Lèxic de béns d'equipament

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

   

1 abeurador, m

 

es abrevadero; bebedero

en drinker; drinking trough

 

 

2 abeurador automàtic, m

 

es bebedero automático

en automatic drinker; drinking bowl

 

 

3 abeurador mecànic, m

 

es bebedero mecánico

en mechanic drinker

 

 

4 ablanidora, f

 

es ablandadora

 

 

5 acanaladora, f

 

es acanalador

 

 

6 aclaridora, f

 

es aclaradora

en plant thinner; root thinner

 

 

7 aclotadora, f

 

es ahoyadora; máquina abrehoyos

en dibbler; dibbling machine

 

 

8 adobadora, f

 

es abonadora; distribuidora de abono

en fertilizer distributor; fertilizer spreader

 

 

9 adobadora centrífuga, f

 

es abonadora centrífuga

en broadcaster; fertilizer broadcaster

 

 

10 adobadora d'adobs líquids, f

 

es abonadora de abonos líquidos

en liquid fertilizer distributor

 

 

11 adobadora de fertiirrigació, f

 

es abonadora de fertiirrigación; dosificador de abono en el agua de riego

en irrigation fertilizer flow control regulator

 

 

12 adobadora de gravetat, f

 

es abonadora de gravedad

en gravity feed fertilizer distributor; gravity flow fertilizer distributor

 

 

13 adobadora localitzadora, f

veg. localitzadora

 

 

 

14 adobadora pneumàtica, f

 

es abonadora neumática

en pneumatic fertilizer distributor

 

 

15 adreçadora, f

 

es enderezadora

 

 

16 aerògraf, m

 

es aerógrafo

 

 

17 aerolliscador agrícola, m

 

es hovercraft agrícola

en agricultural air cushion vehicle; agricultural hovercraft

 

 

18 afaitadora, f

 

es afeitadora

 

 

19 agitador, m

 

es agitador

 

 

20 aixada mecànica, f

veg. cavadora alternativa

 

 

 

21 alimentador, m

 

es alimentador

 

 

22 alimentador automàtic de massa, m

 

es alimentador automático de masa

en automatic mixture feeder

 

 

23 alimentador de paper continu, m

 

es alimentador de papel continuo

 

 

24 alimentador dosificador, m

 

es alimentador-dosificador

 

 

25 alimentador Rando, m

 

es alimentador Rando

en Rando feeder

 

 

26 alt forn, m

 

es alto horno

en blast furnace

 

 

27 ampliadora, f

 

es ampliadora

 

 

28 ampliadora automàtica, f

 

es ampliadora automática

 

 

29 anivelladora, f

 

es niveladora

en land grader; land leveller

 

 

30 anivelladora làser, f

 

es niveladora láser

en laser grader

 

 

31 aparell, m

 

es aparato

 

 

32 aparell de soldadura per punts, m

 

es aparato de soldadura por puntos

en spot welder

 

 

33 aparell de termosoldadura, m

 

es aparato de soldadura por calor; aparato de termosoldadura

 

 

34 aplacadora de cantells, f

veg. xapadora de cantells

 

 

 

35 aplanadora, f

 

es aplanadora

 

 

36 aplanadora, f

 

es rastra niveladora

en float

 

 

37 aplegadora de bales, f

 

es agrupador de pacas

en bale accumulator; bale collector

 

 

38 arada, f

 

es arado

en plough [GB]; plow [US]

 

 

39 arada alternativa, f

 

es arado alternativo

en alternative plough [GB]; treadle-type two-way plow [US]

 

 

40 arada brabant, f

 

es arado brabant; arado brabante

en brabant plough

 

 

41 arada calçadora, f

 

es arado aporcador; arado calzador

en covering plough; vineyard plough

 

 

42 arada de cisells, f

 

es arado de cincel; chisel

en chisel; chisel cultivator; chisel plough

 

 

43 arada de discs, f

 

es arado de discos

en disc plough [GB]; disk plow [US]

 

 

44 arada de pala, f

 

es arado de vertedera

en mouldboard plough; shareplough

 

 

45 arada de subsòl, f

veg. subsolador

 

 

 

46 arada descalçadora, f

 

es arado desaporcador; arado descalzador

en ploughing back plough; uncovering plough

 

 

47 arada descavallonadora, f

sin. compl. descavallonadora

 

es arado descaballonador; descaballonadora

en French plough; Kirpy plough

 

 

48 arada enfondidora, f

 

es arado de desfonde; arado desfondador

en deep plowing [US]; deep tillage [US]; heavy-duty plough

 

 

49 arada interceps, f

 

es arado intercepas

en intervine hoe; vineyard cultivator with sensing device

 

 

50 arada múltiple, f

 

es arado polirreja; arado polisurco

en multifurrow plough [GB]; multiple furrow plough [GB]

 

 

51 arada patatera, f

veg. arrencadora de tubercles

 

 

 

52 arada rascle, f

 

es arado-grada; arado-rastra

en disc tiller [GB]; polydisc tiller [GB]

 

 

53 arada vinyatera, f

 

es arado viñero

en vineyard plough

 

 

54 armari, m

 

es armario

 

 

55 armari de fermentació, m

 

es armario de fermentación

 

 

56 armari frigorífic, m

 

es armario frigorífico

en cabinet cooler

 

 

57 arrebossadora, f

 

es rebozadora

 

 

58 arrencadora, f

 

es arrancadora

en lifter; stripper

 

 

59 arrencadora arrengleradora, f

 

es arrancadora-hileradora

en lifter-windrower

 

 

60 arrencadora de plàntules, f

 

es arrancadora de plántulas

en seedlings lifter

 

 

61 arrencadora de tubercles, f

sin. compl. arada patatera

 

es arado patatero; arrancadora de patatas

en potato digger

 

 

62 arrencadora mecànica de fruits, f

 

es arrancadora mecánica de frutos

en mechanical fruit stripper

 

 

63 arrengleradora, f

 

es hileradora; rastrillo hilerador

en side delivery rake [GB]; windrower [US]

 

 

64 arrengleradora de sarments, f

 

es hileradora de sarmientos

en vine shoot swather

 

 

65 aspirador, m

 

es aspirador

 

 

66 aspirador de fibres, m

 

es aspirador de fibras

en fibre vacuum collector

 

 

67 aspirador de fils trencats, m

 

es aspirador de hilos rotos

en vacuum end collector

 

 

68 aspirador de pols, m

 

es aspirador de polvo

en vacuum cleaner

 

 

69 aspiradora, f

 

es aspiradora

 

 

70 aspiradora recol·lectora d'avellanes, f

 

es aspiradora-recogedora de avellanas

en hazelnut suction collector

 

 

71 assecador, m

 

es secador

en dryer

 

 

72 assecador, m

 

es secadero

 

 

73 assecador automàtic, m

 

es secador automático

 

 

74 assecador continu, m

 

es secador continuo

en continuous dryer

 

 

75 assecador continu, m

 

es secadero continuo

 

 

76 assecador d'aire calent, m

 

es secador de aire caliente

en hot air dryer

 

 

77 assecador de càrrega, m

 

es secadero de carga

 

 

78 assecador de pastes, m

 

es secadero de pastas

en paste drier

 

 

79 assecador de tambor, m

 

es secador de tambor

en drum dryer

 

 

80 assecador de tambor perforat, m

 

es secador de tambor perforado

en sieve drum dryer

 

 

81 atomitzador, m

 

es atomizador

 

 

82 atordidor, m

 

es aturdidor

 

 

83 atordidor de CO2, m

 

es aturdidor de CO2

 

 

84 atordidor elèctric, m

 

es aturdidor eléctrico

 

 

85 autoclau, f

 

es autoclave

en autoclave

 

 

86 autoclau contínua, f

 

es autoclave continua

 

 

87 autoclau hidrostàtica, f

 

es autoclave hidrostática

 

 

88 autoclau horitzontal, f

 

es autoclave horizontal

 

 

89 autoclau vertical, f

 

es autoclave vertical

 

 

90 autoclau vertical estàtica, f

 

es autoclave vertical estática

 

91 balança, f

 

es balanza

 

 

92 balança envasadora, f

 

es balanza envasadora

 

 

93 banc de trefilar, m

sin. trefiladora

 

es trefiladora

 

 

94 bany, m

 

es baño

 

Nota: Convé distingir el bany de la banyadora: mentre que el bany és un recipient, clos o cobert, que conté un fluid o un altre mitjà transmissor que bescanvia calor amb la substància que es vol escalfar o refredar (i que també pot servir per a mantenir una determinada temperatura), la banyadora només serveix per a mantenir la temperatura del bany (de xocolata, almívar, gelatina, etc.) que es fa al producte.

 

95 bany de cocció, m

 

es baño de cocción

 

 

96 bany de refredament, m

 

es baño de enfriamiento

 

 

97 bany maria, m

 

es baño María

 

 

98 banyadora, f

 

es bañadora

 

Nota: Vegeu la nota del terme bany.

 

99 banyadora d'almívar, f

 

es bañadora de almíbar

 

 

100 banyadora de xocolata, f

 

es bañadora de chocolate

 

 

101 barca, f

 

es barca

en beck

 

 

102 barca de rentatge, f

 

es barca de lavado

en scouring beck

 

 

103 barra de mulch, f

 

es barra de mulch

en mulching bar

 

 

104 barra de tall, f

 

es barra de corte; barra segadora

en cutter bar

 

 

105 barrejadora de pinsos, f

 

es mezcladora de piensos

en feed mixer

 

 

106 barrejadora de terres, f

 

es mezcladora de mantillo

en compost mixer; potting medium mixer

 

 

107 bàscula, f

 

es báscula

 

 

108 bàscula dosificadora, f

 

es báscula dosificadora

 

 

109 bàscula envasadora, f

 

es báscula envasadora

 

 

110 batà, m

sin. compl. batan

 

es batán

en slay

 

 

111 batà acabador, m

sin. batà repassador

 

es batán acabador; batán repasador

en fulling mill; intermediate scutcher

 

 

112 batà obridor, m

 

es batán abridor

en picker

 

 

113 batà repassador, m

sin. batà acabador

 

 

 

114 batan, m

veg. batà

 

 

115 batedora, f

 

es batidora

 

 

116 batedora, f

 

es trilladora

en thresher; threshing machine

 

 

117 batedora intermitent, f

 

es batidora intermitente

 

 

118 batedora mescladora, f

 

es batidora mezcladora

en beater mixer

 

 

119 batedora refinadora, f

 

es batidora refinadora

en beater and refiner

 

 

120 bateria de roleus, f

 

es batería de rodillos; juego de rodillos

 

 

121 béns d'equip, m pl

veg. béns d'equipament

 

 

122 béns d'equipament, m pl

sin. compl. béns d'equip

 

es bienes de equipo

en capital goods

 

 

123 binadora, f

 

es binadora; escardadora

en hoe [GB]; hoeing machine [GB]

 

 

124 birbadora, f

 

es desherbadora

en weeder; weeder-mulcher

 

 

125 biselladora, f

 

es biseladora

 

 

126 bobinadora, f

 

es bobinadora

 

 

127 bomba de verema, f

 

es bomba de vendimia

en grape pulp pump

 

 

128 bomba dosificadora, f

 

es bomba dosificadora

 

 

129 bombo de macerar, m

 

es bombo de maceración; maceradora

 

 

130 bombo de massatge, m

 

es bombo de masaje

 

 

131 bombo de mesclar, m

 

es bombo mezclador

 

 

132 bordonadora, f

 

es bordonadora

 

 

133 braç de càrrega, m

 

es brazo de carga

 

 

134 brotxadora, f

 

es brochadora

 

 

135 brunyidor, m

 

es bruñidor

 

 

136 brunyidora, f

 

es bruñidora

 

 

137 bufador, m

 

es soplete

 

 

138 bufadora, f

 

es sopladora

 

 

139 buldòzer, m

 

es buldózer

en bulldozer

 

140 cadena de producció, f

 

es cadena de producción

 

 

141 calandra, f

 

es calandra; calandria

 

 

142 calçador, m

 

es aporcador

en ridger; splitting ridger

 

 

143 caldera d'evaporació, f

 

es caldera de evaporación

 

 

144 caldera de buit, f

 

es caldera de vacío

 

 

145 caldera de cocció, f

 

es caldera de cocción

 

 

146 caldera de refinatge, f

 

es caldera de refino

 

 

147 calibradora, f

 

es calibradora

en grader; sizer

 

 

148 calibradora de fruita, f

 

es calibradora de fruta

en fruit grader

 

 

149 calibradora de llavors, f

 

es calibradora de granos; calibradora de semillas

en corn grader [US]; seed grader

 

 

150 calibradora de patates, f

 

es calibradora de patatas

en potato grader; potato sorter

 

 

151 cambra, f

 

es cámara

 

 

152 cambra d'adobament, f

 

es cámara de curado

 

 

153 cambra d'assecatge, f

 

es cámara de secado

 

 

154 cambra d'atmosfera artificial, f

 

es cámara de atmósfera artificial

en gas storage room

 

 

155 cambra de congelació, f

 

es cámara de congelación

 

 

156 cambra de conservació, f

 

es cámara de conservación

 

 

157 cambra de descongelació, f

 

es cámara de descongelación

 

 

158 cambra de fermentació, f

 

es cámara de fermentación

 

 

159 cambra de maduració, f

 

es cámara de maduración

 

 

160 cambra de refredament, f

 

es cámara de enfriamiento

 

 

161 cambra de salaó, f

 

es cámara de salazón

 

 

162 cambra frigorífica, f

 

es cámara frigorífica

 

 

163 càmera compacta, f

 

es cámara compacta

 

 

164 càmera horitzontal, f

 

es cámara horizontal

 

 

165 càmera vertical, f

 

es cámara vertical

 

 

166 camió aspirador de llet, m

 

es camión-cisterna con aspirador de leche

en bulk milk collection lorry

 

 

167 camió cisterna, m

 

es camión cisterna

en tank truck

 

 

168 camió gàbia, m

veg. camió ramader

 

 

169 camió ramader, m

sin. compl. camió gàbia

 

es vehículo de ganado

en livestock vehicle; stock car

 

 

170 camió tremuja, m

 

es camión-tolva para pienso

en bulk feed truck [US]

 

 

171 capsuladora, f

 

es capsuladora

 

 

172 carda, f

 

es carda

en card

 

 

173 carda aerodinàmica, f

 

es carda aerodinámica

en aerodynamic card

 

 

174 carda automàtica, f

sin. carda de xapons giratoris

 

es carda automática; carda de chapones giratorios

en automatic card; revolving flat card

 

 

175 carda d'alta producció, f

 

es carda de alta producción

en high production card

 

 

176 carda de cilindrets, f

 

es carda de cilindros

en roller card

 

 

177 carda de xapons fixos, f

 

es carda de chapones fijos

en stationary flat card

 

 

178 carda de xapons giratoris, f

sin. carda automàtica

 

 

 

179 carda doble, f

 

es carda doble

en double card

 

 

180 carda embonadora, f

veg. embonadora

 

 

181 carda granular SRRL, f

 

es carda granular SRRL

en SRRL granular carding machine

 

 

182 carda metxera, f

 

es carda mechera

en finisher card

 

 

183 carda repassadora, f

veg. repassadora

 

 

184 carregadora automàtica, f

 

es cargadora automática

en automatic hopper

 

 

185 carregadora de bales, f

 

es cargadora de pacas

en bale loader

 

 

186 carregadora elevadora de bales, f

 

es recogedora-cargadora de pacas

en pick-up bale loader

 

 

187 carretó, m

 

es carretilla

 

 

188 carretó automotor, m

 

es carretón automóvil

en self-propelled feeding cart

 

 

189 cavadora, f

 

es cavadora

en spading machine

 

 

190 cavadora alternativa, f

sin. compl. aixada mecànica

 

es cavadora alternativa

en alternating spading machine

 

 

191 cavadora rotativa, f

 

es cavadora rotativa

en rotary spading machine

 

 

192 cavallonadora, f

 

es acaballonadora; alomador

en ridger [GB]; ridging plough [GB]

 

 

193 centrífuga, f

veg. centrifugadora

 

 

194 centrifugadora, f

sin. compl. centrífuga

 

es centrífuga; centrifugadora

en centrifuge; spinner

 

 

195 centrifugadora d'ous, f

 

es centrifugadora de huevos

en egg centrifuge

 

 

196 centrifugadora de clarificació, f

 

es centrifugadora de clarificación

 

 

197 centrifugadora de most, f

 

es centrífuga de mosto

 

 

198 cinta transportadora, f

sin. compl. transportador de cinta

 

es cinta transportadora; transportador de cinta

 

 

199 cisalla, f

 

es cizalla

 

 

200 cisalla de guillotina, f

 

es cizalla de guillotina; cizalla guillotina

 

 

201 clarificador, m

 

es clarificadora

 

 

202 classificadora, f

 

es clasificadora

 

 

203 classificadora de taula vibrant, f

 

es clasificadora de mesa vibratoria

en vibrating grade table

 

 

204 classificadora electrònica, f

 

es clasificadora electrónica

 

 

205 clavadora, f

 

es clavadora

 

 

206 clavadora pneumàtica, f

 

es clavadora neumática

 

 

207 climatitzador, m

 

es climatizador

 

 

208 clipadora, f

 

es clipadora

 

 

209 codificadora, f

 

es codificadora

 

 

210 compactadora, f

 

es compactadora

 

 

211 compressor d'aire, m

 

es compresor de aire

 

 

212 comprovadora de pes, f

 

es comprobadora de pesos

 

 

213 comptadora, f

 

es contador

en counter; counting machine

 

 

214 condicionador de farratge, m

 

es acondicionador de forraje

en hay conditioner

 

 

215 condicionador de portaempelts, m

 

es preparadora de portainjertos

en stock conditioner

 

 

216 congelador, m

 

es congelador

en freezer

 

 

217 conreadora, f

sin. compl. cultivadora

 

es cultivador

en cultivator

 

 

218 conreadora rotativa, f

veg. rotocultor

 

 

219 contínua de filar, f

 

es continua de hilar

en spinning frame; spinning machine

 

 

220 contínua de filar d'aletes, f

sin. contínua de filar d'aranyes

 

es continua de hilar de aletas; continua de hilar de arañas

en flyer frame with dead spindles; flyer spinning frame

 

 

221 contínua de filar d'anells, f

veg. contínua de filar d'anells giratoris

 

 

222 contínua de filar d'anells giratoris, f

sin. compl. contínua de filar d'anells

 

es continua de hilar de anillos; continua de hilar de anillos giratorios

en living ring spinning frame; ring spinning frame

 

 

223 contínua de filar d'aranyes, f

sin. contínua de filar d'aletes

 

 

 

224 contínua de filar d'autotorsió, f

 

es continua de hilar de autotorsión

en self-twist spinning frame

 

 

225 contínua de filar de campanes, f

 

es continua de hilar de campanas

en cap spinning frame

 

 

226 contínua de filar sense torsió, f

 

es continua de hilar sin torsión

en twistless spinning frame

 

 

227 convertidor, m

 

es convertidor

en converter

 

 

228 corbadora, f

 

es curvadora

 

 

229 corró, m

 

es rodillo

en land roller; roller

 

 

230 corró cavallonador, m

 

es rodillo alomador; rodillo de cavallones; rodillo de llanta cóncava

en delayed roller [US]; ridge roller

 

 

231 corró compactador, m

veg. corró llis

 

 

 

232 corró Crosskill, m

 

es rodillo Crosskill

en Crosskill roller

 

 

233 corró llis, m

sin. compl. corró compactador

 

es rodillo apisonador; rodillo asentador; rodillo compactador; rodillo liso

en compaction roller; flat roller; press roller; smooth roller

 

 

234 corrugadora de tubs, f

 

es corrugadora para tubos

 

 

235 cosidor, m

veg. teler

 

 

 

236 cosidora, f

 

es cosedora

 

 

237 cubilot, m

 

es cubilote

en cupola furnace

 

 

238 cultivadora, f

veg. conreadora

 

 

 

239 cúter, m

 

es cutter

 

240 dactilocomponedora, f

 

es dactilocomponedora

 

 

241 dalladora, f

 

es guadañadora; segadora

en mower

 

 

242 dalladora arrengleradora, f

 

es segadora-hileradora

en swather; windrower

 

 

243 dalladora carregadora, f

 

es segadora-cargadora

en cutter loader

 

 

244 dalladora condicionadora, f

 

es segadora-acondicionadora

en mower conditioner

 

 

245 dalladora lligadora de cànem, f

 

es segadora-atadora de cáñamo

en hemp binder

 

 

246 dalladora picadora de farratge, f

 

es segadora-picadora de forraje

en forage harvester

 

 

247 debanadora, f

 

es devanadera; devanadora

 

Nota: Generalment s'usa en plural.

 

248 dentadora, f

 

es dentadora; talladora de engranajes

 

 

249 depiladora, f

 

es depiladora

 

 

250 desbanyadora, f

 

es descorneadora

en dehorner

 

 

251 desbarbadora, f

 

es desbarbadora

 

 

252 desbarbadora d'engranatges, f

 

es desbarbadora de engranajes

 

 

253 desbrossadora, f

 

es desbrozadora

en bush breaker; scrub clearing machine

 

 

254 desbrossadora de fullam, f

 

es desbrozadora de follaje; desbrozadora de matas

en haulm slasher; potato haulm remover

 

 

255 descapsuladora, f

 

es descapsuladora

 

 

256 descapsuladora de cotó, f

 

es arrancadora de cápsulas de algodón; despojadora de cápsulas de algodón

en cotton stripper

 

 

257 descavallonadora, f

veg. arada descavallonadora

 

 

 

258 descoronadora, f

 

es descoronadora

en beet topper; sugar-beet topper

 

 

259 descoronadora picadora, f

 

es descoronadora-picadora

en beet topper and chopper

 

 

260 descuscutadora, f

 

es descuscutadora

en dodder eliminator

 

 

261 desembaladora, f

 

es desembaladora

 

 

262 desemmotlladora, f

 

es desmoldeadora

 

 

263 desempedregadora, f

 

es despedregadora

en stone picker

 

 

264 desencaixadora, f

 

es desencajadora

en uncasing machine

 

 

265 desenroscadora, f

 

es desenroscadora

 

 

266 desenrotllador de pel·lícula plàstica, m

 

es acolchadora de película plástica; desenrollador de película plástica

en film aplicator; film mulcher; film mulching machine; plastic mulch layer

 

 

267 desenrotllador de xarxes, m

 

es extendedor de redes

en net unroller

 

 

268 desenrotlladora, f

 

es desenrolladora

 

 

269 desenrotlladora de bales, f

 

es desenrollador de pacas

en bale unwinder; unwind device for big roll bales

 

 

270 desensacadora, f

 

es desensacadora

 

 

271 desensacadora automàtica, f

 

es desensacadora automática

 

 

272 desensitjadora, f

 

es desensiladora

en silo unloader

 

 

273 desensitjadora de ganiveta, f

 

es cortabloques de ensilado; desensiladora de cuchilla; desensiladora por bloques

en block sillage cutter; silage cutter

 

 

274 desespuntadora de vegetals, f

 

es despuntadora de vegetales

en trimmer for vegetables

 

 

275 desgranadora, f

 

es desgranadora

en gin

 

 

276 desgrilladora de patates, f

 

es desgerminador de patatas

en potato degerminator; potato sprout remover

 

 

277 deshumidificador, m

 

es deshumidificador

 

 

278 desinfectadora de llavors, f

 

es desinfectadora de semillas

en seed dresser; seed dressing machine

 

 

279 desmotadora, f

 

es desmotadora

en gin

 

 

280 desnatadora, f

 

es desnatadora

en milk separator

 

 

281 desossadora, f

 

es deshuesadora

 

 

282 desossadora contínua, f

 

es deshuesadora continua

 

 

283 desossadora farcidora d'olives, f

 

es deshuesadora-rellenadora de aceitunas; máquina deshueso-rellenadora

 

 

284 despaletitzador, m

 

es despaletizador

en despalletizer

 

 

285 despolpadora, f

 

es despulpador

 

 

286 despuntadora de sarments, f

 

es recortadora de cepas

en vineyard tipping machine

 

 

287 dessagnadora, f

 

es desangradora

 

 

288 dessaladora, f

 

es desaladora

 

 

289 destil·lador, m

 

es destilador

 

 

290 diable desfibrador, m

 

es diablo desfibrador

en tearing machine

 

 

291 diable desfibrador Willow, m

 

es diablo desfibrador Willow

en willow

 

 

292 dida automàtica, f

 

es nodriza automática

en automatic milk feeder; teat-type milk feeder

 

 

293 digestor, m

 

es digestor

en digestion tank

 

 

294 dispositiu, m

 

es dispositivo

 

 

295 distribuidor de pasta, m

 

es dosificador; formador de cargo; repartidor de pasta

en apportioner; charge former; paste distributor

 

 

296 distribuïdora, f

 

es distribuidora

 

 

297 distribuïdora automàtica de begudes, f

 

es distribuidor automático de bebidas

 

 

298 distribuïdora de microgrànuls, f

 

es distribuidor de microgránulos

en microgranule applicator

 

 

299 distribuïdora de palla, f

 

es esparcidor de residuos

en straw mulcher

 

 

300 divisora automàtica, f

 

es divisora automática

 

 

301 divisora formaboles, f

 

es divisora-boleadora

 

 

302 divisora pesadora, f

 

es divisora-pesadora

 

 

303 doblador, m

 

es dobladora

 

 

304 dosificadora, f

 

es dosificador

 

 

305 dosificadora, f

 

es dosificadora

 

 

306 dosificadora d'additius, f

 

es dosificadora de aditivos

 

 

307 dosificadora de caragol sense fi, f

 

es dosificadora de tornillo sin fin

 

 

308 dosificadora de substrat hortícola, f

 

es dosificador de substrato hortícola

en dosing device for earth

 

 

309 dosificadora mescladora de plàstics, f

 

es dosificadora mezcladora de plástico

 

 

310 drageadora, f

 

es grageadora

 

 

311 dúmper, m

veg. traginadora de trabuc

 

 

312 ejector, m

sin. expulsor

 

es expulsor

en ejector

 

 

313 elevador carregador, m

 

es elevador cargador

 

 

314 elevador de productes fràgils, m

 

es elevador para productos frágiles

en breakable material elevator

 

 

315 embaladora, f

 

es embaladora

en baling machine

 

 

316 embaladora, f

 

es empacadora; recogedora-empacadora

en hay baler; pick-up baler

 

 

317 embaladora de bales rodones, f

veg. rotoembaladora

 

 

 

318 embolcadora, f

 

es envolvedora

 

 

319 embolicadora de bales cilíndriques, f

 

es envolvedora de pacas cilíndricas

en round bales wrapping machine

 

 

320 embonadora, f

sin. compl. carda embonadora

 

es carda emborradora

en scribbler card

 

 

321 embossadora, f

 

es formadora de bolsas

 

 

322 embossadora horitzontal, f

 

es formadora de bolsas horizontal

 

 

323 embossadora vertical, f

 

es formadora de bolsas vertical

 

 

324 embotelladora, f

 

es embotelladora

 

 

325 embotidora, f

 

es embutidora

 

 

326 embotidora al buit, f

 

es embutidora al vacío

en vacuum stuffer

 

 

327 embotidora automàtica, f

 

es embutidora automática

 

 

328 embotidora contínua al buit, f

 

es embutidora continua al vacío

 

 

329 embotidora dosificadora, f

 

es embutidora dosificadora

en stuffer dosing unit

 

 

330 embotidora vertical, f

 

es embutidora vertical

 

 

331 emmetxadora, f

 

es ensambladora

 

 

332 emmetxadora doble, f

 

es ensambladora doble

 

 

333 emmotlladora, f

 

es moldeadora

 

 

334 emmotlladora de pasta, f

 

es moldeadora de pasta

en moulding machine

 

 

335 emmotlladora per reacció, f

 

es moldeadora por reacción

 

 

336 emmotlladora per rotació, f

 

es moldeadora por rotación

 

 

337 empanadora, f

 

es empanadora

 

 

338 empaquetadora, f

 

es empaquetadora; máquina de empaquetado

 

 

339 empaquetadora de pel·lícula retràctil, f

 

es máquina de empaquetado con película retráctil

 

 

340 empastilladora, f

 

es empastilladora

 

 

341 empastilladora de fenc, f

 

es empastilladora de heno

en pelleting press

 

 

342 empolsadora, f

 

es espolvoreadora

en duster

 

 

343 empolsadora de llavors, f

 

es espolvoreadora de semillas

en grain duster; powder seed dresser

 

 

344 emulsionadora, f

 

es emulsionadora

 

 

345 encaixadora, f

 

es encajadora; encajonadora

 

 

346 encartadora, f

 

es encartadora

 

 

347 encoladora, f

 

es encoladora

 

 

348 encoladora, f

 

es encoladora; engomadora

 

 

349 encoladora de cantells, f

 

es encoladora de cantos

 

 

350 encoladora de dos rodets, f

 

es encoladora de dos rodillos

 

 

351 encoladora de quatre rodets, f

 

es encoladora de cuatro rodillos

 

 

352 encunyadora, f

 

es troqueladora

 

 

353 encunyadora de galetes, f

 

es troqueladora para galletas

 

 

354 encunyadora en calent, f

 

es troqueladora en caliente

 

 

355 enfaixadora, f

 

es enfajadora

 

 

356 enfardelladora, f

 

es enfardadora

 

 

357 enfarinadora, f

 

es enharinadora

 

 

358 ensacadora, f

 

es ensacadora

 

 

359 ensobradora, f

 

es ensobradora

 

 

360 entrescadora, f

 

es triscador

 

 

361 envasadora, f

 

es envasadora

 

 

362 envasadora al buit, f

 

es envasadora al vacío

en vacuum packaging machine

 

 

363 envasadora de contrapressió, f

 

es envasadora de contrapresión

 

 

364 envasadora segelladora, f

 

es envasadora-selladora

 

 

365 envasadora vertical, f

 

es envasadora vertical

 

 

366 envernissadora, f

 

es barnizadora

 

 

367 envernissadora de cortina, f

 

es barnizadora a cortina

 

 

368 envernissadora de rodet, f

 

es barnizadora a rodillo

 

 

369 equip, m

veg. equipament

 

 

 

370 equipament, m

sin. compl. equip

 

es equipo

 

 

371 equipament auxiliar, m

 

es equipo auxiliar

 

 

372 esbandidora, f

 

es enjuagadora

 

 

373 escairadora, f

 

es escuadradora

 

 

374 escaldadora, f

 

es escaldadora

 

 

375 escampadora de calç, f

 

es esparcidor de cal; repartidor de cal

en lime sower [US]; lime spreader

 

 

376 escampadora de fems, f

 

es desparramadora de estiércol

en field heap spreader

 

 

377 escàner, m

 

es escáner

 

 

378 escàner de tambor, m

 

es escáner de tambor

en drum scanner

 

 

379 escàner pla, m

 

es escáner plano

 

 

380 escarificadora, f

 

es escarificadora

en scarifier

 

 

381 esclofolladora, f

 

es descascaradora; descascarilladora

en huller; sheller

 

 

382 esclofolladora classificadora de cacau, f

 

es descascarilladora-clasificadora de cacao

 

 

383 esclofolladora d'ametlles, f

veg. trencadora d'ametlles

 

 

 

384 escombradora, f

 

es barredora

en sweeper

 

 

385 escorçadora, f

 

es descortezadora

 

 

386 escorredor, m

 

es escurridor

 

 

387 esfulladora, f

 

es deshojadora

 

 

388 esfulladora descoronadora, f

 

es deshojadora-descoronadora

en leaf stripper topper

 

 

389 esfulladora pneumàtica, f

 

es deshojadora neumática

en pneumatical leaf remover

 

 

390 esmeriladora, f

 

es esmeriladora

 

 

391 esmoladora, f

 

es afiladora; amoladora

 

 

392 esmoladora universal, f

 

es afiladora universal

 

 

393 espelladora, f

 

es desolladora

 

 

394 espelladora de corrons, f

 

es desolladora de rodillos

en roller flayer engine for cattle

 

 

395 espinyoladora, f

 

es deshuesadora

 

 

396 espiral transportadora, f

 

es sinfín transportador

en conveyor spiral; snake auger

 

 

397 esplanadora, f

 

es alisadora; arrobadera; explanadora

en blade-type grader; land grader and leveller; land plane

 

 

398 esplomadora, f

 

es desplumadora

en plucking machine

 

 

399 esterilitzador, m

 

es esterilizador

en sterilizer

 

 

400 esterrossador, m

veg. rascle

 

 

 

401 estiradora, f

 

es estiradora

en drawing machine

 

 

402 estripadora, f

 

es destripadora

 

 

403 etiquetadora, f

 

es etiquetadora

 

 

404 etiquetadora lineal, f

 

es etiquetadora lineal

 

 

405 etiquetadora rotativa, f

 

es etiquetadora rotativa

 

 

406 evaporador, m

 

es evaporador

 

 

407 excavadora, f

 

es excavadora

en excavator

 

 

408 expulsor, m

sin. ejector

 

 

 

409 extirpadora, f

 

es extirpador

en extirpator

 

 

410 extractor, m

 

es extractor

 

 

411 extractor de massalota, m

 

es extractor de mazarota

 

 

412 extrusora, f

 

es extrusora

 

 

413 extrusora d'escumes, f

 

es extrusora para espumas

 

 

414 extrusora de caragol doble, f

sin. compl. màquina de dos caragols

 

es extrusora de dos tornillos; extrusora de tornillo doble

 

 

415 extrusora de caragol únic, f

sin. compl. màquina d'un caragol

 

es extrusora de un tornillo

 

 

416 extrusora de cautxú, f

 

es extrusora de caucho

en rubber extruder

 

 

417 extrusora de cocció, f

 

es extrusora de cocción

 

 

418 extrusora de coextrusió, f

 

es extrusora para coextrusión

 

 

419 extrusora de coloració, f

 

es extrusora para coloración

 

 

420 extrusora de corrent descendent, f

 

es extrusora de corriente descendente

 

 

421 extrusora de fibres, f

 

es extrusora para fibras

 

 

422 extrusora de filasses estirades, f

 

es extrusora para hilazas estiradas

 

 

423 extrusora de granulació, f

 

es extrusora para granulación

 

 

424 extrusora de làmines, f

 

es extrusora para láminas

 

 

425 extrusora de làmines estratificades, f

 

es extrusora para láminas estratificadas

 

 

426 extrusora de làmines expandides, f

 

es extrusora para láminas expandidas

 

 

427 extrusora de làmines planes, f

 

es extrusora para láminas planas

 

 

428 extrusora de monofilaments, f

 

es extrusora para monofilamentos

 

 

429 extrusora de multifilaments, f

 

es extrusora para multifilamentos

 

 

430 extrusora de perfils, f

 

es extrusora para perfiles

 

 

431 extrusora de plaques, f

 

es extrusora para placas

 

 

432 extrusora de recobriment, f

 

es extrusora para recubrimiento

 

 

433 extrusora de regeneració, f

 

es extrusora para regeneración

 

 

434 extrusora de tubs, f

 

es extrusora para tubos

 

435 fenificadora, f

 

es esparcidora de heno; henificadora

en hay tedder; tedder

 

 

436 fenificadora arrengleradora, f

 

es henificadora-hileradora

en combined tedder and swather

 

 

437 fenyedora, f

 

es heñidora

 

 

438 filaberquí elèctric, m

 

es berbiquí eléctrico

 

 

439 filadora, f

 

es hiladora

en spinner; spinning frame; spinning machine

 

 

440 filadora de bots, f

 

es hiladora de botes

en pot spinning frame

 

 

441 filadora de cap obert, f

 

es hiladora de cabo abierto; hiladora open end

en open end spinning frame

 

 

442 filadora per extrusió, f

 

es hiladora por extrusión

en extrusion spinning frame

 

 

443 filadora per recobriment, f

 

es hiladora por recubrimiento

en wrap spinning frame

 

 

444 filadora per vòrtex, f

 

es hiladora por vórtice

en vortex spinning frame

 

 

445 filadora Stains, f

 

es hiladora Stains

en Stains direct spinning frame

 

 

446 filmadora, f

 

es filmadora

 

 

447 filmadora CRT, f

 

es filmadora CRT

 

Nota: La sigla CRT correspon a cathode ray tube (tub de raigs catòdics).

 

448 filmadora làser, f

 

es filmadora láser

 

 

449 filtre de premsa, m

 

es filtro-prensa

 

 

450 fistonadora, f

 

es festoneadora

 

 

451 fleixadora, f

 

es flejadora

 

 

452 fonedora, f

 

es fundidora

 

 

453 fonedora de formatge, f

 

es fundidora de queso

 

 

454 forca carregadora, f

 

es horquilla estibadora

en high-reach stacker

 

 

455 formadora, f

 

es formadora

 

 

456 forn, m

 

es horno

 

 

457 forn automàtic continu, m

 

es horno automático continuo

en continuous automatic oven

 

 

458 forn continu, m

 

es horno continuo

 

 

459 forn d'aire calent, m

 

es horno por aire caliente

en rack rotating oven

 

 

460 forn d'assecatge, m

 

es horno de secado

 

 

461 forn de cambres superposades, m

 

es horno de cámaras superpuestas

 

 

462 forn de cocció, m

 

es horno de cocción

 

 

463 forn de cup, m

 

es horno de cuba

 

 

464 forn de fusió, m

 

es horno de fusión

 

 

465 forn de gresol, m

 

es horno de crisol

 

 

466 forn de Martin-Siemens, m

 

es horno Martin-Siemens

 

 

467 forn de mufla, m

 

es horno de mufla

 

 

468 forn de pa, m

 

es horno de panadero

en baker's oven

 

 

469 forn de reverber, m

 

es horno de reverbero

 

 

470 forn de socarrimar, m

 

es horno de chamuscar

 

 

471 forn de solera, m

 

es horno de solera

 

 

472 forn de túnel, m

 

es horno de túnel

 

 

473 forn elèctric modular, m

 

es horno eléctrico modular

en modular electric oven

 

 

474 forn gelificador de PVC, m

 

es horno gelificador de PVC

 

Nota: La sigla PVC correspon a polyvinyl chloride (policlorur de vinil).

 

475 forn giratori, m

 

es horno giratorio

 

 

476 forn industrial automàtic, m

 

es horno industrial automático

 

 

477 forn metal·lúrgic, m

 

es horno metalúrgico

en ladle furnace

 

 

478 forn preescalfador, m

 

es horno precalentador

 

 

479 fotocomponedora, f

 

es fotocomponedora; fotocompositora; fototipocompositora

 

 

480 fotocopiadora, f

 

es fotocopiadora

 

 

481 franquejadora, f

 

es franqueadora

 

 

482 fregadora, f

 

es lijadora

 

 

483 fregadora calibradora, f

 

es lijadora-calibradora

 

 

484 fregadora d'olla, f

 

es lijadora de olla

 

 

485 fregadora de banda, f

 

es lijadora de banda

 

 

486 fregadora de cantells, f

 

es lijadora de cantos

 

 

487 fregadora de disc, f

 

es lijadora de disco

 

 

488 fregadora de motllures, f

 

es lijadora de molduras

 

 

489 fregadora excèntrica, f

 

es lijadora excéntrica

 

 

490 fregadora orbital, f

 

es lijadora orbital

 

 

491 fregidora, f

 

es freidora

 

 

492 fregidora automàtica contínua, f

 

es freidora automática continua

en continuous automatic fryer

 

 

493 fregidora d'immersió, f

 

es freidora de inmersión

 

 

494 fregidora de volteig, f

 

es freidora volteo

 

 

495 fresa cilíndrica, f

 

es fresa cilíndrica

 

 

496 fresa cònica, f

 

es fresa cónica

 

 

497 fresa de disc, f

 

es fresa de disco

 

 

498 fresa de forma, f

 

es fresa de forma

 

 

499 fresa desensitjadora, f

 

es picadora-desensiladora

en silage unloading cutter

 

 

500 fresadora, f

 

es fresadora

 

 

501 fresadora copiadora, f

 

es fresadora copiadora

 

 

502 fresadora horitzontal, f

 

es fresadora horizontal

 

 

503 fresadora portàtil, f

 

es fresadora portátil

 

 

504 fresadora vertical, f

 

es fresadora vertical

 

 

505 frigorífic, m

sin. nevera

 

es frigorífico; nevera

 

 

506 fumador, m

 

es ahumador; horno de ahumado

en smoke chamber

 

507 garbell, m

 

es criba

 

 

508 garbell vibrant, m

 

es criba vibradora

 

 

509 garlopa elèctrica, f

 

es garlopa eléctrica

 

 

510 geladora, f

 

es heladora

 

 

511 gil, m

 

es gill; gill-box

en gill box

 

 

512 gil d'eriçó, m

 

es gill de erizos

en porcupine gill-box

 

 

513 gil d'intersecció, m

 

es gill intersecting

en intersecting gill box

 

 

514 gofradora, f

 

es gofradora

 

 

515 granejadora, f

 

es graneador

 

 

516 granissadora, f

 

es granizador

 

 

517 gransadora, f

sin. granuladora

 

es granceadora; granulador

 

 

518 granulador, m

 

es empastilladora; granuladora; prensa granuladora

en cuber; cuber and pelleter; cubing machine

 

 

519 granuladora, f

sin. gransadora

 

 

 

520 granuladora, f

 

es granuladora

 

 

521 grapadora, f

 

es grapadora

 

 

522 grapadora automàtica, f

 

es grapadora automática

 

 

523 grapadora elèctrica, f

 

es grapadora eléctrica

 

 

524 grapadora pneumàtica, f

 

es grapadora neumática

 

 

525 gravadora, f

 

es grabadora

 

 

526 guillotina, f

 

es guillotina

 

 

527 guillotina de fulloles, f

 

es guillotina de chapas

 

528 homogeneïtzadora, f

 

es homogeneizadora

 

 

529 humectador, m

 

es humectador

en moistener; moisture applicator; wick-wiper applicator

 

 

530 humidificador, m

 

es humidificador

 

531 impremta, f

 

es imprenta

 

 

532 impressora, f

 

es impresora

 

 

533 impressora d'agulles, f

veg. impressora matricial

 

 

 

534 impressora de punts, f

veg. impressora matricial

 

 

 

535 impressora de raig de tinta, f

 

es impresora de chorro de tinta; impresora de inyección

 

 

536 impressora etiquetadora, f

 

es impresora etiquetadora

en print-and-apply labeller

 

 

537 impressora flexogràfica, f

 

es impresora flexográfica

 

 

538 impressora làser, f

 

es impresora láser

 

 

539 impressora magnetogràfica, f

 

es impresora magnetográfica

 

 

540 impressora matricial, f

sin. compl. impressora d'agulles; impressora de punts

 

es impresora de puntos; impresora matricial

 

 

541 impressora ranuradora, f

 

es impresora-ranuradora

en printer-slotter

 

 

542 impressora serigràfica, f

 

es impresora serigráfica

 

 

543 impressora tèrmica, f

 

es impresora térmica

 

 

544 impressora tipogràfica, f

 

es impresora tipográfica

en letter-press printing machine

 

 

545 injectora, f

 

es inyectora

 

 

546 injectora de cautxú, f

 

es inyectora para caucho

 

 

547 injectora de crema, f

 

es inyectora de crema

 

 

548 injectora de peces policromes, f

 

es inyectora para piezas polícromas

 

 

549 injectora de plàstics expandits, f

 

es inyectora para plásticos expandidos

 

 

550 injectora de polièsters, f

 

es inyectora para poliésteres

 

 

551 injectora de salmorra, f

 

es inyectora de salmuera

 

 

552 injectora de silicona líquida, f

 

es inyectora para silicona líquida

 

 

553 injectora de termoplàstics expandits, f

 

es inyectora para termoplásticos expandidos

 

 

554 injectora de termostables, f

 

es inyectora para termoestables

 

 

555 injectora multiagulla, f

 

es inyectora multiaguja

en multiple needle injector

 

 

556 insoladora, f

 

es insoladora

 

 

557 insoladora de volteig, f

 

es insoladora de volteo

 

 

558 inspeccionadora d'ampolles, f

 

es máquina de inspección automática; máquina para inspeccionar botellas

 

 

559 instal·lació col·lectora d'envasos, f

 

es instalación colectora de envases

 

 

560 instal·lació de pesatge, f

 

es instalación de pesada

 

 

561 instrument, m

 

es instrumento

 

562 laminadora, f

 

es laminador; laminadora

 

 

563 laminadora de pasta, f

 

es laminadora de masas

en dough rolling machine; pastry roller

 

 

564 línia d'aconduïment, f

sin. compl. línia d'envasar

 

es línea de envasado; línea de llenado

en filling line

 

 

565 línia d'embalatge, f

 

es línea de embalaje

 

 

566 línia d'empanar, f

 

es línea de empanado

 

 

567 línia d'empaquetament, f

 

es línea de empaquetado

 

 

568 línia d'enllaunament, f

 

es línea de enlatado

 

 

569 línia d'envasar, f

veg. línia d'aconduïment

 

 

 

570 línia d'especejament, f

 

es línea de porcionado

 

 

571 línia de cocció, f

 

es línea de cocinado

 

 

572 línia de coextrusió, f

 

es línea de coextrusión

 

 

573 línia de congelació, f

 

es línea de congelado

 

 

574 línia de decoració, f

 

es línea de decoración

 

 

575 línia de desossament, f

 

es línea de deshuese

 

 

576 línia de fregir, f

 

es línea de frito

 

 

577 línia de massatge, f

 

es línea de masaje; masajeadora

 

 

578 línia de rentatge, f

 

es línea de lavado

 

 

579 línia de sacrifici, f

 

es línea de sacrificio

 

 

580 línia de tallada, f

 

es línea de loncheado

 

 

581 linotip, f

 

es lineotipia; lineotipo; linotipia; linotipo

en linotype

 

 

582 liofilitzador, m

 

es liofilizador

 

 

583 llescadora de pa, f

 

es cortadora de pan

 

 

584 lligadora, f

 

es atadora

 

 

585 lligadora d'embotits, f

 

es atadora de embutidos

 

 

586 lligadora de filferro, f

 

es atador de alambre

en wire tying tool

 

 

587 lligadora de tripes, f

 

es atadora de tripas

 

 

588 llimadora, f

 

es limadora

 

 

589 llimadora hidràulica, f

 

es limadora hidráulica

 

 

590 llimadora mecànica, f

 

es limadora mecánica

 

 

591 llop obridor, m

veg. màquina llop

 

 

 

592 localitzadora, f

sin. compl. adobadora localitzadora

 

es localizador de abonos; localizadora

en direct application fertilizer [US]; fertilizer placement attachment

 

593 macroadobadora, f

 

es abonadora de gran capacidad

en high-capacity bulk spreader; spreader with big capacity hopper

 

 

594 malaxadora, f

 

es malaxadora

 

 

595 mandrinadora, f

 

es mandriladora; mandrinadora

 

 

596 mandrinadora de muntant fix, f

 

es mandriladora de montante fijo

 

 

597 mandrinadora de muntant mòbil, f

 

es mandriladora de montante móvil

 

 

598 mandrinadora múltiple, f

 

es mandriladora múltiple

 

 

599 manteguera, f

 

es mantequera

 

 

600 manuar, m

 

es manuar

en drawframes

 

 

601 manuar de napes, m

sin. manuar de teles

 

es manuar de napas; manuar de telas

en ribbon lap machines

 

 

602 manuar de teles, m

sin. manuar de napes

 

 

 

603 manuar mesclador, m

 

es manuar mezclador

en blending drawframe

 

 

604 màquina, f

sin. premsa d'impressió

 

es máquina

 

 

605 màquina, f

 

es máquina

 

 

606 màquina agrícola, f

 

es máquina agrícola

en agricultural machine; farm machine

 

 

607 màquina bicolor, f

sin. màquina de dos colors

 

es máquina bicolor; máquina de dos colores; prensa bicolor

en two-colour press

 

 

608 màquina circular, f

 

es máquina circular

 

 

609 màquina combinada, f

 

es máquina combinada

 

 

610 màquina d'acidar, f

 

es máquina de acidar

 

 

611 màquina d'alçar, f

 

es alzadora; máquina de alzado

 

 

612 màquina d'arrissar, f

 

es máquina de rizar

en crimping machine

 

 

613 màquina d'embalatges retràctils, f

 

es máquina para embalajes retráctiles

 

 

614 màquina d'embastar, f

 

es hilvanadora

en basting machine

 

 

615 màquina d'enquadernar, f

 

es máquina de encuadernar

 

 

616 màquina d'estampació Vigoureux, f

 

es máquina de estampación Vigoureux

en Vigoureux printing machine

 

 

617 màquina d'estampar, f

 

es máquina de estampar

 

 

618 màquina d'imprimir, f

 

es máquina de imprimir

 

 

619 màquina d'òfset, f

 

es máquina offset

en offset machine

 

 

620 màquina d'òfset de format petit, f

 

es imprenta offset de pequeña escala; máquina offset de pequeño formato

en small offset press

 

 

621 màquina d'overlock, f

veg. sobrefiladora

 

 

 

622 màquina d'un caragol, f

veg. extrusora de caragol únic

 

 

 

623 màquina d'un color, f

sin. màquina monocolor

 

es máquina de un color; máquina monocolor

 

 

624 màquina de blanquejar, f

 

es máquina de blanquear; máquina de blanqueo

en bleaching machine

 

 

625 màquina de bobina, f

 

es máquina de bobina

 

 

626 màquina de botons, f

 

es máquina de botones

en button sewing machine

 

 

627 màquina de brodar, f

 

es máquina de bordar

en embroidery machine

 

 

628 màquina de carbonitzar, f

 

es máquina de carbonizar

en carbonizer

 

 

629 màquina de cobrir, f

 

es máquina de cubrir

 

 

630 màquina de cosir, f

 

es máquina de coser

 

 

631 màquina de cosir amb fil, f

 

es cosedora con hilo

en thread sewing machine

 

 

632 màquina de cosir amb filferro, f

 

es cosedora con alambre

en wire stitching machine

 

 

633 màquina de cosir baguetes, f

 

es presilladora

en tacker

 

 

634 màquina de cudornelles, f

 

es máquina de cola de milano

 

 

635 màquina de disc, f

 

es máquina de disco

 

 

636 màquina de dos caragols, f

veg. extrusora de caragol doble

 

 

 

637 màquina de dos colors, f

sin. màquina bicolor

 

 

 

638 màquina de falsa torsió, f

 

es máquina de falsa torsión

en false twister

 

 

639 màquina de fer gel, f

 

es máquina para producir hielo

en ice production machine

 

 

640 màquina de foradar de cadena, f

 

es máquina de agujerear de cadena

 

 

641 màquina de ganiveta, f

 

es máquina de cuchilla

 

 

642 màquina de netejar fibres, f

 

es máquina de limpiar fibras

en dusting machine

 

 

643 màquina de puntada invisible, f

 

es máquina de puntada invisible

en blindstitch machine

 

 

644 màquina de quatre colors, f

 

es máquina de cuatro colores

 

 

645 màquina de recobrir, f

 

es máquina de recubrir

 

 

646 màquina de rentar, f

 

es lavadora

 

 

647 màquina de rentar i raspallar, f

 

es máquina de lavar-cepillar

 

 

648 màquina de rentar motlles, f

 

es lavadora de moldes

 

 

649 màquina de rivets, f

 

es ribeteadora

en binding machine

 

 

650 màquina de rodets, f

 

es máquina de carretes

 

 

651 màquina de tall, f

 

es máquina cortadora

 

 

652 màquina de tintura, f

 

es máquina de tintura

en dyeing machine

 

 

653 màquina de traus, f

 

es ojaladora

en buttonhole machine

 

 

654 màquina de trencar ous, f

 

es máquina de romper huevos; máquina rompehuevos

 

 

655 màquina de zig-zag, f

 

es máquina de zigzag

 

 

656 màquina eina, f

 

es máquina herramienta

 

 

657 màquina llop, f

sin. compl. llop obridor

 

es lobo abridor

en willow

 

 

658 màquina monocolor, f

sin. màquina d'un color

 

 

 

659 màquina multicolor, f

 

es máquina multicolor

 

 

660 màquina plana, f

 

es máquina plana

en flat-bet machine

 

 

661 màquina portàtil, f

 

es máquina portátil

 

 

662 màquina transformadora de cable en fil, f

 

es máquina transformadora de cable en hilo

en tow-to-yarn machine

 

 

663 màquina universal, f

 

es máquina universal

 

 

664 màquina vertical, f

 

es máquina vertical

 

 

665 maquinària, f

 

es maquinaria

 

 

666 marmita de cocció, f

 

es marmita de cocción

 

 

667 martinet, m

sin. compl. plantaestaques

 

es hincaestacas; hincapostes

en post driver

 

 

668 massilladora, f

 

es masilladora

 

 

669 mastegadora de cautxú, f

 

es masticadora de caucho

 

 

670 matxucadora, f

 

es machacadora

en stone crusher

 

 

671 matxucadora de mandíbules, f

 

es machacadora de mandíbulas

 

 

672 mecanisme, m

 

es mecanismo

 

 

673 menjadora, f

 

es comedero; pesebre

en manger; trough

 

 

674 menjadora mòbil, f

 

es pesebre móvil; rastrillo de pesebre móvil

en mobile feeding rack

 

 

675 merceritzadora, f

 

es mercerizadora

 

 

676 mesclador, m

 

es mezclador

en mixer

 

 

677 mesclador dosificador de sòlids polvorosos, m

 

es mezclador dosificador de polvos

 

 

678 mescladora, f

 

es mezcladora

en blender

 

 

679 mescladora contínua, f

 

es mezcladora continua

 

 

680 mescladora discontínua, f

 

es mezcladora discontinua

 

 

681 metxera, f

 

es mechera

en roving frame

 

 

682 metxera en fi, f

 

es mechera en fino

en fine roving frame

 

 

683 metxera en gros, f

 

es mechera en grueso

en slubbing frame

 

 

684 metxera intermèdia, f

 

es mechera intermedia

en intermediate frame

 

 

685 metxera superfina, f

 

es mechera superfina

en double jack frame

 

 

686 minerva, f

 

es minerva

 

 

687 minitractor, m

 

es microtractor; tractorcito

en microtractor; minitractor; small-tractor

 

 

688 mola d'aigua, f

 

es muela de agua

 

 

689 mola d'esmeril, f

 

es muela de esmeril

 

 

690 molí, m

 

es molino

en grinder; mill

 

 

691 molí barrejador, m

 

es molino-mezclador combinado

en combined-milling and mixing plant

 

 

692 molí col·loïdal, m

 

es molino coloidal

 

 

693 molí de boles, m

 

es molino de bolas

 

 

694 molí de cilindres, m

 

es molino de cilindros
 

 

695 molí de martells, m

 

es molino de martillos

 

 

696 molí de moles verticals, m

 

es molino de muelas verticales

 

 

697 molí de pa ratllat, m

 

es molino para pan rallado

 

 

698 molí de sucre, m

 

es molino para azúcar

 

 

699 molí refinador d'ametlles, m

 

es moleadora-refinadora de almendras

 

 

700 molí triturador, m

 

es molino de trituración; molino triturador

en coarse mill

 

 

701 molí tubular, m

 

es molino tubular

 

 

702 monotip, f

 

es monotipia; monotipo

en monotype

 

 

703 mortasadora, f

 

es mortajadora

 

 

704 motlluradora, f

 

es moldurera

 

 

705 motoanivelladora, f

 

es motoniveladora

en motor grader

 

 

706 motocultor, m

 

es motocultor

en two-wheeled tractor; walking tractor

 

 

707 mufla, f

 

es estufa de secado; mufla

en drying oven

 

 

708 multicopista, f

 

es multicopista

 

 

709 muntadora de nata, f

 

es montadora de nata

 

710 netejadora assecadora d'envasos, f

 

es limpiadora secadora de envases

 

 

711 netejadora classificadora de llavors, f

 

es limpiadora-clasificadora de simientes

en seed cleaner and grader

 

 

712 netejadora d'envasos, f

 

es máquina de limpieza de envases

en package cleaning equipment

 

 

713 netejadora de barrils, f

 

es máquina limpiadora de barriles

 

 

714 netejadora de tubercles, f

 

es limpiadora de patatas

en potato cleaner

 

 

715 netejadora greixadora de llaunes, f

 

es máquina para limpiar y engrasar latas

 

 

716 nevera, f

sin. frigorífic

 

 

 

717 numeradora, f

 

es numeradora

en numbering machine

 

718 obradora, f

 

es labradora

 

 

719 obridora, f

 

es abridora

en opener

 

 

720 obridora Crighton, f

sin. compl. obridora vertical

 

es abridora Crighton; abridora vertical

en Crighton opener; vertical opener

 

 

721 obridora de bales, f

 

es abridora de balas

en bale breaker

 

 

722 obridora de flux axial, f

 

es abridora axi-flow

en axiflow opener

 

 

723 obridora depuradora, f

 

es abridora depuradora

en opener and cleaner

 

 

724 obridora escalonada, f

 

es abridora escalonada

en steeped opener

 

 

725 obridora horitzontal, f

 

es abridora horizontal

en horizontal opener

 

 

726 obridora inclinada, f

 

es abridora inclinada

en centrifair cleaner

 

 

727 obridora mescladora, f

 

es abridora mezcladora

en opener and blender

 

 

728 obridora multibala, f

 

es abridora multibala

en multibale opener

 

 

729 obridora pinçadora, f

 

es abridora pinzadora

en bale plucker

 

 

730 obridora porcupina, f

 

es abridora porcupina

en porcupine opener

 

 

731 obridora vertical, f

veg. obridora Crighton

 

 

 

732 olla de cocció, f

 

es cocedor

 

 

733 olla de quallar automàtica, f

 

es cuba de cuajar automática

 

 

734 olla giratòria, f

 

es cuba giratoria

en gyrating tank

 

 

735 omplidora, f

 

es llenadora; llenadora de envase

en filling machine

 

 

736 omplidora comptadora, f

 

es llenadora contadora

 

 

737 omplidora de caixes, f

 

es llenadora de cajones

en pallet-box filler

 

 

738 omplidora de contenidors, f

 

es llenadora de contenedores

en filling-machine for containers

 

 

739 omplidora de líquids al buit, f

 

es llenadora de líquidos al vacío

en gravity liquid filler

 

 

740 omplidora de líquids per gravetat, f

 

es llenadora de líquidos por gravedad; máquina de llenado por gravedad

en gravity liquid filler

 

 

741 omplidora de testos, f

 

es llenadora de macetas

en pot filling machine; potting machine

 

 

742 omplidora dosificadora, f

 

es llenadora dosificadora

 

 

743 omplidora pesadora, f

 

es llenadora pesadora

en weight filling equipment

 

 

744 omplidora tancadora, f

 

es llenadora cerradora

 

 

745 ordidor, m

 

es máquina de urdimbre

 

 

746 orientadora, f

 

es orientadora de envases

en orienter; orienting machine

 

 

747 ormeig arrossegat, m

 

es apero de arrastre; apero remolcado

en pulled implement; trailed implement

 

 

748 ormeig combinat, m

 

es apero combinado

en combined implement

 

 

749 ormeig semisuspès, m

 

es apero semimontado; apero semisuspendido

en semimounted implement

 

 

750 ormeig suspès, m

 

es apero montado; apero suspendido

en integral mounted implement [US]; mounted implement

 

751 pala carregadora, f

 

es pala cargadora; pala mecánica

en tractor mounted scoop

 

 

752 pala excavadora, f

 

es pala excavadora

en bucket excavator; shovel excavator

 

 

753 paleta aerolliscadora, f

 

es paleta con cojín de aire

en air cushion pallet; hovercraft pallet

 

 

754 paletitzador, m

 

es paletizador

 

 

755 pastadora, f

 

es amasadora

 

 

756 pastadora d'espiral, f

 

es amasadora espiral

 

 

757 pastadora de braços, f

 

es amasadora de brazos

en high speed dough mixer

 

 

758 pastadora de braços ultraràpids, f

 

es amasadora de brazos ultrarrápidos

en high speed arms dough mixer

 

 

759 pastadora mescladora al buit, f

 

es amasadora mezcladora al vacío

en vacuum kneading-mixing machine

 

 

760 pastadora ràpida, f

 

es amasadora rápida

en fast dough mixer

 

 

761 pasteuritzador, m

 

es pasteurizador

en pasteuriser

 

 

762 peladora, f

 

es peladora

en peeler

 

 

763 peladora, f

 

es mondadora

 

 

764 peladora d'ametlles, f

 

es peladora de almendras

en almond peeler

 

 

765 peladora de túnel, f

 

es peladora túnel

 

 

766 peladora ensacadora d'ametlles, f

 

es peladora-ensacadora de almendras

en almond peeler-sacker

 

 

767 peladora escaldadora, f

 

es peladora-escaldadora

 

 

768 pentinadora, f

 

es peinadora

en comber

 

 

769 pentinadora circular, f

 

es peinadora circular

en noble comb

 

 

770 pentinadora rectilínia intermitent, f

 

es peinadora rectilínea intermitente

en rectilinear comb

 

 

771 perforadora, f

 

es taladradora; taladro

 

 

772 perforadora, f

 

es perforadora

 

 

773 perforadora de columna, f

 

es taladro de columna

 

 

774 perforadora múltiple, f

 

es taladro múltiple

 

 

775 perforadora radial, f

 

es taladro radial

 

 

776 perforadora sensitiva, f

 

es taladro sensitivo

 

 

777 picadora, f

 

es picadora

 

 

778 picadora de carn automàtica, f

 

es picadora de carnes automática

en automatic mincer

 

 

779 picadora elèctrica, f

 

es picadora eléctrica

 

 

780 picadora monobloc, f

 

es picadora monobloc

 

 

781 picadora premescladora, f

 

es picadora premezcladora

 

 

782 pistola, f

 

es pistola

 

 

783 pistola d'encolar, f

 

es pistola de encolar

 

 

784 pistola de polvoritzar, f

 

es pistola para pulverizar

 

 

785 planejadora, f

 

es cepilladora

 

 

786 planta d'esventrar automàtica, f

 

es planta de evisceración automática

 

 

787 plantadora, f

 

es plantadora

en planter

 

 

788 plantadora de cintes de llavors, f

 

es plantadora de cintas de semillas

en seed tape planter

 

 

789 plantadora de motes, f

 

es plantadora de cepellones

en soil block planting machine

 

 

790 plantadora de tubercles, f

 

es plantadora de tubérculos

en tuber planter

 

 

791 plantadora forestal, f

 

es plantadora forestal

en forestry planter

 

 

792 plantaestaques, m

veg. martinet

 

 

 

793 planxa, f

 

es plancha

 

 

794 plataforma automotriu, f

 

es plataforma autopropulsada

en self-propelled collecting frame

 

 

795 plataforma de collita, f

 

es plataforma de apoyo

en picking platform

 

 

796 plataforma de plantació, f

 

es plataforma de plantación

en plant and work platform

 

 

797 plegadora, f

 

es plegadora

 

 

798 plòter, m

 

es plotter

 

 

799 plòter electrostàtic, m

 

es plotter electrostático

 

 

800 polidora, f

 

es pulidora

 

 

801 polidora angular, f

 

es pulidora angular

 

 

802 pol·linitzador, m

 

es polinizador

en pollinator

 

 

803 polvoritzadora, f

 

es pulverizador

en field crop sprayer atomizer; sprayer

 

 

804 polvoritzadora automotriu, f

 

es pulverizador automotor; pulverizador autopropulsado

en self-propelled sprayer

 

 

805 polvoritzadora centrífuga, f

 

es pulverizador centrífugo

en centrifugal sprayer

 

 

806 polvoritzadora d'adob en suspensió, f

 

es pulverizador de abonos en suspensión

en suspension fertilizer sprayer

 

 

807 polvoritzadora de llavors, f

 

es pulverizador de semillas

en seed spray treater

 

 

808 polvoritzadora electrodinàmica, f

 

es pulverizador electrodinámico

en electrodynamic sprayer

 

 

809 polvoritzadora electrostàtica, f

 

es pulverizador electrostático

en electrostatic sprayer

 

 

810 polvoritzadora hidràulica, f

 

es pulverizador hidráulico

en hydraulic sprayer

 

 

811 polvoritzadora mecànica, f

 

es pulverizador mecánico

en hydraulic sprayer and rotary atomizer

 

 

812 polvoritzadora pneumàtica, f

 

es pulverizador neumático

en automatic air carrier sprayer air; blast nozzles; carrier sprayer with air

 

 

813 polvoritzadora tèrmica, f

 

es pulverizador térmico; termonebulizador

en aerosol generator [US]; thermal fog generator

 

 

814 posicionadora, f

 

es posicionadora

 

 

815 precintadora, f

 

es precintadora

 

 

816 preescalfador, m

 

es precalentador

 

 

817 preformadora d'envasos, f

 

es preformadora de envases

en preforming case equipment

 

 

818 premsa, f

 

es prensa

 

 

819 premsa contínua, f

 

es prensa continua

 

 

820 premsa contínua de deixalles càrniques, f

 

es prensa continua para desperdicios cárnicos

 

 

821 premsa contínua de polpes, f

 

es prensa continua para pulpas

 

 

822 premsa d'emmotllar, f

 

es prensa de moldeo

 

 

823 premsa d'emmotllar per compressió-transferència, f

 

es prensa de moldeo por compresión-transferencia

 

 

824 premsa d'emmotllar pernils, f

 

es prensa formadora de jamones

 

 

825 premsa d'encolar, f

 

es prensa de encolar

 

 

826 premsa d'estampar, f

 

es prensa de estampar

 

 

827 premsa d'excèntrica, f

 

es prensa de excéntrica

en eccentric press

 

 

828 premsa d'impressió, f

sin. màquina

 

es máquina; prensa de impresión

 

 

829 premsa de caragol, f

 

es prensa de husillo

en screw press

 

 

830 premsa de carrera ascendent, f

 

es prensa de carrera ascendente

en upstroke press

 

 

831 premsa de carrera descendent, f

 

es prensa de carrera descendente

en downstroke press

 

 

832 premsa de compactar, f

 

es prensa compactadora

 

 

833 premsa de contacte, f

 

es prensa de contacto; prensa de contactos

en contact printer

 

 

834 premsa de desemmotllar peix, f

 

es prensa desmoldeo de pescado

 

 

835 premsa de discs, f

 

es prensa de capachos; prensa de discos

 

 

836 premsa de forja, f

 

es prensa de forja; prensa de forjar

 

 

837 premsa de gofrat, f

 

es prensa de gofrado

 

 

838 premsa de motes, f

 

es formadora de cepellones; prensa de moldear cepellones

en soil block making machine; soil block presse

 

 

839 premsa de pastes, f

 

es prensa de pastas

en paste press

 

 

840 premsa de plats calents, f

 

es prensa de platos calientes

 

 

841 premsa de proves, f

 

es prensa de pruebas

 

 

842 premsa de vapor, f

 

es prensa de vapor

 

 

843 premsa elèctrica, f

 

es prensa eléctrica

 

 

844 premsa embaladora, f

 

es prensa embaladora

en baler

 

 

845 premsa ensitjadora, f

 

es prensa ensiladora

en silage presse

 

 

846 premsa hidràulica, f

 

es prensa hidráulica

 

 

847 premsa mecànica, f

 

es prensa mecánica

 

 

848 premsa multiplaques, f

 

es prensa de platos múltiples; prensa multiplacas

en multiplaten press

 

 

849 premsa pneumàtica, f

 

es prensa neumática

 

 

850 prenetejadora de llavors, f

 

es prelimpiadora de granos

en grain pre-cleaner

 

 

851 preplastificadora, f

 

es preplastificadora

 

 

852 prepodadora, f

 

es prepodadora

en prepruner

 

 

853 prepodadora trinxadora, f

 

es prepodadora-trituradora combinada

en prepruner combined with crusher

 

 

854 processador d'imatges gràfiques, m

sigla RIP

 

es procesador de imágenes gráficas

en raster image procesor

 

Nota: La sigla RIP correspon a raster image processor.

 

855 processadora de paper, f

 

es procesadora de papel

 

 

856 processadora de pel·lícula, f

 

es procesadora de película

 

 

857 processadora de planxes, f

 

es procesador de planchas; procesadora de planchas

en plate processing machine; plate processor

 

 

858 processadora de planxes òfset, f

 

es procesadora para planchas offset

 

 

859 puntejadora, f

 

es punteadora

 

 

860 punxonadora, f

 

es punzonadora

 

 

861 purificador de vel, m

 

es purificador de velo

en web purifier

 

862 racionador de farratge, m

 

es dosificador de forraje

en dispensing unit for green forage

 

 

863 ramallosa, f

 

es máquina de remallar; remallosa

 

 

864 rampinadora, f

 

es rastrillo

en harke; rake

 

 

865 rampinadora arrengleradora, f

 

es rastrillo hilerador

en rake swather

 

 

866 rampinadora rompedora, f

 

es rastrillo de leña

en clearing rake

 

 

867 rascle, m

sin. compl. esterrossador

 

es grada

en harrow

 

 

868 rascle articulat, m

 

es grada articulada; grada de armazón articulado

en flexible frame harrow; flexible harrow

 

 

869 rascle canadenc, m

 

es grada canadiense

en spring tine harrow; spring tooth harrow [US]

 

 

870 rascle de cadenes, m

 

es grada de cadenas; grada de púas

en chain harrow; diamond-link chain harrow

 

 

871 rascle de dents flexibles, m

 

es grada de dientes flexibles

en flexible tine harrow

 

 

872 rascle de dents rígides, m

 

es grada de dientes rígidos

en peg tooth harrow; rigid tine harrow; spike tooth harrow

 

 

873 rascle de discs, m

 

es grada de discos

en disc harrow; disk harrow [US]

 

 

874 rascle de pues mòbils, m

 

es grada de púas móviles

en power driven harrow

 

 

875 rascle esterilitzador, m

 

es grada de esterilización

en spike harrow

 

 

876 rascle flexible, m

 

es grada flexible

en flexible harrow

 

 

877 rascle rígid, m

 

es grada rígida

en rigid frame harrow; rigid harrow

 

 

878 rascle rodant, m

 

es grada rodante

en rolling harrow

 

 

879 rascle simple, m

 

es grada simple

en single action disc harrow; single row disc harrow

 

 

880 ratinadora, f

 

es frisadora; ratinadora

 

 

881 ratlladora, f

 

es rallador

 

 

882 rebladora, f

 

es remachadora; roblonadora

 

 

883 rebobinadora, f

 

es rebobinadora

 

 

884 recol·lectora, f

 

es cosechadora

en harvester

 

 

885 recol·lectora autoanivellant, f

 

es cosechadora autoestabilizadora; cosechadora de laderas

en hillside combine harvester

 

 

886 recol·lectora automotriu, f

 

es cosechadora automotriz

en self-propelled combine harvester

 

 

887 recol·lectora de cereals, f

sin. segadora

 

es cosechadora de cereales; segadora

en combine harvester

 

 

888 recol·lectora de cotó, f

 

es cosechadora de algodón

en cotton harvester

 

 

889 recol·lectora de tabac, f

 

es cosechadora de tabaco

en tobacco harvester

 

 

890 recollidora carregadora de corones, f

 

es recogedor-cargador de coronas

en beet top pick-up loader

 

 

891 recollidora de fruita de terra, f

 

es recogedor de frutos del suelo

en ground fruits picker

 

 

892 rectificadora, f

 

es rectificadora

 

 

893 rectificadora d'exteriors, f

 

es rectificadora para exteriores

 

 

894 rectificadora d'interiors, f

 

es rectificadora de interiores

 

 

895 rectificadora horitzontal, f

 

es rectificadora horizontal

 

 

896 rectificadora plana, f

 

es rectificadora plana

 

 

897 rectificadora sense punts, f

 

es rectificadora sin puntos

 

 

898 rectificadora universal, f

 

es rectificadora universal

 

 

899 refinadora, f

 

es refinadora

en refiner

 

 

900 refredador, m

 

es enfriador

 

 

901 refrigerador, m

 

es refrigerador

 

 

902 regenerador de prats, m

 

es regenerador de praderas; regenerador de prados

en grassland rejuvenator; pasture regenerator

 

 

903 regruixadora, f

 

es regruesadora

 

 

904 relacerador, m

 

es dislacerador

 

 

905 remenadora d'humus, f

 

es máquina de preparación de substrato; revolvedora de compost

en compost turner; composting machine

 

 

906 remolc, m

 

es remolque

en trailer

 

 

907 remolc apilador de bales, m

 

es remolque apilador de pacas

en stacking bale trailer

 

 

908 remolc autocarregador baix, m

 

es remolque autocargador de plataforma baja

en low-loading trailer

 

 

909 remolc autocarregador de bales, m

 

es remolque autocargador de pacas

en bale collecting trailer

 

 

910 remolc autocarregador de farratge, m

 

es remolque autocargador de forraje

en self-loading forage trailer

 

 

911 remolc autodescarregador, m

 

es remolque autodescargable; remolque autodescargador

en self-emptying wagon; self-unloading trailer

 

 

912 remolc barrejador distribuïdor, m

 

es remolque unifeed

en unifeed mixer trailer

 

 

913 remolc basculador, m

 

es remolque basculante

en tipping trailer

 

 

914 remolc de bestiar, m

 

es remolque de ganado

en cattle trailer; livestock trailer

 

 

915 remolc distribuïdor de fems, m

veg. remolc escampafems

 

 

 

916 remolc escampafems, m

sin. compl. remolc distribuïdor de fems

 

es distribuidor de estiércol; esparcidor de estiércol; remolque distribuidor de estiércol

en farmyard manure spreader; manure spreader

 

 

917 remolc menjadora de farratge, m

 

es remolque-pesebre de forraje

en self-feed forage trailer

 

 

918 remolc plataforma, m

 

es remolque de plataforma

en platform trailer

 

 

919 remolc retrobasculador, m

 

es remolque monoeje basculante al retroceder

en tippep by reversing trailer

 

 

920 rentadora d'ampolles, f

 

es lavadora de botellas

en botlle washing machine

 

 

921 rentadora d'arrels i tubercles, f

 

es lavadora de raíces y tubérculos

en potato and root crop washer

 

 

922 rentadora de fruita i hortalisses, f

 

es lavadora de fruta y hortalizas

en fruit and vegetable washer

 

 

923 rentadora de pernils, f

 

es lavador de jamones

 

 

924 repassadora, f

sin. compl. carda repassadora

 

es carda repasadora; repasadora

en second breaker

 

 

925 retorcedor, m

 

es retorcedor; retorcedora

 

 

926 retroexcavadora, f

 

es retroexcavadora

en back digger; back-acting excavator

 

 

927 reunidora de cintes, f

veg. reunidora de vetes

 

 

 

928 reunidora de vetes, f

sin. compl. reunidora de cintes

 

es reunidora de cintas

en sliver lap machine; sliver lapper

 

 

929 ribot elèctric, m

 

es cepillo eléctrico

 

 

930 RIP, m

veg. processador d'imatges gràfiques

 

es RIP

 

Nota: La sigla RIP correspon a raster image processor.

 

931 robot aspersor, m

 

es robot aspersor

en robot sprinkler

 

 

932 robot recol·lector, m

 

es robot recolector

en citrus picking robot

 

 

933 roscadora, f

 

es roscadora

 

 

934 rotativa, f

 

es rotativa

en rotary machine

 

 

935 rotativa de doble revolució, f

 

es máquina de dos vueltas

en two-revolution press

 

 

936 rotativa tipogràfica, f

 

es rotativa tipográfica

 

 

937 rotocultor, m

sin. compl. conreadora rotativa

 

es cultivador rotativo; rotocultivador; rotocultor

en rotary cultivator

 

 

938 rotoembaladora, f

sin. compl. embaladora de bales rodones

 

es embaladora de balas redondas; empacadora de balas cilíndricas; rotoempacadora

en large cylindrical pick-up baler; rotobaler; round baller

 

939 salador, m

 

es saladero

 

 

940 saladora, f

 

es saladora

 

 

941 seccionadora, f

 

es seccionadora

 

 

942 segadora, f

sin. recol·lectora de cereals

 

 

 

943 segelladora, f

 

es selladora

 

 

944 seleccionadora d'avellanes, f

 

es seleccionadora de avellanas

en hazelnut grader

 

 

945 seleccionadora de llavors, f

 

es seleccionadora de alveolos; seleccionadora de alvéolos

en indented cylinder grader

 

 

946 seleccionadora densimètrica, f

 

es seleccionadora densimétrica

en screen grader

 

 

947 seleccionadora electromagnètica, f

 

es seleccionadora electromagnética

en magnetic separator

 

 

948 seleccionadora electrònica, f

 

es seleccionadora electrónica

en electronical grader

 

 

949 seleccionadora mecànica, f

 

es seleccionadora mecánica

en mechanical grader

 

 

950 seleccionadora pneumàtica, f

 

es seleccionadora neumática

en pneumatic grader

 

 

951 selfactina, f

 

es selfactina

en mule

 

 

952 sembradora, f

 

es sembradora

en drill; seed drill; sowing machine

 

 

953 sembradora a cops, f

 

es sembradora a golpes

en hill planter [US]; spacing drill [GB]

 

 

954 sembradora a eixams, f

veg. sembradora a ruix

 

 

 

955 sembradora a ruix, f

sin. compl. sembradora a eixams

 

es sembradora a voleo

en seed broadcaster; sower [US]

 

 

956 sembradora adobadora, f

 

es sembradora combinada; sembradora-abonadora

en combine drill; fertilizer drill

 

 

957 sembradora de motes, f

 

es sembradora de cepellones

en seed drill for pots

 

 

958 sembradora de precisió, f

veg. sembradora monogrà

 

 

 

959 sembradora de safates, f

 

es sembradora de bandejas

 

 

960 sembradora de sembra directa, f

veg. sembradora directa

 

 

 

961 sembradora directa, f

sin. compl. sembradora de sembra directa

 

es sembradora de siembra directa

en sod seeder

 

 

962 sembradora estenedora de pel·lícula plàstica, f

 

es plastisembradora

en combined film applicator and drill

 

 

963 sembradora fluent, f

 

es sembradora de semillas en suspensión

en fluid drill

 

 

964 sembradora monogrà, f

sin. compl. sembradora de precisió

 

es sembradora de precisión; sembradora monograno

en single seed drill; spacing drill

 

 

965 sembradora per fileres, f

 

es sembradora a chorrillo; sembradora en líneas

en drill (US); seed drill

 

 

966 separador de xerigot de banda contínua, m

 

es desueradora de banda continua

 

 

967 separadora, f

 

es separadora

 

 

968 serra circular, f

sin. compl. serra de disc

 

es sierra circular; sierra de disco

 

 

969 serra circular portàtil, f

sin. compl. serra de disc portàtil

 

es sierra circular portátil

 

 

970 serra de banda horitzontal, f

 

es sierra de banda horizontal

 

 

971 serra de banda vertical, f

 

es sierra de banda vertical

 

 

972 serra de biaixos, f

 

es sierra de ingletar; sierra ingletadora

en miter saw

 

 

973 serra de cadena, f

 

es motosierra; sierra de cadena

 

 

974 serra de cinta, f

sin. compl. serra de cinta sense fi; serra sense fi

 

es sierra de cinta; sierra de cinta sin fin

 

 

975 serra de cinta sense fi, f

veg. serra de cinta

 

 

 

976 serra de disc, f

veg. serra circular

 

 

 

977 serra de disc portàtil, f

veg. serra circular portàtil

 

 

 

978 serra de pèndol, f

 

es sierra de péndulo

 

 

979 serra de vaivé, f

 

es sierra de vaivén

 

 

980 serra de vogir, f

 

es sequeta; sierra de calar

 

 

981 serra mecànica, f

 

es sierra mecánica

 

 

982 serra múltiple, f

 

es sierra múltiple

 

 

983 serra sense fi, f

veg. serra de cinta

 

 

 

984 sínia, f

 

es noria

en noria

 

 

985 sitja, f

 

es silo

 

 

986 sobrefiladora, f

sin. compl. màquina d'overlock

 

es máquina overlock

en overlock

 

 

987 soldador, m

 

es soldador

 

 

988 soldador per alta freqüència, m

 

es soldador por alta frecuencia

 

 

989 soldador per fricció, m

 

es soldador por fricción

 

 

990 soldador per gas calent, m

 

es soldador por gas caliente

 

 

991 soldador per ultrasons, m

 

es soldador por ultrasonidos

 

 

992 soldador termoplàstic, m

 

es soldador termoplástico

 

 

993 soldadora, f

 

es soldadora

 

 

994 subsolador, m

sin. compl. arada de subsòl

 

es arado subsolador; subsolador

en subsoiler; subsoiling plough

 

 

995 superpremsa, f

 

es superprensa

 

996 tallaarrels, f

 

es cortarraíces

en root cutter

 

 

997 talladora, f

 

es cortadora

 

 

998 talladora a blocs, f

 

es cortadora en bloques

 

 

999 talladora a daus, f

 

es cortadora en dados

 

 

1000 talladora al buit, f

 

es cortador al vacío

 

 

1001 talladora apiladora, f

 

es loncheadora apiladora

 

 

1002 talladora de bobines de paper, f

 

es cortadora de bobinas de papel

en paper-roll cutter

 

 

1003 talladora de carn, f

 

es cortadora de carne

 

 

1004 talladora de fibres, f

 

es cortadora de fibras

en staple cutter

 

 

1005 talladora de fleixos de ferro, f

 

es cortadora de flejes de hierro

en iron band cutter

 

 

1006 talladora de mantega, f

 

es cortadora de mantequilla

en butter slicing machine

 

 

1007 talladora de pasta, f

 

es cortadora de pastas

 

 

1008 talladora desossadora de fruita, f

 

es cortadora y deshuesadora de frutas

 

 

1009 talladora longitudinal, f

 

es cortadora longitudinal

en slitter

 

 

1010 talladora rebobinadora, f

 

es cortadora rebobinadora

 

 

1011 talladora rotativa, f

 

es cortadora rotativa

 

 

1012 tallagespa, m

 

es cortacésped; segadora de césped

en rotary lawn mower

 

 

1013 tamís, m

 

es tamiz

 

 

1014 tamisadora, f

 

es tamizadora

 

 

1015 tanc de fems líquids, m

veg. tanc de purins

 

 

 

1016 tanc de purins, m

sin. compl. tanc de fems líquids

 

es tanque de purín

en liquid manure tank

 

 

1017 tanc de refrigeració, m

 

es tanque refrigerador

 

 

1018 tanc de retracció, m

 

es tanque de retracción

 

 

1019 tanc de verema, m

 

es cisterna de vendimia

en grape harvesting tank

 

 

1020 tancadora, f

 

es cerradora

 

 

1021 tancadora mecànica, f

 

es cerradora mecánica

 

 

1022 tancadora tèrmica, f

 

es cerradora térmica

 

 

1023 tapadora, f

 

es máquina de taponar; taponadora

 

 

1024 tauler digitalitzador, m

 

es tablero digitalizador

 

 

1025 teler, m

sin. compl. cosidor

 

es telar

 

 

1026 teler automàtic, m

 

es telar automático

 

 

1027 teler de brodar, m

 

es telar de bordar

 

 

1028 teler de calada, m

 

es telar de calada

 

 

1029 teler de cavallet, m

 

es telar de caballete

 

 

1030 teler de llançadora, m

 

es telar de lanzadera

 

 

1031 teler de tambor, m

 

es telar de tambor

 

 

1032 teler de trenar, m

 

es telar de trenzar

 

 

1033 teler quadrat, m

 

es telar cuadrado

 

 

1034 teler recte, m

 

es telar recto

 

 

1035 teler rodó, m

 

es telar circular

 

 

1036 termobatedora, f

 

es termobatidora

en thermo-mixer

 

 

1037 termoconformadora, f

 

es termoconformadora

 

 

1038 termofixadora, f

 

es termofijadora

 

 

1039 termoformadora, f

 

es termoformadora

 

 

1040 termoformadora a pressió, f

 

es termoformadora a presión

en pressure-forming machine

 

 

1041 termoformadora automàtica, f

 

es termoformadora automática

 

 

1042 termolaminadora, f

 

es termolaminadora

 

 

1043 tina de fermentació, f

 

es tina de fermentación

 

 

1044 tina de maduració, f

 

es tina de maduración

 

 

1045 torn, m

 

es torno

 

 

1046 torn automàtic, m

 

es torno automático

 

 

1047 torn copiador, m

veg. torn de copiar

 

 

 

1048 torn de copiar, m

sin. compl. torn copiador

 

es torno copiador; torno de copiar

 

 

1049 torn manual, m

 

es torno de mano

 

 

1050 torn revòlver, m

 

es torno revólver

 

 

1051 torn universal, m

 

es torno universal

 

 

1052 torn vertical, m

 

es torno vertical

 

 

1053 torre d'esterilització, f

 

es torre de esterilización

 

 

1054 torre de maltatge, f

 

es torre de maltaje

 

 

1055 torre hidrostàtica contínua d'esterilització, f

 

es torre hidrostática contínua de esterilización

 

 

1056 torrefactor, m

 

es torrefactor

en cacao torrefier

 

 

1057 tractor, m

 

es tractor

en tractor

 

 

1058 tractor articulat, m

 

es tractor articulado

en articulated tractor

 

 

1059 tractor asimètric, m

 

es tractor asimétrico

en offset tractor

 

 

1060 tractor camallarg, m

 

es tractor zancudo

en high-clearance tractor; stilt tractor

 

 

1061 tractor curt, m

sin. compl. tractor utilitari

 

es tractor corto; tractor utilitario

en short tractor; utility tractor

 

 

1062 tractor d'aiguamolls, m

 

es tractor de marisma; tractor de pantano

en marsh tractor; swamp tractor

 

 

1063 tractor de cadenes, m

sin. compl. tractor eruga

 

es tractor de cadenas; tractor oruga

en track-type tractor; tracklaying tractor

 

 

1064 tractor de rodes, m

 

es tractor de ruedas

en wheel tractor; wheeled tractor

 

 

1065 tractor de semicadenes, m

sin. compl. tractor semieruga

 

es tractor semicadenas; tractor semioruga

en half-track tractor

 

 

1066 tractor eruga, m

veg. tractor de cadenes

 

 

 

1067 tractor estret, m

 

es tractor de vía estrecha; tractor estrecho

en narrow track tractor; narrow tractor

 

 

1068 tractor forestal, m

 

es tractor forestal

en forest tractor; haulage tractor

 

 

1069 tractor llarg, m

 

es tractor campero; tractor largo

en farmall tractor; long tractor

 

 

1070 tractor portaormeig, m

 

es tractor portaaperos; tractor portaherramientas

en self-propelled tool carrier; tool-carrying tractor

 

 

1071 tractor semieruga, m

veg. tractor de semicadenes

 

 

 

1072 tractor utilitari, m

veg. tractor curt

 

 

 

1073 tractor vinyater, m

 

es tractor viñero

en vineyard tractor

 

 

1074 tragella, f

 

es arrobadera; traílla; trilla

en earth scoop

 

 

1075 tragella de tractor, f

 

es arrobadera de tractor

en earth scrop

 

 

1076 traginadora de trabuc, f

sin. compl. dúmper

 

es dumper; volquete autopropulsado

en dumper; self-propelled dumper

 

 

1077 transportador aeri, m

 

es transportador aéreo

 

 

1078 transportador de cadena, m

 

es transportador de cadena

en chain conveyor

 

 

1079 transportador de cinta, m

veg. cinta transportadora

 

 

 

1080 trasplantadora, f

 

es trasplantadora

en transplanter

 

 

1081 trasplantadora estenedora de pel·lícula plàstica, f

 

es trasplantadora-extendedora de plástico

en trasplanting and filmlaying machine

 

 

1082 trefiladora, f

sin. banc de trefilar

 

 

 

1083 tren d'estirament, m

 

es tren de arrastre

 

 

1084 tren de laminatge, m

 

es tren de laminado

 

 

1085 tren doble duo, m

 

es tren dúo doble

 

 

1086 tren duo, m

 

es tren dúo

 

 

1087 tren trio, m

 

es tren trío

 

 

1088 trencadora d'ametlles, f

sin. compl. esclofolladora d'ametlles

 

es descascaradora de almendras

en almond sheller

 

 

1089 trencadora de fibres, f

 

es rompedora de fibras

en rebreaker

 

 

1090 trepadora, f

 

es taladradora

 

 

1091 trepadora de columna, f

 

es taladradora de columna

 

 

1092 trepadora horitzontal, f

 

es trepadora horizontal

 

 

1093 trepadora múltiple, f

 

es trepadora múltiple

 

 

1094 trepadora radial, f

 

es trepadora radial

 

 

1095 trepant, m

 

es taladro

 

 

1096 trepant amb percussor, m

 

es taladro de percusión

 

 

1097 trescanador, m

 

es máquina de trascanar

 

 

1098 tricotosa, f

 

es tricotosa

 

 

1099 tricotosa circular, f

 

es tricotosa circular

 

 

1100 tricotosa rectilínia, f

 

es tricotosa rectilínea

 

 

1101 trituradora, f

 

es triturador; trituradora

en comminuter

 

 

1102 trituradora cònica, f

 

es trituradora cónica

 

 

1103 trituradora de bales, f

 

es picadora de pacas

en bale shredder; glicer

 

 

1104 trituradora de bardisses, f

 

es picadora de arbustos

en brush wood chopper

 

 

1105 trituradora de mandíbules, f

 

es trituradora de mandíbulas

 

 

1106 trituradora de martells, f

 

es trituradora de martillos

 

 

1107 trituradora de residus vegetals, f

 

es trituradora de residuos vegetales

en chopper for crop and pruning residues

 

 

1108 trituradora de sòl, f

 

es trituradora de suelo

en soil shredder

 

 

1109 trituradora giratòria, f

 

es trituradora giratoria

 

 

1110 trocar, m

 

es trocar

en trocar; trochar

 

 

1111 túnel continu d'esterilització, m

 

es túnel continuo de esterilización

 

 

1112 túnel d'assecatge, m

 

es túnel de secado

en drying tunnel

 

 

1113 túnel d'escaldar, m

 

es túnel de escalde

 

 

1114 túnel de congelació, m

 

es túnel de congelación

en freezing tunnel

 

 

1115 túnel de glaçar i desemmotllar peix, m

 

es túnel glaseo y desmoldeo de pescado

 

 

1116 túnel de pasteurització, m

 

es túnel de pasteurizado

en pasteurisation tunnel

 

 

1117 túnel de planxament, m

 

es túnel de planchado

 

 

1118 túnel de prerefredament de peix, f

 

es túnel de preenfriamiento de pescado

 

 

1119 túnel de rentatge, m

 

es túnel de lavado

en washing tunnel

 

 

1120 túnel de retracció, m

 

es túnel de retracción

 

 

1121 túnel de retractilar, m

 

es túnel retráctil

 

 

1122 tupí, f

 

es tupi; tupí

 

1123 ultracongelador, m

 

es ultracongelador

 

1124 vaporador, m

 

es vaporador

 

 

1125 ventadora, f

 

es aventadora

en grain cleaner [US]; winnover

 

 

1126 ventilador antigelada, m

 

es ventilador antihelada

en frost protective fan

 

 

1127 ventilador axial, m

 

es ventilador axial

 

 

1128 ventilador centrífug, m

 

es ventilador centrífugo

 

 

1129 veremadora, f

 

es vendimiadora

en grape harvester

 

 

1130 veremadora automotriu, f

 

es vendimiadora automotriz

en self-propelled grape harvester

 

 

1131 veremadora pneumàtica, f

 

es vendimiadora neumática

en pneumatic grape harvester

 

 

1132 veremadora remolcada, f

 

es vendimiadora remolcada

en tractor drawn grape harvester

 

 

1133 vibradora, f

 

es vibradora

 

 

1134 videodigitalitzador, m

 

es videodigitalizador

 

1135 xapadora, f

 

es chapeadora

 

 

1136 xapadora de cantells, f

sin. compl. aplacadora de cantells

 

es chapeadora de cantos

 

 

1137 xurrera, f

 

es churrera