Pla de consum de fruita a les escoles. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural