LÈXIC DE MOBLES

La indústria a Catalunya

 

 

 

 

 

 

Extret de:

 

TERMCAT, Centre de Terminologia. Lèxic de mobles. Lèxic de productes del suro. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria i Energia, 1994. 63 p. (La indústria a Catalunya)

ISBN 84-393-3209-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, abril de 1995

 

 

 

 

Sumari

  

Presentació

3

Abreviacions

4

Arbre de camp

5

Lèxic

6

Índex castellà

26

Bibliografia

32

 

 

  

Presentació

  

Aquest Lèxic de mobles inclou 251 termes catalans amb els corresponents equivalents en castellà i, en alguns casos, amb notes complementàries que en precisen la noció (paravent), l'ús (bufet) o que donen alguna informació addicional (faristol). El lèxic respon a l'objectiu d'establir una nomenclatura actualitzada dels principals tipus de mobles, i, en aquest sentit, s'ha de considerar també com una aportació a l'important esforç de sistematització terminològica en el camp de la fusteria i l'ebenisteria que duen a terme Josep Basart, Pere Pujolàs i Roser Sidera, que actualment treballen, amb la coordinació del TERMCAT, en la fase final d'un Diccionari de fusteria d'ampli abast i amb definicions.

 

A més de donar entrada a les principals denominacions de mobles, el lèxic recull els adjectius i les locucions més utilitzats, i, per tant, més productius, per a determinar-ne les funcions i característiques. Així, s'ha entrat, per exemple, amb dalts, de tisora, plegable o raconer -a, i no una llista de totes les combinacions possibles de substantius amb complements, que en la majoria de casos no podrien considerar-se com a sintagmes travats, els quals sí que tenen entrada pròpia al lèxic, com és el cas de cadira de braços o de llit de cinc pams. No s'han inclòs, en canvi, els complements que indiquen només i circumstancialment l'emplaçament habitual, la forma o la matèria del moble (de jardí, rodó -ona, de ferro), o les parts i dispositius que els són propis (calaix, frontissa). Quant als diminutius, s'han recollit els que han esdevingut una unitat lèxica amb un significat propi (arqueta).

 

Per a l'elaboració del lèxic s'ha partit fonamentalment de les obres ressenyades a la bibliografia, de les quals hem de destacar el conjunt de treballs de l'apartat d'obres especialitzades i el Vocabulario. Artes de la madera, arquitectura, decoración publicat per Ediciones Don Bosco.

 

La fase de preparació del treball i la primera selecció de la nomenclatura ha anat a càrrec d'Anna Massó, col·laboradora del Centre, que ha comptat amb l'assessorament de Joaquim Cabeza, ebenista. La revisió del treball i l'establiment final de les informacions han estat realitzats per Lluís Rius, terminòleg del TERMCAT, amb la valuosa participació de Santiago Pey, dissenyador i lexicògraf, i del ja esmentat Sr. Cabeza. Volem agrair igualment les observacions fetes per Eva Pascual, especialista en moble antic, per l'equip del Diccionari de fusteria citat anteriorment, i també pel senyor Antoni Anton, de la junta directiva del Gremi de fusters i ebenistes de Barcelona, que ens ha prestat suport documental.

 

 

TERMCAT

Centre de Terminologia

 

Abreviacions

 

m nom masculí

 

f nom femení

 

m i f nom masculí i femení

 

m pl nom masculí plural

 

f pl nom femení plural

 

adj adjectiu

 

loc locució

 

sin. sinònim absolut

 

sin. comp. sinònim complementari

 

veg. vegeu

 

Arbre de camp

 

Mobles d'encabiment

 

Mobles de suport

 

Mobles multiús

 

Seients

 

Llits

 

 

Lèxic

 

 

 

1 àbac m

ábaco

2 abatible adj

abatible

3 acoblable adj

acoplable

4 adaptable adj

adaptable

5 adossat -ada adj

adosado

6 adreç de la casa m

veg. parament de casa

7 amb dalts loc

con altillos

sin. comp. amb sobrecòs

8 amb sobrecòs loc

veg. amb dalts

9 ampoller m

botellero

sin. boteller

10 andròmina f

trasto

sin. enderga, trast

Nota: Registre col·loquial.

