Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Dimarts, 9 de març de 2010

El Govern aprova el Decret que regula l'organització i funcionament del Registre d'Entitats Esportives


La normativa incorpora les novetats del Text Únic de la Llei de l'Esport

Pretén racionalitzar la normativa dispersa en matèria registral que s'ha generat des de l'aprovació de l'anterior decret l'any 1981


El Govern ha aprovat avui el Decret que regula l'organtizació i funcionament del Registre d'Entitats Esportives per tal d'adequar-lo als canvis produïts en els últims anys en el marc organitzatiu de l'esport català. D'aquesta manera, el Registre es dotarà d'un marc flexible que permetrà l'adaptació a les noves circumstàncies en un àmbit tan dinàmic com l'esportiu. Incorporarà totes les innovacions i canvis que ha introduït el Text Únic de la Llei de l'Esport en el model associatiu.

Entre les novetats principals que incorpora el Decret, destaca la creació del llibre de denominacions, que permet als interessats saber, abans de constituir un club o associació esportiu, si el nom que es pretén donar a una entitat es por inscriure al registre o ja n'hi ha cap altre amb el mateix nom o similar.

D'altra banda, es preveu l'obertura d'un fitxer dels símbols representatius de les entitats inscrites i una redistribució de les seccions en què s'estructura el Registre, de manera que tots els clubs, tant federats com de lleure, s'ubicaran en una sola secció.

Amb l'aprovació del nou Decret del Registre d'Entitats Esportives es pretén racionalitzar la normativa dispersa en matèria registral que hi havia des de l'aprovació de l'anterior Decret l'any 1981. Així, totes les entitats i seccions esportives inscrites al Registre hauran de comunicar, abans d'un any, la identitat dels components dels seus òrgans d'administració o representació així com la data en què han estat designats per ocupar-los.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya