536 nus, m

 

es nudo

 

537 obertura, f

 

es abertura

 

 

538 obridora, f

sin. compl. màquina obridora

 

es abridora

 

 

539 obridora de bales, f

 

es abridora de balas

 

 

540 ordir, v tr

 

es urdir

 

 

541 ordissatge, m

 

es urdidura

 

 

542 ordit, m

 

es urdimbre

 

 

543 organdí, m

 

es organdí

 

 

544 organdisatge, m

 

es organdizaje

 

 

545 organzí, m

 

es organzín

 

 

546 otomà, m

 

es otomán

 

 

547 òxford, m

 

es óxford

 

548 pala, f

 

es pala

 

 

549 pana, f

 

es pana

 

 

550 panamà, m

 

es panamá

 

 

551 pantalons, m pl

 

es pantalón

 

 

552 pantalons curts, m pl

sin. compl. shorts

 

es pantalón corto; short

 

 

553 panti, m

veg. mitges panti

 

 

Nota: La forma reduïda panti té un ús molt estès en plural.

 

554 parafils, m

 

es parahílos

 

 

555 parafinat, m

 

es parafinado

 

 

556 passacorreu, m

 

es manguera

 

 

557 passada, f

 

es pasada

 

 

558 passador, m

 

es pasador

 

 

559 passamaneria, f

 

es pasamanería

 

 

560 patró, m

 

es patrón

 

 

561 patronatge, m

 

es patronaje

 

 

562 peça, f

 

es prenda

 

 

563 pèl, m

 

es pelo

 

 

564 pelfa, f

 

es felpa

 

 

565 pell de préssec, f

veg. molesquí

 

 

 

566 pell sintètica, f

 

es piel sintética

 

 

567 pellissa, f

 

es pelliza

 

 

568 pentinadora, f

 

es peinadora

 

 

569 pentinar, v tr

 

es peinar

 

 

570 pentinatge, m

 

es peinado; peinaje

 

 

571 percala, f

 

es percal; percala

 

 

572 percalina, f

 

es percalina

 

 

573 perxar, v tr

 

es perchar

 

 

574 perxatge, m

 

es perchado

 

 

575 peüc, m

 

es peúco

 

 

576 pijama, m

 

es pijama; piyama

 

 

577 pinça, f

 

es pinza

 

 

578 pinta de teixir, f

sin. pua

 

es peine de tejer; púa

 

 

579 pinte, m

 

es juego de lizos

 

 

580 piqué, m

 

es piqué

 

 

581 pita, f

 

es pita

 

 

582 pitet, m

 

es babero

 

 

583 pitrera, f

 

es pechera

 

 

584 planxa, f

 

es plancha

 

 

585 planxacorbates, m

 

es planchacorbatas

 

 

586 planxamànigues, m

 

es planchamangas

 

 

587 planxar, v tr

 

es planchar

 

 

588 plec, m

 

es pliegue

 

 

589 plegador d'ordit, m

 

es enjulio; ensullo

 

 

590 plegament, m

 

es plegado

 

 

591 plumetis, m

 

es plumetis

 

 

592 poliacrílic, m

 

es poliacrílico

 

 

593 poliacrílic -a, adj

 

es poliacrílico

 

 

594 poliamida, f

 

es poliamida

 

 

595 poliester, m

 

es poliéster

 

 

596 polipropilè, m

 

es polipropileno

 

 

597 polir, v tr

 

es pulir

 

 

598 poliuretà, m

 

es poliuretano

 

 

599 polo, m

 

es polo

 

 

600 popelín, m

 

es popelín

 

 

601 post de planxar, f

 

es mesa de planchar; tabla de planchar

 

 

602 premsa, f

 

es prensa

 

 

603 premsa de vapor, f

 

es prensa de vapor

 

 

604 premsa elèctrica, f

 

es prensa eléctrica

 

 

605 premsatge, m

 

es prensado

 

 

606 prisatge, m

 

es plisado

 

 

607 pua, f

sin. pinta de teixir

 

 

 

608 pul·lòver, m

 

es pull-over

 

 

609 punt, m

sin. tricotatge

 

es labor de punto; punto; tricotaje

 

 

610 punta, f

sin. randa

 

es encaje; punta; puntilla; randa

 

 

611 punta d'agulla, f

 

es punta de aguja

 

 

612 punta de coixí, f

 

es encaje de bolillos

 

 

613 punta de ganxet, f

 

es encaje de ganchillo

 

 

614 punta manual, f

 

es encaje manual

 

 

615 punta mecànica, f

 

es encaje mecánico

 

 

616 puntada, f

 

es puntada

 

 

617 punxa, f

sin. llana punxa

 

 

 

618 punxó, m

 

es punzón

 

 

619 punxonament, m

 

es punzonado

 

 

620 puny, m

 

es puño

 

 

621 purga, f

 

es purga

 

 

622 purgador, m

 

es purgador

 

 

623 purgar, v tr

 

es purgar

 

624 queixal, m

 

es mella

 

625 radsimir, m

 

es radsimir

 

 

626 raió, m

 

es rayón

 

 

627 ram, m

 

es madeja

 

Nota: El ram és més petit que la madeixa.

 

628 ram, m

 

es rama; rame

 

 

629 ramejat, m

 

es rameado

 

 

630 rami, m

 

es ramio

 

 

631 randa, f

sin. punta

 

 

 

632 ras, m

veg. setí

 

 

 

633 raspallada, f

 

es cepillado

 

 

634 raspallar, v tr

 

es cepillar

 

 

635 rastell, m

 

es rastrillo

 

 

636 rastellar, v tr

 

es rastrillar

 

 

637 rastellatge, m

 

es rastrillado

 

 

638 ratina, f

 

es ratina

 

 

639 ratinadora, f

 

es frisadora; ratinadora

 

 

640 ratinar, v tr

 

es frisar; ratinar

 

 

641 ratinatge, m

 

es frisado; ratinado

 

 

642 recarregar, v tr

sin. donar càrrega

 

 

 

643 recobriment, m

 

es recubrimiento

 

 

644 recobrir, v tr

 

es recubrir

 

 

645 reixa, f

 

es reja

 

 

646 reixeta, f

 

es rejilla

 

 

647 relleu, m

 

es relieve

 

 

648 remalladora, f

sin. compl. màquina de remallar; remallosa

 

es máquina de remallar; remallosa

 

 

649 remallar, v tr

 

es remallar

 

 

650 remallosa, f

veg. remalladora

 

 

 

651 remunta, f

 

es remontado

 

 

652 rentar, v tr

 

es lavar

 

 

653 rentatge, m

 

es lavado

 

 

654 rentatge de la llana, m

veg. desgreixatge

 

 

 

655 repassat, m

 

es repasado

 

 

656 repentinatge, m

 

es repeinado

 

 

657 reprocessament, m

 

es reprocesamiento

 

 

658 reps, m

 

es reps

 

 

659 repunt, m

 

es pespunte

 

 

660 ressecada, f

 

es resecación

 

 

661 retall, m

 

es retal

 

 

662 retauló, m

 

es pasamano; tabla superior

 

 

663 retorciment, m

sin. compl. retorsió

 

es retorcimiento; retorsión

 

 

664 retorsió, f

veg. retorciment

 

 

 

665 reunidora de cintes, f

veg. reunidora de vetes

 

 

 

666 reunidora de napes, f

sin. compl. manuar de napes

 

es manuar de napas; reunidora de napas

 

 

667 reunidora de vetes, f

sin. compl. reunidora de cintes

 

es reunidora de cintas

 

 

668 ribet, m

 

es ribete

 

 

669 ris, m

sin. compl. rus

 

es rizo; tejido ruso

 

 

670 riscla, f

veg. canemuixa

 

 

 

671 roba, f

 

es ropa; tela

 

 

672 roba blanca, f

 

es ropa blanca

 

 

673 roba d'esport, f

 

es ropa de deporte

 

 

674 roba de color, f

 

es ropa de color

 

 

675 roba de llit, f

 

es ropa de cama

 

 

676 roba interior, f

 

es ropa interior

 

 

677 rodet, m

 

es carrete

 

 

678 rodet de fil, m

 

es carrete de hilo

 

 

679 rodetera, f

sin. màquina de rodets

 

 

 

680 rotor de cap obert, m

sin. compl. rotor open end

 

es rotor de cabo abierto; rotor open end

 

 

681 rotor open end, m

veg. rotor de cap obert

 

 

 

682 rus, m

veg. ris

 

 

683 sac de dormir, m

 

es saco de dormir

 

 

684 samarreta, f

 

es camiseta

 

 

685 sarja, f

 

es sarga

 

 

686 sarja batàvia, f

 

es sarga batavia

 

 

687 sarja interrompuda, f

 

es sarga interrumpida

 

 

688 sarja ondulada, f

 

es sarga ondulada

 

 

689 sarja romana, f

 

es sarga romana

 

 

690 sastreria, f

 

es sastrería

 

 

691 seda, f

 

es seda

 

 

692 seda crua, f

 

es seda cruda

 

 

693 seda salvatge, f

sin. compl. seda silvestre; seda tussà

 

es seda salvaje; seda silvestre; seda tussah

 

 

694 seda silvestre, f

veg. seda salvatge

 

 

 

695 seda tussà, f

veg. seda salvatge

 

 

 

696 seda vegetal, f

 

es seda vegetal

 

 

697 sederia, f

 

es sedería

 

 

698 serrell, m

 

es fleco

 

 

699 setí, m

sin. compl. ras

 

es raso; satén

 

 

700 shorts, m pl

veg. pantalons curts

 

 

 

701 sintètic -a, adj

 

es sintético

 

 

702 sisal, m

 

es sisal

 

 

703 sivella, f

 

es hebilla

 

 

704 skai, m

 

es skay

 

Nota: Nom comercial utilitzat generalment per a referir-se a qualsevol tipus de pell sintètica. En algunes llengües ha sofert canvis formals a causa del seu profund arrelament a la llengua general.

 

705 sobrefiladora, f

sin. compl. màquina d'overlock; màquina de sobrefilar

 

es máquina de sobrehilar; máquina overlock

 

 

706 sobrefilar, v tr

 

es sobrehilar

 

 

707 soil release, m

veg. tractament antibrutícia

 

 

 

708 solapa, f

 

es solapa

 

 

709 sostenidors, m pl

 

es sostén; sujetador

 

 

710 sotateler, m

 

es bajo telar

 

 

711 suavitzar, v tr

 

es suavizar

 

 

712 surà, m

 

es surah

 

713 tafetà, m

 

es tafetán

 

 

714 tall, m

 

es corte

 

 

715 talla, f

 

es talla

 

 

716 tallafils, m

 

es cortahílos

 

 

717 tallar, v tr

 

es cortar

 

 

718 tapapunts, m

 

es tapapuntos

 

 

719 tapisseria, f

 

es tapicería

 

 

720 tara, f

 

es tara

 

 

721 tarlatana, f

 

es tarlatana

 

 

722 taula, f

 

es mesa

 

 

723 taula de tall, f

 

es mesa de corte

 

 

724 tavella, f

 

es tabla; tablilla

 

 

725 teixir, v tr

 

es tejer

 

 

726 teixit, m

 

es tejido

 

 

727 teixit acabat, m

 

es tejido acabado

 

 

728 teixit blanquejat, m

 

es tejido blanqueado

 

 

729 teixit de calada, m

 

es tejido de calada

 

 

730 teixit de fils continus, m

sin. teixit seder

 

es tejido de hilos continuos; tejido sedero

 

 

731 teixit en cru, m

sin. empesa

 

 

 

732 teixit seder, m

sin. teixit de fils continus

 

 

 

733 teixit texà, m

sin. compl. denim

 

es denim; tejido tejano

 

 

734 tel, m

sin. vel

 

es velo

 

 

735 tela, f

 

es tela

 

 

736 tela de batà, f

sin. napa

 

 

 

737 tela de sedàs, f

 

es tela de cedazo

 

 

738 tela enconxada, f

 

es tela acolchada

 

 

739 tela no teixida, f

 

es tela no tejida

 

 

740 teler, m

sin. compl. màquina de teixir

 

es máquina de tejer; telar

 

 

741 teler automàtic, m

 

es telar automático

 

 

742 teler de brodar, m

 

es telar de bordar

 

 

743 teler de calada, m

 

es telar de calada

 

 

744 teler de cavallet, m

 

es telar de caballete

 

 

745 teler de llançadora, m

 

es telar de lanzadera

 

 

746 teler de mà, m

 

es telar de mano

 

 

747 teler de tambor, m

 

es telar de tambor

 

 

748 teler de trenar, m

 

es telar de trenzar

 

 

749 teler de tul, m

 

es telar de tul

 

 

750 teler mecànic, m

 

es telar mecánico

 

 

751 teler quadrat, m

 

es telar cuadrado

 

 

752 teler recte, m

 

es telar recto

 

 

753 teler rodó, m

 

es telar circular

 

 

754 teler sense llançadora, m

 

es telar sin lanzadora

 

 

755 tendal, m

 

es toldo

 

 

756 tenyir, v tr

sin. tintar

 

es teñir; tintar

 

 

757 tenyit, m

 

es teñido

 

 

758 tenyit en fil, m

 

es teñido en hilo

 

 

759 tenyit en peça, m

 

es teñido en pieza

 

 

760 termofixatge, m

 

es termofijado

 

 

761 testera, f

veg. capçal

 

 

 

762 texans, m pl

 

es tejanos; vaqueros

 

 

763 tèxtil, adj

 

es textil

 

 

764 textura, f

 

es textura

 

 

765 texturació, f

sin. compl. texturització

 

es texturación; texturización

 

 

766 texturar, v tr

sin. compl. texturitzar

 

es texturar; texturizar

 

 

767 texturització, f

veg. texturació

 

 

 

768 texturitzar, v tr

veg. texturar

 

 

 

769 tibet, m

 

es tíbet

 

 

770 tint, m

 

es tinte

 

 

771 tintar, v tr

sin. tenyir

 

 

 

772 tintoreria, f

 

es tintorería

 

 

773 tintura, f

 

es tintura

 

 

774 tintura irregular, f

 

es tintura irregular

 

 

775 tissatge, m

 

es tisaje

 

 

776 tondosar, v tr

sin. compl. tondre

 

es tundir

 

 

777 tondosat, m

 

es tundido

 

 

778 tondosatge, m

 

es tundición

 

 

779 tondre, v tr

veg. tondosar

 

 

 

780 torçal, m

 

es torzal

 

 

781 tornassolar, v tr

 

es tornasolar

 

 

782 tornassolat -ada, adj

 

es tornasolado

 

 

783 torsió, f

 

es torsión

 

 

784 tovalles, f pl

sin. compl. estovalles

 

es mantel

 

 

785 tovalló, m

 

es servilleta

 

 

786 tovallola, f

 

es toalla

 

 

787 tractament antibrutícia, m

sin. compl. soil release

 

es soil release

 

 

788 tractament químic, m

 

es tratamiento químico

 

 

789 trama, f

 

es trama

 

 

790 trau, m

 

es ojal

 

 

791 trenar, v tr

 

es trenzar

 

 

792 trenyella, f

 

es trencilla

 

 

793 trepadora, f

sin. matriu de trepar

 

 

 

794 trepant, m

sin. matriu de trepar

 

 

 

795 trepar, v tr

 

es trepar

 

 

796 trescanadora, f

 

es máquina de trascanar

 

 

797 trescanar, v tr

 

es trascanar

 

 

798 triacetat, m

 

es triacetato

 

 

799 tricot, m

 

es tricot

 

 

800 tricotatge, m

sin. punt

 

 

 

801 tricotina, f

 

es tricotina

 

 

802 tricotosa, f

 

es tricotosa

 

 

803 tricotosa circular, f

 

es tricotosa circular

 

 

804 tricotosa rectilínia, f

 

es tricotosa rectilínea

 

 

805 triple tintura, f

 

es triple tintura

 

 

806 troca, f

veg. madeixa

 

 

 

807 trossell, m

veg. matriu de trepar

 

 

 

808 túfting, m

 

es tufting

 

 

809 tul, m

 

es tul

 

 

810 túnica, f

 

es túnica

 

811 ullet, m

 

es ojete

 

 

812 uniforme, m

 

es uniforme

 

813 vànova, f

 

es colcha

 

 

814 vaporació, f

veg. vaporatge

 

 

 

815 vaporador, m

 

es vaporador

 

 

816 vaporar, v tr

 

es vaporar

 

 

817 vaporatge, m

sin. compl. vaporació

 

es vaporado

 

 

818 vel, m

sin. tel

 

 

 

819 vellut, m

 

es terciopelo

 

 

820 velvetó, m

 

es velvetón

 

 

821 vestit, m

 

es traje; vestido

 

 

822 vestit de bany, m

sin. banyador

 

 

 

823 vestit jaqueta, m

 

es traje chaqueta

 

 

824 veta, f

 

es cinta

 

 

825 vichy, m

 

es vichy

 

 

826 vichy llistat, m

 

es vichy listado

 

 

827 vicunya, f

 

es vicuña

 

 

828 vidre tèxtil, m

 

es vidrio textil

 

 

829 viscosa, f

 

es viscosa

 

 

830 viscosilla, f

 

es viscosilla

 

 

831 voile, m

 

es voile; vual; vuela

 

 

832 volant, m

 

es volante

 

 

833 vora, f

 

es dobladillo

 

834 xal, m

 

es chal

 

 

835 xandall, m

 

es chándal

 

 

836 xantung, m

 

es chantung; shantung

 

 

837 xarpellera, f

sin. compl. arpillera

 

es arpillera; harpillera

 

 

838 xarxa, f

 

es red

 

 

839 xenilla, f

 

es chenilla

 

 

840 xeviot, m

 

es cheviot

 

 

841 xiné, m

 

es chiné