Àrees residencials estratègiques (ARE) - Generalitat de Catalunya