Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Jornades tècniques del Pla anual de transferència tecnològica