A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

 

1 abric, m

 

es abrigo

 

 

2 abrillantadora, f

veg. màquina d'abrillantar

 

 

 

3 abrillantar, v tr

sin. enllustrar; llustrar

sin. compl. brunyir

 

es abrillantar; enlustrar; lustrar

 

 

4 abrillantatge, m

sin. compl. brunyiment

 

es abrillantado

 

 

5 acabament, m

sin. compl. acabat

 

es acabado

 

 

6 acabament a cortina, m

 

es acabado a cortina

 

 

7 acabament a pistola, m

 

es acabado a pistola

 

 

8 acabament amb anilina, m

 

es acabado anilina

 

 

9 acabament arrugat, m

 

es acabado arrugado

 

 

10 acabament brillant, m

 

es acabado brillante

 

 

11 acabament pigmentat, m

 

es acabado pigmentado

 

 

12 acabat, m

veg. acabament

 

 

 

13 acoblament, m

 

es acoplamiento

 

 

14 additiu, m

 

es aditivo

 

 

15 adob, m

sin. adobatge

sin. compl. adobament; blanqueig

 

es curtición; curtido; curtidura; curtimiento

 

Nota: Convé distingir aquest terme, que denomina el conjunt de processos d'adobar pells, de les entrades homògrafes següents.

 

16 adob, m

 

es lote; partida

 

Nota: Cal distingir aquest terme, que denomina la quantitat de cuir que pot adobar-se en una vegada (600 kg enel cuir sec i 1.200 kg en el cuir salat), de les altres entrades homògrafes.

 

17 adob, m

 

es adobo; curtiente

 

Nota: Cal distingir aquest terme, que denomina l'ingredient que serveix per a adobar, de les entrades homògrafes anteriors.

 

18 adob a l'oli, m

 

es curtido al aceite

 

 

19 adob al crom, m

 

es curtido al cromo

 

 

20 adob mineral, m

 

es curtido mineral

 

 

21 adob natural, m

 

es curtido natural

 

 

22 adob ràpid, m

 

es curtido rápido

 

 

23 adob sintètic, m

 

es curtido sintético

 

 

24 adob vegetal, m

 

es curtido vegetal

 

 

25 adobador -a, m i f

veg. adober -a

 

 

 

26 adobament, m

veg. adob

 

 

 

27 adobar, v tr

sin. compl. blanquejar

 

es curtir

 

 

28 adobatge, m

sin. adob

 

 

 

29 adober -a, m i f

sin. compl. adobador -a; blanquer -a

 

es blanquero; curtidor

 

 

30 adoberia, f

sin. compl. blanqueria

 

es adobería; curtiduría; tenería

 

 

31 allisar, v tr

 

es alisar

 

 

32 allisatge, m

 

es alisado

 

 

33 aluda, f

 

es baldés

 

 

34 aluder, m i f

 

es baldesero

 

Nota: Terme obsolet que denominava la persona que adobava aluda.

 

35 amidar, v tr

 

es medir

 

 

36 anilina, f

 

es anilina

 

 

37 antellana, m

sin. compl. doble faç

 

es antelana; piel doble faz

 

 

38 aparellament, m

 

es aparejamiento

 

 

39 aparellar, v tr

veg. aparionar

 

 

 

40 aparionar, v tr

sin. compl. aparellar

 

es aparejar

 

 

41 arruga, f

sin. rebrec

 

es arruga

 

 

42 assaonador -a, m i f

 

es zurrador

 

 

43 assaonar, v tr

 

es zurrar

 

 

44 assecador, m

 

es secadero

 

 

45 assecar, v tr

 

es secar

 

 

46 assecatge, m

 

es secado

 

 

47 assecatge al buit, m

 

es secado al vacío

 

 

48 assecatge pasting, m

 

es secado pasting

 

Nota: La forma pasting és una marca registrada.

 

49 assecatge secoterm, m

 

es secado secoterm

 

Nota: La forma secoterm és una marca registrada.

50 badana, f

 

es badana

 

 

51 badaner -a, m i f

 

es badanero

 

 

52 bany, m

 

es baño

 

 

53 bany de calç, m

 

es baño de cal; pelambre

 

 

54 barret, m

 

es sombrero

 

 

55 batà, m

veg. bombo

 

 

 

56 blanqueig, m

veg. adob

 

 

 

57 blanquejar, v tr

veg. adobar

 

 

 

58 blanquer -a, m i f

veg. adober -a

 

 

 

59 blanqueria, f

veg. adoberia

 

 

 

60 blútxer, m

 

es blúcher

 

Nota: Aquest calçat té, a diferència de la sabata anglesa, orelles sobreposades a l'empenya.

 

61 bombo, m

sin. compl. batà; bóta; tambor

 

es batán; bombo; bota

 

 

62 bossa, f

 

es bolsa

 

 

63 bossa de mà, f

 

es bolso de mano

 

 

64 bota, f

 

es bota

 

 

65 bóta, f

 

es bota

 

 

66 bóta, f

veg. bombo

 

 

 

67 botó, m

 

es botón

 

 

68 brodat, m

 

es bordado; bordadura

 

 

69 brunyiment, m

veg. abrillantatge

 

 

 

70 brunyir, v tr

veg. abrillantar

 

71 caçadora, f

 

es cazadora

 

 

72 calçat, m

 

es calzado

 

 

73 calçat de lleure, m

 

es calzado de tiempo libre

 

 

74 calçat de vestir, m

 

es calzado para vestir

 

 

75 calçat esportiu, m

 

es calzado deportivo

 

 

76 calcificació, f

 

es calcificación

 

 

77 calciner, m

 

es encalador

 

Nota: Terme obsolet que denominava un dipòsit rectangular de 2 m d'ample, 2,5 m de llargada i 1,5 m d'alçària,en el qual les pells es tractaven amb calç.

 

78 calcuta, f

 

es calcuta

 

Nota: Usat generalment en plural.

 

79 cambra d'assecatge, f

 

es cámara de secado

 

 

80 camiseria, f

 

es camisería

 

 

81 camussa, f

 

es gamuza

 

 

82 cardar, v tr

 

es cardar

 

 

83 cardatge, m

 

es cardado

 

 

84 carn, f

sin. compl. costat carn

 

es carne; lado carne

 

 

85 carnassa, f

 

es carnaza

 

 

86 cartera, f

 

es cartera

 

 

87 cartera de butxaca, f

 

es cartera de bolsillo

 

 

88 cartera de mà, f

 

es cartera de mano

 

 

89 cèrcol, m

 

es aro; cerco

 

 

90 cilindrar, v tr

 

es cilindrar

 

 

91 cilindratge, m

 

es cilindrado

 

 

92 cilindre de cerres, m

 

es cilindro de cerdas

 

 

93 cinturó, m

 

es cinturón

 

 

94 clapa, f

 

es mota

 

 

95 classificació, f

 

es clasificación

 

 

96 classificar, v tr

 

es clasificar

 

 

97 clauer, m

 

es llavero

 

 

98 clavament, m

 

es clavado

 

 

99 clavar, v tr

 

es clavar

 

 

100 coll, m

 

es cuello

 

 

101 condicionament, m

 

es acondicionamiento

 

 

102 condicionar, v tr

 

es acondicionar

 

 

103 confecció, f

 

es confección

 

 

104 confecció a mida, f

 

es confección a medida

 

 

105 confeccionar, v tr

 

es confeccionar

 

 

106 confeccionista, m i f

 

es confeccionista

 

 

107 conservació al crom, f

 

es conservación al cromo; wet-blue

 

 

108 contrasola, f

 

es contrasuela; palmilla

 

 

109 corbata, f

 

es corbata

 

 

110 corretja, f

 

es correa

 

 

111 cortina, f

 

es cortina

 

 

112 cosir, v tr

 

es coser

 

 

113 cosit, m

 

es cosido

 

 

114 costat carn, m

veg. carn

 

 

 

115 costat flor, m

veg. flor

 

 

 

116 cremallera, f

 

es cremallera

 

 

117 cropó, m

veg. crupó

 

 

 

118 crupó, m

sin. compl. cropó

 

es crupón

 

 

119 cubeta, f

sin. compl. molineta

 

es molineta

 

 

120 cuir, m

sin. compl. cuiro

 

es cuero

 

 

121 cuir acabat, m

 

es cuero acabado

 

 

122 cuir acabat al crom, m

veg. cuir d'adob al crom

 

 

 

123 cuir antic, m

 

es cuero antiguo

 

 

124 cuir artificial, m

 

es cuero artificial

 

 

125 cuir cru, m

 

es cuero crudo

 

 

126 cuir d'adob al crom, m

sin. compl. cuir acabat al crom

 

es cuero curtido al cromo

 

 

127 cuir d'adob ràpid, m

 

es cuero de curtido rápido

 

 

128 cuir d'adob vegetal, m

 

es cuero de curtido vegetal

 

 

129 cuir d'escorxador, m

 

es cuero de matadero; mataderos

 

 

130 cuir de tripa, m

 

es cuero en tripa

 

 

131 cuir dividit, m

 

es cuero dividido

 

 

132 cuir emmotllat, m

 

es cuero moldeado

 

 

133 cuir en brut, m

sin. compl. cuir en pèl

 

es cuero en bruto; cuero sin tratar

 

 

134 cuir en crosta, m

 

es cuero en costra

 

 

135 cuir en pèl, m

veg. cuir en brut

 

 

 

136 cuir engreixat, m

 

es cuero engrasado

 

 

137 cuir estàndard, m

 

es cuero estándar

 

 

138 cuir exòtic, m

 

es cuero exótico

 

 

139 cuir fresc, m

 

es cuero fresco

 

 

140 cuir industrial, m

 

es cuero industrial

 

 

141 cuir natural, m

 

es cuero natural

 

 

142 cuir ortopèdic, m

 

es cuero ortopédico

 

 

143 cuir piquelat, m

 

es cuero piquelado

 

 

144 cuir readobat, m

 

es cuero recurtido

 

 

145 cuir salat, m

 

es cuero salado

 

 

146 cuir sec, m

 

es cuero seco

 

 

147 cuir sintètic, m

 

es cuero sintético

 

 

148 cuireteria, f

 

es pellejería

 

 

149 cuiro, m

veg. cuir

 

 

150 decoració, f

 

es decoración

 

 

151 depilació, f

sin. pelada

 

es depilado; pelado

 

 

152 depilar, v tr

sin. pelar

 

es depilar; pelar

 

 

153 descarnadora, f

veg. màquina de descarnar

 

 

 

154 descarnament, m

 

es descarnado; descarnadura

 

 

155 descarnar, v tr

sin. compl. escarnar

 

es descarnar

 

 

156 descarnar a mà, v tr

 

es descarnar a mano

 

 

157 descarnar a màquina, v tr

 

es descarnar a máquina

 

 

158 descarnar amb pèl, v tr

veg. descarnar en verd

 

 

 

159 descarnar en verd, v tr

sin. compl. descarnar amb pèl

 

es descarnar en verde

 

 

160 desclavar, v tr

 

es desclavar

 

 

161 desencalcinament, m

 

es desencaladura

 

 

162 desencalcinant, m

 

es desencalante

 

 

163 desencalcinar, v tr

 

es desencalar

 

 

164 disseny, m

 

es diseño

 

 

165 dividir, v tr

 

es dividir

 

 

166 dividit, m

veg. divisió

 

 

 

167 divisió, f

sin. compl. dividit

 

es dividido; división

 

 

168 doble faç, f

veg. antellana

 

 

 

169 doblegar, v tr

 

es doblar

 

170 empenya, f

 

es empeine

 

 

171 encalcinament, m

 

es encalado

 

 

172 encalcinar, v tr

 

es apelambrar; encalar; pelambrar

 

 

173 enganxar, v tr

 

es pegar

 

 

174 enganxat, m

 

es pegado

 

 

175 enllustrar, v tr

sin. abrillantar; llustrar

 

 

 

176 entretela, f

 

es entretela

 

 

177 epidermis, f

 

es epidermis

 

 

178 escalat de mides, m

 

es escalado de medidas

 

 

179 escalat per làser, m

 

es escalado por láser

 

 

180 escarnar, v tr

veg. descarnar

 

 

 

181 escarpí, m

 

es escarpín

 

 

182 escórrer, v tr

 

es escurrir

 

 

183 escorriment, m

 

es escurrimiento

 

 

184 escorxador, m

 

es matadero

 

 

185 esmeril, m

 

es esmeril

 

 

186 esmeriladora, f

veg. màquina esmeriladora

 

 

 

187 esmerilament, m

sin. raspament

 

es esmerilado

 

 

188 esmerilar, v tr

sin. raspar

sin. compl. rectificar

 

es esmerilar; rectificar

 

 

189 espardenya, f

 

es alpargata

 

 

190 espatllera, f

 

es espaldar; hombrera

 

 

191 estampar, v tr

 

es estampar

 

 

192 estampat, m

 

es estampado

 

 

193 estendre, v tr

 

es extender

 

 

194 estesa, f

 

es extendido

 

 

195 estirar, v tr

 

es estirar

 

 

196 estiratge, m

 

es estirado

 

 

197 estola, f

 

es estola

 

 

198 estovament, m

 

es ablandamiento

 

 

199 estovar, v tr

 

es ablandar

 

 

200 estrebar, v tr

 

es estribar

 

201 faixa, f

 

es faja

 

 

202 faldilla, f

 

es falda

 

 

203 fendre, v tr

sin. compl. tallar

 

es dividir; partir

 

 

204 fer l'alum, v tr

veg. rendir

 

 

 

205 fixació, f

 

es fijación

 

 

206 flor, f

sin. compl. costat flor

 

es flor; lado flor

 

 

207 folre, m

 

es forro

 

 

208 folre de borreguet, m

sin. folre de pell de be

 

es forro de borreguillo

 

 

209 folre de pell de be, m

sin. folre de borreguet

 

 

 

210 forat, m

 

es agujero

 

 

211 forat cec, m

 

es agujero ciego

 

 

212 forma, f

 

es horma

 

 

213 gafet, m

 

es corchete

 

214 ganiveta, f

 

es cuchilla

 

 

215 gènere de punt, m

 

es género de punto

 

 

216 goma elàstica, f

 

es caucho; goma elástica

 

 

217 gravar, v tr

 

es grabar

 

 

218 gravat, m

 

es grabado

 

 

219 greix, m

 

es grasa

 

 

220 greixar, v tr

sin. lubrificar

 

es engrasar; lubrificar

 

 

221 greixatge, m

sin. lubrificació

sin. compl. untatge

 

es engrase; lubrificación

 

 

222 guant, m

 

es guante

 

 

223 guanter -a, m i f

 

es guantero

 

224 igualació, f

 

es igualación

 

 

225 indústria adobera, f

veg. indústria d'adobar pells

 

 

 

226 indústria d'adobar pells, f

sin. compl. indústria adobera

 

es industria curtidora

 

Nota: L'objecte d'aquesta indústria és el tractament i la transformació de la pell.

 

227 indústria de la confecció, f

 

es industria de la confección

 

Nota: Aquesta indústria s'encarrega de la manufactura de la pell, i dóna lloc principalment als productes del calçat, vestit i marroquineria.

 

228 indústria de la pell, f

 

es industria de la piel

 

Nota: Aquest terme denomina el conjunt d'activitats que abasten tot el cicle productiu, des de l'obtenció de la primera matèria fins a la fabricació del producte acabat.

 

229 indústria de la pelleteria, f

 

es industria de la peletería; industria peletera

 

Nota: A diferència de la indústria del cuir, que treballa la pell provinent d'animals domèstics, en la indústria de la pelleteria es treballa la pell que procedeix d'animals salvatges o semisalvatges. Només en aquesta última es conserva el pèl de la pell.

 

230 indústria del calçat, f

 

es industria del calzado

 

 

231 indústria del cuir, f

 

es industria del cuero

 

Nota: Vegeu la nota del terme indústria de la pelleteria.

232 llana, f

 

es lana

 

 

233 llançadora, f

 

es lanzadera

 

 

234 lluneta d'esmerilar, f

veg. lluneta de raspar

 

 

 

235 lluneta d'estovar, f

 

es luneta de ablandar

 

 

236 lluneta de raspar, f

sin. compl. lluneta d'esmerilar

 

es luneta de esmerilar; luneta de raspar

 

 

237 lluneta de rebaixar, f

 

es luneta de rebajar

 

 

238 llustrar, v tr

sin. abrillantar; enllustrar

 

 

 

239 lubrificació, f

sin. greixatge

 

 

 

240 lubrificar, v tr

sin. greixar

 

 

241 maleta, f

 

es maleta

 

 

242 maletí, m

 

es maletín

 

 

243 màniga, f

 

es manga

 

 

244 maniguet, m

 

es manguito

 

 

245 manta, f

 

es manta

 

 

246 màquina d'abrillantar, f

sin. compl. abrillantadora

 

es máquina de abrillantar; máquina de bruñir

 

 

247 màquina de cilindrar, f

 

es máquina de cilindrar

 

 

248 màquina de cortina, f

 

es máquina de cortina

 

 

249 màquina de cosir, f

 

es máquina de coser

 

 

250 màquina de cosir pèl, f

 

es máquina de coser pelo

 

 

251 màquina de descarnar, f

sin. compl. descarnadora

 

es máquina de descarnar

 

 

252 màquina de polir, f

sin. compl. polidora

 

es máquina de pulir

 

 

253 màquina de setinar, f

 

es máquina de satinar

 

 

254 màquina de trepar, f

sin. compl. trepadora

 

es máquina de troquelar

 

 

255 màquina esmeriladora, f

sin. compl. esmeriladora

 

es máquina de esmerilar

 

 

256 maquinista, m i f

 

es maquinista

 

 

257 marca, f

 

es marca

 

 

258 marcar, v tr

 

es marcar

 

 

259 marroquineria, f

 

es marroquinería

 

 

260 matèria adobadora, f

 

es materia curtiente

 

 

261 mercer -a, m i f

 

es mercero

 

 

262 mesurament, m

 

es medición

 

 

263 mesurar, v tr

 

es medir

 

 

264 mocassí, m

 

es mocasín

 

 

265 mocassí adornat, m

 

es mocasín con abalorio

 

 

266 model, m

 

es modelo

 

 

267 modista, m i f

 

es modista

 

 

268 molineta, f

veg. cubeta

 

 

 

269 moltó, m

 

es mouton; mutón

 

 

270 moneder, m

veg. portamonedes

 

 

 

271 motlle, m

 

es molde

 

 

272 muntar, v tr

 

es montar

 

 

273 muntatge, m

 

es montaje

 

274 napa, f

 

es napa

 

 

275 nàutica, f

 

es náutico

 

Nota: Aquest calçat, originàriament propi dels tripulants d'embarcacions a vela, s'ha popularitzat fins a esdevenir un calçat de lleure.

 

276 neutralització, f

 

es neutralización

 

 

277 neutralitzar, v tr

 

es neutralizar

 

 

278 nubuc, m

 

es nubuc

 

279 pantalons, m pl

 

es pantalones

 

 

280 patró, m

 

es patrón

 

 

281 patronatge, m

 

es patronaje

 

 

282 peça d'abric, f

 

es prenda de abrigo

 

 

283 peça de pell, f

 

es prenda de piel

 

 

284 peça de pelleteria, f

 

es prenda de peletería

 

 

285 peça de vestir, f

 

es prenda de vestir

 

 

286 peça feta a mida, f

 

es prenda a medida

 

 

287 pèl, m

 

es pelo

 

 

288 pelada, f

sin. depilació

 

 

 

289 pelar, v tr

sin. depilar

 

 

 

290 pelatge, m

 

es pelaje

 

 

291 pell, f

 

es piel

 

 

292 pell abrillantada, f

 

es piel abrillantada

 

 

293 pell acabada, f

 

es piel acabada

 

 

294 pell acamussada, f

 

es piel agamuzada

 

 

295 pell adobada, f

 

es piel curtida

 

 

296 pell anilina, f

 

es piel anilina

 

 

297 pell d'ant, f

 

es piel de ante

 

 

298 pell d'astracan, f

 

es piel de astracán

 

 

299 pell d'opòssum, f

 

es piel de oposum

 

 

300 pell d'ovella merina, f

 

es piel de oveja merina

 

 

301 pell de be, f

 

es piel de cordero; piel de oveja

 

 

302 pell de boc, f

sin. compl. pell de cabró

 

es piel de macho cabrío

 

 

303 pell de boví, f

 

es piel de bovino

 

Nota: La pell de boví procedeix d'animals joves, especialment de vedells, i s'utilitza per a fabricar l'empenya del calçat, en marroquineria, en tapisseria i en la confecció. La pell de vacum, en canvi, procedeix d'animals de més edat (vaques) i s'utilitza preferentment per a fabricar soles.

 

304 pell de búfal, f

 

es piel de búfalo

 

 

305 pell de cabra, f

 

es piel de cabra

 

 

306 pell de cabrit, f

 

es piel de cabrito

 

 

307 pell de cabró, f

veg. pell de boc

 

 

 

308 pell de cabrum, f

 

es piel de cabruno

 

Nota: Reben aquesta denominació la pell de boc, la pell de cabra i la pell de cabrit.

 

309 pell de cavall, f

 

es piel de caballo

 

 

310 pell de conill, f

 

es piel de conejo

 

 

311 pell de guanteria, f

 

es piel de guantería

 

 

312 pell de guineu, f

 

es piel de raposa; piel de zorro

 

 

313 pell de pèl, f

 

es piel de pelo

 

 

314 pell de pelleteria, f

 

es piel de peletería

 

 

315 pell de porc, f

 

es piel de cerdo

 

 

316 pell de rèptil, f

 

es piel de reptil

 

 

317 pell de tripa, f

 

es piel cruda; piel en tripa; piel verde

 

 

318 pell de vaca, f

 

es piel de vaca

 

 

319 pell de vacum, f

 

es piel de vacuno

 

Nota: Vegeu la nota del terme pell de boví.

 

320 pell de visó, f

 

es piel de visón

 

 

321 pell en brut, f

 

es pellejo; piel en bruto

 

 

322 pell en crosta, f

sin. compl. pell en pasta

 

es piel en costra

 

 

323 pell en estat humit, f

 

es piel en estado húmedo

 

 

324 pell en pasta, f

veg. pell en crosta

 

 

 

325 pell en verd, f

 

es piel en verde

 

 

326 pell fina, f

 

es piel fina

 

 

327 pell grossa, f

 

es piel grande

 

Nota: Denominació col·loquial de les pells de boví.

