Si no pot veure correctament aquest butlletí faci clic aquí

núm. 11 octubre de 2007

Subscripcions

Contactar


La paradoxa del control i de l'ajuda: fer possible la intervenció terapèutica
Presentem aquest article, uns anys després d’haver compartit l’experiència de treball en infància, des de dues posicions complementàries: la de psicòloga de suport tècnic als equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) –quan des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) encara es preveien aquestes funcions– i la de psicòloga d’un EAIA. Des d’aquest context de treball, vàrem començar a experimentar estratègies per tractar el tema de les famílies que maltracten per promoure canvis, especialment les famílies més resistents.
Llegir més

Actualitat i informacions

S’ha publicat al DOGC la Llei de serveis socials
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, ha estat publicada en el DOGC núm. 4990, de 18/10/2007.
La Llei va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya i entrarà en vigor l’1 de gener de 2008.
Més informació
:
https://www.gencat.cat/diari/4990/07284064.htm

S’ha constituït l’Observatori dels Drets de la Infància
L’Observatori dels Drets de la Infància, creat pel Decret 129/2006, de 9 de maig, es va constituir el proppassat 25 de juliol a la seu del Departament d’Acció Social i Ciutadania, com a òrgan col·legiat assessor i consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de drets de la infància a Catalunya, mitjançant la participació d’entitats públiques i privades que treballen en els camps de la infància i l’adolescència i d’experts en la matèria.
En la mateixa sessió es van presentar els objectius i les línies de treball de l’Observatori i es va constituir la Comissió Permanent, executora de les decisions del plenari i coordinadora de les reunions i tasques dels grups de treball que es creïn dins de l’Observatori.
Més informació:
http://www.gencat.cat/dasc/dgaia/normes/d12906.htm

El telèfon Infància respon 900 300 777 és el nou servei per a la prevenció i detecció del maltractament infantil.
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) posa en marxa una unitat per millorar l’atenció immediata a infants i adolescents que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. La Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (Udepmi) rep les demandes d’atenció immediata de tot el territori de Catalunya i activa els mecanismes d’actuació i coordinació adients en cada cas.
Llegir més

III Congrés Mundial sobre Drets de la Infància i l’Adolescència
Entre els dies 14 i 19 de novembre de 2007 tindrà lloc a Barcelona el III Congrés Mundial sobre Drets de la Infància i l’Adolescència. Aquest Congrés parteix de les premisses recollides en les Declaracions fetes pels infants participants en els congressos anteriors celebrats el 2003 a Isla Margarita (Veneçuela) i el 2005 a Lima (Perú), respectivament, per elaborar, a partir del debat i el diàleg de tots els participants, la Declaració de Barcelona 2007, que tindrà com a tema central el dret dels infants a la participació social.
Llegir més

Nova seu de la Secretaria d’Infància i Adolescència
La Secretaria d’Infància i Adolescència del Departament d’Acció Social i Ciutadania, ha traslladat la seva seu a l’avinguda del Paral·lel, número 52, de Barcelona.
Aquesta nova ubicació ha permès situar en un mateix edifici les diferents unitats de la Secretaria (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) i Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex-tutelats).

Presentació del Sini@

El Síni@ és el projecte tecnològic, de la Secretaria d’Infància i Adolescència (SIA) del Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC), que està desenvolupant la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència i l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció amb l’empresa T-Systems, amb la supervisió de l’ATIC (Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del DASC). L’objectiu és la construcció d'un sistema d'informació on-line, accessible i compartit, per a tots els professionals de la infància i l'adolescència.
Llegir més

La finestra

Servei especialitzat en salut mental per a persones amb discapacitat intel·lectual
En aquest article volem donar a conèixer el nostre servei adreçat a les persones amb discapacitat intel·lectual que poden patir algun tipus de trastorn mental, ara que hem complert quatre anys de funcionament.
Llegir més

Presentació del Servei d'Acolliments Familiars Drecera
Drecera és una cooperativa d’iniciativa social que desenvolupa les seves activitats en l’àmbit de la protecció a la infància des de l’any 1984. Inicialment, es va portar a terme la gestió del CRAE Ferrer i Guardia i, des de l’any 1990, també la del CRAE La Lluna. El treball que es va portar a terme durant un seguit d’anys amb els infants acollits en ambdues residències va portar a Drecera a plantejar-se obrir un servei nou que possibilités l’acolliment d’infants en família aliena. D’aquesta manera, l’any 1994 el Servei d’Acolliments Familiars Drecera va iniciar les seves activitats.
Llegir més

Informació jurídica

Els drets de la infància en risc en la nova Llei de serveis socials
El present article pretén facilitar la comprensió de la repercussió de la nova Llei de serveis socials de Catalunya –Llei 12/2007, d’11 d’octubre,– (LSSC) en l’atenció a la infància i l’adolescència en risc o desemparament. Un cop aprovada per unanimitat del Parlament de Catalunya el passat 2 d’octubre, aquesta normativa ha d’emmarcar la política social els propers anys; però, de totes maneres, hem de tenir present que aquest marc encara és molt indefinit, ja que serà en la futura Llei d’atenció a la infància que està elaborant Secretaria d’Infància i Adolescència en què es regulin els aspectes jurídics més concrets de la funció protectora.

Llegir mes


Formació, beques, ajuts i premis

FORMACIÓ

Congreso Internacional “Fenómenos de delincuencia juvenil: nuevas formas penales”
Sevilla
Organitzadors: Dirección General de Reforma Juvenil de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y Observatorio Internacional de Justicia Juvenil
Dates de realització: 6 i 7 de novembre de 2007
Telèfon: 92 319 41 70
http://www.oijj.org/plantilla.php?pag=100701
andalucia2007@oijj.org

Encuentro Multidisciplinar sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Asistencia Social y Sanitaria
Alicante
Organitzador: Universidad de Alicante
Dates de realització: 6, 7 i 8 de novembre de 2007.
Telèfon: 96 590 36 81
http://www.dtic.ua.es/posgrados/posgradosIAm/EMTICASS/index.html
emticass@dtic.ua.es

Més informació

La llibreria

PUBLICACIONS

Títol: Déjame (no juegues más conmigo)
Autora: Franco La Cecla
Editor: Siglo XXI
Preu: 14 €
Tenint present que vivim en un temps en què les ruptures afectives són cada vegada més habituals i, alhora, el patiment és molt alt, es fa necessari reflexionar sobre el perquè de les xarxes afectives tan opressores en les quals ens fiquem i sobre el fet de deixar algú de la manera millor possible.
Franco La Cecla ens dóna, en aquest llibre, alguna pista per iniciar un llarg camí a recórrer.
Enllaç:
http://www.sigloxxieditores.com/1254.html

Més informació