Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 30 de març de 2010 > Pla de xoc per al sector agroalimentari
Dimarts, 30 de març de 2010

El Govern aprova un Pla de xoc per al sector agroalimentari


El Govern activa 25 mesures per donar suport al sector agrari,pesquer i a la indústria agroalimentària

Les accions inclouen préstecs per al circulant i per inversions, aixícom l'avançament de pagament de diversos ajuts

Una altra mesura destacada és la convocatòria de l'ajut al cessament anticipat


El Govern ha aprovat un pla de xoc per al sector agroalimentari que té com a objectiu donar resposta a les principals necessitats del sector, tant agrari com pesquer, i a la indústria agroalimentària. En total, el pla té 25 mesures prioritàries, algunes de les quals s'han elaborat conjuntament amb el Ministeri del Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM).

El pla de xoc s'han elaborat després d'escoltar les propostes de les organitzacions professionals agràries i altres representants del sector, ja sigui a través de contactes bilaterals, de les taules sectorials o de foment i concertació.

El conjunt de les mesures del Pla s'articulen d'acord amb vuit objectius: facilitar l'accés al circulant a les explotacions; suport a la indústria i a les cooperatives i millora de les condicions del avals; facilitar el cessament anticipat; fomentar la millora de les estructures agràries; impuls a la internacionalització; la reducció de costos directes i indirectes per les explotacions agràries; fomentar la transparència i la interrelació entre els diferents actors de la cadena agroalimentària i una línia d'ajuts al sector de la pesca.


Facilitar l'accés al circulant a les explotacions

Mesura 1: El Govern aportarà liquiditat a les explotacions mitjançant crèdits bonificats a partir d'un any de carència i amb una amortització total de 5 anys. Aquesta liquiditat a les explotacions es farà mitjançant una línia de préstecs bonificats per a Agricultors Professionals i Explotacions Agràries Prioritàries a partir d'un any de carència i amb una amortització total de 5 anys.

En aquest sentit, també està previst bonificar els interessos de tots els préstecs de l'Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA). Un exemple d'això és la línia de préstecs ICCA per finançar el circulant del sector de la fruita dolça, que estableix 5.000 euros per hectàrea.

Mesura 2: El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM) ha posat a disposició del sector agrari una línia de 1.300 milions d'euros per facilitar l'accés al crèdit mitjançant la línia ICO-liquidez 2010. En base a l'estructura del sector a Catalunya es calcula que això pot representar una injecció financera aproximada de l'ordre del 10% del total dels 1.300 milions d'euros.

Mesura 3: El MARM subvencionarà els avals que siguin necessaris per accedir a préstecs sol.licitats pels agricultors per cobrir capital circulant. El MARM subvencionarà fins a un import de 50.000 euros.

Mesura 4: Augmentar en dos anys de carència els crèdits ja existents al sector ramader de l'any 2008. Aquesta actuació es co-finança amb l'Estat a un 50% i representa que s'ajorna el pagament de 9 milions d'euros durant 2 anys.

Mesura 5: El MARM dóna una moratòria de dos anys als préstecs destinats a modernització, i amortitzarà part del capital dels préstecs orientats cap a la incorporació de joves per un total de 252 milions d'euros. Això representarà per Catalunya retardar dos anys el pagament de 24.280.000 euros.

Mesura 6: Avançament del Pagament Únic. S'avança la disposició de liquiditat per part del sector d'entre 60 dies i 120 dies en funció del tipus d'ajut. Tenen dret a sol.licitar l'ajut un total de 64.157 sol.licitants. L'import global dels drets previstos de pagament únic pel 2010 puja a 238.033.000 euros. Aquest avançament s'ha sol.licitat a la Comissió Europea l'avançament del pagament del 100% durant la segona quinzena d'octubre de 2010.

Mesura 7: Avançament de l'ajut de fruita de closca (avellana, ametlla, garrofer i festuc) durant la segona quinzena d'octubre de 2010, que té un pressupost aproximat d'uns 13.800.000 euros. Cal sol.licitar a la Comissió Europea un avançament.

Mesura 8: Avançament del pagament de les indemnitzacions compensatòries i determinades mesures agroambientals. És el cas de les ajuts per conservació i millora de races autòctones; la lluita contra l'erosió en mitjans fràgils de conreus llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge; apicultura per a la millora de la biodiversitat; foment de pasturatge de sotabosc en perímetres de protecció prioritària; millora i foment de prats i pastures; millora de pastures en zones de muntanya o gestió de les zones humides incloses al conveni internacional que regula aquestes zones, el Ramsar.

L'avançament del pagament de l'ajut entre un mes o mes i mig permetrà reduir les necessitats de finançament de les explotacions beneficiàries. La dotació pressupostària seria d'uns 18.130.000 d'euros.