 

328 pell i punt, f

 

es piel y punto

 

 

329 pell metal·litzada, f

 

es piel metalizada

 

 

330 pell ovina, f

 

es piel ovina

 

 

331 pell petita, f

 

es piel pequeña

 

Nota: Denominació col·loquial de les pells d'oví i de cabrú.

 

332 pell piquelada, f

 

es piel piquelada

 

 

333 pell primera, f

 

es piel primera

 

 

334 pell rentable, f

 

es piel lavable

 

 

335 pell salada, f

 

es piel salada

 

 

336 pell semielaborada, f

 

es piel semielaborada

 

Nota: Les pells semielaborades, que són les pells en brut que han rebut un primer tractament, es comercialitzen a tres nivells de transformació: pells piquelades, pells en estat humit i pells en crosta.

 

337 pell vernissada, f

 

es piel barnizada

 

 

338 pellaire, m i f

veg. pelleter -a

 

 

 

339 pelleter -a, m i f

sin. compl. pellaire; pellisser -a

 

es peletero; pellejero; pellijero

 

 

340 pelleteria, f

 

es peletería

 

 

341 pelleteria en brut, f

 

es peletería en bruto

 

 

342 pellisser -a, m i f

veg. pelleter -a

 

 

 

343 pergamí, m

 

es pergamino

 

 

344 picar, v tr

 

es picar

 

 

345 picar-se, v pron

 

es picarse

 

 

346 picat, m

 

es picado

 

 

347 píquel, m

 

es píquel

 

 

348 piquelar, v tr

 

es piquelar

 

 

349 piquelatge, m

 

es piquelado

 

 

350 pistola, f

 

es pistola

 

 

351 planta, f

 

es planta

 

 

352 plantilla, f

 

es plantilla

 

 

353 planxament, m

 

es planchado

 

 

354 planxar, v tr

 

es planchar

 

 

355 plegall, m

 

es fuelle

 

 

356 polidora, f

veg. màquina de polir

 

 

 

357 polipiel, f

 

es polipiel

 

Nota: Marca registrada.

 

358 polir, v tr

 

es pulir

 

 

359 portamonedes, m

sin. compl. moneder

 

es monedero; portamonedas

 

 

360 portatalonaris, m

 

es chequera

 

 

361 preadob, m

 

es precurtición

 

 

362 preadobar, v tr

 

es precurtir

 

 

363 preestesa, f

 

es preextendido

 

 

364 primer adob, m

 

es primera curtición

 

 

365 procés de ribera, m

sin. compl. treball de ribera

 

es proceso de ribera

 

 

366 puny, m

 

es puño

 

 

367 putrefacció, f

 

es putrefacción

 

368 rascada, f

 

es rascadura

 

 

369 raspall, m

 

es cepillo

 

 

370 raspallar, v tr

 

es cepillar

 

 

371 raspament, m

sin. esmerilament

 

 

 

372 raspar, v tr

sin. esmerilar

 

 

 

373 readobar, v tr

 

es recurtir

 

 

374 readobatge, m

 

es recurtición; recurtido

 

 

375 rebaixar, v tr

 

es rebajar

 

 

376 rebaixatge, m

 

es rebajado

 

 

377 rebrec, m

sin. arruga

 

 

 

378 rectificar, v tr

veg. esmerilar

 

 

 

379 reesmerilar, v tr

 

es reesmerilar

 

 

380 remull, m

 

es remojo

 

 

381 remullar, v tr

 

es remojar

 

 

382 rendent, m

 

es rindente

 

 

383 rendiment, m

 

es rendido

 

 

384 rendir, v tr

sin. compl. fer l'alum

 

es rendir

 

 

385 reparació, f

 

es reparación

 

 

386 repassar, v tr

 

es repasar

 

 

387 repassat, m

 

es repasado

 

 

388 repunt, m

 

es respunte

 

 

389 resistència, f

 

es resistencia

 

 

390 retall, m

 

es recorte; retal

 

Nota: Un retall és un tros sobrant que resulta de retallar pell o cuir ja adobat, i s'ha de distingir de l'entrada homògrafa posterior, referida a una tara de la pell produïda en clavar-hi un ganivet quan és a l'escorxador.

 

391 retall, m

 

es corte

 

Nota: Vegeu també la nota del terme anterior.

 

392 retallament, m

 

es recorte

 

 

393 retallar, v tr

 

es recortar

 

 

394 revestiment, m

 

es revestimiento

 

 

395 revestir, v tr

 

es revestir

 

 

396 ribera, f

 

es ribera

 

 

397 roba, f

 

es ropa

 

 

398 roba interior, f

 

es ropa interior

 

399 sabata, f

 

es zapato

 

 

400 sabata anglesa, f

 

es zapato balmoral

 

Nota: La sabata anglesa, a diferència del blútxer, no té orelles, i la seva empenya és constituïda per una sola peça.

 

401 sabater -a, m i f

 

es zapatero

 

 

402 sabatilla, f

 

es zapatilla

 

 

403 sabrar, v tr

 

es sabrar

 

 

404 sabratge, m

 

es sabraje

 

 

405 salar, v tr

 

es salar

 

 

406 salatge, f

 

es salado

 

 

407 sastre -essa, m i f

 

es sastre

 

 

408 seda, f

 

es seda

 

 

409 selecció, f

 

es selección

 

 

410 sella, f

 

es silla

 

 

411 serratge, m

 

es serraje

 

 

412 serratge amb flor, m

 

es serraje flor

 

 

413 serratge apelfat, m

 

es serraje afelpado

 

 

414 setinar, v tr

 

es satinar

 

 

415 sola, f

 

es suela

 

 

416 sola antiga, f

 

es suela antigua

 

 

417 sola ràpida, f

 

es suela rápida

 

418 tall, m

 

es corte

 

 

419 talla, f

 

es talla

 

 

420 tallar, v tr

veg. fendre

 

 

 

421 taló, m

 

es tacón; talón

 

 

422 tambor, m

veg. bombo

 

 

 

423 tapís, m

 

es tapiz

 

 

424 tapisseria, f

 

es tapicería

 

 

425 tenyiment, m

 

es teñido

 

 

426 tenyir, v tr

 

es teñir

 

 

427 tina, f

 

 

 

428 tintura, f

 

es tintura

 

 

429 tira, f

 

es tira

 

 

430 tira de crupó, f

 

es tira de crupón

 

 

431 trau, m

 

es ojal

 

 

432 treball de ribera, m

veg. procés de ribera

 

 

 

433 tren d'acabats, m

 

es tren de acabado

 

Nota: El tren d'acabats, un sistema transportador utilitzat per a fer un acabament continu, comprèn operacionscom donar una capa de fons, l'acabament amb esprai, l'assecatge intermedi, etc.

 

434 trepadora, f

veg. màquina de trepar

 

 

 

435 trepant, m

 

es troquel

 

 

436 trepar, v tr

 

es troquelar

 

 

437 túnel d'assecatge, m

 

es túnel de secado

 

438 untar, v tr

 

es untar

 

 

439 untatge, m

veg. greixatge

 

 

440 vaqueta, f

 

es vaquetilla

 

 

441 vestit, m

 

es vestido

 

 

442 vira, f

 

es vira

en cerquillo

 

 

443 virador, m

 

es virador

 

Nota: En adoberia, aquest terme denomina un mordent metàl·lic que s'utilitza en la tintura de les pells.

444 xagrí, m

 

es chagrín

 

 

445 xagrinar, v tr

 

es chagrinar

 

 

446 xarol, m

 

es charol

 

 

447 xarol laminat, m

 

es charol laminado

 

 

448 xarolina, f

 

es charolina