Lèxic de pasta, paper i cartó

 
Cartó
Paper
Pasta

  

Cartó

 

1 cartó, m

sin. cartró

 

cartón

 

 

2 cartó acanalat, m

 

cartón acanalado

 

 

3 cartó aïllant, m

 

cartón aislante

 

 

4 cartó asfaltat, m

veg. cartó embreat

 

 

5 cartó calibrat, m

 

cartón calibrado

 

 

6 cartó compacte, m

 

cartón compacto

 

 

7 cartó compost, m

 

cartón compuesto

 

 

8 cartó compost estucat, m

 

cartón compuesto estucado

 

 

9 cartó contracolat, m

 

cartón contracolado

 

 

10 cartó cuir, m

veg. cartó de pasta de cuir

 

 

11 cartó d'amiant, m

 

cartón de amianto

 

 

12 cartó d'embalatge, m

 

cartón de embalaje

 

 

13 cartó d'enquadernar, m

 

cartón de encuadernar

 

 

14 cartó de cel·lulosa, m

 

cartón de celulosa

 

 

15 cartó de draps, m

 

cartón de trapos

 

 

16 cartó de folre, m

 

cartón de forro

 

 

17 cartó de jute, m

 

cartón de yute

 

 

18 cartó de pasta de cuir, m

sin. compl. cartó cuir

 

cartón cuero; cartón de pasta de cuero

 

 

19 cartó de pasta mecànica, m

veg. cartó fusta

 

 

20 cartó de pasta química, m

 

cartón de pasta química

 

 

21 cartó dielèctric, m

 

cartón dieléctrico

 

 

22 cartó dúplex, m

 

cartón dúplex

 

 

23 cartó dur, m

 

cartón duro

 

 

24 cartó embetumat, m

veg. cartó embreat

 

 

25 cartó embreat, m

sin. compl. cartó asfaltat; cartó embetumat

 

cartón asfaltado; cartón embetunado; cartón embreado

 

 

26 cartó en branca, m

 

cartón en rama

 

 

27 cartó encerat, m

veg. cartó parafinat

 

 

28 cartó encolat, m

 

cartón encolado

 

 

29 cartó entelat, m

 

cartón entelado

 

 

30 cartó estampat, m

 

cartón estampado

 

 

31 cartó estucat, m

 

cartón estucado

 

 

32 cartó estucat esponjós, m

 

cartón estucado esponjoso

 

 

33 cartó feltre, m

 

cartón fieltro

 

 

34 cartó fi, m

 

cartón fino

 

 

35 cartó fi estucat, m

 

cartón fino estucado

 

 

36 cartó fi homogeni, m

 

cartón fino homogéneo

 

 

37 cartó folrat, m

 

cartón forrado

 

 

38 cartó fusta, m

sin. compl. cartó de pasta mecànica

 

cartón de pasta mecánica; cartón madera

 

 

39 cartó gris, m

 

cartón gris

 

 

40 cartó gris de referència, m

 

cartón gris de referencia

 

 

41 cartó gris folrat, m

 

cartón gris forrado

 

 

42 cartó gruixut, m

 

cartón grueso

 

 

43 cartó heterogeni, m

 

cartón heterogéneo

 

 

44 cartó homogeni, m

 

cartón homogéneo

 

 

45 cartó ignífug, m

sin. cartó incombustible

 

cartón ignífugo; cartón incombustible

 

 

46 cartó impermeable, m

 

cartón impermeable

 

 

47 cartó impregnat, m

 

cartón impregnado

 

 

48 cartó incombustible, m

sin. cartó ignífug

 

 

49 cartó jacquard, m

 

cartón jacquard

 

 

50 cartó jaspiat, m

 

cartón jaspeado

 

 

51 cartó kraft, m

 

cartón kraft

 

 

52 cartó laminat, m

 

cartón laminado

 

 

53 cartó Manila, m

 

cartón Manila

 

 

54 cartó mat, m

 

cartón mate

 

 

55 cartó microcanal, m

veg. cartó ondulat canal E

 

 

56 cartó microondulat, m

 

cartón microondulado

 

 

57 cartó minimicro, m

 

cartón minimicro

 

 

58 cartó modelat, m

 

cartón moldeado

 

 

59 cartó multicapa, m

 

cartón multicapa

 

 

60 cartó múltiplex, m

 

cartón múltiplex

 

 

61 cartó ondulat, m

 

cartón ondulado

 

 

62 cartó ondulat canal A, m

 

cartón ondulado canal A

 

 

63 cartó ondulat canal B, m

 

cartón ondulado canal B

 

 

64 cartó ondulat canal C, m

 

cartón ondulado canal C

 

 

65 cartó ondulat canal E, m

sin. compl. cartó microcanal

 

cartón microcanal; cartón ondulado canal E

 

 

66 cartó ondulat canal triple, m

 

cartón ondulado triple

 

 

67 cartó ondulat cara doble, m

veg. cartó ondulat tres fulls

 

 

68 cartó ondulat cara simple, m

veg. cartó ondulat dos fulls

 

 

69 cartó ondulat cinc fulls, m

sin. compl. cartó ondulat doble-doble

 

cartón ondulado cinco hojas; cartón ondulado doble-doble

 

 

70 cartó ondulat doble-doble, m

veg. cartó ondulat cinc fulls

 

 

71 cartó ondulat dos fulls, m

sin. compl. cartó ondulat cara simple

 

cartón ondulado dos hojas

 

 

72 cartó ondulat tres fulls, m

sin. compl. cartó ondulat cara doble

 

cartón ondulado tres hojas

 

 

73 cartó palla, m

 

cartón paja

 

 

74 cartó palla mixt, m

 

cartón paja mixto

 

 

75 cartó parafinat, m

sin. compl. cartó encerat

 

cartón encerado; cartón parafinado

 

 

76 cartó pedra, m

 

cartón piedra

 

 

77 cartó pergamí, m

 

cartón pergamino

 

 

78 cartó ploma, m

 

cartón pluma

 

 

79 cartó premsat, m

 

cartón prensado

 

 

80 cartó presspan, m

 

cartón presspan

 

 

81 cartó quitrà, m

 

cartón alquitranado

 

 

82 cartó revestit, m

 

cartón revestido

 

 

83 cartó sec, m

 

cartón seco

 

 

84 cartó semikraft, m

 

cartón semikraft

 

 

85 cartó setinat, m

 

cartón satinado

 

 

86 cartó tèxtil, m

 

cartón téxtil

 

 

87 cartó tríplex, m

 

cartón tríplex

 

 

88 cartó vitel·la, m

 

cartón vitela

 

 

89 cartó vulcanitzat, m

 

cartón vulcanizado

 

 

90 cartó-fibra, m

 

cartón-fibra

 

 

91 cartolina, f

 

cartulina

 

 

92 cartolina abrillantada, f

 

cartulina abrillantada

 

 

93 cartolina acoblada, f

 

cartulina acoplada

 

 

94 cartolina asfaltada, f

veg. cartolina embreada

 

 

95 cartolina baritada, f

 

cartulina baritada

 

 

96 cartolina calandrada, f

 

cartulina calandrada

 

 

97 cartolina crom estucada, f

 

cartulina cromo estucada

 

 

98 cartolina d'encolat neutre, f

sin. cartolina de pH neutre; cartolina exempta d'acidesa

 

cartulina de encolado neutro; cartulina de pH neutro; cartulina exenta de acidez

 

 

99 cartolina de dibuix, f

 

cartulina de dibujo

 

 

100 cartolina de draps, f

 

cartulina de trapos

 

Nota: Aquest tipus de cartolina actualment ja no es fabrica.

 

101 cartolina de pH neutre, f

sin. cartolina d'encolat neutre; cartolina exempta d'acidesa

 

 

102 cartolina dúplex, f

 

cartulina dúplex

 

 

103 cartolina dura, f

 

cartulina dura

 

 

104 cartolina embetumada, f

veg. cartolina embreada

 

 

105 cartolina embreada, f

sin. compl. cartolina asfaltada; cartolina embetumada

 

cartulina asfaltada; cartulina embetunada; cartulina embreada

 

 

106 cartolina encerada, f

veg. cartolina parafinada

 

 

107 cartolina encolada, f

 

cartulina encolada

 

 

108 cartolina esmaltada, f

 

cartulina esmaltada

 

 

109 cartolina estucada, f

 

cartulina estucada

 

 

110 cartolina exempta d'acidesa, f

sin. cartolina d'encolat neutre; cartolina de pH neutre

 

 

111 cartolina folrada, f

 

cartulina forrada

 

 

112 cartolina gofrada, f

 

cartulina gofrada

 

 

113 cartolina impermeable, f

 

cartulina impermeable

 

 

114 cartolina ivori, f

 

cartulina marfil

 

 

115 cartolina Manila, f

 

cartulina Manila

 

 

116 cartolina martelé, f

 

cartulina martelé

 

 

117 cartolina multicapa, f

 

cartulina multicapa

 

 

118 cartolina múltiplex, f

 

cartulina múltiplex

 

 

119 cartolina òfset, f

 

cartulina offset

 

 

120 cartolina opalina, f

 

cartulina opalina

 

 

121 cartolina parafinada, f

sin. compl. cartolina encerada

 

cartulina encerada; cartulina parafinada

 

 

122 cartolina quitrà, f

 

cartulina alquitranada

 

 

123 cartolina revestida, f

 

cartulina revestida

 

 

124 cartolina setinada, f

 

cartulina satinada

 

 

125 cartolina tríplex, f

 

cartulina tríplex

 

 

126 cartolina vitel·la, f

 

cartulina vitela

 

 

127 cartoné, m

 

cartoné

 

 

128 cartonet, m

sin. cartronet

 

cartoncillo

 

 

129 cartonet de jute, m

 

cartoncillo de yute

 

 

130 cartonet estucat, m

 

cartoncillo estucado

 

 

131 cartonet gris, m

 

cartoncillo gris

 

 

132 cartonet gris folrat, m

 

cartoncillo gris forrado

 

 

133 cartró, m

sin. cartó

 

 

134 cartronet, m

sin. cartonet

 

 

 

Paper

 

135 paper, m

 

papel

 

 

136 paper a contrafibra, m

 

papel a contrafibra

 

 

137 paper a mà-màquina, m

veg. paper imitació a mà

 

 

138 paper abrasiu, m

 

papel abrasivo

 

 

139 paper absorbent, m

 

papel absorbente

 

Nota: Convé no confondre el paper absorbent, que absorbeix ràpidament i en quantitat notable els líquids, amb el paper assecant, tipus de paper absorbent no encolat i gruixut emprat per a assecar la tinta d'un escrit.

 

140 paper acabat, m

 

papel acabado

 

 

141 paper aclimatat, m

sin. paper condicionat

 

papel aclimatado; papel acondicionado

 

 

142 paper acoblat, m

 

papel acoplado

 

 

143 paper acolorit, m

 

papel coloreado

 

 

144 paper actinomètric, m

 

papel actinométrico

 

 

145 paper adhesiu, m

 

papel adhesivo

 

 

146 paper àgata, m

 

papel ágata

 

 

147 paper aïllant, m

 

papel aislante

 

 

148 paper albuminat, m

 

papel albuminado

 

 

149 paper alcalí, m

 

papel alcalino

 

 

150 paper alcalinoresistent, m

 

papel alcalinoresistente

 

 

151 paper allisat, m

 

papel alisado

 

 

152 paper allisat de màquina, m

 

papel alisado de máquina

 

 

153 paper allisat en humit, m

 

papel alisado en húmedo

 

 

154 paper amb càrrega electrostàtica, m

 

papel con carga electrostática

 

 

155 paper amb filigrana, m

 

papel con filigrana

 

 

156 paper antiadherent, m

 

papel antiadherente

 

 

157 paper antibaf, m

sin. paper antientelament

 

papel antiempañamiento; papel antivaho

 

 

158 paper anticorrosiu, m

 

papel anticorrosivo

 

 

159 paper antientelament, m

sin. paper antibaf

 

 

160 paper antioxidant, m

sin. paper antirovell

 

papel antiherrumbre; papel antioxidante

 

 

161 paper antirovell, m

sin. paper antioxidant

 

 

162 paper apergaminat, m

 

papel apergaminado

 

Nota: Convé no confondre el paper apergaminat amb el paper vegetal. El primer és un paper d'embolicar, molt setinat, brillant i una mica transparent; el segon és un paper sulfurat, calandrat en calent, d'aspecte transparent i molt resistent.

 

163 paper argèntic, m

 

papel argéntico

 

 

164 paper aristotípic, m

 

papel aristotípico

 

Nota: Convé distingir el paper albuminat, que és un paper fotogràfic per a l'exposició a la llum solar amb unacapa fotosensible a la gelatina, del paper aristotípic, que reprodueix a la llum natural positius fotogràfics amb una capa fotosensible formada per gelatina i clorur de plata i dóna millors resultatsen la nitidesa dels detalls.

 

165 paper arrissat, m

sin. compl. paper crepat

 

papel crepé; papel rizado

 

 

166 paper art, m

 

papel arte

 

 

167 paper asfaltat, m

veg. paper embreat

 

 

168 paper assecant, m

 

papel secante

 

 

169 paper assecat a l'aire, m

 

papel secado al aire

 

 

170 paper autoadhesiu, m

 

papel autoadhesivo

 

 

171 paper autocopiatiu, m

 

papel autocopiativo

 

 

172 paper autoencolant, m

 

papel autoencolante

 

 

173 paper autogràfic, m

 

papel autográfico

 

 

174 paper avió, m

 

papel avión

 

 

175 paper bancari, m

 

papel bancario

 

 

176 paper baritat, m

 

papel baritado

 

 

177 paper barrera, m

 

papel barrera

 

 

178 paper barrera per conservació, m

 

papel barrera por conservación

 

 

179 paper base, m

 

papel base

 

 

180 paper base conductor, m

 

papel base conductor

 

 

181 paper bíblia, m

sin. compl. paper Índia

 

papel biblia; papel India

 

 

182 paper biclasse, m

 

papel biclase

 

 

183 paper bituminat, m

 

papel bituminado

 

 

184 paper blanc, m

 

papel blanco

 

 

185 paper blanc opac, m

 

papel blanco opaco

 

 

186 paper blau d'empaquetatge, m

 

papel azul de empaquetar

 

 

187 paper blau d'impremta, m

 

papel azul de imprenta

 

 

188 paper brillant, m

 

papel brillante

 

 

189 paper brocat, m

 

papel brocado

 

 

190 paper bromur, m

 

papel bromuro

 

 

191 paper bromur d'argent, m

 

papel bromuro de plata

 

 

192 paper bromur de gelatina, m

 

papel bromuro de gelatina

 

 

193 paper calandrat, m

 

papel calandrado

 

 

194 paper calibrat, m

 

papel calibrado

 

 

195 paper Canson, m

 

papel Canson

 

 

196 paper carbó, m

sin. compl. paper d'estergir

 

papel carbón; papel de estarcir

 

 

197 paper cartogràfic, m

 

papel cartográfico

 

 

198 paper ceba, m

 

papel cebolla

 

 

199 paper cel·lulosa, m

 

papel celulosa

 

Nota: Convé distingir el paper cel·lulosa, fabricat amb pasta al sulfit crua, del paper de cel·lulosa, en la composició del qual hi ha només cel·lulosa química.

 

200 paper cel·lulosa de nusos, m

 

papel celulosa de nudos

 

 

201 paper cercapols, m

 

papel buscapolos

 

 

202 paper cianogràfic, m

 

papel cianográfico

 

 

203 paper cícero, m

 

papel cícero

 

 

204 paper citrat, m

 

papel citrato

 

 

205 paper clorobromur, m

 

papel clorobromuro

 

 

206 paper clorur, m

 

papel cloruro

 

 

207 paper clorur d'argent, m

 

papel cloruro de plata

 

 

208 paper condicionat, m

sin. paper aclimatat

 

 

209 paper continu, m

 

papel continuo

 

 

210 paper contracolat, m

 

papel contracolado

 

 

211 paper copiatiu, m

 

papel copiativo

 

Nota: Convé distingir el paper copiatiu, que és un paper no encolat que deixa passar la tinta fins a un màxim de tres còpies, del paper còpies, que és un paper lleuger o ceba, encolat i apte per a treure còpies manuscrites o mecanografiades intercalant-hi paper carbó.

 

212 paper correctiu, m

 

papel corrector

 

 

213 paper coster, m

 

papel costero; papel quebrado

 

 

214 paper crepat, m

veg. paper arrissat

 

 

215 paper crispat, m

 

papel crispado

 

 

216 paper cristall, m

 

papel cristal

 

Nota: Convé distingir el paper cristall, que és un paper fortament calandrat, normalment translúcid i obtinguta partir de pasta molt refinada, del paper cristal·litzat, que és un paper ben encolat que es revesteix amb dextrina, goma aràbiga o un altre adhesiu i una sal.

 

217 paper cristall parafinat, m

 

papel cristal parafinado

 

 

218 paper cristal·litzat, m

 

papel cristalizado

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper cristall.

 

219 paper crom, m

 

papel cromo

 

 

220 paper crom estucat, m

 

papel cromo estucado

 

 

221 paper cuixé, m

sin. compl. paper estucat

 

papel cuché; papel estucado

 

 

222 paper cuixé sobre crom, m

 

papel cuché sobre cromo

 

 

223 paper d'alabastre, m

 

papel de alabastro

 

 

224 paper d'amiant, m

 

papel de amianto

 

Nota: Aquest paper actualment ja no es fabrica perquè l'amiant és cancerigen.

 

225 paper d'aquarel·la, m

 

papel de acuarela

 

 

226 paper d'Armènia, m

 

papel de Armenia

 

Nota: Actualment no s'utilitza.

 

227 paper d'assaig, m

veg. paper reactiu

 

 

228 paper d'autoviratge, m

 

papel de autoviraje

 

 

229 paper d'edició, m

 

papel de edición

 

 

230 paper d'embalar, m

veg. paper d'embalatge

 

 

231 paper d'embalatge, m

sin. compl. paper d'embalar

 

papel de embalaje; papel de embalar

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper d'empaquetatge.

 

232 paper d'embolicar, m

 

papel de envolver

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper d'empaquetatge.

 

233 paper d'emmascarar, m

 

papel de enmascarar

 

 

234 paper d'empaperar, m

veg. paper pintat

 

 

235 paper d'empaquetatge, m

 

papel de empaquetar

 

Nota: N'hi ha de tres tipus: el paper d'embalatge, de menor qualitat, de classe ordinària i que té un ús més genèric; el paper d'estrassa, de classe ordinària i utilitzat com a paper d'embolicar o de mostrador; i el paper d'embolicar, de major qualitat i generalment per a usos especials.

 

236 paper d'escriure, m

 

papel de escribir

 

 

237 paper d'esmeril, m

 

papel de esmeril

 

 

238 paper d'espart, m

 

papel de esparto

 

 

239 paper d'estat, m

veg. paper timbrat

 

 

240 paper d'estergir, m

veg. paper carbó

 

 

241 paper d'estrassa, m

 

papel de estraza

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper d'empaquetage.

 

242 paper d'impregnar, m

 

papel de impregnar

 

 

243 paper d'impremta, m

sin. compl. paper d'impressió

 

papel de imprenta; papel de impresión

 

 

244 paper d'impressió, m

veg. paper d'impremta

 

 

245 paper d'intercalar, m

 

papel de intercalar

 

 

246 paper d'ofici, m

veg. paper timbrat

 

 

247 paper d'ondular, m

 

papel de ondular

 

 

248 paper daurat, m

 

papel dorado

 

 

249 paper de barba, m

 

papel de barba

 

Nota: Originàriament es referia al paper fet a mà, però actualment s'aplica a qualsevol paper amb vores rústiques, ja sigui fet a mà o a màquina.

 

250 paper de bronze, m

 

papel de bronce

 

 

251 paper de calcar, m

 

papel de calcar

 

 

252 paper de calcografia, m

 

papel para calcografía

 

 

253 paper de calcomania, m

 

papel de calcomanía

 

 

254 paper de cànem, m

 

papel de cáñamo

 

 

255 paper de carta, m

 

papel de carta

 

 

256 paper de cel·lulosa, m

 

papel de celulosa

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper cel·lulosa.

 

257 paper de cel·lulosa pura, m

 

papel de celulosa pura

 

 

258 paper de cobertura, m

sin. compl. paper overlay

 

papel de cobertura; papel overlay

 

Nota: Convé distingir el paper de cobertura, que revesteix la capa superior d'un laminatge decoratiu, del paper de cobrir, que revesteix l'exterior del cilindre impressor de les màquines d'imprimir tipogràfiques.

 

259 paper de cobrir, m

 

papel de cubrir

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper de cobertura.

 

260 paper de color, m

 

papel de color

 

 

261 paper de composició, m

 

papel de composición

 

 

262 paper de contacte, m

 

papel de contacto

 

 

263 paper de còpia, m

 

papel copias

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper copiatiu.

 

264 paper de còpies electrostàtiques, m

 

papel de copias electrostáticas

 

 

265 paper de cuina, m

 

papel de cocina

 

 

266 paper de cúrcuma, m

 

papel de cúrcuma

 

 

267 paper de diazotípia, m

sin. paper heliogràfic; paper ozalid

 

papel de diazotípia; papel heliográfico; papel ozalid

 

Nota: Ozalid és un nom comercial.

 

268 paper de dibuix, m

 

papel de dibujo

 

 

269 paper de draps, m

sin. compl. paper de fil

 

papel de hilo; papel de trapos

 

 

270 paper de fantasia, m

 

papel de fantasía

 

 

271 paper de fibra sintètica, m

veg. paper sintètic

 

 

272 paper de fil, m

veg. paper de draps

 

 

273 paper de filtre, m

 

papel de filtro

 

 

274 paper de filtre de cendres tarades, m

 

papel de filtro de cenizas taradas

 

 

275 paper de filtre macerat, m

 

papel de filtro macerado

 

 

276 paper de folre, m

 

papel de forro

 

 

277 paper de fumar, m

 

papel de fumar

 

 

278 paper de garantia, m

 

papel de garantía

 

 

279 paper de llarga durada, m

veg. paper permanent

 

 

280 paper de luxe, m

 

papel de lujo

 

 

281 paper de màquina rodona, m

veg. paper imitació a mà

 

 

282 paper de marca, m

 

papel de marca

 

Nota: El paper de marca, el paper de marca major i el paper de marquilla actualment ja no es fabriquen. El primer era un paper de fil fabricat a la tina de 32 x 44 cm aproximadament; el segon tenia el doble de longitud i d'amplada que el paper de marca; i el tercer tenia una mida intermèdia entre el paper de marca i el paper de marca major.

 

283 paper de marca major, m

 

papel de marca mayor

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper de marca.

 

284 paper de marquilla, m

 

papel de marquilla

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper de marca.

 

285 paper de microcàpsules, m

 

papel de microcápsulas

 

 

286 paper de mostrador, m

 

papel de mostrador

 

 

287 paper de música, m

sin. paper de solfa

 

papel de música

 

 

288 paper de pH neutre, m

sin. paper exempt d'acidesa

 

papel de pH neutro; papel exento de acidez

 

 

289 paper de primera classe, m

sin. paper floret; paper primera

 

papel de primera clase; papel florete; papel primera

 

 

290 paper de qualitat, m

 

papel de calidad

 

 

291 paper de rebuig, m

 

papel de desperdicios

 

 

292 paper de registre, m

 

papel de registro

 

 

293 paper de report litogràfic, m

veg. paper de transport

 

 

294 paper de seda, m

 

papel de seda

 

 

295 paper de segona classe, m

sin. compl. paper segona

 

papel de segunda clase; papel segunda

 

 

296 paper de seguretat, m

 

papel de seguridad

 

 

297 paper de solfa, m

sin. paper de música

 

 

298 paper de tela transparent, m

 

papel de tela transparente

 

 

299 paper de tercera classe, m

sin. compl. paper tercera

 

papel de tercera clase; papel tercera

 

 

300 paper de tina, m

sin. compl. paper fet a mà

 

papel de tina; papel hecho a mano

 

 

301 paper de tornassol, m

 

papel de tornasol

 

 

302 paper de transport, m

sin. compl. paper de report litogràfic

 

papel de reporte litográfico; papel de transporte

 

 

303 paper de valors, m

 

papel de valores

 

 

304 paper de vidre, m

 

papel de lija

 

 

305 paper de Xina, m

 

papel de China

 

 

306 paper defectuós, m

sin. paper imperfecte

 

papel defectuoso; papel imperfecto

 

 

307 paper dentat, m

 

papel dentellado

 

Nota: Usat antigament en la correspondència diplomàtica.

 

308 paper desmaquillador, m

 

papel desmaquillador

 

 

309 paper diàfan, m

veg. paper translúcid

 

 

310 paper dielèctric, m

 

papel dieléctrico

 

 

311 paper difenil, m

 

papel difenilo

 

 

312 paper dúplex, m

 

papel dúplex

 

 

313 paper ECF, m

 

papel ECF

 

Nota: La sigla ECF prové de l'anglès elemental chloring free paper (paper lliure de clor elemental).

 

314 paper ecològic, m

 

papel ecológico

 

Nota: Convé distingir el paper ecològic, que segueix un procés de fabricació i utilització respectuós amb el medi ambient, del paper reciclat, fabricat a partir de paper recuperat, que no sempre ha estat respectuós amb la natura.

 

315 paper electrogràfic, m

sin. paper fotoconductor

 

papel electrográfico; papel fotoconductor

 

 

316 paper electrolític, m

 

papel electrolítico

 

 

317 paper electrosensitiu, m

 

papel electrosensitivo

 

 

318 paper embetumat, m

veg. paper embreat

 

 

319 paper embreat, m

sin. compl. paper asfaltat; paper embetumat

 

papel asfaltado; papel embetunado; papel embreado

 

 

320 paper encartonat, m

 

papel acartonado

 

 

321 paper encerat, m

veg. paper parafinat

 

 

322 paper encolat, m

 

papel encolado

 

 

323 paper encolat amb gelatina, m

veg. paper gelatinat

 

 

324 paper endurit, m

 

papel endurecido

 

 

325 paper engomat, m

 

papel engomado

 

 

326 paper enquitranat, m

veg. paper quitrà

 

 

327 paper entelat, m

veg. paper reforçat

 

 

328 paper escairat, m

 

papel escuadrado

 

 

329 paper esmaltat, m

sin. paper porcellana

 

papel esmaltado; papel porcelana

 

 

330 paper especial, m

 

papel especial

 

 

331 paper estampat, m

 

papel estampado

 

 

332 paper estès, m

 

papel extendido

 

 

333 paper estilogràfic, m

 

papel estilográfico

 

 

334 paper estratificat, m

 

papel estratificado

 

 

335 paper estucat, m

veg. paper cuixé

 

 

336 paper estucat art, m

 

papel estucado arte

 

 

337 paper estucat d'escriptura, m

sin. paper estucat d'impressió

 

papel estucado de escritura; papel estucado de impresión

 

 

338 paper estucat d'il·lustracions, m

 

papel estucado para ilustraciones

 

 

339 paper estucat d'impressió, m

sin. paper estucat d'escriptura

 

 

340 paper estucat de màquina, m

 

papel estucado de máquina

 

Nota: Convé distingir el paper estucat de màquina, fabricat amb una estucadora col·locada en la màquina contínua cap al final de la sequeria, del paper estucat tradicional, que sempre és estucat fora de la màquina i és d'una qualitat completament diferent.

 

341 paper estucat de midó, m

 

papel estucado de almidón

 

 

342 paper estucat doble, m

 

papel estucado doble

 

Nota: Convé distingir el paper estucat doble, que ha estat estucat dues vegades per la mateixa cara, del paperestucat dues cares, que ha estat estucat una vegada per cada cara.

 

343 paper estucat dues cares, m

 

papel estucado dos caras

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper estucat doble.

 

344 paper estucat esponjós, m

 

papel estucado esponjoso

 

 

345 paper estucat mat, m

 

papel estucado mate

 

 

346 paper estucat supersetinat, m

 

papel estucado supersatinado

 

 

347 paper estucat tradicional, m

 

papel estucado tradicional

 

 

348 paper exempt d'acidesa, m

sin. paper de pH neutre

 

 

349 paper extensible, m

 

papel extensible

 

 

350 paper ferrocianur, m

 

papel ferrocianuro

 

 

351 paper ferrogàl·lic, m

 

papel ferrogálico

 

 

352 paper fet a mà, m

veg. paper de tina

 

 

353 paper fi, m

 

papel fino

 

 

354 paper floret, m

sin. paper de primera classe; paper primera

 

 

355 paper fluorescent, m

 

papel fluorescente

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper luminescent.

 

356 paper fosforescent, m

 

papel fosforescente

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper luminescent.

 

357 paper fotoactiu, m

 

papel fotoactivo

 

 

358 paper fotoconductor, m

sin. paper electrogràfic

 

 

359 paper fotogràfic, m

 

papel fotográfico

 

 

360 paper fotogràfic autopositiu, m

 

papel fotográfico autopositivo

 

 

361 paper fumigen, m

 

papel fumígeno

 

 

362 paper fungistàtic, m

 

papel fungistático

 

 

363 paper gebrat, m

 

papel escarchado

 

 

364 paper gelatinat, m

sin. compl. paper encolat amb gelatina

 

papel encolado con gelatina; papel gelatinado

 

 

365 paper gofrat, m

 

papel gofrado

 

 

366 paper heliogràfic, m

sin. paper de diazotípia; paper ozalid

 

 

367 paper hidrorepel·lent, m

 

papel hidrorepelente

 

Nota: Convé no confondre el paper hidrorepel·lent, que no es mulla quan es posa en contacte amb l'aigua, amb el paper impermeable, que actua com a barrera contra la penetració de substàncies líquides o gasoses.

 

368 paper hidroxinès, m

 

papel hidrochino

 

Nota: Usat antigament per al transport litogràfic.

 

369 paper higiènic, m

 

papel higiénico

 

 

370 paper ignífug, m

sin. paper incombustible

 

papel ignífugo; papel incombustible

 

Nota: Convé no confondre el paper ignífug, que ofereix resistència a consumir-se per efecte de la calor, amb el paper ininflamable, que ofereix resistència a cremar-se amb el foc.

 

371 paper il·lustració, m

 

papel ilustración

 

 

372 paper imitació a mà, m

sin. compl. paper a mà-màquina; paper de màquina rodona; paper imitació barba

 

papel a mano-máquina; papel de máquina redonda; papel imitación a mano; papel imitación barba

 

 

373 paper imitació antic, m

 

papel imitación antiguo

 

 

374 paper imitació barba, m

veg. paper imitació a mà

 

 

375 paper imitació bíblia, m

sin. compl. paper imitació Índia

 

papel imitación bíblia; papel imitación India

 

 

376 paper imitació cuir, m

 

papel imitación cuero

 

 

377 paper imitació estucat, m

 

papel imitación estucado

 

 

378 paper imitació Índia, m

veg. paper imitació bíblia

 

 

379 paper imitació vegetal, m

veg. paper similisulfuritzat

 

 

380 paper imperfecte, m

sin. paper defectuós

 

 

381 paper impermeable, m

 

papel impermeable

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper hidrorepel·lent.

 

382 paper impregnat, m

 

papel impregnado

 

 

383 paper incombustible, m

sin. paper ignífug

 

 

384 paper Índia, m

veg. paper bíblia

 

 

385 paper indicador, m

 

papel indicador

 

 

386 paper ininflamable, m

 

papel ininflamable

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper ignífug.

 

387 paper insecticida, m

 

papel insecticida

 

 

388 paper iridescent, m

sin. paper irisat; paper nacrat

 

papel iridescente; papel irisado; papel nacarado

 

 

389 paper irisat, m

sin. paper iridescent; paper nacrat

 

 

390 paper isomètric, m

 

papel isométrico

 

 

391 paper ivori, m

 

papel ahuesado; papel marfil

 

 

392 paper jacquard, m

 

papel jacquard

 

 

393 paper Japó, m

 

papel Japón

 

 

394 paper jaspi, m

sin. compl. paper marbrejat

 

papel jaspeado

 

 

395 paper kraft, m

 

papel kraft

 

 

396 paper kraft blanc, m

 

papel kraft blanco

 

 

397 paper kraft de cobertura, m

 

papel kraft de cobertura; papel kraft para caras

 

 

398 paper kraft friccionat, m

 

papel kraft friccionado

 

 

399 paper laminat, m

 

papel laminado

 

 

400 paper litogràfic, m

 

papel litográfico

 

 

401 paper llana, m

 

papel lana

 

 

402 paper lleuger, m

 

papel ligero

 

Nota: El paper lleuger és qualsevol paper de gramatge inferior a 30-40 g/m².

 

403 paper logarítmic, m

 

papel logarítmico

 

 

404 paper luminescent, m

 

papel luminiscente

 

Nota: Els papers luminescents són els papers fluorescents, en què la lluminositat s'apaga quan la radiació quela provoca desapareix, i els papers fosforescents, en què el pigment continua donant llum durant bastant de temps després.

 

405 paper maixé, m

 

papel maché

 

 

406 paper Manila, m

 

papel Manila

 

 

407 paper marbrejat, m

veg. paper jaspi

 

 

408 paper mat, m

 

papel mate

 

 

409 paper matamosques, m

 

papel matamoscas

 

 

410 paper matisat, m

 

papel matizado

 

 

411 paper matisat transparent, m

 

papel matizado transparente

 

 

412 paper melaminat, m

 

papel melaminado

 

 

413 paper metal·litzat, m

 

papel metalizado

 

 

414 paper mil·limetrat, m

 

papel milimetrado

 

 

415 paper milratlles, m

 

papel milrayas

 

 

416 paper moneda, m

 

papel moneda

 

 

417 paper multicapa, m

 

papel multicapa

 

 

418 paper multicòpia, m

 

papel multicopia

 

 

419 paper multicuixé, m

 

papel multicuché

 

 

420 paper mussolina, m

 

papel muselina

 

 

421 paper nacrat, m

sin. paper iridescent; paper irisat

 

 

422 paper negatiu, m

 

papel negativo

 

 

423 paper negre fotogràfic, m

 

papel negro fotográfico

 

 

424 paper òfset, m

 

papel offset

 

 

425 paper òfset esmaltat, m

 

papel offset esmaltado

 

 

426 paper oleaginós, m

 

papel aceitado

 

Nota: No s'ha de confondre el paper oleaginós, fabricat amb cel·lulosa, impregnat amb olis assecants i tractatdesprés amb circulació d'aire o oxigen, amb el paper vegetal, que és un paper de cel·lulosa pura, impermeable als greixos i resistent a la humitat.

 

427 paper overlay, m

veg. paper de cobertura

 

 

428 paper ozalid, m

sin. paper de diazotípia; paper heliogràfic

 

 

429 paper palla, m

 

papel paja

 

 

430 paper palla mixt, m

 

papel paja mixto

 

 

431 paper pal·ladi, m

 

papel paladio

 

 

432 paper parafinat, m

sin. compl. paper encerat

 

papel de cera; papel encerado; papel parafinado

 

 

433 paper perforat, m

sin. compl. paper trepat

 

papel taladrado

 

 

434 paper pergamí, m

 

papel pergamino

 

 

435 paper pergamí vegetal, m

veg. paper vegetal

 

 

436 paper permanent, m

sin. compl. paper de llarga durada

 

papel de larga vida; papel permanente

 

Nota: El paper permanent té una durada garantida d'uns 300 anys.

 

437 paper pigment, m

 

papel pigmento

 

 

438 paper pintat, m

sin. compl. paper d'empaperar

 

papel de empapelar; papel pintado

 

 

439 paper plastificat, m

 

papel plastificado

 

 

440 paper ploma, m

sin. paper voluminós

 

papel pluma; papel voluminoso

 

 

441 paper polietilenat, m

 

papel polietilenado

 

 

442 paper porcellana, m

sin. paper esmaltat

 

 

443 paper porós, m

 

papel poroso

 

 

444 paper premsa, m

 

papel periódico; papel prensa

 

 

445 paper pretractat, m

 

papel pretratado

 

 

446 paper primera, m

sin. paper de primera classe; paper floret

 

 

447 paper protector, m

 

papel protector

 

 

448 paper quadriculat, m

sin. compl. paper reticulat

 

papel cuadriculado

 

Nota: Convé no confondre aquest terme, que denomina un paper dividit en quadrilàters segons una retícula, emprat per a la representació gràfica dels lligats i dels dibuixos jacquard, amb el terme homògraf, que denomina un paper que duu impresa una quadrícula per tal de facilitar l'escriptura o el dibuix.

 

449 paper quadriculat, m

 

papel cuadriculado

 

Nota: Vegeu la nota del terme paper quadriculat.

 

450 paper quitrà, m

sin. compl. paper enquitranat

 

papel alquitranado

 

 

451 paper raspallat, m

 

papel cepillado

 

 

452 paper ratllat, m

 

papel rayado

 

 

453 paper reactiu, m

sin. compl. paper d'assaig

 

papel de ensayo; papel reactivo

 

 

454 paper reciclat, m

 

papel reciclado

 

Nota: Vegeu les notes dels termes paper ecològic i paper recuperat.

 

455 paper recobert, m

 

papel recubierto

 

 

456 paper recuperat, m

sin. paper vell

 

papel recuperado

 

Nota: Convé no confondre el paper recuperat, que és el paper ja utilitzat, amb el paper reciclat, fabricat a partir de paper recuperat.

 

457 paper reflectogràfic, m

 

papel reflectográfico

 

 

458 paper reforçat, m

sin. compl. paper entelat

 

papel entelado; papel reforzado

 

 

459 paper retallat, m

 

papel recortado

 

 

460 paper reticulat, m

veg. paper quadriculat

 

 

461 paper revestit, m

 

papel revestido

 

 

462 paper revista, m

 

papel revista

 

 

463 paper rígid, m

 

papel rígido

 

 

464 paper ROC, m

 

papel ROC

 

Nota: ROC és l'equivalent català de la sigla anglesa OCR (optical character recognition: reconeixement òptic de caràcters).

 

465 paper rugós de màquina, m

 

papel rugoso de máquina

 

 

466 paper sanitari, m

 

papel sanitario

 

 

467 paper segellat, m

veg. paper timbrat

 

 

468 paper segona, m

veg. paper de segona classe

 

 

469 paper semiencolat, m

 

papel semiencolado

 

 

470 paper semilogarítmic, m

 

papel semilogarítmico

 

 

471 paper semimat, m

 

papel semimate

 

 

472 paper semiquímic, m

 

papel semiquímico

 

 

473 paper semisetinat, m

 

papel semisatinado

 

 

474 paper semivegetal, m

 

papel semivegetal

 

 

475 paper sensible, m

 

papel sensible

 

 

476 paper setinat, m

 

papel satinado

 

 

477 paper siliconat, m

 

papel siliconado

 

 

478 paper similisulfuritzat, m

sin. compl. paper imitació vegetal

 

papel imitación vegetal; papel similsulfurizado

 

 

479 paper sintètic, m

sin. compl. paper de fibra sintètica

 

papel de fibra sintética; papel sintético

 

 

480 paper suau, m

 

papel suave

 

 

481 paper sulfat, m

 

papel sulfato

 

 

482 paper sulfit, m

 

papel sulfito

 

 

483 paper sulfurat, m

sin. compl. paper sulfuritzat

 

papel sulfurado; papel sulfurizado

 

 

484 paper sulfuritzat, m

veg. paper sulfurat

 

 

485 paper superbrillant, m

 

papel superbrillante

 

 

486 paper supercalandrat, m

 

papel supercalandrado

 

 

487 paper superfí, m

 

papel superfino

 

 

488 paper supersetinat, m

 

papel supersatinado

 

 

489 paper suport, m

 

papel soporte

 

 

490 paper TCF, m

 

papel TCF

 

Nota: La sigla TCF prové de l'anglès total chloring free paper (paper totalment lliure de clor).

 

491 paper tenyit, m

 

papel teñido

 

Nota: Antigament es feia servir com a paper decoratiu. Actualment pràcticament ha desaparegut, tot i que s'hanelaborat procediments per a la fabricació a màquina de papers tenyits.

 

492 paper tercera, m

veg. paper de tercera classe

 

 

493 paper tèrmic, m

 

papel térmico

 

 

494 paper termomètric, m

 

papel termométrico

 

 

495 paper test, m

 

papel test

 

 

496 paper tèxtil, m

 

papel téxtil

 

 

497 paper timbrat, m

sin. compl. paper d'estat; paper d'ofici; paper segellat

 

papel de estado; papel de oficio; papel sellado; papel timbrado

 

 

498 paper timpà, m

 

papel tímpano

 

 

499 paper tissú, m

 

papel tisú

 

 

500 paper tractat, m

 

papel tratado

 

 

501 paper tractat químicament, m

 

papel tratado químicamente

 

 

502 paper translúcid, m

sin. compl. paper diàfan

 

papel diáfano; papel translúcido

 

 

503 paper trepat, m

veg. paper perforat

 

 

504 paper vegetal, m

sin. compl. paper pergamí vegetal

 

papel pergamino vegetal; papel vegetal

 

Nota: Vegeu les notes dels termes paper apergaminat i paper vegetal.

 

505 paper vell, m

sin. paper recuperat

 

 

506 paper vellutat, m

 

papel aterciopelado

 

 

507 paper verjurat, m

 

papel verjurado

 

 

508 paper vernissat, m

 

papel barnizado

 

 

509 paper vitel·la, m

 

papel velín; papel vitela

 

 

510 paper voluminós, m

sin. paper ploma

 

 

511 paper vulcanitzat, m

 

papel vulcanizado

 

 

512 paper xagrí, m

 

papel chagrén; papel chagrín

 

 

513 paper xarol, m

 

papel charol

 

 

514 papers culturals, m pl

 

papeles culturales

 

Nota: Vegeu la nota del terme papers industrials.

 

515 papers industrials, m pl

 

papeles industriales

 

Nota: Terme que designa els papers fabricats per a usos industrials en contraposició als papers fabricats amb propòsits culturals.

 

 

 

Pasta

 

516 pasta, f

 

pasta

 

 

517 pasta a l'acetat, f

 

pasta al acetato

 

 

518 pasta àcida, f

 

pasta ácida

 

 

519 pasta adhesiva, f

 

pasta adhesiva

 

 

520 pasta al polisulfur, f

 

pasta al polisulfuro

 

 

521 pasta al sulfat, f

veg. pasta química al sulfat

 

 

522 pasta al sulfit de magnesi, f

 

pasta al sulfito de magnesio; pasta magnefite

 

 

523 pasta al sulfit negre, f

 

pasta al sulfito negro

 

 

524 pasta al sulfit neutre, f

 

pasta al sulfito neutro

 

 

525 pasta alcalina, f

veg. pasta química al sulfat

 

 

526 pasta antimaculant, f

 

pasta antimaculante

 

 

527 pasta comercial, f

sin. pasta de mercat

 

pasta comercial

 

 

528 pasta crua, f

 

pasta cruda

 

 

529 pasta crua de frondosa, f

 

pasta cruda de frondosa

 

 

530 pasta crua de palla, f

 

pasta cruda de paja

 

 

531 pasta d'avet, f

 

pasta de abeto

 

 

532 pasta d'espart, f

 

pasta de esparto

 

 

533 pasta de bagàs, f

veg. pasta de canya de sucre

 

 

534 pasta de bambú, f

veg. pasta de canya de bambú

 

 

535 pasta de canya de bambú, f

sin. compl. pasta de bambú

 

pasta de bambú; pasta de caña de bambú

 

 

536 pasta de canya de sucre, f

sin. compl. pasta de bagàs

 

pasta de bagazo; pasta de caña de azúcar

 

 

537 pasta de cel·lulosa, f

sin. compl. pasta de paper

 

pasta de celulosa; pasta de papel

 

 

538 pasta de coníferes, f

 

pasta de coníferas

 

 

539 pasta de cuir, f

 

pasta de cuero

 

 

540 pasta de draps, f

 

pasta de trapos

 

 

541 pasta de fibra, f

 

pasta de fibra

 

 

542 pasta de fibra curta, f

 

pasta de fibra corta

 

 

543 pasta de fibra de cotó, f

 

pasta de fibra de algodón

 

 

544 pasta de fibra llarga, f

 

pasta de fibra larga

 

 

545 pasta de frondoses, f

 

pasta de frondosas

 

 

546 pasta de mercat, f

sin. pasta comercial

 

 

547 pasta de nusos, f

 

pasta de nudos

 

 

548 pasta de palla, f

 

pasta de paja

 

 

549 pasta de palla macerada, f

 

pasta de paja macerada

 

 

550 pasta de palla química, f

 

pasta de paja química

 

 

551 pasta de palla semiquímica, f

 

pasta de paja semiquímica

 

 

552 pasta de paper, f

veg. pasta de cel·lulosa

 

 

553 pasta de plantes anuals, f

 

pasta de plantas anuales

 

 

554 pasta de recuperació, f

 

pasta de recuperación

 

 

555 pasta de roleus, f

 

pasta de rodillos

 

 

556 pasta de vidre, f

 

pasta de vidrio

 

 

557 pasta de viscosa, f

 

pasta de viscosa

 

 

558 pasta depurada, f

 

pasta depurada

 

 

559 pasta desintegrada, f

 

pasta desintegrada

 

 

560 pasta dura, f

 

pasta dura

 

 

561 pasta extraforta, f

 

pasta extrafuerte

 

 

562 pasta forta, f

 

pasta fuerte

 

 

563 pasta homogènia, f

 

pasta homogénea

 

 

564 pasta humida, f

 

pasta húmeda

 

 

565 pasta integrada, f

 

pasta integrada

 

 

566 pasta kraft, f

 

pasta kraft

 

 

567 pasta magra, f

 

pasta magra

 

 

568 pasta mecànica, f

 

pasta mecánica

 

 

569 pasta mecànica blanquejada, f

 

pasta mecánica blanqueada

 

 

570 pasta mecànica crua, f

 

pasta mecánica cruda

 

 

571 pasta mecànica de desfibradors, f

 

pasta mecánica de desfibradores

 

 

572 pasta mecànica de refinadors, f

 

pasta mecánica de refinadores

 

 

573 pasta mecanicoquímica, f

 

pasta mecano-química

 

Nota: La diferència entre aquest tipus de pasta i la pasta quimicomecànica és que en la primera el rendiment és prou elevat per tal que conservi el seu caràcter de pasta mecànica, mentre que en la segona el rendiment és menor, ja que el tractament químic emprat és més acusat.

 

574 pasta nitrosòdica, f

 

pasta nitro-sódica

 

 

575 pasta noble, f

 

pasta noble

 

 

576 pasta opaca, f

 

pasta opaca

 

 

577 pasta paperera, f

 

pasta papelera

 

 

578 pasta premsada, f

 

pasta prensada

 

 

579 pasta processada, f

 

pasta procesada

 

 

580 pasta química, f

 

pasta química

 

 

581 pasta química a la clorososa, f

 

pasta química a la clorososa

 

 

582 pasta química a la sosa, f

 

pasta química a la sosa

 

 

583 pasta química al bisulfit, f

 

pasta química al bisulfito

 

 

584 pasta química al sulfat, f

sin. compl. pasta al sulfat; pasta alcalina

 

pasta al sulfato; pasta alcalina; pasta química al sulfato

 

 

585 pasta química blanquejada, f

 

pasta química blanqueada

 

 

586 pasta química crua, f

 

pasta química cruda

 

 

587 pasta química de fusta, f

 

pasta química de madera

 

 

588 pasta química semiblanquejada, f

 

pasta química semiblanqueada

 

 

589 pasta quimicomecànica, f

 

pasta químico-mecánica

 

Nota: Vegeu la nota del terme pasta mecanicoquímica.

 

590 pasta refinada, f

 

pasta refinada

 

 

591 pasta seca, f

 

pasta seca

 

 

592 pasta semiblanquejada, f

 

pasta semiblanqueada

 

 

593 pasta semiquímica, f

 

pasta semiquímica

 

 

594 pasta tendra, f

 

pasta tierna

 

 

595 pasta termomecànica, f

 

pasta termomecánica

 

 

596 pasta verge, f

 

pasta virgen