infoAgricultura

El Butlletí d'informació diària del Departament
d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
de la Generalitat de Catalunya

 

Núm. 1.083 25 de gener de 2010

El conseller Llena va inaugurar el nou Museu del Tractor d'Època de Castellbisbal, integrat per un centenar de vehicles

 

 

Tractor

El conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, acompanyat del director dels Serveis Territorials del DAR a Barcelona, Jaume Balaguer, va inaugurar el passat dissabte, dia 23 de gener, a Castellbisbal, l'exposició de tractors d'epoca. Tot seguit va dur a terme una visita a la mostra, integrada per un centenar de vehicles.

 

A través d'un espai de 2.000 metres quadrats, el nou Museu del Tractor d'Època posa a l'abast del visitant més d'un segle d'història relacionada amb la mecanització agrícola. Així, s'hi veure un centenar de tractors de diferents èpoques i models, que procedeixen, majoritàriament, de França, Estats Units, Alemanya i Austràlia. Entre les peces més antigues, figura un motor de vapor del 1880 i un tractor de vapor de 1898 que encara funciona.

 

Després la Festa Major d'Hivern de Castellbisbal, que s'ha celebrat aquest cap de setmana, el Museu del Tractor d'Època es podrà visitar els matins dels dissabtes i diumenges, tot i que també es podran programar visites guiades per a les escoles i grups d'un mínim de 10 persones.

 

L'obertura del Museu del Tractor d'Època ha estat impulsada per la Fundació del Museu del Tractor d'Època de Castellbisbal, entitat sense ànim de lucre que s'ha creat recentment amb l'objectiu de promocionar i divulgar la història de la maquinària agrària.

 

El DAR impulsa l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), que aplega tots els grups d'acció local Leader

 

 

Un aspecte de la reunió

El director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Jordi Bertran , acompanyat dels 26 representants del 13 grups d'acció local Leader de Catalunya, va assistir, el passat dia 20, a l'Assemblea General i a la Junta directiva de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), que es va celebrar a la seu del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a Solsona, per tal de donar un impuls al seu funcionament i reactivació.

 

En aquest període de programació, el DAR vol impulsar més que mai el paper del grups Leader de Catalunya, tot coincidint amb la posada en marxa del primer Programa de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural 2010-2014, en el marc de la Llei 45/2007 de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural i que representarà una inversió de 141,9 milions d'euros per a Catalunya.

 

Les finalitats de l'ARCA són promoure i fomentar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament integral de medi rural, millorar la consecució dels objectius dels grups Leader i del desenvolupament rural català en general, mitjançant una assistència tècnica en un marc de treball i de debat participat, i el foment de la cooperació interterritorial i transnacional entre grups Leader.

 

També es va presentar un programa de treball, que s'estructura ens els següents eixos d'actuació:

 

Eix 1: Servei tècnic de suport als grups.

Eix 2: Comunicació i difusió.

Eix 3: Representativitat i presència de l'ARCA en altres estaments.

Eix 4: Projectes de desenvolupament rural i de cooperació.

 

La Junta Directiva de l'ARCA està constituïda per 9 membres i van ser nomenats com a president Xavier Casoliva, del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, i com a vicepresidents primer i segon respectivament, Josep Masdeu, del Consorci Leader Priorat–Baix Camp, i Joan Reñé, del Consorci Leader Urgell- Pla d'Urgell.

 

L'Associació disposarà d'un equip tècnic per tal de desenvolupar el programa de treball i coordinar i assistir als grups Leader en els projectes del cooperació interterritorials i transnacionals principalment. També s'ha creat una comissió tècnica constituïda pels gerents dels grups Leader, l'equip tècnic de l'Associació i representants de la subdirecció general d'Estratègia Rural, que té com a funcions proposar, posar en comú, i debatre actuacions de l'Associació, participar en l'elaboració de la memòria anual d'activitats i del pla de treball anual, i la creació de diferents grups de treball específics per temàtiques.

 

L'ARCA és constitueix també, en l'àmbit de les xarxes de cooperació, com una de les eines del nou model de desenvolupament rural de Catalunya, conjuntament amb el Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013 i amb el Programa de Desenvolupament Rural Sostenible 2010-2014.

 

El DAR organitza una sortida a la Catalunya Nord per conèixer la seva experiència en la promoció de productes ecològics

 

 

Productes ecològics

El DAR, a través de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, ha organitzat una visita a la Catalunya Nord per tal de conèixer de prop la seva experiència en els mercats municipals i fires locals pel que fa a la promoció dels productes agroalimentaris ecològics. La visita s'ha organitzat conjuntament amb la Direcció General de Comerç, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, PRODECA i l'Oficina de Mercats i Fires Locals de la Diputació de Barcelona.

 

En aquest sentit, el divendres 29 de gener es realitzarà una reunió de treball amb representants de la Catalunya Nord. Aquests exposaran la seva experiència entorn la comercialització dels productes ecològics locals des de diferents àmbits (econòmic, jurídic, organitzatiu, etc).

 

D'altra banda, el dissabte 30 de gener està previst realitzar una visita als mercats de Perpinyà i Prada per veure in situ com s'organitzen i funcionen aquests mercats setmanals, referents per la destacada presència de productes ecològics.

 

La sortida comptarà amb una cinquantena de participants, entre representants de l'Administració i del sector (productors i distribuïdors).

 

Aquesta actuació s'emmarca en el Pla d'Acció per a l'Alimentació i l'Agricultura Ecològiques 2008-2012, amb l'objectiu d'impulsar la introducció dels productes ecològics als mercats municipals.

 

 

 

 

 

 Informació publicada:

 

 

El diari Avui publica una informació titulada Innovant en el vi. Segons el diari, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha impulsat un clúster vitivinícola per potenciar la innovació. Es tracta d'una agrupació d'empreses innovadores en el sector vitivinícola per impulsar el desenvolupament de projectes d'innovació i recerca en xarxa.

 

El rotatiu Segre titula Reactivació de l'associació d'iniciatives rurals una informació en la qual s'afirma que el DAR impulsarà la reactivació de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), que acollirà els grups d'acció local Leader.

 

 Agenda DAR:

 

 

 Subscripció al nou infoAgricultura

 

Més informació

 

 

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural - Inici
En qualsevol moment podeu accedir al vostre compte personal per cancel·lar la subscripció o modificar-ne les dades: en cas que no disposeu de contrasenya ompliu aquest formulari i seguiu-ne les indicacions. La Generalitat de Catalunya es compromet a utilitzar les vostres dades només per a la prestació del servei i a no divulgar-les a terceres persones.
 
 
©1995-2009 Generalitat de Catalunya
Alta | Baixa o modificació | Contacte | Butlletins anteriors