Suport a la indústria i a les cooperatives i millora de les condicions del avals

Mesura 9: Posar a disposició de la indústria agroalimentària i les cooperatives agràries 70 milions d'euros en concepte d'ajuts directes i préstecs a interès zero. D'aquests ajuts, 37,5 milions d'euros corresponen a crèdits a interès zero; uns 8 milions al Pla de Modernització de Cooperatives i la resta a ajuts dels fons FEADER, que es complementarà amb altres 8 milions d'euros en préstecs a interès zero, compatibles amb els ajuts del propi Pla.

Així mateix, s'estan cercant nous tipus de garanties per a poder oferir als industrials i cooperativistes unes condicions menys costoses que les actuals i .facilitar així garanties i avals.


Facilitar el cessament anticipat

Mesura 10: Convocatòria de l'ajut al cessament anticipat de l'activitat agrària. A partir d'aquest moment, no és necessari que s'incorpori un jove per acollir­se a l'ajut. Aquesta mesura té com objectiu facilitar el relleu generacional al sector agrari, alhora que permet la consolidació de les explotacions existents i dóna una sortida a productors, d'entre 60 i 65 anys, que no estan disposats a fer les inversions necessàries per fer més competitiva la seva explotació.

S'estima que es poden beneficiar d'aquesta mesura uns 350 productors, que cobrarien 1.158.150 milions d'euros el darrer trimestre. Pel 2011, 2012 i 2013 la xifra aproximada seria de 12,5 milions d'euros.


Fomentar la millora de les estructures agràries

Mesura 11: Crèdits a interès zero per la instal.lació de xarxes de protecció de cultius. Amb aquesta mesura s'obre la participació a totes les varietats de cultius i a totes les comarques de Catalunya per tal que les explotacions puguin disposar de xarxes de protecció contra les pedregades i les plagues. Es tracta d'una línia de crèdits bonificats a interès zero i per un import total de 7 milions d'euros.

Mesura 12: Crèdits a interès zero per la instal.lació d'estructures de reg a l'interior de les finques particulars. Així, s'ajuda a la instal.lació del reg a l'interior de les parcel.les, complementant les inversions que a dia d'avui ja fa el Govern amb nous regs. L'import puja als 5 milions d'euros.

Mesura 13: Crèdits a interès zero per les explotacions porcines i avícoles per tal d'adequar-se a les normatives europees de benestar animal. En el cas del porcí, el termini finalitza l'1 de gener de 2013, mentre que el sector avícola té marge fins l'1 de gener de 2012. Per ajudar-los, s'ha planificat la creació d'una línia d'ajuts mitjançant crèdits bonificats a interès zero i per un total de 10 milions d'euros.

Mesura 14: Crèdits a interès zero per les l'adquisició de maquinària agrícola. L'objectiu és ajudar a les explotacions a disposar de maquinari agrícola que faci les explotacions més competitives. Per ajudar-los, el Govern ha publicat una línia d'ajuts mitjançant crèdits bonificats a interès zero i per un total de 5 milions d'euros.

Mesura 15: Convocatòria extraordinària de la línia d'ajuts per a la renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya. Donat l'elevat nombre de sol.licituds del 2009, es pretén recuperar i per tant ampliar el nombre d'expedients que ja van ser resolts positivament en la convocatòria de l'any anterior. El Govern preveu destinar-hi un milió d'euros.


Impuls a la internacionalització

Mesura 16: Nou impuls a la internacionalització. Això és farà mitjançant una nova campanya intensiva de promoció que complementa les actuacions del Govern a través de l'empresa de Promoció Exterior, PRODECA. El sector podrà definir quins plans volen impulsar i comptaran amb el suport de l'Administració per impulsar-los. Es preveu una inversió d'un milió i mig d'euros.


Reducció de costos directes i indirectes per les explotacions agràries

Mesura 17: Millora de les condicions de contractació de les assegurances agràries. La situació de crisi que viuen algunes explotacions fa, en molts casos, que deixin de contractar l'assegurança agrària per reduir costos, quedant així en situació de desempara. L'objectiu és augmentar un 10% la subvenció de les línies que encara tenen oberta la contractació com els fruiters, l'arròs, els cítrics o el raïm de vinificació. El cost d'aquesta mesura s'estima en uns 700.000 euros.

Cal destacar també la Nova Ordre del MARM de Materials Específics de Risc (MER). El Govern ha aconseguit que l'Ordre estableixi un sistema de control dels subproductes generats en la cadena alimentària càrnia segons la qual s'eximirà definitivament als ramaders de fer-se càrrec dels MER. Així, el sector productor boví a Catalunya tindrà una disminució de costos d'aproximadament 7,4 milions d'euros. Aquesta reducció de costos se sumarà a la ja assolida pel sector ramader davant de la impossibilitat que els escorxadors carreguin als ramaders la taxa d'investigació de residus, avaluada en un milió d'euros.

Mesura 18: Emissió telemàtica de certificats sanitaris de moviments de bestiar per part dels ramaders (autoguies). Es tracta del desenvolupament d'un mòdul complementari al SIR (Sistema d'Informació Ramadera) que permeti al ramader realitzar la sol.licitud dels certificats sanitaris de moviments d'animals, la consulta de la informació de les seves explotacions ramaderes i dels seus animals a través d'Internet. D'aquesta manera s'evitaran els desplaçaments i les esperes a les oficines comarcals. L'estalvi mínim previst pel sector és de 1.750.000 d'euros.

Mesura 19: Declaració Única (DUN) simplificada. Es tracta d'un esborrany de declaració que ja conté part de les dades a declarar. Dels més 64.000 declarants, 13.833 se'n podran beneficiar enguany d'aquest tipus de declaració, el que suposarà un estalvi de recursos i temps. Es tracta d'una mesura pionera a l'estat espanyol que pot tenir un estalvi potencial pel sector de 750.000 euros. Està previst anar ampliant el nombre de beneficiaris amb DUN simplificada en les properes campanyes.

Mesura 20: Creació de l'Oficina de Suport a l'Empresari Agrari. És un nou sistema d'atenció a l'usuari, que ja s'ha aplicat amb èxit a Lleida com a experiència pilot. Ara, aquest sistema s'estendrà a Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Girona i Catalunya Central. Es posarà una especial atenció en orientar a les empreses en crisi, a l' incorporació de joves i a la promoció de la recerca i la innovació.


Fomentar la transparència i la interrelació entre els diferents actors de la cadena agroalimentària

Mesura 21: Impuls de l'Observatori de Preus i de la Comissió Tècnica de Bones Pràctiques Comercials. Els preus en origen són el principal problema del sector, i alguns productors estan venent per sota dels costos. Per aquest motiu, s'ha fet una aposta clara per buscar un espai de diàleg i d'interrelació entre els diferents agents de la cadena agroalimentària (des de la producció fins al consumidor) per tal de superar les tensions actuals. És el cas de l'Observatori de Preus, on hi està tot el sector representat. Aquesta eina sectorial ha de donar transparència a la cadena agroalimentària.

Així mateix, el sector disposa de la Comissió Tècnica de Bones Pràctiques Comercials, que pretén consensuar un sèrie d'acords de manera que les relacions comercials siguin més beneficioses per a tots.


Línia d'ajuts al sector de la pesca

Mesura 22: Millora de l'eficiència, la sostenibilitat i el benefici de la flota pesquera d'arrossegament catalana. D'acord amb aquest projecte, un vaixell d'arrossegament pot estalviar un 29% d'energia total al dia i un 41% de combustible durant la fase de la pesca, si apliquen un seguit de mesures tècniques. Per poder dur a terme aquestes mesures s'han establert línies d'ajut específiques per un valor d'un milió d'euros.

El sector no només es beneficiarà dels ajuts pertinents per fer les millores tècniques analitzades a l'estudi, sinó que els resultats permeten concloure que un vaixell d'arrossegament característic de la flota catalana pot estalviar-se en gasoil fins a 18.000 euros a l'any i evitar l'emissió a l'atmosfera de 120 tones de CO2. Actualment, un vaixell d'aquests característiques gasta uns 62.000 euros de combustible a l'any.

Mesura 23: Establiment d'una línia de préstecs bonificats al circulant per al sector de la pesca de fins a 40.000 euros cadascú. Aquests ajuts estan destinats a les empreses del sector de la pesca, l'aqüicultura i la transformació i comercialització incloses les confraries, federacions de confraries i altres associacions representatives del sector. L'import previst per aquests ajuts és de 2 milions d'euros.

Mesura 24: Es potenciarà l'actuació del Grup d'Acció Local litoral costa de l'Ebre. Aquest és l'únic grup de l'àmbit pesquer que hi ha a Catalunya. La seva finalitat és potenciar la diversificació del sector pesquer i per aconseguir aquest objectiu, s'atorgaran els ajuts del 2010 i la convocatòria de la línia d'ajuts per a l'any 2011 que sumen un pressupost aproximat de 1,2 milions d'euros.

Mesura 25: Pla de Veda a tot el litoral català. Per primer cop, s'estableix un Pla de Veda a tota la costa catalana per les embarcacions de d'arrossegament. La durada prevista és d'un mes (dos a Tarragona) i l'objectiu és la disminució l'esforç de pesca, la regeneració dels estocs de peix als caladors i la contribució a la millora socioeconòmica del sector. El pressupost consignat als ajuts per totes les vedes incloent arrossegament i llum és de 4,5 milions d'euros.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya