Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > IX Legislatura (2010-2014) > 24 de gener de 2012 >El Govern impulsa l'administraciˇ electr˛nica, que suposarÓ un estalvi de mÚs de 1.000 milions d'euros
Dimarts, 24 de gener de 2012

El Govern impulsa l'administraciˇ electr˛nica, que suposarÓ un estalvi de mÚs de 1.000 milions d'euros


La iniciativa, que suposarÓ una inversiˇ de 3 milions d'euros, permetrÓ millorar l'accessibilitat de tots els ciutadans, estalvi econ˛mic i de temps, augment de l'eficiŔncia i una simplificaciˇ administrativa

Es preveu la creaciˇ d'eines electr˛niques com el Canal Empresa, els registres electr˛nics o la creaciˇ de sistemes alternatius als certificats digitals

El Govern ha aprovat avui les mesures i els projectes prioritaris pel seu valor estratègic que s’hauran de desenvolupar durant l’any 2012 per tal de desplegar l’administració electrònica a la Generalitat. Amb una inversió de 3 milions d’euros, es tracta d’un impuls important per agilitar, simplificar i millorar l'Administració. Aquestes innovacions suposaran un estalvi global de més de 1.000M€ per legislatura, tant per a les diferents administracions, com per a la ciutadania i el sector empresarial.

El desenvolupament de l’administració electrònica comporta els avantatges següents:

 • estalvi econòmic; ja que implica l’aposta per solucions corporatives, aprofitables i reutilitzables per totes les administracions, que permeten economies d’escala, a més de l’estalvi que suposa evitar la tramitació convencional en paper.
 • millora de l’accessibilitat de tots els ciutadans, empreses i institucions independentment de la seva ubicació geogràfica.
 • estalvi de temps, per a la pròpia Administració, ja que millora la seva gestió interna, i també per a la ciutadania i el sector empresarial.
 • augment de l’eficiència, que es tradueix en una reducció del temps i de l’esforç de tramitació, així com la millora de l’eficàcia i la qualitat del servei prestat.
 • impuls de la simplificació administrativa en diversos àmbits (empresa, ciutadà, ens locals i àmbit intern de la Generalitat), que fa possible un estalvi significatiu en temps i recursos dins i fora de l’Administració.

Els nous desenvolupaments són:

 • Canal Empresa: portal corporatiu amb tota la informació i els serveis que les administracions ofereixen a les empreses, el qual permetrà identificar els tràmits necessaris per a la realització d’una activitat determinada i, a més a més, la seva realització. Aquest desenvolupament culmina en la Finestreta Única Empresarial, que suposarà un important estalvi de càrregues administratives al sector empresarial. El Canal Empresa inclourà una funcionalitat pensada i dissenyada per ser utilitzada, no sols directament per les pròpies empreses, sinó pels representants legals de les empreses.
 • Alternatives als certificats digitals: Obrir el món de la signatura digital als ciutadans i les empreses, oferint-los sistemes alternatius al certificat digital, amb menys requeriments. Aquests sistemes, si bé no són vàlids per a tots els casos, sí que ho són per a la majoria de tràmits que actualment es duen a terme amb l'Administració. Amb aquesta actuació es preveu incrementar significativament l’ús de l’administració electrònica per part de col·lectius poc familiaritzats amb les tecnologies de la informació.
 • Protocol d’arxiu electrònic (SIGeDA): Elaboració i implantació per al conjunt de l’Administració d’un protocol d’arxiu electrònic i de polítiques per a la gestió de documents electrònics. Tenint en compte que el volum d’expedients arxivats i vigents a la Generalitat és aproximadament de 9 milions de documents, aquest projecte té un abast estratègic fonamental.
 • Seu, tauler i registre electrònics: Millorar l’accés a la informació i als serveis de la Generalitat, així com a la publicació de les actes, comunicacions, edictes i altres documents, amb iguals garanties que ho faria en seu física; crear un registre que permeti la presentació electrònica de qualsevol document (actualment es produeixen manualment uns 10 milions d’assentaments l’any). Aquest sistema també afavorirà la comunicació via electrònica entre ciutadania i Administració.
 • Valisa electrònica: Permet l’enviament electrònic de documentació entre organismes de la Generalitat i entre unitats d’un mateix organisme. Actualment el volum mitjà d’aquest tipus de trameses és de 500.000 l’any. El 55% d’aquests enviaments triguen més de tres dies a arribar al seu destinatari. Aquesta solució permetrà la recepció immediata.

Les mesures de l’acord també estableixen les línies d’impuls prioritàries en les diferents àrees, així com els objectius principals:

 • Incrementar l’oferta de tràmits electrònics i garantir que es puguin iniciar els procediments de la Generalitat pel canal d’Internet en el mínim temps possible.
 • Incrementar la utilització del Catàleg de Dades i Documents Electrònics per fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar documents o dades que ja són a qualsevol Administració.
 • Facilitar als ciutadans, empreses i entitats la possibilitat de rebre notificacions i comunicacions electròniques en lloc de notificacions per correu postal.
 • Implantar la solució que permeti que qualsevol proveïdor de la Generalitat pugui lliurar les seves factures en format electrònic.
 • Garantir la presentació per mitjans electrònics dels documents que s’han de publicar al DOGC.
 • Permetre el pagament en línia de taxes i altres càrrecs.
 • Permetre la tramitació electrònica dels expedients de contractació dels departaments.


Comparteix: Facebook Twitter Delicious Technorati Yahoo latafanera menÚame
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya