ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació). Generalitat de Catalunya