11 antosta f

veg. escudeller

12 aparador m

veg. bufet

13 apilable adj

apilable; superponible

sin. superposable

14 arca f

veg. caixa

15 armari m

armario

16 armari clauer m

veg. armari de claus

17 armari de claus m

armario llavero

sin. comp. armari clauer

18 armari de lluna m

veg. armari mirall

19 armari de paret m

armario empotrado

sin. comp. armari encastat

20 armari de rebost m

alacena

21 armari de sagristia m

armario de sacristía

Nota: Aquest tipus d'armari sol ser massís i no desmuntable.

22 armari encastat m

veg. armari de paret

23 armari mirall m

armario de luna

sin. comp. armari de lluna, armari trèmol, trèmol

24 armari rober m

armario ropero; ropero

sin. comp. rober

25 armari trèmol m

veg. armari mirall

26 arqueta f

arqueta; arquilla

sin. comp. arquilla

Nota: Convé no confondre l'arqueta o arquilla amb el cofret: aquest té sempre la tapa bombada i és, de fet, uncofre de dimensions reduïdes. La tapa de l'arqueta, en canvi, pot ser plana o, més comunament, especialment les més antigues, de diversos vessants.

27 arquibanc m

arquibanco

sin. comp. bancal; caixabanc

28 arquilla f

veg. arqueta

29 arquimesa f

arquimesa

30 artesanal adj

artesanal

31 arxivador m

archivador

32 auxiliar adj

auxiliar

33 bagul m

baúl; mundo

Nota: El bagul, a diferència del cofre, solia utilitzar-se com a caixa de viatge, i té la tapa plana o de volta.

34 balancí m

balancín; mecedora

35 baluerna f

armatoste

36 banc m

banco

37 banc arrimador m

veg. banc de paret

 

38 banc de paret m

banco de pared

sin. comp. banc arrimador

39 banc de respatller m

veg. banc respatller

40 banc escon m

veg. escó

41 banc ras m

banco sin respaldo

42 banc respatller m

banco de respaldo

sin. comp. banc de respatller

43 banca f

banca

44 bancal m

veg. arquibanc

45 banquet m

banquillo

46 banqueta f

banquillo

47 banqueta f

banqueta

Nota: Convé distingir aquesta banqueta, que és un seient petit sense respatller proveït sovint de braços utilitzats també com a agafadors, de l'entrada homògrafa banqueta, referent al banc en què seuen, en alguns esports, els tècnics i els jugadors suplents durant un partit (en castellà banquillo).

48 barguenyo m

bargueño

49 basseta f

silla con orinal

sin. comp. gibrellera

50 bastonera f

bastonera

51 biblioteca f

veg. llibreria

52 boteller m

sin. ampoller

53 bres m

veg. bressol

Nota: En plural, bressos.

54 bressol m

cuna

sin. comp. bres, bressola

55 bressola f

veg. bressol

56 bufet m

aparador; bufete

sin. comp. aparador

Nota: Tant el bufet o aparador com la credença serveixen per a posar-hi o guardar-hi el parament de taula del menjador. Actualment el bufet pot tenir una funció més diversa, i la denominació credença ha anat caient en desús, tot i que es conserva per a la tauleta situada prop de l'altar per a tenir les canadelles i altres instruments litúrgics.

57 buró m

buró

Nota: La particularitat d'aquest tipus d'escriptori és que està proveït d'un cos de calaixos i compartiments asobre de la taula, que poden quedar amagats per una persiana articulada.

58 butaca f

butaca

Nota: En català, butaca denomina tant la cadira de braços que té, generalment, el respatller inclinat enrere iel seient baix, pròpia, per exemple, de cinemes i sales d'actes (en castellà, butaca), com també la cadira de braços concebuda per a seure-hi còmodament i de dimensions més grans (en castellà, sillón). En ambdós casos sol anar encoixinada.

59 butaca f

sillón

Nota: Vegeu també les observacions recollides al terme homògraf anterior.

60 butaca d'orelles f

sillón de orejas

61 cabinet m

cabinet

62 cadira f

silla

63 cadira de braços f

silla de brazos

64 cadira de frare f

sillón frailero

65 cadirat m

sillería

Nota: El terme cadirat denomina el conjunt de cadires integrades a l'estructura del cor de les esglésies o de les sales de reunions, i s'ha de distingir de cadiratge.

66 cadiratge m

sillería

Nota: El terme cadiratge denomina un conjunt de cadires o un joc de cadires iguals o d'un mateix tipus, generalment propis de sales d'espera o de cerimònies, i s'ha de distingir de cadirat.

67 cadireta f

benjamín; sillita

68 caixa f

arca; arcón

sin. comp. arca

69 caixa de monja f

arca de monja

70 caixa de mort f

veg. taüt

71 caixa de morts f

veg. taüt

72 caixa de núvia f

arca de esponsales; arca de novia

 

73 caixabanc m

veg. arquibanc

74 calaixera f

cómoda

sin. comp. còmoda

75 canapè m

canapé

Nota: El canapè sol tenir l'esquelet de fusta vista i és més lleuger que el sofà. A diferència del divan, té respatller, encoixinat o no, i pot tenir braços.

76 canterano m

canterano

77 cantirer m

cantarera

sin. comp. cantirera, poalera, sellonera

78 cantirera f

veg. cantirer

79 cantoner -a adj

veg. raconer -a

80 carret bar m

carrito-bar

81 carret de servei m

carrito de servicio

sin. comp. carret de taula

82 carret de taula m

veg. carret de servei

83 cartoteca f

cartoteca

84 caseller m

casillero; taquilla

85 càtedra f

cátedra

 

86 catre m

catre

87 cofre m

cofre

Nota: El cofre, a diferència del bagul, es tenia més o menys fix a les habitacions per a guardar-hi roba i altres efectes, sovint de valor, i té la tapa de forma convexa.

88 cofret m

cofrecillo

Nota: Per a la delimitació nocional d'aquest terme, vegeu les observacions recollides al terme arqueta.

89 còmoda f

veg. calaixera

90 confessionari m

confesionario

91 confident m

confidente; siamesa; sillón vis a vis

92 consola f

consola

93 copera f

copero

94 cosidor m

costurero

sin. comp. costurer

95 costurer m

veg. cosidor

96 credença f

credencia

Nota: Vegeu també les observacions recollides a l'entrada del terme bufet.

97 chaise longue f

chaise-longue

98 de rodes loc

de ruedas

99 de sèrie loc

de serie

100 de tisora loc

de tijera

101 desenfundable adj

desenfundable

102 desmuntable adj

desmontable

103 divan m

diván

Nota: El divan, a diferència del canapè, no té respatller ni sol tenir braços.

104 divan gronxador m

diván columpio

105 ebenista m i f

ebanista

106 ebenisteria f

ebanistería

107 encastat -ada adj

empotrado

108 encoixinat -ada adj

almohadillado

109 enderga f

sin. andròmina

Nota: Generalment s'utilitza en plural.

110 enfila f

veg. escudeller

111 entredós m

entredós

 

112 escambell m

escabel

Nota: Convé distingir aquesta denominació, referent a un seient petit sense respatller i sense braços, o a un buc petit penjat o recolzat a la part baixa de l'interior d'un armari i amb un o més calaixos, de l'altra entrada homògrafa, sinònima de reposapeus, que denomina la peça situada a l'extrem inferior d'una butaca, o col locada davant d'aquesta, emprada per a repenjar-hi els peus.

113 escambell m

veg. reposapeus

114 escaparata f

escaparate; vitrina

Nota: A diferència de la vitrina, que és un moble íntegre amb la paret frontal de vidre, l'escaparata sol anarintegrada damunt d'un altre moble, com ara una calaixera, té les parets laterals i frontal de vidre, i s'utilitza tradicionalment per a guardar-hi imatges de sants, objectes d'art, etc.

115 escó m

escaño

sin. comp. banc escon, escon

116 escon m

veg. escó

117 escorredor m

veg. escorreplats

118 escorregots m

escurrevasos

119 escorreplats m

escurreplatos; escurridor

sin. comp. escorredor

120 escriny m

veg. joier

121 escriptori m

escribanía; escritorio; mesa escritorio

sin. comp. taula escriptori

 

122 escrivania f

escribanía

123 escudeller m

vasar

sin. comp. antosta, enfila, tinell

Nota: Els termes antosta, enfila i tinell, a més de denominar, com el terme escudeller, un prestatge per a posar-hi escudelles o plats s'utilitzen també per a referir-se genèricament a un prestage.

124 especier m

especiero

125 estant m

veg. prestatge

126 extensible adj

extensible

127 faldistori m

faldistorio

128 faristol m

atril; facistol

Nota: L'equivalència facistol correspon al faristol de grans dimensions, generalment fet d'obra o de fusta i amb peu, propi d'algunes esglésies.

129 farmaciola f

botiquín

130 fèretre m

veg. taüt

131 fitxer m

fichero

132 fix -a adj

fijo

133 fòtil m

mueble manejable o transportable

Nota: Registre col·loquial.

134 funcional adj

funcional

135 fuster -a m i f

carpintero

136 fusteria f

carpintería

137 galant de nit m

galán de noche

138 gandula f

tumbona

139 genuflectori m

veg. reclinatori

140 gibrellera f

veg. basseta

141 giratori -òria adj

giratorio

142 graduable adj

graduable

143 joier m

joyero

sin. comp. escriny

144 juxtaposable adj

yuxtapuesto

145 licorer m

veg. moble bar

146 lleixa f

veg. prestatge

147 llibreria f

biblioteca; librería

sin. comp. biblioteca

148 lligador m

veg. tocador

149 llit m

cama

150 llit de baranes m

cuna

151 llit de barca m

veg. llit de góndola

152 llit de cinc pams m

cama camera

sin. comp. llit de monja

Nota: Sol tenir uns 100-110 cm d'amplada.

153 llit de góndola m

cama de góndola

sin. comp. llit de barca

154 llit de matrimoni m

cama de matrimonio; cama doble

Nota: Actualment sol tenir uns 160 cm d'amplada, i sovint és constituït per dos somiers juxtaposats.

155 llit de monja m

veg. llit de cinc pams

156 llit de solter m

veg. llit individual

157 llit individual m

cama de uno; cama individual

sin. comp. llit de solter

Nota: Sol tenir uns 80-100 cm d'amplada.

158 llit niu m

cama cariola; cama nido

159 llit turc m

cama turca

Nota: No té capçalera, respatller ni tampoc braços, i sol ser menys confortable que el divan.

160 llitera f

litera

 

161 mampara f

mampara

Nota: Per a la delimitació nocional d'aquest terme, vegeu les observacions recollides a paravent.

162 metàl lic -a adj

metálico

163 misericòrdia f

misericordia

164 mòbil adj

móvil

165 mobiliari m

mobiliario; moblaje

sin. comp. moblatge

166 moblat -ada adj

amueblado

167 moblatge m

veg. mobiliari

168 moble m

mueble

169 moble bar m

licorero; mueble bar

sin. comp. licorer

170 moblista m i f

moblista

171 modular adj

modular

172 multifuncional adj

multifuncional; plurifuncional

sin. comp. plurifuncional

173 musiquer m

musiquero

 

174 oller m

vasar

Nota: Un oller és un prestatge per a olles; l'equivalència castellana vasar és aproximativa: designa el prestatge per a plats, vasos, olles, etc.

175 otomana f

otomana

Nota: Es caracteritza pel fet de tenir el respatller unit als braços, i pot tenir una o dues capçaleres.

176 paeller m

sartenero

177 palanganer m

veg. peu de ribella

178 paraigüer m

paragüero

179 parament de casa m

ajuar; menaje

sin. comp. adreç de la casa

180 paravent m

biombo

Nota: Tant el paravent com la mampara serveixen per a dividir un espai o per a resguardar-se de l'aire. El paravent està constituït, però, per dos o més bastidors articulats, i la mampara per un de sol.

181 penja-robes m

perchero

182 peu de ribella m

pajecillo; palanganero

sin. comp. palanganer, rentamans, ribeller

183 plegable adj

plegable

184 plurifuncional adj

veg. multifuncional

185 poalera f

veg. cantirer

186 polivalent adj

polivalente

187 poltrona f

poltrona

188 posella f

veg. prestatge

189 prestatge m

anaquel; estante; poyata

sin. comp. estant, lleixa, posella

190 prestatgeria f

estante; estantería

191 puf m

puf

192 pupitre m

pupitre

193 raconer -a adj

de rincón

sin. comp. cantoner -a

Nota: Freqüentment aquests dos adjectius se substantivitzen per a denominar, per exemple, una taula petita adaptable a un racó d'habitació, un prestatge en forma d'angle recte especial també per a un racó de paret, un armari, etc. En tots aquests casos, els equivalents castellans són rinconera i cantonera.

194 reclinable adj

reclinable

195 reclinatori m

propiciatorio; reclinatorio

sin. comp. genuflectori

196 regulable adj

regulable

197 relleix m

anaquel

198 rellotge de caixa alta m

reloj de pared; reloj de pie

sin. comp. rellotge de peu

199 rellotge de peu m

veg. rellotge de caixa alta

200 rentamans m

veg. peu de ribella

201 reposapeus m

alzapiés; apoyapiés; escabel; reposapiés

sin. comp. escambell

202 revister m

revistero

203 ribeller m

veg. peu de ribella

204 rober m

veg. armari rober

205 sabater m

zapatero

206 secreter m

secreter

207 seient m

asiento

208 sellonera f

veg. cantirer

209 setial m

sitial

Nota: En funció del seu destinatari, es denomina també cadira abacial, cadira bisbal, cadira prioral, cadira reial, etc.

210 sofà m

sofá

Nota: El sofà, a diferència del canapè i del divan, és poc lleuger, té respatller i braços, i va encoixinat gairebé totalment.

211 sofà llit m

sofá cama

 

212 soli m

veg. tron

213 superposable adj

sin. apilable

214 suplementari -ària adj

suplementario

215 tamboret m

taburete

216 tarima f

tarima

217 tasser m

vasar para tazas

218 taula f

mesa

219 taula braser f

mesa camilla

sin. comp. tendur

220 taula d'ales f

mesa con alas

221 taula d'escacs f

mesa de ajedrez

222 taula d'ordinador f

mesa de ordenador

223 taula de dibuix f

mesa de dibujo

224 taula de joc f

mesa de juego

225 taula de màquina d'escriure f

mesa de máquina de escribir

226 taula escriptori f

veg. escriptori

 

227 taulell m

barra; mostrador; tablero

Nota: L'equivalència castellana barra s'utilitza especialment per a denominar el taulell de bar, i tablero i mostrador per al taulell de les botigues.

228 tauler m

tablero

229 tauler d'anuncis m

tablero de anuncios

230 tauleta f

mesita

231 tauleta de centre f

mesita de centro

232 tauleta de nit f

mesita de noche

233 taüt m

ataúd; caja mortuoria; féretro

sin. comp. caixa de mort, caixa de morts, fèretre

234 telescòpic -a adj

telescópico

235 tendur m

veg. taula braser

236 tinell m

credencia de lujo

237 tinell m

veg. escudeller

238 tocador m

tocador

sin. comp. lligador

239 transformable adj

transformable

 

240 trast m

sin. andròmina

Nota: En un registre col loquial s'utilitza generalment la variant trasto.

241 trèmol m

veg. armari mirall

242 tresillo m

tresillo

243 trespeus m

veg. trípode

244 trinxant m

trinchante; trinchero

245 trípode m

trípode

sin. comp. trespeus

246 tron m

solio; trono

sin. comp. soli

247 trona f

silla alta

248 verdurer m

verdulero

249 vetllador m

velador

250 vitrina f

vitrina

Nota: Vegeu també les observacions recollides a escaparata.

251 xifonier m

chiffonnier

 

 

Índex castellà

 

ábaco, 1

abatible, 2

acoplable, 3

adaptable, 4

adosado, 5

ajuar, 179

alacena, 20

almohadillado, 108

alzapiés, 201

amueblado, 166

anaquel, 189

anaquel, 197

aparador, 56

apilable, 13

apoyapiés, 201

arca, 68

arca de esponsales, 72

arca de monja, 69

arca de novia, 72

arcón, 68

archivador, 31

armario, 15

armario de luna, 23

armario de sacristía, 21

armario empotrado, 19

armario llavero, 17

armario ropero, 24

armatoste, 35

arqueta, 26

arquibanco, 27

arquilla, 26

arquimesa, 29

artesanal, 30

asiento, 207

ataúd, 233

atril, 128

auxiliar, 32

 

 

balancín, 34

banca, 43

banco, 36

banco de pared, 38

banco de respaldo, 42

banco sin respaldo, 41

banqueta, 47

banquillo, 45

banquillo, 46

bargueño, 48

barra, 227

bastonera, 50

baúl, 33

benjamín, 67

biblioteca, 147

biombo, 180

botellero, 9

botiquín, 129

bufete, 56

buró, 57

butaca, 58

 

cabinet, 61

caja mortuoria, 233

cama, 149

cama camera, 152

cama cariola, 158

cama de góndola, 153

cama de matrimonio, 154

cama de uno, 157

cama doble, 154

cama individual, 157

cama nido, 158

cama turca, 159

canapé, 75

cantarera, 77

canterano, 76

carpintería, 136

carpintero, 135

carrito de servicio, 81

carrito-bar, 80

cartoteca, 83

casillero, 84

cátedra, 85

catre, 86

chaise-longue, 97

chiffonnier, 251

cofre, 87

cofrecillo, 88

cómoda, 74

con altillos, 7

confesionario, 90

confidente, 91

consola, 92

copero, 93

costurero, 94

credencia, 96

credencia de lujo, 236

cuna, 54

cuna, 150

 

de rincón, 193

de ruedas, 98

de serie, 99

de tijera, 100

desenfundable, 101

desmontable, 102

diván, 103

diván columpio, 104

 

ebanista, 105

ebanistería, 106

empotrado, 107

entredós, 111

escabel, 112

escabel, 201

escaño, 115

escaparate, 114

escribanía, 121

escribanía, 122

escritorio, 121

escurreplatos, 119

escurrevasos, 118

escurridor, 119

especiero, 124

estante, 189

estante, 190

estantería, 190

extensible, 126

 

facistol, 128

faldistorio, 127

féretro, 233

fichero, 131

fijo, 132

 

funcional, 134

 

galán de noche, 137

giratorio, 141

graduable, 142

 

joyero, 143

 

librería, 147

licorero, 169

litera, 160

 

mampara, 161

mecedora, 34

menaje, 179

mesa, 218

mesa camilla, 219

mesa con alas, 220

mesa de ajedrez, 221

mesa de dibujo, 223

mesa de juego, 224

mesa de máquina de escribir, 225

mesa de ordenador, 222

mesa escritorio, 121

mesita, 230

mesita de centro, 231

mesita de noche, 232

metálico, 162

misericordia, 163

mobiliario, 165

moblaje, 165

moblista, 170

modular, 171

mostrador, 227

móvil, 164

mueble, 168

mueble bar, 169

mueble manejable o transportable, 133

multifuncional, 172

mundo, 33

musiquero, 173

 

otomana, 175

 

pajecillo, 182

palanganero, 182

paragüero, 178

perchero, 181

plegable, 183

plurifuncional, 172

polivalente, 186

poltrona, 187

poyata, 189

propiciatorio, 195

puf, 191

pupitre, 192

 

reclinable, 194

reclinatorio, 195

regulable, 196

reloj de pared, 198

reloj de pie, 198

reposapiés, 201

revistero, 202

ropero, 24

 

sartenero, 176

secreter, 206

siamesa, 91

silla, 62

silla alta, 247

silla con orinal, 49

silla de brazos, 63

sillería, 65

sillería, 66

sillita, 67

sillón, 59

sillón de orejas, 60

sillón frailero, 64

sillón vis a vis, 91

sitial, 209

sofá, 210

sofá cama, 211

solio, 246

superponible, 13

suplementario, 214

 

tablero, 227

tablero, 228

tablero de anuncios, 229

taburete, 215

taquilla, 84

tarima, 216

telescópico, 234

tocador, 238

transformable, 239

trasto, 10

tresillo, 242

trinchante, 244

trinchero, 244

trípode, 245

trono, 246

tumbona, 138

 

vasar, 123

vasar, 174

vasar para tazas, 217

velador, 249

verdulero, 248

vitrina, 114

vitrina, 250

 

yuxtapuesto, 144

 

zapatero, 205

 

Bibliografia

 

Obres especialitzades

 

 

AINAUD DE LASARTE, J. [et al.]. Moble català. Barcelona: Electra: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, DL 1994.

ISBN 84-393-2901-X

 

BRIAN. Estilos de la decoración. Barcelona: LEDA, 1980.

ISBN 84-7095-033-9

 

DAEDALUS. Mobiliari del segle XVIII. BArcelona: Sala d'Art Daedalus, 1979.

 

DE CUSA RAMOS, J. El bar en el hogar. Barcelona: CEAC, 1960.

 

DE CUSA RAMOS, J. Despachos. Barcelona: CEAC, 1961.

 

De CUSA RAMOS, J. Muebles para terraza y jardín. Barcelona: CEAC, 1961.

 

Eben. Guia de la decoració. [Barcelona] (1990-93), 11 núms.

 

El mueble. Madrid: Patrimonio Nacional, 1965. (Colecciones reales de España)

 

FEDUCHI, L. El mueble español. Barcelona: Polígrafa, 1969.

 

GRIERA, A. La casa catalana. 2a. ed. Barcelona: Polígrafa, 1974.

 

Hábitat: catálogo 1993-1994 [Barcelona]: Hábitat, 1993.

 

MAINAR, J. Vuit segles de moble català. Barcelona: Rafael Dalmau, 1989. (Nissaga; 10)

ISBN 84-232-0411-1

 

MAINAR i PONS, J.; CATALÀ i ROCA, F. El moble català. Barcelona: Destino, 1976.

ISBN 84-233-0655-0

 

Mueble español: estado y dormitorio. Madrid: MEAC, 1990.

ISBN 84-451-0234-6

 

Obres terminològiques

 

 

ARDID, R.; MATA, C.; ROMERO, J. Vocabulari de l'utillatge de cuina i menjador. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1988

ISBN 84-393-0923-6

 

Diccionari manual de la construcció. Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 1986.

ISBN 84-85954-32-7

 

DÍEZ QUIJANO, D. Vocabularis de delineació-construcció i de fusteria. Barcelona: Miquel Arimany, 1985.

ISBN 84-7211-148-2

 

ESCUELAS PROFESIONALES SALESIANAS DE ARTES DE LA MADERA. Vocabulario de artes de la madera, arquitectura y decoración. Barcelona: Don Bosco, DL 1976.

ISBN 84-236-1245-5

 

FULLANA, M. Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció. 4a ed. Mallorca: Moll, 1984.

ISBN 84-273-0372-6

 

MAGAROLAS i ORTEU, F., coord. Vocabulari de fusteria per a formació professional. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 1982.

ISBN 84-500-5206-8

 

SELFA FORT, E. Vocabulari de fusteria, mobiliari i decoració. València: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1986.

ISBN 84-7579-107-7

 

Vocabulari de comerç. Barcelona: Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona, 1991.

ISBN 84-86931-28-2

 

 

 

Obres lexicogràfiques

 

 

ALCOVER, A.M.; MOLL, F. de B. Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Moll, 1985. 10 v.

ISBN 84-273-0025-5

 

Diccionari de la llengua catalana. 3a. ed. actual. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993.

ISBN 84-7739-615-9

 

Diccionari castellà-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1985.

ISBN 84-85194-68-3

 

Diccionari català-castellà. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1987.

ISBN 84-85194-97-7

 

Diccionario general ilustrado de la lengua española. Barcelona: Biblograf, 1987.

ISBN 84-7153-147-X

 

FABRA, P. Diccionari general de la llengua catalana. 20a ed. Barcelona: Edhasa, 1985

ISBN 84-350-5000-9

 

Gran Enciclopèdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986-1993. 25 v.

ISBN 84-85194-81-0

 

MOLINER, M. Diccionario del uso del español. Madrid: Gredos, 1986. 2 v.

ISBN 84-249-1344-2

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 21 ed. Madrid: Espasa Calpe, 1992.

ISBN 84-239-4399-2

 

ROBERT, P. Le petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 12a éd. Paris: Le Robert, 1992.

ISBN 2-85036-186-0