Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Dimarts,23 de març de 2010

El Govern impulsa normes de planejament per a 39 municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques gironines


Quan entrin en vigor aquestes normes, no quedarà cap municipi sense aquesta figura de planejament

El Govern va aprovar recentment les normes de planejament de 104 municipis de l'Alt Pirineu i Aran, Terres de Lleida, Catalunya Central, l'Empordà i la Garrotxa

El Govern ha donat avui llum verd a la tramitació immediata de les normes de planejament per a 39 municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques gironines que no comptaven amb cap mena d'ordenació urbanística general. A inicis d'aquest any, d'un total de 946 municipis catalans, hi havia encara 143 municipis sense planejament urbanístic general. Amb l'aprovació definitiva d'aquestes 39 normes, ja no quedarà cap municipi sense planejament.

El text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya obliga els municipis a dotar­se d'un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Es tracta d'un document que concreta els usos del sòl, determina els llocs més adients per al desenvolupament del municipi, protegeix el sòl no urbanitzable i fa les reserves d'equipaments i infraestructures necessàries per al futur. Totes aquestes previsions han de respectar les figures de planejament superior, com ara els plans territorials parcials que impulsa el Govern per a cadascun dels àmbits de Catalunya.

L'aprovació dels plans territorials parcials que està duent a terme el Govern posa en relleu encara més la necessitat que tots els municipis catalans tinguin almenys una norma de planejament. Aquests plans territorials parcials contenen previsions sobre el desenvolupament urbà de tots el municipis dels seus respectius àmbits, la qual cosa queda compromesa si aquests nuclis no tenen encara concretat què és sòl urbà i què són espais oberts.

Actualment, estan aprovats definitivament els plans territorials de l'Alt Pirineu i Aran, Ponent-Terres de Lleida, Catalunya Central i Camp de Tarragona, així com els plans directors territorials de l'Empordà i la Garrotxa. Així mateix, estan en tramitació el Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre i el de les comarques gironines. És per aquest motiu que el Govern ha donat llum verd a la tramitació immediata de les normes de planejament per als municipis inclosos en els àmbits dels plans del Camp de Tarragona, del de les Terres de l'Ebre i del de les comarques gironines.


Normes bàsiques de planejament per a 39 municipis

El Govern ha redactat les normes bàsiques per a aquestes 39 poblacions en contacte amb els ajuntaments. Aquestes normes permeten delimitar el sòl urbà i el sòl no urbanitzable i contenen unes ordenances d'edificació bàsiques i plànols d'ordenació per a cada terme municipal. També preveuen reserves d'equipaments i d'espais lliures, delimiten polígons d'actuació urbanística i sectors de millora urbana. En definitiva, constitueixen una eina de planejament bàsica per a un municipi mentre aquest tramita el seu POUM.

En qualsevol cas, aquestes normes de planejament són d'aplicació per a un termini màxim de 4 anys, durant el qual els municipis afectats hauran d'haver aprovat el POUM o bé hauran d'haver tramitat les seves pròpies normes de planejament pel procediment ordinari. Ara, després que el Govern hagi apreciat la urgència per tramitar les normes de planejament d'aquests 39 municipis, aquestes se sotmetran a audiència dels ajuntaments per tal que hi facin aportacions i suggeriments. Un cop superat aquest tràmit, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques signarà la resolució que permetrà l'entrada en vigor de les Normes per a aquests municipis, previsiblement el mes de setembre.

Es tracta de 22 municipis de l'àmbit del Camp de Tarragona, 11 de les Terres de l'Ebre, i 6 més de les comarques gironines.


Un total de 104 municipis amb normes aprovades

Aquesta és la segona vegada que el Govern fa servir aquest procediment extraordinari per dotar els municipis de normes de planejament. El desembre de 2009, el Govern ja va donar llum verd a la tramitació urgent de normes per a uns altres 104 municipis. En aquest cas, es distribuïen de la manera següent: 25 de l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran; 48 de Ponent-Terres de Lleida, 25 de les comarques centrals i 6 de les comarques gironines. Les normes d'aquest primer paquet de 104 municipis entraran en vigor aquest abril.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya