Generalitat de Catalunya - www.gencat.net

 

Producció agroalimentària ecològica

S'ha modificat l'adreça web del portal Producció agroalimentària ecològica.

La nova adreça és http://pae.gencat.cat

Moltes gràcies per la vostra col·laboració,