Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Dimarts, 16 de febrer de 2010

El Govern impulsa la setena convocatòria de la Llei de barris


Ha autoritzat una partida de 99 milions pels ajuts de la setena convocatòria d'ajuts de la Llei de barris

S'obre així una nova etapa del Programa ja que s'arribarà al voltant de 140 municipis amb projectes de rehabilitació i a una inversió total de 1.350 milions d'euros

Es mantindran els ajuts als barris que hagin culminat els projectesa través d'un contracte de barri entre el Govern i els ajuntaments


El Govern ha aprovat avui autoritzar destinar 99 milions d'euros per a la setena convocatòria d'ajuts de la Llei de barris, que es publicarà al DOGC en les properes setmanes. Aquesta convocatòria permetrà ampliar de 117 a uns 140 els projectes de rehabilitació integral, facilitarà l'entrada de municipis petits i possibilitarà que barris que ja han acabat els seus projectes puguin seguir gaudint d'inversió pública.

El Govern concedirà una subvenció de 99 milions d'euros, que s'afegiran a la part que aportaran els ajuntaments beneficiaris. Així, entre les set convocatòries, s'arribarà als 1.350 milions d'euros d'inversió pública compromesa per a la millora integral dels barris.

Les sis convocatòries resoltes fins ara de la Llei barris han permès posar de manifest la importància d'una actuació pública integral en àrees urbanes amb necessitats especials per tal de garantir uns mínims de qualitat urbana, ambiental i de cohesió social. Així mateix, les experiències acumulades han demostrat que el Programa de barris té la força necessària per actuar com a punta de llança i canviar les dinàmiques urbanístiques i socials d'aquests barris.

Els 99 milions d'euros de subvenció de la setena convocatòria es dividiran en tres línies d'ajuts:

  • Continuïtat dels projectes de rehabilitació integral a barris i viles: En l'actualitat, el Programa de barris abasta 100 projectes de barris i 15 projectes de Viles i beneficia més de 920.000 persones (un 13% de la població de Catalunya). En aquesta convocatòria es destinaran 60 milions d'euros a donar entrada a nous municipis al Programa ordinari de barris, i 30 milions d'euros per al programa "Viles amb projectes", en el marc del qual es seguiran impulsant programes de rehabilitació integral en municipis de menys de 10.000 habitants. En aquest cas, ateses les capacitats pressupostàries d'aquests ajuntaments, el percentatge de finançament dels projectes serà fins a un màxim del 75% del cost.
  • Suport als que han culminat els seus projectes: el contracte de barri: La setena convocatòria d'ajuts reservarà 9 milions d'euros per a la signatura de contractes de barri. Aquest instrument estarà adreçat als ajuntaments que hagin completat els projectes de rehabilitació escollits en les sis convocatòries resoltes fins ara. Una vegada els municipis finalitzen les actuacions que van incloure en els seus projectes, redacten un informe d'avaluació final. Si d'aquest informe es desprèn que resulta convenient continuar impulsant noves actuacions per mantenir i consolidar la recuperació d'aquell barri es procedeix a signar un contracte de barri. D'aquesta manera, també s'evita que barris amb una situació delicada puguin retrocedir en els avenços aconseguits amb els projectes de rehabilitació. Així, l'informe d'avaluació final indicarà quines actuacions s'haurien de seguir tirant endavant en el mateix àmbit objecte del Programa de barris i quin pressupost seria necessari, amb un nou període d'execució de dos anys. El Govern signarà un contracte programa amb cadascun dels ajuntaments que posin de manifest aquesta necessitat per tal de cofinançar el 50% de les noves actuacions previstes. Aquest import procedirà, com fins ara, del Fons de foment del programa de barris i es donarà compte del conveni a la Comissió de gestió d'aquest fons.

El Programa de barris

Des de l'any 2004, s'han resolt sis convocatòries d'ajuts derivades de la Llei de barris, que han concedit subvencions a 94 municipis per impulsar projectes de rehabilitació integral a 117 barris. La Comissió de gestió ha hagut de triar entre més de 400 sol.licituds.

  • 1.158 milions d'euros: el Govern ha concedit 594 milions d'euros procedents del Fons de foment del programa de barris per a cofinançar els projectes seleccionats. La inversió total compromesa, comptant-hi les aportacions municipals, arriba als 1.158 milions d'euros.
  • 920.000 persones: aquest esforç inversor de les administracions públiques beneficiarà directament, amb millores en la seva qualitat de vida, a més de 920.000 persones, el 13% de la població de Catalunya.
  • Inversions per projecte: el 49% dels projectes seleccionats fins ara tenen un pressupost superior als 10 milions d'euros, mentre que els que no superen els 5 milions representen el 36%.
  • Tipologia de barris: el 52% són nuclis antics; el 27%, polígons d'habitatge construïts en la dècada de 1960-70, i el 21% restant corresponen a àrees d'urbanització marginal en zones sense planejament previ.
  • Millora d'espai públic: el volum de despesa més gran es concentra en les intervencions per a la millora de l'espai públic i la dotació de zones verdes, amb un 44,4% del total, uns 514,8 milions d'euros; la provisió d'equipaments comporta una inversió de 253 milions d'euros, un 21,8%, seguida de la rehabilitació d'elements comuns dels edificis; la millora de l'accessibilitat, el foment de la sostenibilitat i la incorporació de noves tecnologies, amb prop de 257,7 milions d'euros (22,3%). Són també rellevants els programes amb finalitats socials, com ara la dinamització econòmica i social del barri que, amb un 9,4% del pressupost, comporta una inversió d'uns 108,8 milions d'euros, i l'equitat de gènere que arriba gairebé als 24,7 milions d'euros amb el 2,1% del total.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya