Entitats suport a la pṛpia llar

Relació d'entitats col·laboradores acreditades que presten el servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb disminució.
Les condicions que ha de reunir l'entitat estan definides a l'Ordre de 10 de gener de 2002 i a la convocatòria anual per a l'acreditació d'entitats col·laboradores.

imatge  imatge  Mostra/Amaga totes les entitats de totes les comarques imatge  imatge  Mostra/Amaga les entitats d'una comarca
Veure totes les comarques Amagar totes les comarques Dades actualitzades a 10 de setembre de 2009 pel Servei de Suport a la Gestió de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

 Informació específica per a les persones
Accés a la fitxa del Sistema d'Atenció al Ciutadà corresponent al Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar.

php hit counter