Lèxic d'electrònica
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
 
 

 

1 accelerador, m

 

es acelerador

en accelerator

 

 

2 acceptor, m

 

es aceptor; impureza aceptora

en acceptor; acceptor impurity

 

 

3 acoblador, m

 

es acoplador

en coupler

 

 

4 acoblador acústic, m

 

es acoplador acústico

en acoustical coupler

 

 

5 acoblador de guiaones, m

 

es acoplador de guía de ondas; conector de guía de ondas

en waveguide coupling

 

 

6 acoblador direccional, m

 

es acoplador direccional

en directional coupler

 

 

7 adaptador de línia, m

 

es adaptador de línea

en line adapter

 

 

8 alimentador, m

sin. compl. font d'alimentació

 

es alimentador; fuente de alimentación

en feeder; power supply

 

 

9 alta fidelitat, f

abrev. hi-fi; hi-fi

 

es alta fidelidad

en high-fidelity

 

 

10 altaveu, m

 

es altavoz

en loudspeaker; speaker

 

 

11 altaveu capacitiu, m

veg. altaveu electrostàtic

 

 

 

12 altaveu d'aguts, m

 

es altavoz de agudos

en tweeter

 

 

13 altaveu d'imant permanent, m

 

es altavoz de imán permanente

en permanent-magnet loudspeaker

 

 

14 altaveu de bobina mòbil, m

veg. altaveu electrodinàmic

 

 

 

15 altaveu de greus, m

 

es altavoz de graves

en woofer

 

 

16 altaveu de mitjans, m

 

es altavoz de medios

en squawker

 

 

17 altaveu electrodinàmic, m

sin. compl. altaveu de bobina mòbil

 

es altavoz de bobina móvil; altavoz dinámico; altavoz electrodinámico

en dynamic loudspeaker; electrodynamic loudspeaker; moving-coil loudspeaker

 

 

18 altaveu electromagnètic, m

 

es altavoz electromagnético

en electromagnetic loudspeaker

 

 

19 altaveu electrostàtic, m

sin. compl. altaveu capacitiu

 

es altavoz capacitivo; altavoz electrostático

en capacitor loudspeaker; electrostatic loudspeaker

 

 

20 altaveu iònic, m

 

es altavoz iónico

en ionophone

 

 

21 altaveu magnètic, m

 

es altavoz magnético

en magnetic loudspeaker

 

 

22 altaveu piezoelèctric, m

 

es altavoz de cristal; altavoz piezoeléctrico

en crystal loudspeaker; piezoelectric loudspeaker

 

 

23 amplificador, m

 

es amplificador

en amplifier

 

 

24 amplificador acústic, m

 

es amplificador acústico

en acoustic amplifier

 

 

25 amplificador bipolar, m

 

es amplificador bipolar

en bipolar amplifier

 

 

26 amplificador càscode, m

 

es amplificador cascodo

en cascode amplifier

 

 

27 amplificador ceràmic, m

 

es amplificador cerámico

en ceramic amplifier

 

 

28 amplificador d'àudio, m

sin. compl. amplificador d'audiofreqüència; amplificador de baixa freqüència

 

es amplificador de audio; amplificador de audiofrecuencia; amplificador de baja frecuencia

en audio amplifier; audio-frequency amplifier; low-frequency amplifier

 

 

29 amplificador d'audiofreqüència, m

veg. amplificador d'àudio

 

 

 

30 amplificador d'impulsos, m

 

es amplificador de impulsos

en pulse amplifier

 

 

31 amplificador d'ona completa, m

 

es amplificador de onda completa

en full-wave amplifier

 

 

32 amplificador d'ona progressiva, m

 

es amplificador de onda progresiva

en travelling-wave amplifier

 

 

33 amplificador Darlington, m

 

es amplificador Darlington

en Darlington amplifier

 

 

34 amplificador de baixa freqüència, m

veg. amplificador d'àudio

 

 

 

35 amplificador de banda ampla, m

 

es amplificador de banda ancha

en broad-band amplifier; wide-band amplifier

 

 

36 amplificador de banda estreta, m

 

es amplificador de banda estrecha

en narrow-band amplifier

 

 

37 amplificador de classe A, m

 

es amplificador clase A

en class-A amplifier

 

 

38 amplificador de classe AB, m

 

es amplificador clase AB

en class-AB amplifier

 

 

39 amplificador de classe B, m

 

es amplificador clase B

en class-B amplifier

 

 

40 amplificador de classe C, m

 

es amplificador clase C

en class-C amplifier

 

 

41 amplificador de contrafase, m

veg. amplificador equilibrat

 

 

 

42 amplificador de corrent, m

 

es amplificador de corriente

en current amplifier

 

 

43 amplificador de doble corrent, m

 

es amplificador de doble corriente

en double-stream amplifier

 

 

44 amplificador de llum, m

sin. compl. intensificador d'imatge

 

es amplificador de luz; intensificador de imagen

en image intensifier; light amplifier

 

 

45 amplificador de microones, m

 

es amplificador de microondas

en microwave amplifier

 

 

46 amplificador de potència, m

 

es amplificador de potencia

en power amplifier

 

 

47 amplificador de radiofreqüència, m

 

es amplificador de radiofrecuencia

en radio-frequency amplifier

 

 

48 amplificador de retroacció, m

 

es amplificador de realimentación; amplificador de retroacción

en feedback amplifier

 

 

49 amplificador de tensió, m

 

es amplificador de tensión

en voltage amplifier

 

 

50 amplificador de vídeo, m

 

es amplificador de vídeo

en video amplifier

 

 

51 amplificador diferencial, m

 

es amplificador diferencial

en differential amplifier

 

 

52 amplificador electrònic, m

 

es amplificador electrónico

en electronic amplifier

 

 

53 amplificador en cascada, m

sin. compl. amplificador multietapa

 

es amplificador en cascada; amplificador multietapa

en cascade amplifier; multistage amplifier

 

 

54 amplificador equilibrat, m

sin. compl. amplificador de contrafase

 

es amplificador en contrafase; amplificador equilibrado

en balanced amplifier; push-pull amplifier

 

 

55 amplificador estereofònic, m

 

es amplificador estéreo; amplificador estereofónico

en stereo amplifier

 

 

56 amplificador lineal, m

 

es amplificador lineal

en linear amplifier

 

 

57 amplificador magnètic, m

 

es amplificador magnético

en magnetic amplifier

 

 

58 amplificador multietapa, m

veg. amplificador en cascada

 

 

 

59 amplificador operacional, m

 

es amplificador operacional

en operational amplifier

 

 

60 amplificador operacional monolític, m

 

es amplificador operacional monolítico

en monolithic operational amplifier

 

 

61 amplificador paramètric, m

 

es amplificador paramétrico

en parametric amplifier

 

 

62 amplificador sintonitzador, m

 

es amplificador-sintonizador

 

 

63 amplificador sintonitzat, m

 

es amplificador sintonizado

en tuned amplifier

 

 

64 amplificador transistoritzat, m

 

es amplificador transistorizado

en transistor amplifier

 

 

65 analitzador, m

 

es analizador

en analyzer

 

 

66 analitzador d'espectre, m

 

es analizador espectral

en spectrum analyzer

 

 

67 analitzador d'imatge, m

 

es analizador de imagen

en dissector

 

 

68 analitzador d'ona, f

veg. analitzador harmònic

 

 

 

69 analitzador de xarxes elèctriques, m

 

es analizador de redes

en network analyzer

 

 

70 analitzador harmònic, m

sin. compl. analitzador d'ona

 

es analizador de armónicos; analizador de ondas armónicas

en harmonic analyzer

 

 

71 anell col·lector, m

 

es anillo colector

en collector ring

 

 

72 anell de guarda, m

 

es anillo de guarda

en guard ring

 

 

73 antena, f

 

es antena

en aerial; antenna

 

 

74 antena bidireccional, m

 

es antena bidireccional

en bidirectional antenna

 

 

75 antena de nucli de ferrita, f

 

es antena de ferrita; antena de núcleo de ferrita

en ferrite-rod antenna

 

 

76 antena de quadre, f

 

es antena de cuadro; antena en bobina

en loop antenna

 

 

77 antena de telecomunicacions, f

 

es antena de telecomunicaciones

 

 

78 antena de televisió, f

 

es antena de televisión

en television antenna

 

 

79 antena dipol, f

sin. dipol

 

es antena dipolo; dipolo

en dipole; dipole antenna

 

 

80 antena direccional, f

sin. antena directiva

 

es antena direccional

en directional antenna

 

 

81 antena directiva, f

sin. antena direccional

 

 

 

82 antena emissora, f

 

es antena emisora

en radiating antenna

 

 

83 antena omnidireccional, f

 

es antena omnidireccional

en omnidirectional antenna

 

 

84 antena parabòlica, f

 

es antena parabólica

en parabolic antenna

 

 

85 antena receptora, f

 

es antena receptora

en receiving antenna

 

 

86 antena telescòpica, f

 

es antena telescópica

en trailing aerial

 

 

87 antena transmissora, f

 

es antena transmisora

 

 

88 antena vertical, f

 

es antena vertical

en vertical antenna

 

 

89 antena Yagi, f

 

es antena Yagi

en Yagi antenna

 

 

90 aparell de disc compacte, m

sin. compacte; reproductor de disc compacte

 

es reproductor de compact disc

en compact disc player

 

 

91 aparell de disc compacte portàtil, m

sin. compacte portàtil; reproductor de disc compacte portàtil

 

es reproductor de compact disc portátil

en portable compact disc player

 

 

92 aparell de vídeo, m

sin. magnetoscopi; vídeo; videocasset

 

es magnetoscopio; vídeo; videocasete

en video; video cassette recorder; videocassette recorder

 

 

93 APD, m

veg. fotodíode d'allau

 

es APD

en APD

 

 

94 ASIC, m

veg. circuit integrat d'aplicació específica

 

es ASIC

en ASIC

 

 

95 assemblador de paquets, m

 

es ensamblador; módulo ensamblador

en packet assembler

 

 

96 atenuador, m

 

es atenuador

en attenuator

 

 

97 àudio, m

 

es audio

en audio

 

 

98 audioconferència, f

 

es audioconferencia

en audioconference

 

 

99 audiòmetre, m

 

es audiómetro

en audiometer

 

 

100 auricular, m

 

es auricular

en headphone

 

 

101 autòmat industrial, m

 

es autómata industrial

en industrial robot

 

 

102 autoràdio, m

 

es autorradio

en auto radio

 

 

103 autotransformador, m

 

es autotransformador

en autotransformer

 

 

104 aviònica, f

 

es aviónica

en avionics

 

 

105 avisador acústic, m

 

es avisador acústico

 

106 bàscula, f

sin. compl. basculador

 

es báscula

en toggle

 

 

107 bàscula biestable, f

sin. compl. bàscula binària

 

es flip-flop

en flip-flop

 

 

108 bàscula biestable D, f

 

es flip-flop D

en D flip-flop

 

 

109 bàscula biestable JK, f

 

es flip-flop JK

en JK flip-flop

 

 

110 bàscula biestable RS, f

 

es flip-flop RS

en RS flip-flop

 

 

111 bàscula biestable T, f

 

es flip-flop T

en T flip-flop

 

 

112 bàscula binària, f

veg. bàscula biestable

 

 

 

113 bàscula monoestable, f

sin. multivibrador monoestable

 

es báscula monoestable; multivibrador monoestable

en monostable multivibrator

 

 

114 basculador, m

veg. bàscula

 

 

 

115 base de temps, f

 

es base de tiempos

en time base

 

 

116 bateria, f

 

es batería

en battery

 

 

117 bateria d'acumuladors, f

sin. compl. bateria elèctrica

 

es batería de acumuladores; batería eléctrica

en storage battery

 

 

118 bateria de cèl·lules solars, f

veg. bateria solar

 

 

 

119 bateria de condensadors, f

 

es batería de condensadores

en capacitor bank

 

 

120 bateria elèctrica, f

veg. bateria d'acumuladors

 

 

 

121 bateria solar, f

sin. compl. bateria de cèl·lules solars

 

es batería de células solares; batería solar

en solar battery

 

 

122 bobina, f

 

es bobina

en coil

 

 

123 bobina d'inducció, f

 

es bobina de inducción

en induction coil

 

 

124 bobina d'inductància, f

 

es bobina de inductancia

en inductance coil

 

 

125 bobina de bresca, f

sin. bobina de niu d'abella

 

es bobina de nido de abeja; bobina de panal

en honeycomb coil

 

 

126 bobina de compensació, f

 

es bobina compensadora

en bucking coil

 

 

127 bobina de deflexió, f

sin. bobina deflectora

 

es bobina de deflexión; bobina deflectora

en deflecting coil; deflection coil

 

 

128 bobina de niu d'abella, f

sin. bobina de bresca

 

 

 

129 bobina deflectora, f

sin. bobina de deflexió

 

 

 

130 bobina mòbil, f

 

es bobina de voz de altavoz; bobina móvil

en voice coil

 

 

131 bobina plana, f

 

es bobina plana

en pancake coil

 

 

132 bobina romboïdal, f

 

es bobina romboidal

en diamond-type coil

 

 

133 bobina toroïdal, f

 

es bobina toroidal

en toroidal coil

 

 

134 born, m

sin. terminal

 

es borne; terminal

en terminal

 

 

135 brunzidor, m

 

es zumbador

en buzzer

 

 

136 buscapersones, m

 

es buscapersonas

en paging system

 

 

137 bústia electrònica, f

 

es buzón electrónico

en electronic mailbox

 

138 cable, m

 

es cable

en cable

 

 

139 cable armat, m

 

es cable armado

en armored cable

 

 

140 cable coaxial, m

 

es cable coaxial

en coaxial cable

 

 

141 cable d'alimentació, m

 

es cable alimentador; cable de alimentación

en feeder cable

 

 

142 cable de fibra òptica, m

 

es cable de fibra óptica

en optical fiber cable

 

 

143 cable pla, m

 

es cable plano

en flat cable; ribbon cable

 

 

144 cable sec, m

 

es cable de aislamiento seco

en dry-cove cable

 

 

145 cadena d'alta fidelitat, f

sin. equip d'alta fidelitat

 

es cadena de alta fidelidad; equipo de alta fidelidad

en high fidelity equipment

 

 

146 caixa acústica, f

 

es caja acústica

en acoustic enclosure

 

 

147 calculadora electrònica, f

 

es calculadora electrónica

en electronic calculator

 

 

148 calibrador, m

 

es calibrador

en gage

 

 

149 CAM, f

veg. memòria CAM

 

es CAM

en CAM

 

Nota: La sigla prové de l'anglès content addressable memory (memòria direccionable de contingut).

 

150 càmera de vídeo, f

sin. videocàmera

 

es cámara de vídeo; videocámara

en camera video

 

 

151 càmera fotogràfica, f

 

es cámara fotográfica

en camera

 

 

152 canó d'electrons, m

sin. canó electrònic

 

es cañón de electrones; cañón electrónico

en electron gun

 

 

153 canó electrònic, m

sin. canó d'electrons

 

 

 

154 cap d'esborrament, m

veg. capçal d'esborrament

 

 

 

155 cap d'escriptura, m

veg. capçal d'escriptura

 

 

 

156 cap d'impressió, m

veg. capçal d'impressió

 

 

 

157 cap de lectura, m

veg. capçal de lectura

 

 

 

158 cap de lectura/escriptura, m

veg. capçal de lectura/escriptura

 

 

 

159 cap magnètic, m

veg. capçal magnètic

 

 

 

160 capçal d'esborrament, m

sin. compl. cap d'esborrament

 

es cabeza de borrado

en erase head

 

 

161 capçal d'escriptura, m

sin. compl. cap d'escriptura

 

es cabeza de escritura

en write head

 

 

162 capçal d'impressió, m

sin. compl. cap d'impressió

 

es cabeza de impresión

en printing head

 

 

163 capçal de lectura, m

sin. compl. cap de lectura

 

es cabeza de lectura

en read head

 

 

164 capçal de lectura/escriptura, m

sin. compl. cap de lectura/escriptura

 

es cabeza de lectura/escritura

en read/write head

 

 

165 capçal magnètic, m

sin. compl. cap magnètic

 

es cabeza magnética

en magnetic head

 

 

166 càpsula de condensador, f

 

es cápsula de condensador

en capacitor pickup

 

 

167 càpsula fonocaptora, f

sin. compl. fonocaptor

 

es cápsula fonocaptora; cápsula fonográfica; fonocaptor

en phonograph pickup; pickup; pickup cartridge

 

 

168 càpsula fotoelèctrica, f

 

es cápsula fotoeléctrica

en photoelectric pickup

 

 

169 càpsula magnètica, f

 

es cápsula magnética; fonocaptor de reluctancia variable

en magnetic pickup

 

 

170 càpsula microfònica, f

 

es cápsula microfónica

en microphone button

 

 

171 càpsula piezoelèctrica, f

 

es cápsula piezoeléctrica; fonocaptor de cristal

en piezoelectric pickup

 

 

172 casset, m

sin. magnetòfon de casset; platina

 

es casete; magnetófono de casete; platina

en cassette tape deck; tape deck; tape recorder

 

 

173 casset digital, m

 

es casete digital

en digital audio tape

 

 

174 CCD, m

veg. dispositiu acoblat per càrrega

 

es CCD

en CCD

 

 

175 cèl·lula fotoconductora, f

sin. compl. cèl·lula fotoresistiva; fotoresistència

sigla LDR

 

es célula fotoconductora; célula fotorresistiva; fotorresistencia

en photoconductive cell; photoresistive cell; photoresistor

 

 

176 cèl·lula fotoelèctrica, f

sin. compl. fotocèl·lula

 

es célula fotoeléctrica; fotocélula

en photocell; photoelectric cell

 

 

177 cèl·lula fotoemissiva, f

sin. compl. fototub

 

es célula fotoemisora; fototubo

en photoemissive cell; phototube

 

 

178 cèl·lula fotomultiplicadora, f

 

es célula fotomultiplicadora

en photomultiplier cell

 

 

179 cèl·lula fotoresistiva, f

veg. cèl·lula fotoconductora

 

 

 

180 cèl·lula fotovoltaica, f

sin. compl. fotopila

 

es célula fotovoltaica; fotopila

en photovoltaic cell

 

 

181 cèl·lula solar, f

sin. compl. pila solar

 

es célula solar; pila solar

en solar cell

 

 

182 centraleta, f

 

es centralita telefónica

en private automatic branch exchange

 

 

183 cinta d'àudio, f

 

es cinta de audio

en audio tape

 

 

184 cinta de vídeo, f

 

es cinta de vídeo

en video tape

 

 

185 circuit analògic, m

veg. circuit integrat analògic

 

 

 

186 circuit antiressonant, m

sin. circuit paral·lel

 

es circuito antiresonante; circuito en paralelo

en antiresonant circuit; parallel circuit

 

 

187 circuit astable, m

 

es circuito astable

en astable circuit

 

 

188 circuit bicapa, m

veg. circuit imprès bicapa

 

 

 

189 circuit biestable, m

 

es circuito biestable

en bistable circuit

 

 

190 circuit bipolar, m

 

es circuito bipolar

en bipolar circuit

 

 

191 circuit bipolar integrat, m

 

es circuito bipolar integrado

en bipolar integrated circuit

 

 

192 circuit combinatori, m

 

es circuito combinador

en combiner circuit

 

 

193 circuit comparador, m

 

es circuito comparador

en comparator circuit

 

 

194 circuit conformador d'ona, m

 

es circuito conformador de onda

en wave-shaping circuit

 

 

195 circuit de deflexió, m

 

es circuito de deflexión

en deflection circuit

 

 

196 circuit de microona, m

 

es circuito de microonda

en microwave circuit

 

 

197 circuit digital, m

veg. circuit integrat digital

 

 

 

198 circuit dinàmic, m

 

es circuito dinámico

en dynamic circuit

 

 

199 circuit electrònic, m

 

es circuito electrónico

en electronic circuit

 

 

200 circuit feble, m

veg. circuit imprès flexible

 

 

 

201 circuit flexible, m

veg. circuit imprès flexible

 

 

 

202 circuit híbrid de pel·lícula, m

 

es circuito híbrido de película

en film hybrid circuit

 

 

203 circuit híbrid de pel·lícula gruixuda, m

 

es circuito híbrido de película gruesa

en thick-film hybrid circuit

 

 

204 circuit híbrid de pel·lícula prima, m

 

es circuito híbrido de película delgada

en thin-film hybrid circuit

 

 

205 circuit imprès, m

 

es circuito impreso

en printed circuit

 

 

206 circuit imprès bicapa, m

sin. compl. circuit bicapa

 

es circuito bicapa; circuito impreso bicapa

en two-layer circuit; two-layer printed circuit

 

 

207 circuit imprès flexible, m

sin. compl. circuit feble; circuit flexible

 

es circuito flexible; circuito impreso flexible

en flexible circuit; flexible printed circuit

 

 

208 circuit imprès metal·litzat, m

sin. compl. circuit metal·litzat

 

es circuito impreso metalizado; circuito metalizado

en plated circuit; plated printed circuit

 

 

209 circuit imprès monocapa, m

sin. compl. circuit monocapa

 

es circuito impreso monocapa; circuito monocapa

en single-layer circuit; single-layer printed circuit

 

 

210 circuit imprès multicapa, m

sin. compl. circuit multicapa

 

es circuito impreso multicapa; circuito multicapa

en multilayer circuit; multilayer printed circuit

 

 

211 circuit integrat, m

 

es circuito integrado

en integrated circuit

 

 

212 circuit integrat a escala mitjana, m

sin. compl. circuit MSI

 

es circuito integrado a escala media; circuito MSI

en medium-scale integrated circuit; MSI circuit

 

 

213 circuit integrat a gran escala, m

sin. compl. circuit LSI

 

es circuito integrado a gran escala; circuito LSI

en large-scale integrated circuit; LSI circuit

 

 

214 circuit integrat a molt gran escala, m

sin. compl. circuit VLSI

 

es circuito integrado a muy alta escala; circuito VLSI

en very large-scale integrated circuit; VLSI circuit

 

 

215 circuit integrat analògic, m

sin. circuit integrat lineal

sin. compl. circuit analògic; circuit lineal

 

es circuito analógico; circuito integrado analógico; circuito integrado lineal; circuito lineal

en analog circuit; analog integrated circuit; linear circuit; linear integrated circuit

 

 

216 circuit integrat d'aplicació específica, m

sin. compl. circuit integrat específic

sigla ASIC

 

es circuito integrado de aplicación específica; circuito integrado específico

en application specific integrated circuit; specific integrated circuit

 

 

217 circuit integrat d'aplicació específica personalitzat, m

 

es circuito integrado de aplicación específica fullcustom

en fullcustom specific integrated circuit

 

 

218 circuit integrat de pel·lícula, m

 

es circuito integrado de película

en film integrated circuit

 

 

219 circuit integrat de pel·lícula gruixuda, m

 

es circuito integrado de película gruesa

en thick-film integrated circuit

 

 

220 circuit integrat de pel·lícula prima, m

 

es circuito integrado de película delgada

en thin-film integrated circuit

 

 

221 circuit integrat digital, m

sin. compl. circuit digital

 

es circuito digital; circuito integrado digital

en digital circuit; digital integrated circuit

 

 

222 circuit integrat específic, m

veg. circuit integrat d'aplicació específica

 

 

 

223 circuit integrat híbrid, m

 

es circuito integrado híbrido

en hybrid integrated circuit

 

 

224 circuit integrat lineal, m

sin. circuit integrat analògic

 

 

 

225 circuit integrat lògic, m

sin. compl. circuit lògic

 

es circuito integrado lógico; circuito lógico

en logic circuit; logic integrated circuit

 

 

226 circuit integrat monolític, m

sin. compl. circuit monolític

 

es circuito integrado monolítico; circuito monolítico

en monolithic circuit; monolithic integrated circuit

 

 

227 circuit integrat òptic, m

 

es circuito integrado óptico

en integrated optical circuit; optical integrated circuit

 

 

228 circuit integrat personalitzat, m

 

es circuito fullcustom

en fullcustom circuit

 

Nota: Paral·lelament al que fan les altres llengües, es pot utilitzar la forma abreujada circuit personalitzat.

 

229 circuit integrat precaracteritzat, m

 

es circuito standard cell

en cell based circuit; standard cell

 

Nota: Paral·lelament al que fan les altres llengües, es pot utilitzar la forma abreujada circuit precaracteritzat.

 

230 circuit integrat predifós, m

 

es circuito gate array

en cell array; gate array

 

Nota: Paral·lelament al que fan les altres llengües, es pot utilitzar la forma abreujada circuit predifós.

 

231 circuit integrat semipersonalitzat, m

 

es circuito integrado fabricado bajo pedido; circuito semicustom

en semicustom circuit; semicustom integrated circuit

 

Nota: Paral·lelament al que fan les altres llengües, es pot utilitzar la forma abreujada circuit semipersonalitzat.

 

232 circuit limitador transistoritzat, m

 

es circuito limitador transistorizado

en transistor clipping circuit

 

 

233 circuit lineal, m

veg. circuit integrat analògic

 

 

 

234 circuit lògic, m

veg. circuit integrat lògic

 

 

 

235 circuit LSI, m

veg. circuit integrat a gran escala

 

 

 

236 circuit metal·litzat, m

veg. circuit imprès metal·litzat

 

 

 

237 circuit mixt, m

 

es circuito mixto

en composite circuit

 

 

238 circuit monocapa, m

veg. circuit imprès monocapa

 

 

 

239 circuit monoestable, m

 

es circuito monoestable

en monostable circuit

 

 

240 circuit monohíbrid, m

 

es circuito monohíbrido

en monohybrid circuit

 

 

241 circuit monolític, m

veg. circuit integrat monolític

 

 

 

242 circuit MSI, m

veg. circuit integrat a escala mitjana

 

 

 

243 circuit multicapa, m

veg. circuit imprès multicapa

 

 

 

244 circuit multiestable, m

 

es circuito multiestable

en multistable circuit

 

 

245 circuit multixip, m

 

es circuito multichip; circuito multipastilla

en multichip circuit

 

 

246 circuit optoelectrònic, m

 

es circuito optoelectrónico

 

 

247 circuit oscil·lant, m

 

es circuito oscilante

en oscillatory circuit

 

 

248 circuit paral·lel, m

sin. circuit antiressonant

 

 

 

249 circuit ressonant, m

 

es circuito resonante

en resonant circuit

 

 

250 circuit seqüencial, m

 

es circuito secuencial

en sequential circuit

 

 

251 circuit VLSI, m

veg. circuit integrat a molt gran escala

 

 

 

252 circulador, m

 

es circulador

en circulator

 

 

253 clistró, m

sin. compl. klistró

 

es klistrón

en klystron

 

 

254 cluster, m

 

es grupo

en cluster

 

 

255 CMOS, m

veg. MOS complementari

 

es CMOS

en CMOS

 

 

256 codificador, m

 

es codificador

en coder; encoder

 

 

257 col·lector, m

 

es colector

en sink

 

 

258 comandament a distància, m

 

es mando a distancia

en remote control; remote control unit

 

 

259 commutador, m

 

es conmutador

en switch

 

 

260 commutador activat per llum, m

 

es conmutador activado por luz

en light-activated switch

 

 

261 commutador basculador, m

 

es conmutador basculante

en toggle switch

 

 

262 commutador bilateral de silici, m

sigla SBS

 

es conmutador bilateral de silicio

en silicon-bilateral switch

 

 

263 commutador controlat de silici, m

sin. compl. tiristor tètrode de blocatge invers

sigla SCS

 

es conmutador controlado de silicio; tiristor tetrodo de bloqueo inverso

en reverse-blocking tetrode thyristor; silicon controlled switch

 

