Accés al contingut
Accés al menú de la secció

Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Cerca
Ex: Carreteres de Lleida [més exemples]
Mostra:
 • NOU
Mostra:
 • NOU
Cerca

Actuacions >

 Actuacions trobades >

Feu la vostra cerca omplint el camp de text lliure o ampliant les opcions.

També podeu fer una selecció d'una àrea amb la icona d'ampliació icona d'ampliació per veure quines actuacions s'hi han realizat.

 • > Hospitals
 • > Habitatges protegits
 • > Escoles Barcelona
 • > Transports Girona
 • AgriculturaAgricultura
 • Equipaments culturalsEquipaments culturals
 • Equipaments educatiusEquipaments educatius
 • Equipaments esportiusEquipaments esportius
 • Equipaments judicialsEquipaments judicials
 • Equipaments sanitarisEquipaments sanitaris
 • CAPCAP
 • HospitalsHospitals
 • Equipaments socialsEquipaments socials
 • Gestió de l'aiguaGestió de l'aigua
 • HabitatgeHabitatge
 • Medi naturalMedi natural
 • Polígons industrialsPolígons industrials
 • SeguretatSeguretat
 • BombersBombers
 • AeroportAeroport
 • Camins ruralsCamins rurals
 • CremalleraCremallera
 • FGCFGC
 • MetroMetro
 • PortsPorts
 • CarreteresCarreteres
 • PUOSCPUOSC
Comparteix a:
 • facebook
 • twitter
 • delicious
 • latafanera

Font d’informació de les dades

Els continguts i dades del cercador provenen del Sistema de Coneixement de les Actuacions al Territori (SCAT), aplicació informàtica del Departament de la Presidència, actualitzada regularment a través de les dades proveïdes pels diferents departaments i empreses públiques de la Generalitat de Catalunya.

Les dades incloses en aquesta aplicació són les inversions pròpies i subvencions de capital a ens locals, per a obres territorialitzables vives (acabades, iniciades o en procés) en algun moment des de l'inici de legislatura fins a la data actual.

Les dades recollides són dades d’execució contractual agregades, és a dir, que per a una mateixa obra s’han agregat tots els expedients contractuals que hi estan relacionats, per tal de formar un únic registre.

No es relacionen a la base de dades (i per tant a l’aplicació) les obres a oficines administratives, encara que siguin d’atenció al públic (p.ex. les noves oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya). L’excepció són les noves seus centrals de les delegacions territorials a Girona i Tortosa, i la remodelació del Palau de Pedralbes, pel seu valor especial.

Descripció de les dades disponibles

Nom
És la denominació de l’obra, resultant d’una normalització del nom de l’expedient o expedients contractuals que li corresponen (d’entre les denominacions referides a obres de la Generalitat).

Nou/Construcció/Nova Construcció, aplica a les obres de nova planta.

Ampliació/desdoblament/perllongament aplica als equipaments i infraestructures ja existents que han vist incrementada la seva capacitat.

Adequació aplica als equipaments o infraestructures ja existents que s’han vist renovats.

Text
El text explicatiu dins la fitxa vol aportar un breu relat de la necessitat o aportacions principals d’aquella obra en el seu context immediat, quan això és possible.

Estat
Té tres valors identificats per un color
En tràmit
Acabada
En execució
Obra subvencionada, el que significa que la Generalitat de Catalunya no és responsable de la seva contractació i seguiment directe de l’execució.

El fet de ser dades contractuals pot generar que, registres que apareguin en aquesta aplicació amb valor d’estat “en execució”, corresponguin a equipaments o obres que en realitat ja estan en servei, però que en el moment de la consulta encara estan obertes a nivell de contracte.

Ubicació
La ubicació de l'actuació pot ser aproximada en algun cas, però sempre dins del municipi on aquesta es desenvolupa.

Fotografies i vídeos
Fins a dues per actuació. Provenen del banc de dades iconogràfic de la Generalitat.

Import
Correspon a l'import de l'obra, sense incloure-hi els costos associats als estudis previs, direccions d'obra o control de qualitat, a menys que s'indiqui el contrari. Aquest fet por provocar divergències entre l’import mostrat en aquesta web i l’import recollit en notes de premsa.

Data d’inici
La data d’inici correspon a l’inici del primer contracte lligat a aquella obra. Només s’informa per a les inversions pròpies de la Generalitat.

Data de finalització
Correspon a la data prevista de finalització del contracte d’execució d’obra. Respecte de la posada en servei de les infraestructures en execució, per tant, és aproximada i no té valor de compromís. Només s’informa per a les inversions pròpies de la Generalitat.

Tipus d’actuació
Categories creades per a la identificació sistemàtica de les inversions amb una mateixa finalitat.

Departament
Departament de la Generalitat actualment responsable de l’execució de la inversió.

Contractant
Organisme o empresa pública responsable de la contractació de les obres i proveïdora de les dades que resideixen en aquesta aplicació respecte de l’obra.

Beneficiari
Per a obres subvencionades, s’hi relaciona l’ens local destinatari de la subvenció o, si escau, l’entitat sense afany de lucre proveïdora del servei públic corresponent sobre aquell equipament (equipaments socials).

Enllaç Més informació
Accés directe a les notes de premsa relacionades o als webs específics.

Seleccioneu una àrea

Selecció d'una àrea dins del mapa

Tanca

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és donar resposta a la sol·licitud del ciutadà.

L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accès, rectificació, cancellació i oposició e´s Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.