 

264 commutador d'alta velocitat, m

 

es conmutador de alta velocidad

en high-speed switch

 

 

265 commutador de canals, m

sin. selector de canals

 

es selector de canal

en channel selector

 

 

266 commutador de díode, m

 

es conmutador de diodo

en diode-switch

 

 

267 commutador de guia d'ones, m

 

es conmutador de guiaondas

en waveguide switch

 

 

268 commutador de palanca, m

 

es conmutador de palanca

en lever switch

 

 

269 commutador de porta, m

 

es conmutador de puerta

en gate turn-off

 

 

270 commutador rotatiu, m

 

es conmutador rotativo

en rotary switch

 

 

271 commutador unilateral de silici, m

sigla SUS

 

es conmutador unilateral de silicio

en silicon unilateral switch

 

 

272 compacte, m

sin. aparell de disc compacte; reproductor de disc compacte

 

 

 

273 compacte portàtil, m

sin. aparell de disc compacte portàtil; reproductor de disc compacte portàtil

 

 

 

274 comparador, m

 

es comparador

en comparator

 

 

275 component, m

 

es componente

en component

 

 

276 component actiu, m

 

es componente activo

en active component

 

 

277 component capacitiu, m

 

es componente capacitivo

en capacitive component

 

 

278 component d'estat sòlid, m

 

es componente de estado sólido

en solid-state component

 

 

279 component de microones, m

 

es componente de microondas

en microwave component

 

 

280 component de radiofreqüència, m

 

es componente de radiofrecuencia

en radiofrequency component

 

 

281 component discret, m

 

es componente discreto

en discrete component

 

 

282 component electromecànic, m

 

es componente electromecánico

en electromechanical component

 

 

283 component electrònic, m

 

es componente electrónico

en electronic component

 

 

284 component encapsulat, m

 

es componente encapsulado

en encapsulated component

 

 

285 component estàndard, m

 

es componente estándar

en standard component

 

 

286 component inductiu, m

 

es componente inductivo

en inductive component

 

 

287 component optoelectrònic, m

 

es componente optoelectrónico

 

 

288 component passiu, m

 

es componente pasivo

en passive component

 

 

289 compressor, m

 

es compresor

en compressor

 

 

290 comptador, m

 

es contador

en counter

 

 

291 comptador BCD, m

 

es contador BCD

en BCD counter

 

Nota: La sigla prové de l'anglès "binary coded decimal" (decimal codificat en binari).

 

292 comptador binari, m

 

es contador binario

en binary counter

 

 

293 comptador d'anell, m

 

es contador de anillo

en ring counter

 

 

294 comptador d'impulsos, m

 

es contador de impulsos

en pulse counter

 

 

295 comptador decimal, m

 

es contador decimal

en decimal counter

 

 

296 comptador digital, m

 

es contador digital

en digital counter

 

 

297 comptador elèctric, m

 

es contador eléctrico

en electricity meter

 

 

298 comunicació via satèl·lit, f

 

es comunicación vía satélite

en satellite-communication

 

 

299 condensador, m

 

es condensador

en capacitor

 

 

300 condensador antiparàsits, m

 

es condensador antiparásitos

en antiparasitic capacitor

 

 

301 condensador ceràmic, m

 

es condensador cerámico

en ceramic capacitor

 

 

302 condensador ceràmic de disc, m

 

es condensador cerámico de disco

en disc ceramic capacitor

 

 

303 condensador ceràmic de placa, m

 

es condensador cerámico de placa

 

 

304 condensador d'acoblament, m

 

es condensador de acoplamiento

en coupling capacitor

 

 

305 condensador d'aire, m

 

es condensador de aire

en air capacitor

 

 

306 condensador de blocatge, m

 

es condensador de bloqueo; condensador de detención

en blocking capacitor; stopping capacitor

 

 

307 condensador de dielèctric líquid, m

 

es condensador de dieléctrico líquido

en liquid-dielectric capacitor

 

 

308 condensador de dielèctric sòlid, m

 

es condensador de dieléctrico sólido

en solid-dielectric capacitor

 

 

309 condensador de filtratge, m

 

es condensador de filtro

en filter capacitor

 

 

310 condensador de gas, m

 

es condesador de gas

en gas capacitor

 

 

311 condensador de mica, m

 

es condensador de mica

en mica capacitor

 

 

312 condensador de paper, m

 

es condensador de papel

en paper capacitor

 

 

313 condensador de paper metal·litzat, m

 

es condesador de papel metalizado

en metallized-paper capacitor

 

 

314 condensador de pel·lícula, m

sin. compl. condensador de pel·lícula metal·litzada

 

es condensador de película; condensador de película metalizada

en film capacitor; metallic film capacitor

 

 

315 condensador de pel·lícula de plàstic, m

 

es condensador de película de plástico

en plastic film capacitor

 

 

316 condensador de pel·lícula gruixuda, m

 

es condensador de película gruesa

en thick-film capacitor

 

 

317 condensador de pel·lícula metal·litzada, m

veg. condensador de pel·lícula

 

 

 

318 condensador de pel·lícula prima, m

 

es condensador de película delgada

en thin-film capacitor

 

 

319 condensador de policarbonat, m

 

es condensador de policarbonato

en polycarbonate capacitor

 

 

320 condensador de sintonia, m

 

es condensador de sintonía

en tuning capacitor

 

 

321 condensador electrolític, m

 

es condensador electrolítico

en electrolytic capacitor

 

 

322 condensador electrolític d'alumini, m

 

es condensador electrolítico de aluminio

en aluminum-electrolytic capacitor

 

 

323 condensador electrolític de tàntal, m

 

es condensador electrolítico de tantalio; condensador electrolítico de tántalo

en tantalum-electrolytic capacitor

 

 

324 condensador fix, m

 

es condensador fijo

en fixed capacitor

 

 

325 condensador ressonant, m

 

es condensador resonante

en resonant capacitor

 

 

326 condensador tubular, m

 

es condensador tubular

en tubular capacitor

 

 

327 condensador variable, m

 

es condensador variable

en variable capacitor

 

 

328 connector, m

 

es conector

en connector

 

 

329 connector coaxial, m

 

es conector coaxial

en coaxial connector

 

 

330 connector d'entrada i sortida, m

sin. compl. connector E/S

 

es conector E/S; conector entrada-salida

en I/O connector; input/output connector

 

 

331 connector de circuit imprès, m

 

es conector de circuito impreso

en printed circuit connector

 

 

332 connector de fibra òptica, m

 

es conector de fibra óptica

en fiber optic connector

 

 

333 connector de guia d'ones, m

 

es conector de guiaondas

en waveguide connector

 

 

334 connector E/S, m

veg. connector d'entrada i sortida

 

 

 

335 consola, f

 

es consola

en console

 

 

336 contestador automàtic, m

 

es contestador automático

en telephone answering machine

 

 

337 controlador de disc, m

 

es arranque de disco; controlador de disco

en disk controller

 

 

338 convertidor, m

 

es convertidor

en converter

 

 

339 convertidor analògic/digital, m

 

es convertidor analógico-digital

en analog-to-digital converter

 

 

340 convertidor d'imatge, m

 

es convertidor de imagen

en image converter

 

 

341 convertidor d'imatge infraroja, m

 

es convertidor de imagen infrarroja

en infrared image converter

 

 

342 convertidor de corrent continu, m

 

es convertidor de corriente continuo

en direct current converter

 

 

343 convertidor de freqüència, m

 

es convertidor de frecuencia

en frequency converter

 

 

344 convertidor de retorn, m

 

es convertidor flyback

en flyback converter

 

 

345 convertidor digital/analògic, m

 

es convertidor digital-analógico

en digital-to-analog converter

 

 

346 convertidor estàtic, m

 

es convertidor estático

en static converter

 

 

347 coprocessador, m

 

es coprocesador

en coprocessor

 

 

348 correu de veu, m

 

es correo de voz

en voice mail

 

 

349 correu electrònic, m

 

es correo electrónico

en electronic mail

 

 

350 CPU, m

veg. unitat central

 

 

 

351 cristall de filtratge, m

 

es cristal de filtro

en filter crystal

 

 

352 cristall de quars, m

 

es cristal de cuarzo

en quartz crystal

 

 

353 cristall líquid, m

 

es cristal líquido

en liquid crystal

 

 

354 cristall piezoelèctric, m

 

es cristal piezoeléctrico

en piezoelectric crystal

 

 

355 cromatògraf de gasos, m

 

es cromatógrafo de gases

en gas chromatograph

 

 

356 cua, f

 

es cola; lista directa

en pushup list; queue; single-ended list

 

357 datàfon, m

 

es datáfono

en dataphone

 

 

358 decatró, m

 

es decatrón

en dekatron

 

 

359 descodificador, m

 

es descodificador

en decoder

 

 

360 desmodulador, m

 

es demodulador

en demodulator

 

 

361 detector, m

 

es detector

en detector

 

 

362 diac, m

sin. compl. tiristor díode bidireccional

 

es diac; tiristor diodo bidireccional

en bidirectional diode thyristor; diac

 

Nota: La denominació prové de l'anglès diode alternating current (díode de corrent altern).

 

363 dielèctric, m

 

es dieléctrico

en dielectric

 

 

364 digitalitzador, m

 

es digitalizador

en digitizer

 

 

365 dinatró, m

 

es dinatrón

en dynatron

 

 

366 dínode, m

 

es dinodo

en dynode

 

 

367 díode, m

 

es diodo

en diode

 

 

368 díode BARITT, m

 

es diodo BARITT

en BARITT diode

 

Nota: La sigla prové de l'anglès barrier injection and transit time (injecció de barrera i temps de trànsit).

 

369 díode coaxial, m

 

es diodo coaxial

en coaxial diode

 

 

370 díode d'allau, m

veg. díode Zener

 

 

 

371 díode d'efecte de camp, m

sin. compl. díode FET

 

es diodo de efecto de campo; diodo FET

en FET diode; field-effect diode

 

 

372 díode de barrera intrínseca, m

 

es diodo de barrera intrínseca

en intrinsic-barrier diode

 

 

373 díode de barrera superficial, m

 

es diodo de barrera superficial

en surface-barrier diode

 

 

374 díode de blocatge ràpid, m

 

es diodo de bloqueo rápido

en snapp-off diode

 

 

375 díode de capacitat variable, m

sin. compl. varactor; varicap

 

es diodo de capacidad variable; varactor; varicap

en varactor; variable-capacitance diode; varicap

 

 

376 díode de commutació, m

 

es diodo de conmutación

en switching diode

 

 

377 díode de contacte, m

 

es diodo de contacto; diodo de contacto de punta

en point-contact diode

 

 

378 díode de cristall, m

veg. díode semiconductor

 

 

 

379 díode de gas, m

 

es diodo de gas

en gas diode

 

 

380 díode de germani, m

 

es diodo de germanio

en germanium diode

 

 

381 díode de junció, m

 

es diodo de unión

en junction diode

 

 

382 díode de plasma, m

 

es diodo de plasma

en plasma diode

 

 

383 díode de potència, m

 

es diodo de potencia

en power diode

 

 

384 díode de quatre capes, m

sin. compl. díode pnpn

 

es diodo de cuatro capas; diodo PNPN

en four-layer diode; PNPN diode

 

 

385 díode de recuperació ràpida, m

 

es diodo de recuperación rápida

en fast-recovery diode

 

 

386 díode de senyal, m

 

es diodo de señal

en signal diode

 

 

387 díode de silici, m

 

es diodo de silicio

en silicon diode

 

 

388 díode de tensió de referència, m

 

es diodo de tensión de referencia

en voltage reference diode

 

 

389 díode de tres capes, m

 

es diodo de tres capas

en three-layer diode

 

 

390 díode electroluminescent, m

sin. compl. díode emissor de llum; díode LED

sigla LED

 

es díodo electroluminiscente; diodo emisor de luz; diodo LED

en light-emitting diode

 

 

391 díode emissor de llum, m

veg. díode electroluminescent

 

 

 

392 díode emissor de llum infraroja, m

sin. compl. díode IRLED

sigla IRLED

 

es diodo emisor de luz infrarroja; diodo IRLED

en infrared light emitting diode

 

 

393 díode Esaki, m

veg. díode túnel

 

 

 

394 díode FET, m

veg. díode d'efecte de camp

 

 

 

395 díode fotoconductor, m

veg. fotodíode

 

 

 

396 díode Gunn, m

 

es diodo Gunn

en Gunn diode

 

 

397 díode IMPATT, m

 

es diodo IMPATT

en IMPATT diode

 

Nota: La sigla prové de l'anglès impact avalanche transit time (temps de transmissió de l'impacte d'allau).

 

398 díode interruptor, m

 

es diodo interruptor

en switching diode

 

 

399 díode invers, m

 

es diodo inverso

en backward diode

 

 

400 díode IRLED, m

veg. díode emissor de llum infraroja

 

 

 

401 díode làser, m

 

es diodo láser

en laser diode

 

 

402 díode LED, m

veg. díode electroluminescent

 

 

 

403 díode mesa, m

 

es diodo mesa

en mesa diode

 

 

404 díode mesclador, m

 

es diodo mezclador

en mixer diode

 

 

405 díode multiplicador de freqüència, m

 

es diodo multiplicador de frecuencia

en frequency-multiplication diode

 

 

406 díode pin, m

 

es diodo PIN

en PIN diode

 

Nota: La sigla prové de l'anglès positive-intrinsic-negative (positiu intrínsec negatiu).

 

407 díode planar, m

 

es diodo planar

en planar diode

 

 

408 díode pn, m

 

es diodo PN

en PN diode

 

Nota: La sigla prové de l'anglès positive-negative (positiu negatiu).

 

409 díode pnpn, m

veg. díode de quatre capes

 

 

Nota: La sigla prové de l'anglès positive-negative-positive-negative (positiu negatiu positiu negatiu).

 

410 díode ràpid, m

 

es diodo rápido

en fast diode

 

 

411 díode rectificador, m

 

es diodo rectificador

en rectifier diode

 

 

412 díode regulador de tensió, m

 

es diodo regulador de tensión

en voltage regulator diode

 

 

413 díode Schottky, m

 

es diodo Schottky

en Schottky diode

 

 

414 díode SCLC, m

 

es diodo SCLC

en SCLC diode

 

Nota: La sigla prové de l'anglès space charge limited current (corrent limitat per la càrrega espacial).

 

415 díode semiconductor, m

sin. compl. díode de cristall

 

es diodo de cristal; diodo semiconductor

en crystal diode; semiconductor diode

 

 

416 díode Shockley, m

 

es diodo Shockley

en Shockley diode

 

 

417 díode supressor, m

 

es diodo supresor

en supressor diode

 

 

418 díode TRAPATT, m

 

es diodo TRAPATT

en TRAPATT diode

 

Nota: La sigla prové de l'anglès trapped plasma avalanche triggered time (allau activada per temps per la trampa de plasma).

 

419 díode tríode, m

 

es diodo triodo

en diode-triode

 

 

420 díode túnel, m

sin. compl. díode Esaki

 

es diodo Esaki; diodo túnel

en Esaki diode; tunnel diode

 

 

421 díode unitúnel, m

 

es diodo unitúnel

en unitunnel diode

 

 

422 díode Zener, m

sin. compl. díode d'allau

 

es diodo de avalancha; diodo Zener

en avalanche diode; Zener diode

 

 

423 dipol, m

sin. antena dipol

 

 

 

424 disc CD-ROM, m

sin. disc òptic compacte

 

es disco CD-ROM; disco óptico compacto

en CD-ROM disk

 

 

425 disc compacte, m

 

es disco compacto

en compact audio disc; compact disc

 

 

426 disc dur, m

 

es disco duro; disco fijo

en fixed disk; hard disk

 

Nota: Les formes disc fix i disc rígid, que es documenten paral·lelament en les altres llengües, no es consideren adequades, ja que actualment aquest tipus de disc es pot extreure de l'ordinador i no és necessàriament rígid.

 

427 disc òptic compacte, m

sin. disc CD-ROM

 

 

 

428 disc pack, m

veg. pila de discos

 

 

 

429 discriminador, m

 

es discriminador

en discriminator

 

 

430 dispositiu acoblat per càrrega, m

sigla CCD

 

es dispositivo de carga acoplada

en charge-coupled device

 

 

431 dispositiu d'efecte Hall, m

 

es dispositivo de efecto Hall

en Hall effect device

 

 

432 dispositiu de control, m

 

es controlador de entrada/salida

en input/output controller

 

 

433 dispositiu de cristall líquid, m

sigla LCD

 

es dispositivo de cristal líquido

en liquid crystal device

 

 

434 dispositiu de muntatge superficial, m

sigla SMD

 

es dispositivo de montaje superficial

en surface mounted device

 

 

435 dispositiu electrònic, m

 

es dispositivo electrónico

en electron device

 

 

436 dispositiu semiconductor, m

 

es dispositivo semiconductor

en semiconductor device

 

 

437 disquet, m

 

es disquete

en diskette; floppy disk

 

 

438 disquetera, f

veg. unitat de disquets

 

 

 

439 dissector d'imatge, m

 

es disector de imagen

en image dissector

 

 

440 divisor de freqüència, m

 

es divisor de frecuencia

en frequency divider

 

 

441 divisor de potència, m

 

es divisor de potencia

en power divider

 

 

442 divisor de tensió, m

 

es divisor de tensión

en voltage divider

 

 

443 doblador de tensió, m

sin. duplicador de tensió

 

es doblador de tensión

en voltage doubler

 

 

444 donador, m

 

es donador; impureza donadora

en donor; donor impurity

 

 

445 dosímetre, m

 

es dosímetro

en dosimeter

 

 

446 drenador, m

 

es drenador

en drain

 

 

447 duplicador de tensió, m

sin. doblador de tensió

 

 

448 EAROM, f

veg. memòria EAROM

 

es EAROM

en EAROM

 

Nota: La sigla prové de l'anglès electrically alterable read only memory (memòria només de lectura modificable elèctricament).

 

449 EEPROM, f

veg. memòria EEPROM

 

es EEPROM

en EEPROM

 

Nota: La sigla prové de l'anglès electrically erasable programmable read only memory (memòria només de lectura programable elèctricament).

 

450 electret, m

 

es electreto

en electret

 

 

451 elèctrode, m

 

es electrodo

en electrode

 

 

452 electrodomèstic, m

 

es electrodoméstico

en appliance

 

 

453 electroimant, m

 

es electroimán

en electromagnet

 

 

454 electròlisi, f

 

es electrolisis

en electrolysis

 

 

455 electròlit, m

 

es electrólito

en electrolyte

 

 

456 electromedicina, f

 

es electromedicina

en electromedicine

 

 

457 electrònic -a, adj

 

es electrónico

en electronic

 

 

458 electrònica,

 

es electrónica

en electronics

 

 

459 electrònica d'automoció, f

 

es electrónica de automoción

 

 

460 electrònica de consum, f

 

es electrónica de consumo

 

 

461 electrònica de defensa, f

 

es electrónica de defensa

 

 

462 electrònica de potència, f

 

es electrónica de potencia

en power electronics

 

 

463 electrònica industrial, f

 

es electrónica industrial

 

 

464 electrònica professional, f

 

es electrónica profesional

en professional electronics

 

 

465 emissor, m

 

es emisor

en emitter

 

 

466 emissora de televisió, f

 

es emisora de televisión

en television broadcasting station

 

 

467 encaminador, m

 

es direccionador; encaminador; router

en router

 

 

468 enginyeria de sistemes, f

 

es ingeniería de sistemas

en system engineering

 

 

469 enllaç herzià, m

 

es enlace hertziano

 

 

470 EPROM, f

veg. memòria EPROM

 

es EPROM

en EPROM

 

Nota: La sigla prové de l'anglès erasable programmable read only memory (memòria només de lectura programable).

 

471 equalitzador, m

 

es ecualizador

en equalizer

 

 

472 equalitzador gràfic, m

 

es ecualizador gráfico

en graphic equalizer

 

 

473 equip d'alta fidelitat, m

sin. cadena d'alta fidelitat

 

 

 

474 equip de raigs X, m

 

es equipo de rayos X

en X-ray equipment

 

 

475 equip de recepció, m

 

es equipo de recepción

en receiving equipment

 

 

476 equip electrònic, m

 

es equipo electrónico

en electronic equipment

 

 

477 equip emissor, m

 

es equipo emisor

 

 

478 equip perifèric, m

 

es equipo periférico

en peripheral equipment

 

 

479 escànner, m

 

es escáner; explorador

en scanner

 

 

480 estabilitzador, m

 

es estabilizador de tensión

en stabilivolt

 

 

481 estació de treball, f

 

es estación de trabajo

en workstation

 

 

482 estereofònic -a, adj

 

es estereofónico

en stereophonic

 

 

483 estimulador, m

 

es estimulador

en stimulator

 

 

484 euroconnector, m

 

es euroconector

 

 

485 expansor, m

 

es expansor

en expander

 

486 fasitró, m

 

es fasitrón

en phasitron

 

 

487 fax, m

sin. telefax

sin. compl. telecòpia

 

es fax; telecopia; telefax

en fax; telefax

 

Nota: Aquest terme fa referència al procediment de transmissió i reproducció sobre paper de documents mitjançant el telèfon. El terme telecopiatge, més genèric, designa el procés d'enviar documents a distància.

 

488 fax, m

sin. compl. telecòpia

 

es fax; telecopia; telefax

en fax; fax copy

 

Nota: Aquest terme fa referència al document transmès i reproduït mitjançant el procediment de fax. La forma fax prové de la reducció del terme facsímil.

 

489 fax, m

sin. compl. telecopiador

 

es fax; telecopiador

en fax; fax machine

 

Nota: Aquest terme fa referència a l'aparell que s'utilitza per a enviar un fax. La forma verbal que correspon al terme fax és enviar un fax.

 

490 FET, m

veg. transistor d'efecte de camp

 

es FET

en FET

 

 

491 fibra òptica, f

 

es fibra óptica

en optical fiber

 

 

492 fibra òptica activa, f

 

es fibra óptica activa

en active optical fiber

 

 

493 fibra òptica anisòtropa, f

 

es fibra óptica anisótropa

en anisotropic optical fiber

 

 

494 fibra òptica cònica, f

 

es fibra óptica cónica

 

 

495 fibra òptica monomode, f

 

es fibra óptica monomodo

en monomode optical fiber

 

 

496 fibra òptica multimode, f

 

es fibra óptica multimodo

en multimode optical fiber

 

 

497 fibra PCS, f

 

es fibra PCS

en PCS fiber

 

Nota: La sigla prové de l'anglès plastic cladded silica.

 

498 filtre, m

 

es filtro

en filter

 

 

499 filtre actiu, m

 

es filtro activo

en active filter

 

 

500 filtre allisador, m

 

es filtro de alisamiento; filtro de aplanamiento; filtro de ondulación; filtro de rizado

en ripple filter; smoothing filter

 

 

501 filtre antiparàsits, m

 

es filtro antiparásitos

en anticlutter

 

 

502 filtre birefringent, m

 

es filtro birrefringente

en birefringent filter

 

 

503 filtre capacitiu, m

 

es filtro capacitivo

en capacitive filter

 

 

504 filtre ceràmic, m

 

es filtro cerámico

en ceramic filter

 

 

505 filtre d'eliminació de banda, m

 

es filtro eliminador de banda; filtro supresor de banda

en band-elimination filter

 

 

506 filtre d'entrada per condensador, m

 

es filtro de entrada por condensador

en capacitor-input filter

 

 

507 filtre d'entrada per inductància, m

 

es filtro de entrada por inductancia

en choke-input filter

 

 

508 filtre d'ones, m

 

es filtro de ondas

en wave filter

 

 

509 filtre de cristall, m

 

es filtro de cristal

en crystal filter

 

 

510 filtre de cristall de quars, m

 

es filtro de cristal de quarzo

en quartz-crystal filter

 

 

511 filtre de guia d'ones, m

 

es filtro de guiaondas

en waveguide filter

 

 

512 filtre de microones, m

 

es filtro de microondas

en microwave filter

 

 

513 filtre de pas alt, m

 

es filtro de paso alto; filtro de paso de alta frecuencia; filtro de paso-alta

en high-pass filter

 

 

514 filtre de pas baix, m

 

es filtro de paso bajo; filtro de paso de baja frecuencia; filtro de paso-baja

en low-pass filter

 

 

515 filtre de pas de banda, m

 

es filtro de paso de banda; filtro de paso-banda

en bandpass filter

 

 

516 filtre de xarxa, m

 

es filtro de red

en network filter

 

 

517 filtre digital, m

 

es filtro digital

en digital filter

 

 

518 filtre digital no recursiu, m

 

es filtro digital no recursivo

en nonrecursive filter

 

 

519 filtre digital recursiu, m

 

es filtro digital recursivo

en recursive filter

 

 

520 filtre direccional, m

 

es filtro direccional

en directional filter

 

 

521 filtre ideal, m

 

es filtro ideal

en ideal filter

 

 

522 filtre inductiu, m

 

es filtro inductivo

en inductive filter

 

 

523 filtre LC, m

 

es filtro LC

en LC filter

 

Nota: La sigla prové dels símbols L, inductància, i C, capacitat.

 

524 filtre passiu, m

 

es filtro pasivo

en passive filter

 

 

525 filtre RC, m

 

es filtro RC

en RC filter

 

Nota: La sigla prové dels símbols R, resistència, i C, capacitat.

 

526 filtre rectificador, m

 

es filtro rectificador

en rectifier filter

 

 

527 filtre SAW, m

 

es filtro SAW

en SAW filter

 

Nota: La sigla prové de l'anglès surface acoustic waves (ona acústica de superfície).

 

528 filtre SC, m

 

es filtro SC

en SC filter

 

Nota: La sigla prové de l'anglès switched-capacitor (condensador commutat).

 

529 flaix electrònic, m

 

es flash electrónico

en electronic flash

 

 

530 fonocaptor, m

veg. càpsula fonocaptora

 

 

 

531 font d'alimentació, f

veg. alimentador

 

 

 

532 fotoacoblador, m

sin. compl. optoacoblador

 

es fotoacoplador; optoacoplador

en optocoupler; photocoupler

 

 

533 fotocèl·lula, f

veg. cèl·lula fotoelèctrica

 

 

 

534 fotodetector, m

 

es fotodetector

en photodetector

 

 

535 fotodetector d'allau, m

 

es detector de avalancha

en avalanche detector

 

 

536 fotodetector d'ones estacionàries, m

 

es detector de ondas estacionarias

en standing-wave detector

 

 

537 fotodetector de cristall, m

 

es detector de cristal

en crystal detector

 

 

538 fotodetector de microones, m

 

es detector de microondas

en microwave detector

 

 

539 fotodíode, m

sin. compl. díode fotoconductor

 

es diodo fotoconductor; fotodiodo

en photoconductor diode; photodiode

 

 

540 fotodíode d'allau, m

sigla APD

 

es fotodiodo de avalancha

en avalanche photodiode

 

 

541 fotodíode d'emissió distribuïda, m

 

es fotodiodo de emisión distribuida

en distributed-emission photodiode

 

 

542 fotodíode de junció, m

 

es fotodiodo de unión

en junction photodiode

 

 

543 fotodíode multiplicador d'ona progressiva, m

 

es fotodiodo multiplicador de onda progresiva

en multiplier traveling-wave photodiode

 

 

544 fotodíode pin, m

 

es fotodiodo PIN

en PIN photodiode

 

 

545 fotodíode pin d'allau, m

 

es fotodiodo PIN de avalancha

en avalanche PIN photodiode

 

 

546 fotodíode planar, m

 

es fotodiodo planar

en planar photodiode

 

 

547 fotomultiplicador, m

sin. compl. fototub multiplicador

 

es fotomultiplicador; fototubo multiplicador

en multiplier phototube; photomultiplier

 

 

548 fotònica, f

 

es fotónica

en photonics

 

 

549 fotopila, f

veg. cèl·lula fotovoltaica

 

 

 

550 fotoreceptor, m

 

es fotorreceptor

en photoreceiver

 

 

551 fotoresistència, f

veg. cèl·lula fotoconductora

 

 

 

552 fototiristor, m

sigla LASCR

 

es fototiristor

en photothyristor

 

 

553 fototransistor, m

 

es fototransistor

en phototransistor

 

 

554 fototriac, m

 

es fototriac

en phototriac

 

 

555 fototub, m

veg. cèl·lula fotoemissiva

 

 

 

556 fototub multiplicador, m

veg. fotomultiplicador

 

 

 

557 fotovaristor, m

 

es fotovaristor

en photovaristor

 

 

558 fusible, m

 

es fusible

en fuse

 

559 GCS, m

veg. tiristor blocable

 

es GCS

en GCS

 

Nota: La sigla prové de l'anglès gate controlled switch (interruptor controlat per porta).

 

560 giradiscos, m

sin. tocadiscos

 

es giradiscos; tocadiscos

en turntable

 

 

561 giradiscos, m

 

es controlador de discos

en disk drive

 

 

562 GTO, m

veg. tiristor blocable

 

es GTO

en GTO

 

Nota: La sigla prové de l'anglès gate turn-off switch (interruptor de desactivació per porta).

 

563 guerra electrònica, f

 

es guerra electrónica

en electronic warfare

 

 

564 guia d'ones, f

 

es guiaondas

en waveguide

 

565 HEMT, m

veg. transistor HEMT

 

es HEMT

en HEMT

 

 

566 hèxode, m

 

es héxodo

en hexode

 

 

567 hi-fi, f

veg. alta fidelitat

 

es hi-fi

en hi-fi

 

568 iconoscopi, m

 

es iconoscopio

en iconoscope

 

 

569 iconoscopi d'imatge, m

 

es iconoscopio de imagen

en image iconoscope

 

 

570 IFT, m

veg. transformador de freqüència intermèdia

 

es IFT

en IFT

 

 

571 IGFET, m

veg. transistor IGFET

 

es IGFET

en IGFET

 

 

572 ignitró, m

 

es ignitrón

en ignitron

 

 

573 impressora, f

 

es impresora

en printer

 

 

574 impressora d'injecció, f

sin. impressora de raig de tinta

 

es impresora de chorro de tinta; impresora de inyección

en ink jet printer

 

 

575 impressora de raig de tinta, f

sin. impressora d'injecció

 

 

 

576 impressora làser, f

 

es impresora láser

en laser printer

 

 

577 impressora matricial, f

 

es impresora matricial

en dot matrix printer

 

 

578 impressora tèrmica, f

 

es impresora térmica

en thermal printer

 

 

579 indicador, m

 

es indicador

en indicator

 

 

580 indicador de sintonia, m

 

es indicador de sintonía

en tuning indicator

 

 

581 indicador digital, m

 

es indicador digital

en digital indicator

 

 

582 inductància, f

 

es inductancia

en inductance

 

 

583 indústria electrònica, f

 

es industria electrónica

en electronic industry

 

 

584 informàtica, f

 

es informática

en computer science; computing; data processing

 

 

585 integrador, m

 

es integrador

en integrator

 

 

586 intel·ligència artificial, f

 

es inteligencia artificial

en artificial intelligence

 

 

587 intensificador d'imatge, m

veg. amplificador de llum

 

 

 

588 interfície, f

 

es interfaz

en interface

 

 

589 interruptor, m

 

es interruptor

en power switch; switch

 

 

590 IRLED, m

veg. díode emissor de llum infraroja

 

es IRLED

en IRLED

 

591 JFET, m

veg. transistor JFET

 

es JFET

en JFET

 

592 klistró, m

veg. clistró

 

 

593 LASCR, m

veg. fototiristor

 

es LASCR

en LASCR

 

Nota: La sigla prové de l'anglès light activated silicon controlled rectifier (rectificador controlat de silici activat per llum).

 

594 làser, m

 

es láser

en laser

 

Nota: De l'anglès light amplification by stimulated emission of radiations.

 

595 LCD, m

veg. dispositiu de cristall líquid

 

es LCD

en LCD

 

 

596 LDR, f

veg. cèl·lula fotoconductora

 

es LDR

en LDR

 

Nota: La sigla prové de l'anglès light depending resistor (resistència dependent de la llum).

 

597 LED, m

veg. díode electroluminescent

 

es LED

en LED

 

 

598 limitador, m

 

es limitador

en limiter

 

 

599 línia de retard, m

 

es línea de retardo

en delay line

 

 

600 llapis òptic, m

 

es lápiz óptico

en light pen

 

 

601 LVDT, m

veg. transformador diferencial

 

es LVDT

en LVDT

 

602 magnetòfon, m

 

es magnetófono

en magnetophone

 

 

603 magnetòfon de casset, m

sin. casset; platina

 

 

 

604 magnetòfon portàtil, m

 

es magnetófono portátil

en portable tape recorder

 

 

605 magnetoresistència, f

 

es magnetorresistencia

en magnetoresistor

 

 

606 magnetoscopi, m

sin. aparell de vídeo; vídeo; videocasset

 

 

 

607 magnetró, m

 

es magnetrón

en magnetron

 

 

608 manipulador, m

 

es manipulador

en keyer

 

 

609 marcador electrònic, m

 

es marcador electrónico

 

 

610 matriu de portes, f

 

es matriz de puertas

en gate array

 

 

611 MBM, f

veg. memòria MBM

 

es MBM

en MBM

 

Nota: La sigla prové de l'anglès magnetic bubble memory (memòria de bombolles magnètiques).

 

612 megafonia, f

 

es megafonía; sonorización

en megaphony; public address

 

 

613 memòria, f

 

es memoria

en memory

 

 

614 memòria cache, f

veg. memòria cau

 

 

Nota: La forma cache es pronuncia com a monosíl·lab acabat en consonant fricativa palatal.

 

615 memòria CAM, f

sigla CAM

 

es memoria CAM

en CAM memory

 

 

616 memòria cau, f

sin. compl. memòria cache

 

es antememoria; memoria caché

en cache; cache memory

 

 

617 memòria d'accés aleatori, f

sin. compl. memòria viva

sigla RAM

 

es memoria de acceso aleatorio; memoria viva

en random access memory

 

 

618 memòria de semiconductors, f

 

es memoria de semiconductores

en semiconductors memory

 

 

619 memòria EAROM, f

sigla EAROM

 

es memoria EAROM

en EAROM memory

 

 

620 memòria EEPROM, f

sigla EEPROM

 

es memoria EEPROM

en EEPROM memory

 

 

621 memòria EPROM, f

sigla EPROM

 

es memoria EPROM

en EPROM memory

 

 

622 memòria intermèdia, f

 

es buffer; memoria intermedia

en buffer; buffer storage

 

 

623 memòria MBM, f

sigla MBM

 

es memoria MBM

en MBM memory

 

 

624 memòria morta, f

veg. memòria només de lectura

 

 

 

625 memòria només de lectura, f

sin. compl. memòria morta

sigla ROM

 

es memoria de sólo lectura; memoria muerta

en read only memory

 

 

626 memòria PROM, f

sigla PROM

 

es memoria PROM

en PROM memory

 

 

627 memòria REPROM, f

sigla REPROM

 

es memoria REPROM

en REPROM memory

 

 

628 memòria viva, f

veg. memòria d'accés aleatori

 

 

 

629 mesclador, m

 

es mezclador

en mixer

 

 

630 mesclador d'àudio, m

veg. mesclador de so

 

 

 

631 mesclador de so, m

sin. compl. mesclador d'àudio

 

es mezclador de audio; mezclador de sonido

en audio mixer

 

 

632 MESFET, m

veg. transistor MESFET

 

es MESFET

en MESFET

 

 

633 microcircuit, m

 

es microcircuito

en microcircuit

 

 

634 microcircuit híbrid, m

 

es microcircuito híbrido

en hybrid microcircuit

 

 

635 microcircuit integrat, m

 

es microcircuito integrado

en integrated microcircuit

 

 

636 microcontrolador, m

 

es microcontrolador

en microcontroller

 

 

637 microelectrònica, f

 

es microelectrónica

en microelectronics

 

 

638 micròfon, m

 

es micrófono

en microphone

 

 

639 micròfon bidireccional, m

 

es micrófono bidireccional

en bidirectional microphone

 

 

640 micròfon ceràmic, m

 

es micrófono cerámico

en ceramic microphone

 

 

641 micròfon d'ona, m

 

es micrófono de onda

en wave microphone

 

 

642 micròfon de bobina mòbil, m

 

es micrófono de bobina móvil

en moving-coil microphone

 

 

643 micròfon de carbó, m

 

es micrófono de carbón

en carbon microphone

 

 

644 micròfon de cinta, m

 

es micrófono de cinta

en ribbon microphone

 

 

645 micròfon de condensador, m

veg. micròfon electrostàtic

 

 

 

646 micròfon de cristall, m

veg. micròfon piezoelèctric

 

 

 

647 micròfon de magnetostricció, m

 

es micrófono de magnetostricción

en magnetostriction microphone

 

 

648 micròfon de pressió, m

 

es micrófono de presión

en pressure microphone

 

 

649 micròfon direccional, m

 

es micrófono direccional

en directional microphone

 

 

650 micròfon electrodinàmic, m

 

es micrófono electrodinámico

en electrodynamic microphone

 

 

651 micròfon electromagnètic, m

 

es micrófono electromagnético

en electromagnetic microphone

 

 

652 micròfon electrònic, m

 

es micrófono electrónico

en electronic microphone

 

 

653 micròfon electrostàtic, m

sin. compl. micròfon de condensador

 

es micrófono capacitivo; micrófono de condensador; micrófono electrostático

en capacitor microphone; condenser microphone; electrostatic microphone

 

 

654 micròfon magnètic, m

 

es micrófono de reluctancia; micrófono magnético

en magnetic microphone; reluctance microphone

 

 

655 micròfon omnidireccional, m

 

es micrófono no direccional; micrófono no directivo; micrófono omnidireccional

en nondirectional microphone; omnidirectional microphone

 

 

656 micròfon piezoelèctric, m

sin. compl. micròfon de cristall

 

es micrófono de cristal; micrófono piezoeléctrico

en crystal microphone; piezoelectric microphone

 

 

657 micròfon unidireccional, m

 

es micrófono unidireccional

en unidirectional microphone

 

 

658 microminiaturització, f

 

es microminiaturización

en microminiaturization

 

 

659 microordinador, m

 

es microordenador

en microcomputer

 

 

660 microprocessador, m

 

es microprocesador

en microprocessor

 

 

661 midicadena, f

 

es midicadena

en midi system

 

 

662 miniaturització, f

 

es miniaturización

en miniaturization

 

 

663 minicadena, f

 

es minicadena

en mini system

 

 

664 minicasset portàtil, m

sin. walkman

 

es minicasete portátil; walkman

en small portable cassette player; Walkman

 

 

665 minicasset portàtil amb ràdio, m

sin. walkman amb ràdio

 

es minicasete portátil con radio; walkman con radio

en small portable cassette player with radio; Walkman with radio

 

 

666 mòdem, m

 

es módem

en modem

 

Nota: De l'anglès modulator-demodulator.

 

667 mòdul, m

 

es módulo

en module

 

 

668 mòdul lògic, m

 

es módulo lógico

en logic module

 

 

669 modulador, m

 

es modulador

en modulator

 

 

670 modulador de llum, m

 

es modulador de luz

en light modulator

 

 

671 modulador en anell, m

 

es modulador circular; modulador en anillo

en ring modulator

 

 

672 modulador equilibrat, m

 

es modulador equilibrado

en balanced modulator

 

 

673 modulador lineal, m

 

es modulador lineal

en linear modulator

 

 

674 monitor, m

 

es monitor

en monitor

 

 

675 monitor de vídeo, m

 

es monitor de vídeo

en video monitor

 

 

676 MOS, m

 

es MOS

en MOS

 

Nota: La sigla prové de l'anglès metal-oxide-semiconductor (metall, òxid i semiconductor).

 

677 MOS complementari, m

sigla CMOS

 

es MOS complementari

en complementary MOS

 

 

678 MOSFET, m

veg. transistor MOSFET

 

es MOSFET

en MOSFET

 

 

679 multímetre, m

 

es multímetro

en multimeter

 

 

680 multímetre digital, m

 

es multímetro digital

en digital multimeter

 

 

681 multiplexor, m

 

es multiplexor

en multiplexer

 

 

682 multiplicador d'electrons, m

 

es multiplicador de electrones

en electron multiplier

 

 

683 multiplicador de freqüència, m

 

es multiplicador de frecuencia

en frequency multiplier

 

 

684 multiplicador de tensió, m

 

es multiplicador de tensión

en voltage multiplier

 

 

685 multiplicador dinamomètric, m

 

es multiplicador dinamométrico

en dynamometer multiplier

 

 

686 multiprocessador, m

 

es multiprocesador

en multiprocessor

 

 

687 multivibrador, m

 

es multivibrador

en multivibrator

 

 

688 multivibrador astable, m

 

es multivibrador astable; multivibrador de funcionamiento libre

en astable multivibrator; free-running multivibrator

 

 

689 multivibrador biestable, m

 

es multivibrador biestable

en bistable multivibrator

 

 

690 multivibrador monoestable, m

sin. bàscula monoestable

 

 

691 n-FET, m

veg. transistor d'efecte de camp de canal n

 

es N-FET

en N-FET

 

692 ofimàtica, f

 

es ofimática

en office automation

 

 

693 optoacoblador, m

veg. fotoacoblador

 

 

 

694 optoelectrònica, f

 

es optoelectrónica

en optoelectronics

 

 

695 ordinador, m

 

es ordenador

en computer

 

 

696 ordinador central, m

 

es ordenador principal

en host; host computer; main computer

 

 

697 ordinador de sobretaula, m

 

es ordenador de mesa; ordenador de sobremesa

en desk computer; desktop computer

 

 

698 ordinador personal, m

 

es ordenador personal

en personal computer

 

 

699 ordinador portàtil, m

 

es ordenador portátil

en laptop computer; portable computer; transportable computer

 

 

700 orticó, m

sin. compl. orticonoscopi

 

es orticón

en orthicon

 

 

701 orticó d'imatge, m

sin. compl. superorticó

 

es orticón de imagen

en image orthicon

 

 

702 orticó intensificador d'imatge, m

 

es orticón intensificador de imagen

en intensifier image orthicon

 

 

703 orticonoscopi, m

veg. orticó

 

 

 

704 oscil·lador, m

 

es oscilador

en oscillator

 

 

705 oscil·lador autoexcitat, m

 

es oscilador autoexcitado

en self-excited oscilator

 

 

706 oscil·lador d'acoblament electrònic, m

 

es oscilador de acoplamiento electrónico

en electron-coupled oscillator

 

 

707 oscil·lador d'àudio, m

veg. oscil·lador d'audiofreqüència

 

 

 

708 oscil·lador d'audiofreqüència, m

sin. compl. oscil·lador d'àudio

 

es oscilador de audio; oscilador de audiofrecuencia

en audio oscillator; audio-frequency oscillator

 

 

709 oscil·lador d'autoblocatge, m

veg. oscil·lador de blocatge

 

 

 

710 oscil·lador d'impulsos, m

 

es oscilador de impulsos

en pulse oscillator

 

 

711 oscil·lador de base sintonitzada, m

 

es oscilador de base sintonizada

en tuned-base oscillator

 

 

712 oscil·lador de batement, m

 

es oscilador de batido

en beating oscillator

 

 

713 oscil·lador de blocatge, m

sin. compl. oscil·lador d'autoblocatge

 

es oscilador de autobloqueo; oscilador de bloqueo

en blocking oscillation; squegger; squegging oscillator

 

 

714 oscil·lador de col·lector sintonitzat, m

 

es oscilador de colector sintonizado

en tuned-collector oscillator

 

 

715 oscil·lador de contrafase, m

 

es oscilador en contrafase

en push-pull oscillator

 

 

716 oscil·lador de cristall, m

 

es oscilador de cristal

en crystal oscillator

 

 

717 oscil·lador de desplaçament de fase, m

 

es oscilador de desfase

en phase-shift oscillator

 

 

718 oscil·lador de microones, m

 

es oscilador de microondas

en microwave oscillator

 

 

719 oscil·lador de relaxació, m

 

es oscilador de relajación

en relaxation oscillator

 

 

720 oscil·lador local, m

 

es oscilador local

en local oscilator

 

 

721 oscil·lador principal, m

 

es oscilador maestro; oscilador principal

en master oscillator

 

 

722 oscil·loscopi, m

 

es osciloscopio

en oscilloscoppe

 

723 p-FET, m

veg. transistor d'efecte de camp de canal p

 

es P-FET

en P-FET

 

 

724 pantalla, f

 

es pantalla

en display; screen

 

 

725 pantalla acústica, f

 

es pantalla acústica

en baffle

 

 

726 pantalla de cristall líquid, f

 

es pantalla de cristal líquido

en liquid cristall display

 

 

727 pantalla electroluminescent, f

 

es pantalla electroluminiscente

en electroluminiscent display

 

 

728 pantalla tàctil, f

 

es pantalla táctil

en touch sensitive display

 

 

729 passarel·la, f

 

es pasarela

en gateway

 

 

730 PCB, f

veg. placa de circuit imprès

 

es PCB

en PCB

 

 

731 pèntode, m

 

es pentodo

en pentode

 

 

732 perifèric, m

 

es periférico

en peripheral device

 

 

733 pila, f

 

es pila

en cell

 

 

734 pila, f

 

es pila

en pushdown list; pushdown stack; stack

 

 

735 pila alcalina, f

 

es pila alcalina

en alkaline cell

 

 

736 pila de discos, f

sin. compl. disc pack

 

es cargador de discos; pila de discos

en disk pack

 

 

737 pila de mercuri, f

 

es pila de mercurio

en mercury cell

 

 

738 pila recarregable, f

 

es pila recargable

en rechargeable cell; storage cell

 

 

739 pila solar, f

veg. cèl·lula solar

 

 

 

740 píxel, m

 

es pixel

en pel; pixel

 

 

741 placa de circuit imprès, f

sigla PCB

 

es placa de circuito impreso

en printed circuit board

 

 

742 platina, f

sin. casset; magnetòfon de casset

 

 

 

743 plòter, m

veg. traçador

 

es trazador; trazador de curva

en plotter; tracer

 

 

744 polsador, m

 

es pulsador

en push-buttom

 

 

745 pont, m

 

es puente

en jumper

 

 

746 port, m

 

es puerto

en port

 

 

747 porta, f

 

es puerta

en gate

 

 

748 porta I, f

 

es puerta Y

en AND gate

 

 

749 porta NO, f

 

es puerta NO

en NOT gate

 

 

750 porta NO-I, f

 

es puerta NO-Y

en NAND gate

 

 

751 porta NO-O, f

 

es puerta NO-O

en NOR gate

 

 

752 porta O, f

 

es puerta O

en OR gate

 

 

753 porta O exclusiva, f

 

es puerta O exclusiva

en exclusive OR gate

 

 

754 portador majoritari, m

 

es portador mayoritario

en majority carrier

 

 

755 portador minoritari, m

 

es portador minoritario

en minority carrier

 

 

756 potenciòmetre, m

 

es potenciómetro

en potentiometer

 

 

757 potenciòmetre bobinat, m

 

es potenciómetro bobinado; potenciómetro de hilo bobinado; potenciómetro devanado

en wire-wound potentiometer

 

 

758 potenciòmetre d'espires, m

 

es potenciómetro de espiras

en multiturn potentiometer

 

 

759 preamplificador, m

 

es preamplificador

en preamplifier

 

 

760 processador, m

 

es procesador

en processor

 

 

761 processador en llesques de bits, m

 

es procesador bit-slice

en bit-slice processor

 

 

762 processador principal, m

 

es procesador principal

en host processor

 

 

763 projector de diapositives, m

 

es proyector de diapositivas

en slide projector

 

 

764 PROM, f

veg. memòria PROM

 

es PROM

en PROM

 

Nota: La sigla prové de l'anglès programmable read only memory (memòria programable només de lectura).

 

765 PUT, m

veg. transistor programable

 

es PUT

en PUT

 

766 quadre de control, m

 

es panel de control

en control panel

 

767 R+D, f

veg. recerca i desenvolupament

 

es I+D

en R&D

 

 

768 radar, m

 

es radar

en radar

 

 

769 ràdio, f

 

es radio

en radio

 

 

770 ràdio portàtil, f

 

es radio portátil

en portable radio

 

 

771 radiocasset, m

 

es radiocasete

en portable AM-FM cassette recorder

 

 

772 radiocomunicació, f

 

es radiocomunicación

en radio-communication

 

 

773 radioconferència, f

 

es radioconferencia

en radioconference

 

 

774 radiodifusió, f

 

es radiodifusión

en broadcast; radio broadcasting

 

 

775 radioenllaç, m

 

es radioenlace

en radio link; radio relay

 

 

776 radiolocalització, f

 

es radiobúsqueda

 

 

777 radioreceptor, m

sin. receptor de ràdio

 

es radiorreceptor; receptor de radio

en radio receiver

 

 

778 radiorellotge, m

 

es radiorreloj

 

 

779 RAM, f

veg. memòria d'accés aleatori

 

es RAM

en RAM

 

 

780 ratolí, m

 

es ratón

en mouse

 

 

781 receptor, m

 

es receptor

en receiver

 

 

782 receptor de ràdio, m

sin. radioreceptor

 

 

 

783 receptor de sobretaula, m

 

es receptor de mesa; receptor de sobremesa

 

 

784 receptor de televisió, m

 

es receptor de televisión; receptor de TV

en television receiver

 

 

785 receptor portàtil, m

 

es receptor portátil

en mobile receiver

 

 

786 receptor superheterodí, m

 

es receptor superheterodino

en superheterodyne receiver

 

 

787 receptor-transmissor asíncron universal, m

sigla RTAU

 

es receptor-transmisor asincrónico universal

en universal asynchronous receiver-transmitter

 

 

788 receptor-transmissor síncron i asíncron universal, m

sigla RTSAU

 

es emisor-receptor sincrónico y asincrónico universal

en universal synchronous and asynchronous receiver-transmitter

 

 

789 recerca i desenvolupament, f

sigla R+D

 

es investigación y desarrollo

en research and development

 

 

790 rectificador, m

 

es rectificador

en rectifier

 

 

791 rectificador controlat, m

 

es rectificador controlado

en controlled rectifier

 

 

792 rectificador controlat de silici, m

sin. compl. tiristor tríode de blocatge invers

sigla SCR

 

es rectificador controlado de silicio; tiristor triodo bloqueado en inversa; tiristor triodo de bloqueo inverso

en reverse-blocking triode thyristor; silicon-controlled rectifier

 

 

793 rectificador d'allau controlat, m

 

es rectificador de avalancha controlada

en controlled avalanche rectifier

 

 

794 rectificador d'ona completa, m

 

es rectificador de onda completa

en full-wave rectifier

 

 

795 rectificador de mitja ona, m

 

es rectificador de media onda

en half-wave rectifier

 

 

796 rectificador de pont, m

 

es rectificador de puente

en bridge rectifier

 

 

797 rectificador de semiconductor, m

veg. rectificador metàl·lic

 

 

 

798 rectificador electrolític, m

 

es rectificador electrolítico

en electrolytic rectifier

 

 

799 rectificador metàl·lic, m

sin. compl. rectificador de semiconductor

 

es rectificador de semiconductor; rectificador metálico

en metallic rectifier; semiconductor rectifier

 

 

800 reemissor, m

veg. repetidor

 

 

 

801 reflector, m

 

es reflector

en reflector

 

 

802 registrador, m

 

es registrador

en recorder

 

 

803 registre, m

 

es registro

en register

 

 

804 registre de desplaçament, m

 

es registro de desplazamiento

en shift register

 

 

805 registre FIFO, m

 

es registro FIFO

en FIFO register

 

Nota: La sigla prové de l'anglès first-in first-out (primer d'entrar, primer de sortir).

 

806 registre LIFO, m

 

es registro LIFO

en LIFO register

 

Nota: La sigla prové de l'anglès last-in first-out (darrer d'entrar, primer de sortir).

 

807 regulador de tensió, m

 

es regulador de tensión

en voltage regulator

 

 

808 relè, m

 

es relé

en relay

 

 

809 relè auxiliar, m

 

es relé auxiliar

en auxiliary relay

 

 

810 relè capacitiu, m

 

es relé capacitivo

en capacitance relay

 

 

811 relè d'acció lenta, m

 

es relé de acción lenta

en slow-acting relay; slow-operate relay

 

 

812 relè d'armadura, m

 

es relé de armadura

en armature relay

 

 

813 relè d'estat sòlid, m

 

es relé de estado sólido

en solid-state relay

 

 

814 relè d'inducció, m

 

es relé de inducción

en induction relay

 

 

815 relè de fotocèl·lula, m

 

es relé de fotocélula

en photocell relay

 

 

816 relè de fototub, m

 

es relé de fototubo

en phototube relay

 

 

817 relè de làmines, m

 

es relé de láminas; relé reed

en reed relay

 

 

818 relè de mercuri, m

 

es relé de mercurio

en mercury relay

 

 

819 relè de potència, m

 

es relé de potencia

en power relay

 

 

820 relè electromagnètic, m

 

es relé electromagnético

en electromagnetic relay

 

 

821 relè electrònic, m

 

es relé electrónico

en electronic relay

 

 

822 relè fotoelèctric, m

 

es relé fotoeléctrico

en light relay; photoelectric relay

 

 

823 relè tèrmic, m

 

es relé térmico

en thermal relay

 

 

824 reòstat, m

veg. resistència variable

 

 

 

825 repetidor, m

sin. compl. reemissor

 

es reemisor

en reemitter

 

 

826 reproductor de disc compacte, m

sin. aparell de disc compacte; compacte

 

 

 

827 reproductor de disc compacte portàtil, m

sin. aparell de disc compacte portàtil; compacte portàtil

 

 

 

828 REPROM, f

veg. memòria REPROM

 

es REPROM

en REPROM

 

Nota: La sigla prové de l'anglès reprogrammable read only memory (memòria només de lectura reprogramable).

 

829 resistència, f

 

es resistencia

en resistor

 

 

830 resistència ajustable, f

 

es resistencia ajustable

en adjustable resistor

 

 

831 resistència bobinada, f

 

es resistencia bobinada; resistencia de hilo bobinado

en wire-wound resistor

 

 

832 resistència bobinada axial, f

 

es resistencia bobinada axial

en axial coiled resistor

 

 

833 resistència bobinada de potència, f

 

es resistencia bobinada de potencia

en power coiled resistor

 

 

834 resistència bobinada de precisió, f

 

es resistencia bobinada de precisión

en precision coiled resistor

 

 

835 resistència bobinada tubular, f

 

es resistencia bobinada tubular

en tubular coiled resistor

 

 

836 resistència de carbó, f

 

es resistencia de carbón

en carbon resistor

 

 

837 resistència de cermet, m

 

es resistencia de cermet

en cermet resistor

 

 

838 resistència de coeficient de temperatura negatiu, f

sin. compl. resistència NTC

 

es resistencia de coeficiente de temperatura negativo; resistencia NTC

en negative temperature coeficient resistor; NTC resistor

 

 

839 resistència de coeficient de temperatura positiu, f

sin. compl. resistència PTC

 

es resistencia de coeficiente de temperatura positivo; resistencia PTC

en positive temperature coeficient resistor; PTC resistor

 

 

840 resistència de contacte, f

 

es resistencia de contacto

en contact resistor

 

 

841 resistència de drenatge, m

 

es resistencia de drenaje

en bleeder resistor

 

 

842 resistència de metall i òxid, f

 

es resistencia de metal-óxido

en metal-oxide resistor

 

 

843 resistència de pel·lícula, f

 

es resistencia de película

en film resistor

 

 

844 resistència de pel·lícula de carbó, f

veg. resistència pirolítica

 

 

 

845 resistència de pel·lícula gruixuda, f

 

es resistencia de película gruesa

en thick-film resistor

 

 

846 resistència de pel·lícula metàl·lica, f

 

es resistencia de película metálica

en metal-film resistor

 

 

847 resistència de pel·lícula prima, f

 

es resistencia de película delgada

en thin-film resistor

 

 

848 resistència de polarització, f

 

es resistencia de polarización

en bias resistor

 

 

849 resistència de silici, f

 

es resistencia de silicio

en silicon resistor

 

 

850 resistència de xip, f

 

es resistencia chip; resistencia en chip

en chip resistor

 

 

851 resistència dependent de la llum, f

sin. compl. resistència LDR

 

es resistencia dependiente de la luz; resistencia LDR

en light-depending resistor

 

 

852 resistència dependent de la tensió, f

veg. varistor

 

 

 

853 resistència estabilitzadora, f

 

es resistencia estabilizadora

en swamping resistor

 

 

854 resistència fixa, f

 

es resistencia fija

en fixed resistor

 

 

855 resistència flexible, f

 

es resistencia flexible

en flexible resistor

 

 

856 resistència LDR, f

veg. resistència dependent de la llum

 

 

 

857 resistència limitadora de corrent, f

 

es resistencia limitadora de corriente

en current-limiting resistor

 

 

858 resistència no inductiva, f

 

es resistencia no inductiva

en noninductive resistor

 

 

859 resistència no lineal, f

sin. varistància

 

es resistencia no lineal

en nonlinear resistance

 

 

860 resistència NTC, f

veg. resistència de coeficient de temperatura negatiu

 

 

 

861 resistència pirolítica, f

sin. compl. resistència de pel·lícula de carbó

 

es resistencia de película de carbón; resistencia pirolítica

en carbon-film resistor

 

 

862 resistència PTC, f

veg. resistència de coeficient de temperatura positiu

 

 

 

863 resistència variable, f

sin. compl. reòstat

 

es reóstato; resistencia variable

en rheostat; variable resistor

 

 

864 resistència VDR, f

veg. varistor

 

 

 

865 ressonador, m

 

es resonador

en resonator

 

 

866 retroprojector, m

 

es retroproyector

en overhead projector

 

 

867 robot, m

 

es robot

en robot

 

 

868 robòtica, f

 

es robótica

en robotics

 

 

869 ROM, f

veg. memòria només de lectura

 

es ROM

en ROM

 

Nota: La sigla prové de l'anglès read only memory (memòria només de lectura).

 

870 RTAU, m

veg. receptor-transmissor asíncron universal

 

es rtau

en uart

 

 

871 RTSAU, m

veg. receptor-transmissor síncron i asíncron universal

 

es usart

en usart

 

872 SAI, f

veg. sistema d'alimentació ininterrompuda

 

es SAI

en UPS

 

 

873 SBS, m

veg. commutador bilateral de silici

 

es SBS

en SBS

 

 

874 SCR, m

veg. rectificador controlat de silici

 

es SCR

en SCR

 

 

875 SCS, m

veg. commutador controlat de silici

 

es SCS

en SCS

 

 

876 selector de bandes, m

 

es conmutador de bandas; selector de bandas

en band selector; bandswitch

 

 

877 selector de canals, m

sin. commutador de canals

 

 

 

878 selector de ports, m

 

es selector de puerto

en port selector

 

 

879 semiconductor, m

 

es semiconductor

en semiconductor

 

 

880 semiconductor amorf, m

 

es semiconductor amorfo

en amorphous semiconductor

 

 

881 semiconductor compensat, m

 

es semiconductor compensado

en compensated semiconductor

 

 

882 semiconductor compost, m

 

es semiconductor compuesto

en compound semiconductor

 

 

883 semiconductor d'impureses, m

 

es semiconductor de impurezas

en impurity semiconductor

 

 

884 semiconductor de fusió, m

 

es semiconductor de fusión

en fused semiconductor

 

 

885 semiconductor de tipus n, m

 

es semiconductor tipo donador; semiconductor tipo N

en donor-type semiconductor; electron semiconductor; N-type semiconductor

 

 

886 semiconductor de tipus p, m

 

es semiconductor tipo aceptor; semiconductor tipo P

en acceptor-type semiconductor; hole semiconductor; P-type semiconductor

 

 

887 semiconductor degenerat, m

 

es semiconductor degenerado

en degenerate semiconductor

 

 

888 semiconductor elemental, m

 

es semiconductor elemental

en single-element semiconductor

 

 

889 semiconductor extrínsec, m

 

es semiconductor extrínseco

en extrinsic semiconductor

 

 

890 semiconductor intrínsec, m

 

es semiconductor intrínseco

en intrinsic semiconductor

 

 

891 semiconductor iònic, m

 

es semiconductor iónico

en ionic semiconductor

 

 

892 semiconductor líquid, m

 

es semiconductor líquido

en liquid semiconductor

 

 

893 semiconductor no degenerat, m

 

es semiconductor no degenerado

en nondegenerate semiconductor

 

 

894 semiconductor orgànic, m

 

es semiconductor orgánico

en organic semiconductor

 

 

895 semiconductor piezoelèctric, m

 

es semiconductor piezoeléctrico

en piezoelectric semiconductor

 

 

896 servei telefònic, m

 

es servicio telefónico

en telephone service

 

 

897 servidor, m

 

es servidor

en server

 

 

898 sintetitzador, m

 

es sintetizador

en synthetizer

 

 

899 sintonia electrònica, f

 

es sintonía electrónica

en electronic tuning

 

 

900 sintonitzador, m

 

es sintonizador

en tuner

 

 

901 sistema d'alimentació ininterrompuda, m

sigla SAI

 

es alimentación ininterrumpida

en uninterruptible power supply

 

 

902 sistema de telefonia, m

 

es sistema de telefonía

en telephone system

 

 

903 sistema informàtic, m

 

es sistema de proceso de datos; sistema informático

en computer system; data processing system

 

 

904 sistema PAL, m

 

es sistema PAL

en PAL system

 

Nota: La sigla prové de l'anglès phase alternating line.

 

905 sistema teleinformàtic, m

 

es sistema teleinformático

en data communication system

 

 

906 SMD, m

veg. dispositiu de muntatge superficial

 

es SMD

en SMD

 

 

907 sòcol, m

 

es zócalo

en socket

 

 

908 sonòmetre, m

 

es sonómetro

en sonometer

 

 

909 subminiaturització, f

 

es subminiaturización

en subminiaturization

 

 

910 superorticó, m

veg. orticó d'imatge

 

 

 

911 supressor, m

 

es supresor

en supressor

 

 

912 SUS, m

veg. commutador unilateral de silici

 

es SUS

en SUS

 

913 tacòmetre, m

 

es tacómetro

en tachometer

 

 

914 tacòmetre electrònic, m

 

es tacómetro electrónico

en electronic tachometer

 

 

915 targeta gràfica, f

 

es tarjeta gráfica

en graphic card

 

 

916 tauler de commutació, m

 

es tablero de conmutación

en switch panel

 

 

917 tauler de control, m

 

es tablero de control

en control panel

 

 

918 tauleta gràfica, f

 

es tableta gráfica

en graphic tablet

 

 

919 tecla, f

 

es tecla

en key

 

 

920 teclat, m

 

es teclado

en keyboard

 

 

921 telealarma, f

 

es telealarma

 

 

922 telecomandament, m

 

es telemando

en remote control

 

 

923 telecontrol, m

 

es telecontrol

 

 

924 telecòpia,

veg. fax

 

 

 

925 telecòpia,

veg. fax

 

 

 

926 telecopiador, m

veg. fax

 

 

 

927 teledifusió, f

 

es teledifusión

en telediffusion

 

 

928 telefax, m

sin. fax

 

 

 

929 telèfon, m

 

es aparato telefónico; teléfono

en telephone; telephone set

 

 

930 telèfon d'ús públic, m

 

es teléfono de uso público; teléfono público

en public telephone

 

 

931 telèfon de monedes, m

 

es teléfono de monedas; teléfono público de monedas

en coin operated payphone; pay phone; public coinphone

 

 

932 telèfon de targeta, m

 

es teléfono de tarjeta

en card telephone

 

 

933 telèfon sense fil, m

 

es teléfono sin cordón

en cordless phone; cordless telephone

 

 

934 telefonia, f

 

es telefonía

en telephony

 

 

935 telegrafia, f

 

es telegrafía

en telegraphy

 

 

936 telemàtica, f

 

es telemática

en telematics

 

 

937 telemesura, f

 

es telemedida

en telemetry

 

 

938 teleport, m

 

es telepuerto

en teleport

 

 

939 teletext, m

sin. compl. videografia difosa

 

es teletexto

en broadcast teletext

 

 

940 televisió en circuit tancat, f

 

es televisión por circuito cerrado

en closed-circuit television

 

 

941 televisió per cable, f

 

es televisión por cable

en cable television

 

 

942 televisor, m

 

es receptor de televisión; televisor

en television set

 

 

943 televisor d'alta definició, m

 

es televisor de alta definición

en high definition television set

 

 

944 televisor de color, m

 

es televisor en color

en color television set

 

 

945 televisor en blanc i negre, f

 

es televisor en blanco y negro; televisor monocromático

en monochrome television set

 

 

946 televisor estereofònic, m

 

es televisor estereofónico

en stereophonic television set

 

 

947 televisor monofònic, m

 

es televisor monofónico

en monophonic television set

 

 

948 televisor portàtil, m

 

es televisor portátil

en portable television set

 

 

949 temporitzador, m

 

es temporizador

en timer

 

 

950 terminal, m

sin. born

 

 

 

951 terminal, m

 

es terminal

en terminal

 

 

952 terminal intel·ligent, m

 

es terminal inteligente

en inteligent terminal; smart terminal

 

 

953 terminal multiservei, m

 

es terminal multiservicio

en multifunction terminal; multiservice device; multiservice terminal

 

 

954 terminal punt de venda, m

 

es terminal punto de venta

en electronic point of sale

 

 

955 terminal telefònic, m

 

es terminal telefónico

en telephone terminal

 

 

956 termistància, f

sin. termistor

 

es termistancia; termistor

en thermistor

 

 

957 termistor, m

sin. termistància

 

 

 

958 termoresistència, f

 

es termorresistencia

en thermoresistance

 

 

959 tètrode, m

 

es tetrodo

en tetrode

 

 

960 tiratró, m

 

es tiratrón

en thyratron

 

 

961 tiristor, m

 

es tiristor

en thyristor

 

 

962 tiristor blocable, m

sigla GCS; GTO

 

es tiristor bloqueable

en gate turn-off thyristor

 

 

963 tiristor díode bidireccional, m

veg. diac

 

 

 

964 tiristor n, m

 

es tiristor N

en N-gate thyristor

 

 

965 tiristor p, m

 

es tiristor P

en P-gate thyristor

 

 

966 tiristor tètrode de blocatge invers, m

veg. commutador controlat de silici

 

 

 

967 tiristor tètrode de conducció inversa, m

 

es tiristor tetrodo conductor en inversa

en reverse-conducting tetrode thyristor

 

 

968 tiristor tríode bidireccional, m

veg. triac

 

 

 

969 tiristor tríode de blocatge invers, m

veg. rectificador controlat de silici

 

 

 

970 tiristor tríode de conducció inversa, m

 

es tiristor triodo conductor en inversa

en reverse-conducting triode thyristor

 

 

971 tocadiscos, m

sin. giradiscos

 

 

 

972 traçador, m

sin. compl. plòter

 

es plotter; trazador

en plotter

 

 

973 transductor, m

 

es transductor

en transducer

 

 

974 transductor acústic, m

 

es transductor acústico

en acoustic transducer

 

 

975 transductor bidireccional, m

 

es transductor bidireccional; transductor bilateral

en bidirectional transducer; bilateral transducer

 

 

976 transductor d'electrostricció, m

 

es transductor cerámico; transductor de electrostricción

en ceramic transducer; electrostriction transducer

 

 

977 transductor de carbó, m

 

es transductor de carbón

en carbon transducer

 

 

978 transductor de pressió, m

 

es transductor de presión

en pressure transducer

 

 

979 transductor de reluctància variable, m

 

es transductor de reluctancia variable

en variable-reluctance transducer

 

 

980 transductor elèctric, m

 

es transductor eléctrico

en electric transducer

 

 

981 transductor electroacústic, m

 

es transductor de sonido; transductor electroacústico

en electroacoustic transducer; sound transducer

 

 

982 transductor electrocinètic, m

 

es transductor electrocinético

en electrokinetic transducer

 

 

983 transductor electromagnètic, m

veg. transductor electromecànic

 

 

 

984 transductor electromecànic, m

sin. compl. transductor electromagnètic

 

es transductor electromagnético; transductor electromecánico

en electromagnetic transducer; electromechanical transducer

 

 

985 transductor electrostàtic, m

 

es transductor electrostático

en electrostatic transducer

 

 

986 transductor magnètic, m

 

es transductor magnético

en magnetic transducer

 

 

987 transductor piezoelèctric, m

 

es transductor piezoeléctrico

en piezoelectric transducer

 

 

988 transductor unidireccional, m

 

es transductor unidireccional; transductor unilateral

en unidirectional transducer; unilateral transducer

 

 

989 transformador, m

 

es transformador

en transformer

 

 

990 transformador d'alta freqüència, m

 

es transformador de alta frecuencia

en high-frequency transformer

 

 

991 transformador d'àudio, m

veg. transformador d'audiofreqüència

 

 

 

992 transformador d'audiofreqüència, m

sin. compl. transformador d'àudio

 

es transformador de audio; transformador de audiofrecuencia

en audio transformer; audio-frequency transformer

 

 

993 transformador d'impulsos, m

 

es transformador de impulsos

en pulse transformer

 

 

994 transformador de freqüència intermèdia, m

sigla IFT

 

es transformador de frecuencia intermedia

en intermediate-frequency transformer

 

 

995 transformador de radiofreqüència, m

 

es transformador de radiofrecuencia

en radio-frequency transformer

 

 

996 transformador de ressonància, m

 

es transformador de resonancia

en resonance transformer

 

 

997 transformador diferencial, m

sin. transformador lineal variable diferencial

sigla LVDT

 

es transformador diferencial; transformador lineal variable diferencial

en differential transformer; linear variable differential transformer

 

 

998 transformador encapsulat, m

 

es transformador encapsulado

en encapsulated transformer

 

 

999 transformador híbrid, m

sin. compl. transformador pont

 

es transformador híbrido; transformador puente

en bridge transformer; hybrid transformer

 

 

1000 transformador instrumental, m

 

es transformador instrumental

en instrument transformer

 

 

1001 transformador lineal variable diferencial, m

sin. transformador diferencial

 

 

 

1002 transformador pont, m

veg. transformador híbrid

 

 

 

1003 transformador toroïdal, m

 

es transformador toroidal

en ring transformer

 

 

1004 transformador variable, m

 

es transformador variable

en variable transformer

 

 

1005 transistor, m

 

es transistor

en transistor

 

 

1006 transistor, m

 

es transistor

en transistor radio

 

 

1007 transistor anul·lar, m

 

es transistor anular

en annular transistor

 

 

1008 transistor bidireccional, m

 

es transistor bidireccional

en bidirectional transistor

 

 

1009 transistor bipolar, m

 

es transistor bipolar

en bipolar transistor

 

 

1010 transistor coaxial, m

 

es transistor coaxial

en coaxial transistor

 

 

1011 transistor d'allau de superfície controlada, m

 

es transistor de avalancha de superfície controlada

en surface-controlled avalanche transistor

 

 

1012 transistor d'efecte de camp, m

sin. compl. transistor FET

sigla FET

 

es transistor de efecto de campo; transistor FET

en FET transistor; field-effect transistor

 

 

1013 transistor d'efecte de camp de canal n, m

sigla n-FET

 

es transistor de efecto de campo de canal N

en N-channel field-effect transistor

 

 

1014 transistor d'efecte de camp de canal p, m

sigla p-FET

 

es transistor de efecto de campo de canal P

en P-channel field-effect transistor

 

 

1015 transistor d'emmagatzematge de càrrega, m

 

es transistor de almacenamiento de carga

en charge-storage transistor

 

 

1016 transistor d'unijunció programable, m

veg. transistor programable

 

 

 

1017 transistor de barrera intrínseca, m

 

es transistor de barrera intrínseca

en intrinsic-barrier transistor

 

 

1018 transistor de barrera superficial, m

 

es transistor de barrera superficial

en surface-barrier transistor

 

 

1019 transistor de base difosa, m

 

es transistor de base difusa

en diffused-base transistor

 

 

1020 transistor de camp intern, m

 

es transistor de campo interno

en drift transistor

 

 

1021 transistor de contacte, m

 

es transistor de contactos de punta; transistor de puntas

en point-contact transistor

 

 

1022 transistor de creixement variable, m

 

es transistor por crecimiento variable

en rate-grown transistor

 

 

1023 transistor de difusió, m

 

es transistor de difusión

en diffusion transistor

 

 

1024 transistor de junció, m

 

es transistor de unión

en junction transistor

 

 

1025 transistor de junció de doble base, m

 

es transistor de unión de doble base

en double-base junction transistor

 

 

1026 transistor de junció per aliatge, m

 

es transistor de unión de aleación; transistor de unión de fusión; transistor de unión por aleación

en alloy-junction transistor; fused-junction transistor

 

 

1027 transistor de junció per creixement, m

 

es transistor de unión por crecimiento

en grown-junction transistor

 

 

1028 transistor de junció per difusió, m

 

es transistor de unión por difusión

en diffused-junction transistor

 

 

1029 transistor de potència, m

 

es transistor de potencia

en power transistor

 

 

1030 transistor de quatre capes, m

 

es transistor de cuatro capas

en four-layer transistor

 

 

1031 transistor de tres juncions, m

 

es transistor de tres uniones

en three-junction transistor

 

 

1032 transistor epitaxial, m

 

es transistor epitaxial

en epitaxial transistor

 

 

1033 transistor FET, m

veg. transistor d'efecte de camp

 

 

 

1034 transistor HEMT, m

sigla HEMT

 

es transistor HEMT

en HEMT transistor

 

Nota: La sigla prové de l'anglès high-electron mobility transistor (transistor amb electrons d'alta mobilitat).

 

1035 transistor IGFET, m

sigla IGFET

 

es transistor IGFET

en IGFET transistor

 

Nota: La sigla prové de l'anglès insulated-gate field-effect transistor (transistor d'efecte de camp de porta aïllada).

 

1036 transistor JFET, m

sigla JFET

 

es transistor JFET

en JFET transistor

 

Nota: La sigla prové de l'anglès "junction field-effect transistor" (transistor d'efecte de camp de junció).

 

1037 transistor mesa, m

 

es transistor mesa

en mesa transistor

 

 

1038 transistor MESFET, m

sigla MESFET

 

es transistor MESFET

en MESFET transistor

 

Nota: La sigla prové de l'anglès metal-semiconductor field-effect transistor (transistor d'efecte de camp demetall i semiconductor).

 

1039 transistor MOS, m

 

es transistor MOS

en MOS transistor

 

 

1040 transistor MOSFET, m

sigla MOSFET

 

es transistor MOSFET

en MOSFET transistor

 

Nota: La sigla prové de l'anglès metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (transistor d'efecte de camp de metall, òxid i semiconductor).

 

1041 transistor MOSFET d'acumulació, m

 

es transistor MOSFET de acumulación

en enhancement MOSFET transistor

 

 

1042 transistor MOSFET de potència, m

 

es transistor MOSFET de potencia

en power MOSFET transistor

 

 

1043 transistor n, m

 

es transistor N

en N transistor

 

 

1044 transistor NMOS, m

 

es transistor NMOS

en NMOS transistor

 

Nota: La sigla prové de l'anglès N-channel MOS (MOS de canal n).

 

1045 transistor npn, m

 

es transistor NPN

en NPN transistor

 

 

1046 transistor npnp, m

sin. transistor pnpn

 

es transistor NPNP; transistor PNPN

en NPNP transistor; PNPN transistor

 

 

1047 transistor p, m

 

es transistor P

en P transistor

 

 

1048 transistor pèntode, m

 

es transistor pentodo

en pentode transistor

 

 

1049 transistor planar, m

 

es transistor planar

en planar transistor

 

 

1050 transistor pnp, m

 

es transistor PNP

en PNP transistor

 

 

1051 transistor pnpn, m

sin. transistor npnp

 

 

 

1052 transistor portàtil, m

 

es transistor portátil

en portable transistor radio

 

 

1053 transistor programable, m

sin. compl. transistor d'unijunció programable

sigla PUT

 

es transistor programable; transistor uniunión programable

en programable transistor; programable unijunction transistor

 

 

1054 transistor radiorellotge, m

 

es transistor radiorreloj

 

 

1055 transistor tètrode, m

 

es transistor tetrodo

en tetrode transistor

 

 

1056 transistor tríode, m

 

es transistor triodo

en triode transistor

 

 

1057 transistor unijunció, m

sigla UJT

 

es diodo de doble base; transistor uniunión

en double-base diode; unijunction transistor

 

 

1058 transistor unipolar, m

 

es transistor unipolar

en unipolar transistor

 

 

1059 transmissor, m

 

es transmisor

en transmitter

 

 

1060 TRC, m

veg. tub de raigs catòdics

 

es TRC

en CRT

 

 

1061 triac, m

sin. compl. tiristor tríode bidireccional

 

es tiristor triodo bidireccional; triac

en bidirectional triode thyristor; triac

 

Nota: La denominació prové de l'anglès triode alternating current (tríode de corrent altern).

 

1062 trimmer, m

 

es trimer

en trimmer

 

 

1063 tríode, m

 

es triodo

en triode

 

 

1064 tríode amplificador, m

 

es triodo amplificador

en amplifying triode

 

 

1065 tríode d'alta freqüència, m

 

es triodo de alta frecuencia

en high-frequency triode

 

 

1066 tríode túnel, m

 

es triodo túnel

en tunnel triode

 

 

1067 tub analitzador d'imatge, m

 

es tubo analizador; tubo analizador de televisión

en camera tube

 

 

1068 tub ceràmic, m

 

es tubo cerámico

en ceramic tube

 

 

1069 tub commutador, m

 

es tubo conmutador

en switching tube

 

 

1070 tub comptador, m

 

es tubo contador

en counter tube

 

 

1071 tub d'emmagatzematge, m

 

es tubo de almacenamiento

en storage tube

 

 

1072 tub d'imatge, m

 

es tubo de imagen

en image tube

 

 

1073 tub d'ona, m

 

es tubo de onda

en wave tube

 

 

1074 tub de càmera, m

 

es tubo de cámara

en camera tube

 

 

1075 tub de memòria, m

 

es tubo de memoria

en storage tube

 

 

1076 tub de microones, m

 

es tubo de microondas

en microwave tube

 

 

1077 tub de raigs catòdics, m

sigla TRC

 

es tubo de rayos catódicos

en cathode-ray tube

 

 

1078 tub de raigs X, m

 

es tubo de rayos X

en X-ray tube

 

 

1079 tub electrònic, m

 

es tubo de electrones

en electron tube

 

 

1080 tub fluorescent, m

 

es tubo fluorescente

en glow tube

 

 

1081 tub luminescent, m

 

es tubo luminiscente

en luminescent tube

 

1082 UC, f

veg. unitat central

 

 

 

1083 UJT, m

veg. transistor unijunció

 

es UJT

en UJT

 

 

1084 ultrasò, m

 

es ultrasonido

en ultrasound

 

 

1085 unitat central, f

sigla CPU; UC

 

es unidad central

en central processing unit

 

 

1086 unitat de discos, m

 

es unidad de discos

en disk unit

 

 

1087 unitat de disquets, f

sin. compl. disquetera

 

es disquetera; unidad de diskettes

en diskette unit; floppy disk unit

 

Nota: El terme disquetera s'utilitza generalment en àmbits poc especialitzats.

 

1088 unitat funcional, f

 

es unidad funcional

en functional unit

 

 

1089 unitat mòbil, f

 

es unidad móvil

en mobile unit

 

1090 vàlvula electrònica, f

 

es válvula electrónica

en electronic valve

 

 

1091 varactor, m

veg. díode de capacitat variable

 

 

 

1092 varicap, m

veg. díode de capacitat variable

 

 

 

1093 varistància, f

sin. resistència no lineal

 

 

 

1094 varistor, m

sin. compl. resistència dependent de la tensió; resistència VDR

sigla VDR

 

es resistencia dependiente de la tensión; resistencia VDR; varistor

en varistor; voltage-depending resistor

 

 

1095 varistor d'efecte de camp, m

 

es varistor de efecto de campo

en field-effect varistor

 

 

1096 VDR, f

veg. varistor

 

es VDR

en VDR

 

 

1097 vídeo, m

sin. aparell de vídeo; magnetoscopi; videocasset

 

 

 

1098 videocàmera, f

sin. càmera de vídeo

 

 

 

1099 videocasset, m

 

es videocassette

en video tape

 

 

1100 videocasset, m

sin. aparell de vídeo; magnetoscopi; vídeo

 

 

 

1101 videoconferència, f

 

es videoconferencia

en videoconference

 

 

1102 videodisc, m

 

es videodisco

en videodisk

 

 

1103 videografia difosa, f

veg. teletext

 

 

 

1104 videografia interactiva, f

veg. videotext

 

 

 

1105 videotex, m

 

es videotex

en videotex

 

 

1106 videotext,

sin. compl. videografia interactiva

 

en videotext

 

 

1107 vidicó, m

 

es vidicón

en vidicon

 

 

1108 visualitzador, m

 

es visualizador

en display

 

 

1109 voltímetre, m

 

es voltímetro

en voltmeter

 

1110 walkman, m

sin. minicasset portàtil

 

 

Nota: Marca registrada.

 

1111 walkman amb ràdio, m

sin. minicasset portàtil amb ràdio

 

 

1112 xarxa, f

 

es red

en network

 

 

1113 xarxa d'ordinadors, f

 

es red de ordenadores

en computer network

 

 

1114 xarxa de commutació, f

 

es red de conmutación

en switching field; switching network

 

 

1115 xarxa de resistència, f

sin. xarxa resistiva

 

es red de resistencia; red resistiva

en resistor network

 

 

1116 xarxa de telecomunicacions, f

 

es red de telecomunicaciones

en telecommunications network

 

 

1117 xarxa de televisió, f

 

es red de televisión

en television network

 

 

1118 xarxa resistiva, f

sin. xarxa de resistència

 

 

 

1119 xarxa resistiva de pel·lícula gruixuda, f

 

es red resistiva de película gruesa

en thick-film resistor network

 

 

1120 xarxa resistiva de pel·lícula prima, f

 

es red resistiva de película delgada

en thin-film resistor network

 

 

1121 xarxa telefònica, f

 

es red telefónica

en telephone network

 

 

1122 xassís, m

 

es chasis

en chassis

 

 

1123 xip, m

 

es chip

en chip